BANKNOT LUB MONETA (DAWNIEJ I CZASEM WSPÓŁCZEŚNIE W FORMIE MONETY OKOLICZNOŚCIOWEJ) O WARTOŚCI 20 ZŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DWUDZIESTOZŁOTÓWKA to:

banknot lub moneta (dawniej i czasem współcześnie w formie monety okolicznościowej) o wartości 20 zł (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BANKNOT LUB MONETA (DAWNIEJ I CZASEM WSPÓŁCZEŚNIE W FORMIE MONETY OKOLICZNOŚCIOWEJ) O WARTOŚCI 20 ZŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.560

TAJNE NAUCZANIE, TROL, WRAK, ODWROTNOŚĆ, NEKROMANTA, ARYTMETYKA MODULARNA, PLACÓWKA NAUKOWA, CIOS, TRZYMADŁO, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, MGŁAWICA, KIŚCIEŃ, NAZWA RODOWA, MOWA NIEZALEŻNA, ZGRZEWKA, ODBOJNICA, KANEFORA, FUNKCJA OGRANICZONA, LIDER, KARTA WIZYTOWA, BĄBELEK, TARPAN, FIRMÓWKA, ORBITAL, KONDYCJA FINANSOWA, KASZA JĘCZMIENNA, KUC EXMOOR, RULETKA, MŁOT, MORDENT, JEDWAB, LAK, SONG, ZMIANA WSTECZNA, PAROSTATEK, CIUPAGA, KURACJA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, POLITYCZNY, SYSTEM, ZAPORA OGNIOWA, KIBITKA, BAT, CIS POSPOLITY, BOB, INDEKSACJA, KOD DWÓJKOWY, PAPROĆ WODNA, EPISKOPAT, ROZŁUPKA, WĄŻ, KARAWANA, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, DRYBLING, HIPERFOKALNA, OSADA, CIĄGACZ, JEDNOPŁAT, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, NOSICIEL, OPŁATA PROLONGACYJNA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, SZYSZKA, RUCHANKA, ŚWIATŁO ZIELONE, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, WYCIĄG, CZWORONÓG, KOMORA, LAMPA KSENONOWA, MANDOLA, WYŚCIGI KONNE, KLAUZULA GENERALNA, ZAŻALENIE, TRUP, ZAOPATRZENIE, JEZIORO WYTOPISKOWE, PLATFORMA, TRANSPORTOWIEC, INTERWAŁ, GEMISTA, BATAGUROWATE, BETON ŻUŻLOWY, KULA, EFEKT SORETA, ZŁOTÓWKA, SZTURWAŁ, PALIA, OKRZYK, WZÓR REDUKCYJNY, MENISK, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, CHOROBA UHLA, PLATFORMÓWKA, ABRAZJA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, BLOK ENERGETYCZNY, GRZYB, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, AKROBATYKA SPORTOWA, ESTRAGON, SUCHAR, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, DOBRO FINALNE, KWATERODAWCA, SKARYFIKACJA, MIESZARKA, MOLINO, SKŁADKA, CRUZADO, PRZYDZIAŁ, NACZYNIAK, KLASTER, WYBRANKA, NIECZUŁOŚĆ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ŻYWOPŁOCIK, STOŻAR, NAMIAR, NAPIĘCIE DOTYKOWE, FUSY, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, TEKA, CHRUST, OKRĄGŁOŚĆ, ASTRAGALOMANCJA, NACJA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, WIDOWNIA, UDAR, RAB, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, MAGIEL, KONTROLA, DZIEŁO ŻYCIA, CZUWANIE, DOMEK DLA LALEK, GORĄCZKA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, NEFROLEPIS, DOCENT, JESIOTROWATE, PUKLERZ, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, SYNDETIKON, PRZEPAD, ALABAMA, RĘCZNOŚĆ, RUSKOŚĆ, HIPERTONIA, LICZBA BRINELLA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, DŁAWIK, ŁAWA, SKŁAD, LEŃ, FITONCYD, NOBEL, INTELEKTUALISTA, EPIKSYLON, BANIECZKA, ZASPA, BYLICA, WIOŚLARKI, PODŁOWCZY, MECENASKA, KILIM, KADUK, BALOT, MANIERY, KONFESJA, STOMIA, PASZCZA, ZAWŁOKI, SZÓSTY, WIATROWNICA, CZŁON NADRZĘDNY, ODTWÓRSTWO, PODYPLOMÓWKA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, CYTOSTATYK, NARODZINY, CZERWONA SOJA, TOTEM, ZAPOZNANIE, CIĘGNO KOTWICZNE, OLEJ, ZAKON MNISZY, KIWI, STADIONIK, SZARY RYNEK, KORYTKO, TRANSPORTER, POGROM, BALIA, SŁUCHOWISKO, ANGIELSKA FLEGMA, MATERIAŁ, KRUCHE CIASTO, STAN CZYNNY, AKT, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, APSYDA, ROTMISTRZ, WYMIERNIK, NIHILIZM, PLAMISTOŚĆ, PRODUCENT, PONCZÓWKA, ŁOWIECTWO, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, DEGENERACJA, SILOS ZBOŻOWY, FUNKCJANA, KAPUŚCIANY ŁEB, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, STRZAŁECZKA, KAJMAKAM, DZWONNICA, PUNKT OKOSTNOWY, DRENAŻ LIMFATYCZNY, BLASTODERMA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, PACHCIARKA, ŻYWOT, KOBIERNIK ARNOLDA, PODMIOT LOGICZNY, ELEW, SZEZLONG, PROSTOPADŁA, APSYDA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, DŻEM, KARIOLKA, PRZYŚPIEW, STRZELECTWO SPORTOWE, PROTEKTORAT, SZMIRA, ŻYTO, RATOWNIK MEDYCZNY, ORKAN, ODPŁYW, DETAL ARCHITEKTONICZNY, HULK, BAGAŻOWY, POMADKA, TRIOLA, KAPOTAŻ, SZATAN, KOLORYT, KAPITAŁOWOŚĆ, TRZYNASTY, BIUSTONOSZ, PIEGUS, DRUK ULOTNY, ŻABA DARWINA, NOMINALNOŚĆ, PUSZKARZ, UKŁAD OPTYCZNY, HRABINA, ADHEZJA, ODPŁYW, WYKŁAD, LINIA ZABUDOWY, OMER, FATALIZM, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, SĄD KOLEŻEŃSKI, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, CERIWASTATYNA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, ZESPOLENIE, WIDMO MACIERZY, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, NIEBIOSA, ŁUSZCZAK INDYGO, HALA PERONOWA, SZABROWNIK, NÓŻ, OMEGA, ALBULOWATE, OBRĘCZ, TEATR, NIEMIECKI, PRZEPADEK, BEZWŁADNOŚĆ, DAMAST SKUWANY, TAFELKA, SZLACHCIURA, CENZURA, DRENAŻ, PODSTAWA, MAKINTOSZ, AHISTORYCYZM, KROPKA, GALERIA, SANDAŁY, ?OCZKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.560 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BANKNOT LUB MONETA (DAWNIEJ I CZASEM WSPÓŁCZEŚNIE W FORMIE MONETY OKOLICZNOŚCIOWEJ) O WARTOŚCI 20 ZŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BANKNOT LUB MONETA (DAWNIEJ I CZASEM WSPÓŁCZEŚNIE W FORMIE MONETY OKOLICZNOŚCIOWEJ) O WARTOŚCI 20 ZŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DWUDZIESTOZŁOTÓWKA banknot lub moneta (dawniej i czasem współcześnie w formie monety okolicznościowej) o wartości 20 zł (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DWUDZIESTOZŁOTÓWKA
banknot lub moneta (dawniej i czasem współcześnie w formie monety okolicznościowej) o wartości 20 zł (na 18 lit.).

Oprócz BANKNOT LUB MONETA (DAWNIEJ I CZASEM WSPÓŁCZEŚNIE W FORMIE MONETY OKOLICZNOŚCIOWEJ) O WARTOŚCI 20 ZŁ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - BANKNOT LUB MONETA (DAWNIEJ I CZASEM WSPÓŁCZEŚNIE W FORMIE MONETY OKOLICZNOŚCIOWEJ) O WARTOŚCI 20 ZŁ. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast