KONTROLA I POŚWIADCZENIE, ŻE PRZYRZĄD POMIAROWY SPEŁNIA WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM JEDNOLITOŚCI MIAR I WYMAGANEJ DOKŁADNOŚCI POMIARÓW WIELKOŚCI FIZYCZNYCH W RP; WYKONYWANA JEST W STOSUNKU DO PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH WPROWADZONYCH WCZEŚNIEJ DO OBROTU LUB UŻYTKOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEGALIZACJA PONOWNA to:

kontrola i poświadczenie, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania związane z zapewnieniem jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP; wykonywana jest w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych wcześniej do obrotu lub użytkowania (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KONTROLA I POŚWIADCZENIE, ŻE PRZYRZĄD POMIAROWY SPEŁNIA WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM JEDNOLITOŚCI MIAR I WYMAGANEJ DOKŁADNOŚCI POMIARÓW WIELKOŚCI FIZYCZNYCH W RP; WYKONYWANA JEST W STOSUNKU DO PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH WPROWADZONYCH WCZEŚNIEJ DO OBROTU LUB UŻYTKOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.913

SZALOTKA, POŚWIST, KURDYBAN, KARTUSZ, BUZKASZI, ŚWIECA, CIAŁO, SMREKUN, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, TRUDNOŚĆ, APARTAMENT, KERMESYT, LIPA, TRANZYT, DACH, REKTYFIKACJA, SYN, OSTOJA, CZARNA MAGIA, JUMPER, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, PRZEKOZAK, SPOINA, STRONNICTWO, CHWOŚCIK BURAKOWY, STAN DEPRESYJNY, PIEC, KONSERWA, COSINUS, BYSTRZE, OCHRONA REZERWATOWA, MATERAC, ANIMACJA, FASOLA ZŁOTA, OWOCNIK, PAWILON, RÓW IRYGACYJNY, CHWAST, PROSTA, SYMPOZJON, ANTYOKSYDANT, OGNISKO, RANWERS, POSTAWA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, BÓL, ZEWŁOK, KANAŁ ŻEGLUGOWY, GARNITUR, REFLUKS, KRAŃCOWOŚĆ, PRZYSŁÓWEK, SUCHORYT, KOŚNIK CZUBATY, MIKSTURA, SZPATUŁKA, LODÓWKA, PADYSZACH, JESIOTR ROSYJSKI, KREOLKA, MYDELNICZKA, MIZOPEDIA, PUNKT OKOSTNOWY, GRZYB, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, RÓG, BOSCH, KORSARZ, BRAMKARKA, NACZYNIE, KOGA, ENUMERACJA, FRATER, PROTOTYPOWOŚĆ, KWATERA GŁÓWNA, OBSZAR METROPOLITALNY, STARTER, OSADA, KARL, RAK, MATURZYSTA, STYMULACJA, GŁOWA DOMU, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, UPIERDLIWOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, CHOMĄTO, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, POSTOŁ, MORENA CZOŁOWA, GŁÓD TLENOWY, KLAKA, WYKOŃCZENIÓWKA, JĘZYK MARTWY, LYGODIUM PALMIASTE, REGENERACJA, SYPIALKA, MARŻA HANDLOWA, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, EKSPARTNER, ZDENERWOWANIE, WYBLINKA, GRA, BEATA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, DOŚWIADCZENIE, SYMPTOM, KORD, ZNAK, SEPARACJA, LB, FLOTA, TWARDY OŁÓWEK, KNEL, FLAUSZ, APSYDA, WĘGIERKA, EGZOSZKIELET, LEBERWURSZT, OPONA, HELIOFIZYKA, STARY WYŻERACZ, HIPOTEKA, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, DELFIN, CZUWAK AKTYWNY, WEJŚCIE, REALGAR, MUŁ, SIOSTRA, TRYSKAWKA SZKLANA, PEPICZKA, ODCIĄG, PROTETYKA, POJAZD ZABYTKOWY, EMOTIKON, JOGURCIK, DETAL, POLEWKA, ŚWIĘTA, HEŁMIATKA RÓŻOWODZIOBA, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, PRODUKT LECZNICZY, OMIEG KAUKASKI, POLIANDRIA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, DWÓJKA, SPEKULANT, ULEGŁOŚĆ, ESPERANTYDA, MODYFIKACJA, PRZYNALEŻNOŚĆ, KONFEDERACJA, PĘDNIK AZYMUTALNY, BŁYSK HELOWY, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, WEHIKUŁ, POLAK, DZIEŃ, KOZŁOWANIE, OWICYD, KOD GENETYCZNY, RUMUŃSKOŚĆ, RELACJA DWUARGUMENTOWA, MONIZM, WYCHODZTWO, SAMOREALIZACJA, PRAWO HUBBLE'A, SCENKA, KWAS, SZAMANKO, SER PODPUSZCZKOWY, KUWETA, WARIACYJNOŚĆ, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, MODUŁ MIESZKALNY, PUPIL, CZWARTY, BATUT, ADWENTYZM, ONELINER, SYMPTOMAT, IZOMER, MASER, MAFIJNOŚĆ, BIAŁA FLAGA, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, WIECZÓR POETYCKI, PEWNOŚĆ, KOPARKA POPRZECZNA, NARTOW, WIRTUOZERSTWO, KOPUŁA PANCERNA, KOŹLAK, NIECKA ARTEZYJSKA, PRZEKAZIOR, LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ, UBIJACZ, ORBITA PARKINGOWA, SZACHY KORESPONDENCYJNE, MEMORANDUM, KOMÓRKA ZWOJOWA, WIZYTA DOMOWA, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, LICHWIARSTWO, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, KARBAMINIAN, PROTAGONISTA, IKEBANA, WIEŻA SZYBOWA, POMOCNOŚĆ, MENEDŻER, OKTANT, STOWARZYSZENIE, PROCES BUDOWLANY, NIEWYRAŹNOŚĆ, PRZYBUDÓWKA, ADAGIO, FRANCUSKOŚĆ, ISKRA, KLEZMER, ROZDZIAŁEK, DRELICH, KOMISJA, BEZLOTKI, KOZIBRÓD, SPEKTROSKOPIA, SIECIARZ JASKINIOWY, ROZGAŁĘZIACZ, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, POZIOMICA, INTERFEROMETR ULTRADŹWIĘKOWY, LINIA DEMARKACYJNA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, BIDŁO, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, CZEBUREK, DIAFANOSKOPIA, DRZEWOSTAN NASIENNY, CHARYZMAT, TONACJA, OBUSTRONNOŚĆ, SZYSZKA, RZECZOWNIK, SITWA, SECESJONISTA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, MIKSER, DULKA, RYNNICA, ŻOŁĄDKÓWKA, OLFAKTOMETRIA, UPADEK, NABIERKA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, RISOTTO, GRZECHOTKA, PORCJA, OKRES, PRZYWIDZENIE, MAGNES, KRECIK, PATOGENNOŚĆ, UKRAIŃSKOŚĆ, FILOKAKTUS, PRZEGUBOWIEC, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, ZIELONE, PLAZMA, IGRASZKA SŁOWNA, PIASZCZYSTOŚĆ, DZIEKAN, PORZĄDEK CIĄGŁY, WOLT, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, DROŻNOŚĆ, PRZYROSTEK, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, POCENIE, NOBEL, PALIWO KOPALNE, DYBUK, ARAMEIZM, DRAM, EKSPRES, OWOC POZORNY, STADIONIK, WALIDACJA, POPYT PROPORCJONALNY, HAPTOBENTOS, BURGER, CIEMNA ENERGIA, ?STACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.913 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KONTROLA I POŚWIADCZENIE, ŻE PRZYRZĄD POMIAROWY SPEŁNIA WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM JEDNOLITOŚCI MIAR I WYMAGANEJ DOKŁADNOŚCI POMIARÓW WIELKOŚCI FIZYCZNYCH W RP; WYKONYWANA JEST W STOSUNKU DO PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH WPROWADZONYCH WCZEŚNIEJ DO OBROTU LUB UŻYTKOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KONTROLA I POŚWIADCZENIE, ŻE PRZYRZĄD POMIAROWY SPEŁNIA WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM JEDNOLITOŚCI MIAR I WYMAGANEJ DOKŁADNOŚCI POMIARÓW WIELKOŚCI FIZYCZNYCH W RP; WYKONYWANA JEST W STOSUNKU DO PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH WPROWADZONYCH WCZEŚNIEJ DO OBROTU LUB UŻYTKOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEGALIZACJA PONOWNA kontrola i poświadczenie, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania związane z zapewnieniem jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP; wykonywana jest w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych wcześniej do obrotu lub użytkowania (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEGALIZACJA PONOWNA
kontrola i poświadczenie, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania związane z zapewnieniem jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP; wykonywana jest w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych wcześniej do obrotu lub użytkowania (na 18 lit.).

Oprócz KONTROLA I POŚWIADCZENIE, ŻE PRZYRZĄD POMIAROWY SPEŁNIA WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM JEDNOLITOŚCI MIAR I WYMAGANEJ DOKŁADNOŚCI POMIARÓW WIELKOŚCI FIZYCZNYCH W RP; WYKONYWANA JEST W STOSUNKU DO PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH WPROWADZONYCH WCZEŚNIEJ DO OBROTU LUB UŻYTKOWANIA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - KONTROLA I POŚWIADCZENIE, ŻE PRZYRZĄD POMIAROWY SPEŁNIA WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM JEDNOLITOŚCI MIAR I WYMAGANEJ DOKŁADNOŚCI POMIARÓW WIELKOŚCI FIZYCZNYCH W RP; WYKONYWANA JEST W STOSUNKU DO PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH WPROWADZONYCH WCZEŚNIEJ DO OBROTU LUB UŻYTKOWANIA. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast