LENS CULINARIS, SOCZEWICA JADALNA - GATUNEK UPRAWNEJ ROŚLINY JEDNOROCZNEJ LUB DWULETNIEJ Z RODZINY BOBOWATYCH HODOWANEJ DLA ZIAREN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SOCZEWICA to:

Lens culinaris, soczewica jadalna - gatunek uprawnej rośliny jednorocznej lub dwuletniej z rodziny bobowatych hodowanej dla ziaren (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SOCZEWICA

SOCZEWICA to:

warzywo strączkowe; ziarno soczewicy jadalnej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LENS CULINARIS, SOCZEWICA JADALNA - GATUNEK UPRAWNEJ ROŚLINY JEDNOROCZNEJ LUB DWULETNIEJ Z RODZINY BOBOWATYCH HODOWANEJ DLA ZIAREN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.503

WYSEPKA, REKIN PIASKOWY, WAŁKOŃ, JODŁA HISZPAŃSKA, GEREZA CZARNA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, SZNAPS, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, OPENER, LEJEK, SILNIK CZTEROSUWOWY, WĘGORZ NOWOZELANDZKI, WÓZEK INWALIDZKI, CZYSTKA ETNICZNA, COŚ NA ZĄB, DZIERZYK ŻAŁOBNY, WELIN, CEDZIDŁO, ODRA, CZARNOGLÓWKA, REKOLEKCJE, ŻÓŁW IRWINA, MENZURKA, PASSACAGLIA, SUSEŁ WASHINGTONA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, PAWENT, TAPIR INDYJSKI, GAJNIK, PANIEŃSKI KORZEŃ, WŁĄCZNIK, FAJKA, KONFIGURACJA, HAK, STERNICZKA MASKOWA, TYP, KWILAJA, TOŃ WODNA, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, UBARWIENIE OCHRONNE, TOM-TOM, ANDOTUKAN NIEBIESKI, MURARKA LUCERNOWA, PROSAK, WOJNICA, PRZYCZÓŁEK, SOSNA ZWYCZAJNA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, SKAKUNY, HUBA SIARKOWA, RZEKOTKA SZCZEKLIWA, STACJA, LAUDATOR, MODRZEW CZEKANOWSKIEGO, TRZMIEL RUDY, OSTROLOT CIEMNY, KOSTRZEWA NIBYDALMACKA, ŚWISTAK OGONIASTY, TARYFA ULGOWA, TELETECHNIKA, SZOK CENOWY, APSYDA, PRZEWŁOKA, LACERTA, KLECANKA RDZAWOROŻNA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, PRZEPLOTNIA, PODSADNIK, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, STRZELEC WYBOROWY, METODA PORÓWNAŃ, PŁOZA, GEOFIT KORZENIOWY, ŻABIENIEC, GALAGO OLBRZYMI, MAWOREK POMARSZCZONY, LAMNA, WIDŁOZĄB SUDECKI, ZASADA, TEOGONIA, MEDALION, MOSH, GOLF, ZEWNĘTRZE, NADŻERKA, IMPLIKACJA LOGICZNA, ALBATROS ATLANTYCKI, MIŁKA GRZEBIENIASTA, ŻÓŁW NAMIOTOWY, KRYPTOPS, MYSZAK LEŚNY, GOSPODARKA, SĘPICA, SEKS ORALNY, GAELICKI, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, MADAGASKOLOTKA JASNOOKA, SOŚNIAK, RYGIEL, SALAMANDRA WALTLA, KALANDRA, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, KOŁO PODBIEGUNOWE, KOSTRZEWA ROZPIERZCHŁA, BIELAK, SANSON, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, KRAŚNIK PIĘCIOPLAMEK, KONSOLIDACJA, KUNA, OGOŃCZYK, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, SUCHA IGŁA, REZULTAT, FILM PSYCHOLOGICZNY, PRAŻUBR, STRAWIŃSKI, KAPUSTA PASTEWNA, NACISK, DWUROŻEK, JĘZYK CZADYJSKI, KANAREK, PETRELEC WIELKI, PASZCZAK MARMURKOWY, CZASTUSZKA, KALEBASA, KARTAUN, ZDROJEK, KUTER, ŻAGIEW SOSNOWA, TERMOMETR OWULACYJNY, KAUCZUKOWIEC BRAZYLIJSKI, KLERODENDRON, SŁOBODA, TAG, MOWA NIEZALEŻNA, MLECZNIK, WCHŁANIANIE ZWROTNE, ANANAS, FAKOSZER, SKRĘTEK WAPIENNY, MOBULA, KAWA MIELONA, TASZNIK, KANGUR OKULAROWY, TYGRYSKA PAPUASKA, ŻÓŁW STEPOWY, STANDARD EMISYJNY, ZDROJEK POSPOLITY, FEJHOA, SURMA, DZIERGACZ ŁUSKOWANY, OSAD, KAMELEON ŻYWORODNY, BRĄZOWNIK, OWCA, POMOST, ROLNICA, MAWOREK PAPUZI, CEDR LIBAŃSKI, DELFIN PŁASZCZOWY, BALAST, STRACCIATELLA, NIECZUCIE, POLATUCHA, SALAMANDRA OKULAROWA, MAKAMA, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, KRUPNIK, CHŁODNIK, KAMIONKA, PYŁKOJAD RUDOGARDŁY, PORCJA, OLIWNIK, ZACHWALACZ, PIŁA DROBNOZĘBNA, AKUCZI, MANEWR PRINGLE’A, KIOSK, LŚNIŚ ŻÓŁTONOGI, ROCK'N'ROLL, KARBROMAL, ZŁOTOLOTEK, KUBRYK, MAKI ZŁOCISTY, OBCOWANIE PŁCIOWE, EBOLA, IBISOWIEC, LESZCZYNA, FACSIMILE, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, ZADZIORNICA WŁOCHATA, ARCHEOWENATOR, TURZYCA CIBOROWATA, METYS, FALA WODNA, DZIKIE WINO, BÓR BAGIENNY, KOLCZAK, LEPTOPLEURON, ŚREDNIA KWADRATOWA, GOŁĄBEK, ESTETYZM, RACJONALIZM, BALON, STRZAŁKA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, PŁUCZKA WIERTNICZA, KUKUŁA SUNDAJSKA, DUNNART GRUBOOGONOWY, ABANDON, TAUTOLOGICZNOŚĆ, EKAPIERWIASTEK, KĄT WYPUKŁY, KACZKA, SOSNA CZERWONA, KAWLATA, CYRK, ORZECHÓWKA, JUJUBA, NEFROSTOMIA, KRUPA, SKUTOZAUR, MEDALION, POKRYWA, KAMIEŃ SŁONECZNY, BAJOS, ZEZWŁOK, OSIEMNASTKA, STRZAŁECZKA, MIĘTA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, ŻABA DARWINA, SCYNK PASKOWANY, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, WIDRINGTONIA, PROTETYKA, DŹWIGNIA FINANSOWA, KASZUBSKI, OBRZEŻEK GOŁĘBI, CZAS TERAŹNIEJSZY, JODŁA ARNOLDA, WKRĘT, HUBA SKÓRKOWATA, MUSTEL PSI, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, ŻURAWINA, CHLEB SITKOWY, JASKÓŁCZE GNIAZDO, WRÓBEL ZŁOTY, PRAWNICTWO, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, LORA, DOSTATEK, CYPRYSIK TĘPOŁUSKOWY, DŁAWIGAD AMERYKAŃSKI, MOLEKUŁA, DZWONEK, KUMAK GÓRSKI, SIWIANKA TERKOTLIWA, NOC KAIRU, NEUROTRANSMITER, WIĆ, BRZEGÓWKA, ZASKARŻENIE, WESTFALKA, BOCIANIE GNIAZDO, BEZŻENNOŚĆ, SIKORKA UBOGA, OPIEKUN, GĘŚ CESARSKA, SKRZYDLATE SŁOWO, WORCZAK ZAGNIETEK, WROTA, WSPARCIE FINANSOWE, AKANT, SATELITA, OBRÓT PIERWOTNY, PARAMETR, OŁATKA, KROKODYLE, BATERIA, LENIWIEC KRÓTKOSZYI, CHOMIK DŻUNGARSKI, PISIOR, BUSZÓWKA ŚNIADA, KAMELEON AFRYKAŃSKI, YORKSHIRE PUDDING, DWOINA, LYGODIUM PALMIASTE, PEDOFILSTWO, LANGSAT, STREFA POŻAROWA, ANTABA, MOKIET, NIEDORÓBKA, ZGRZEBŁO, POSTAWA, ?NIECKA WYPADOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.503 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LENS CULINARIS, SOCZEWICA JADALNA - GATUNEK UPRAWNEJ ROŚLINY JEDNOROCZNEJ LUB DWULETNIEJ Z RODZINY BOBOWATYCH HODOWANEJ DLA ZIAREN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LENS CULINARIS, SOCZEWICA JADALNA - GATUNEK UPRAWNEJ ROŚLINY JEDNOROCZNEJ LUB DWULETNIEJ Z RODZINY BOBOWATYCH HODOWANEJ DLA ZIAREN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SOCZEWICA Lens culinaris, soczewica jadalna - gatunek uprawnej rośliny jednorocznej lub dwuletniej z rodziny bobowatych hodowanej dla ziaren (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SOCZEWICA
Lens culinaris, soczewica jadalna - gatunek uprawnej rośliny jednorocznej lub dwuletniej z rodziny bobowatych hodowanej dla ziaren (na 9 lit.).

Oprócz LENS CULINARIS, SOCZEWICA JADALNA - GATUNEK UPRAWNEJ ROŚLINY JEDNOROCZNEJ LUB DWULETNIEJ Z RODZINY BOBOWATYCH HODOWANEJ DLA ZIAREN sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - LENS CULINARIS, SOCZEWICA JADALNA - GATUNEK UPRAWNEJ ROŚLINY JEDNOROCZNEJ LUB DWULETNIEJ Z RODZINY BOBOWATYCH HODOWANEJ DLA ZIAREN. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

x