PROCES ROZKŁADU HYDROLITYCZNEGO TRIACYLOGLICEROLU (TRÓJGLICERYDU) W TKANCE TŁUSZCZOWEJ PROWADZĄCY DO POWSTANIA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH I GLICEROLU, KTÓRE UWOLNIONE DO KRWIOBIEGU, WYCHWYTYWANE SĄ PRZEZ WIĘKSZOŚĆ TKANEK (Z WYJĄTKIEM MÓZGU I ERYTROCYTÓW) I ESTRYFIKOWANE DO ACYLOGLICEROLI LUB UTLENIANE JAKO GŁÓWNE ŹRÓDŁO ENERGETYCZNE DO DWUTLENKU WĘGLA I WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LIPOLIZA to:

proces rozkładu hydrolitycznego triacyloglicerolu (trójglicerydu) w tkance tłuszczowej prowadzący do powstania kwasów tłuszczowych i glicerolu, które uwolnione do krwiobiegu, wychwytywane są przez większość tkanek (z wyjątkiem mózgu i erytrocytów) i estryfikowane do acylogliceroli lub utleniane jako główne źródło energetyczne do dwutlenku węgla i wody (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES ROZKŁADU HYDROLITYCZNEGO TRIACYLOGLICEROLU (TRÓJGLICERYDU) W TKANCE TŁUSZCZOWEJ PROWADZĄCY DO POWSTANIA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH I GLICEROLU, KTÓRE UWOLNIONE DO KRWIOBIEGU, WYCHWYTYWANE SĄ PRZEZ WIĘKSZOŚĆ TKANEK (Z WYJĄTKIEM MÓZGU I ERYTROCYTÓW) I ESTRYFIKOWANE DO ACYLOGLICEROLI LUB UTLENIANE JAKO GŁÓWNE ŹRÓDŁO ENERGETYCZNE DO DWUTLENKU WĘGLA I WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.812

SZKARŁAT, KNOT, SPÓJNIK, PŁYWACZEK, KRAV MAGA, CUKIER INWERTOWANY, GŁOWNIA KUKURYDZY, ZABIEG FIZYKALNY, PROCES LEGISLACYJNY, TYMPANON, ENERGIA PIERWOTNA, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, MIARA, GRANATNIK, CENZURA, TARCZA, CYMBAŁ, MAJÓWKA, ROFEKOKSYB, SEPARACJA, DYSCYPLINA, POŁAĆ, REAKTOR PRĘDKI, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, GRZEBIEŃ, KONKURENCJA, ARANŻER, PANGSZURA INDYJSKA, KRAŃCÓWKA, SMAR MASZYNOWY, STRAJK, TALIB, BARELIEF, SUPERKUTER, CHAMSE, KRZESŁO WIEDEŃSKIE, MUR, KUCHENKA, PARADOKS, TROLL, NEGOCJACJE AKCESYJNE, DYSFAGIA, DWUDZIESTY, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, KAMIENICA, KOSZYK, KWAS WALERIANOWY, SOFCIK, BIRMAŃSKI, MELUZYNA, ŁÓDŹ POLICYJNA, FAWOREK, TUNICZKA, RÓG MGŁOWY, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, ADIPOCYT, BROMOLEJ, ART BRUT, DRUKARKA ROZETKOWA, ZAKŁAD, TYPOGRAFIA, UKAZ, JARZĘBINÓWKA, OSŁONA, WZORZEC UMOWNY, CIENNIK, MASŁO MAŚLANE, MARK, KUNINGAMIA LANCETOWATA, OLEJEK, ŻYWOPŁOCIK, PETRYWAŁ, SZLUFKA, DZIEŃ POLARNY, WAFEL, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, OMAM, PAJĄCZEK, BLACKOUT, ODBIORNIK RADIOWY, PANIER, ALUZJA, OPŁATA KONCESYJNA, REGULATOR KWASOWOŚCI, BOMBA ATOMOWA, ZATOROWOŚĆ, PRYMAT, NAPŁYW, KANTOR, NIEWYDOLNOŚĆ, SYMETRIA FIGURY, POCHWIAK OKAZAŁY, NOCEK RUDY, ELITARNOŚĆ, FLAMBIROWANIE, KAMIEŃ, KOSZTORYS INWESTORSKI, WZORZEC ANALITYCZNY, GLIKOL, OPASKA, DYMISJA, INTERLUDIUM, BYLICA POSPOLITA, KLUZA, OJCIEC CHRZESTNY, N-GRAM, PANTY, ELEKTROLOKACJA BIERNA, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, MARSJAŃSKI, MOWA, POŁYKACZ, ANALIZA KONKURENCJI, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, MONOPOL FISKALNY, SKŁADNIK ODŻYWCZY, GALUSZKI, WAŁ BRZEGOWY, ŚWIATŁO CZERWONE, KULUARY, WŁOSIANKA, ATOL, NOKAUT TECHNICZNY, ZBIORNIK, DEZETA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, IMPRESJA, OWALNICA, ROZDZIAŁKA, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, PRZEDZIAŁ, OWAD, FITONCYD, MADONNA, KROPKA, RUPNIK, LEJBIK, BLANKIETOWOŚĆ, SAKS, FOTOGRAM, PÓŁFRAK, ZMIERZCHNIKOWATE, SZYNA, PRZETŁOK, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, GABARDYNA, ELEMENT, PRODUKCJA, PATENT, ELEKTROWÓZ, KAMIKADZE, KIELICH, DMUCHAWA, PORA, BOROWODOREK LITU, ŁUG, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, ZDANIE ZŁOŻONE, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, STANOWISKO, BERNARD, SPŁONKA, USTRÓJ, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, ZNANOŚĆ, ALES, ALFABET MORSE'A, LERWICK, ŁAPACZ, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, LIPA, WOLUNTARIAT, PERLATOR, ASYSTENTKA, NISZCZUKA DŁUGONOSA, ŁABĘDŹ BEWICKA, NIL, STYL ARCHITEKTONICZNY, WZÓR, BEZPIECZNE ZAPASY, KĄT PROSTY, AKCENCIK, PODTYP, SROKOSZ, NIECHLUJA, TEKA REDAKCYJNA, OPSONINA, PŁATEW, KWIATECZEK, ŁONO, JĘZYK NATURALNY, KIL, ODSTĘPSTWO, TONACJA, SPIRYTUS SUROWY, POLEWKA, PRZEŁOM, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, WAKUOLA, AUGUST III SAS, PRZYWŁASZCZENIE, STAN CZYNNY, ZDANIE WZGLĘDNE, MATERIAŁ BUDOWLANY, DELFIN TROPIKALNY, TUMBA, MAZURSKI, PARAFRAZA, RUM, URLOP WYPOCZYNKOWY, AKREDYTYWA, REALIZM MORALNY, NÓŻKA, BIOTA, PROCES HYDROTERMALNY, PIERÓG KARELSKI, BĄCZEK CZARNY, RESORT, BROKAT, LAMA, EMULGACJA, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, WITAMINA, STRUG, SMAROWNICA, TIURMA, LABORATORIUM, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, CZOŁÓWKA, KONWENANSE, RAK RZECZNY, NÓŻ CHIRURGICZNY, WELON, TUM, RAK PRĘGOWANY, SATANIZM, HEBRA, OSJAN, ZAWŁOKI, POTÓWKA, ZAPRZANIEC, ALTOSTRATUS, KOMUNIA, BAJCA, TERRINA, AZYMUT, INFOMAT, SYRENKA, IZBA SKARBOWA, JEDNOSTKA PRACY, EROZJA WSTECZNA, PAWĘŻ, ALT, DOZA, FOTOTROPIZM DODATNI, EFEKT STYKU, MARUDA, GORSET ORTOPEDYCZNY, ROPUCHA BLOMBERGA, PASZTETNIK, KOŚCIÓŁ, SYRENI ŚPIEW, MACIERZ RZADKA, STRZELEC WYBOROWY, KOSMEA, OBJĘTOŚĆ, PRZEZIERNIK, ANIOŁ STRÓŻ, CIEK, DUET, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, GRANAT, PRZĘSŁO, WSTECZNY BIEG, ETERYCZNOŚĆ, ARABESKA, OKNO, SZTUKI PLASTYCZNE, CZEK IMIENNY, SŁOŃCE, BIBLIA JAKUBA WUJKA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, KONFLIKT SEROLOGICZNY, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, PRZEWODNICZĄCY, DESKA SEDESOWA, ZAKŁÓCENIE, BOFORS, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, NIEPEWNOŚĆ, PÓŁRUCH, EPIFIT, NORMA REAKCJI, JASZCZUR, PTASIE MLECZKO, CIOTCZYSKO, ?SKWIR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.812 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES ROZKŁADU HYDROLITYCZNEGO TRIACYLOGLICEROLU (TRÓJGLICERYDU) W TKANCE TŁUSZCZOWEJ PROWADZĄCY DO POWSTANIA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH I GLICEROLU, KTÓRE UWOLNIONE DO KRWIOBIEGU, WYCHWYTYWANE SĄ PRZEZ WIĘKSZOŚĆ TKANEK (Z WYJĄTKIEM MÓZGU I ERYTROCYTÓW) I ESTRYFIKOWANE DO ACYLOGLICEROLI LUB UTLENIANE JAKO GŁÓWNE ŹRÓDŁO ENERGETYCZNE DO DWUTLENKU WĘGLA I WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES ROZKŁADU HYDROLITYCZNEGO TRIACYLOGLICEROLU (TRÓJGLICERYDU) W TKANCE TŁUSZCZOWEJ PROWADZĄCY DO POWSTANIA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH I GLICEROLU, KTÓRE UWOLNIONE DO KRWIOBIEGU, WYCHWYTYWANE SĄ PRZEZ WIĘKSZOŚĆ TKANEK (Z WYJĄTKIEM MÓZGU I ERYTROCYTÓW) I ESTRYFIKOWANE DO ACYLOGLICEROLI LUB UTLENIANE JAKO GŁÓWNE ŹRÓDŁO ENERGETYCZNE DO DWUTLENKU WĘGLA I WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LIPOLIZA proces rozkładu hydrolitycznego triacyloglicerolu (trójglicerydu) w tkance tłuszczowej prowadzący do powstania kwasów tłuszczowych i glicerolu, które uwolnione do krwiobiegu, wychwytywane są przez większość tkanek (z wyjątkiem mózgu i erytrocytów) i estryfikowane do acylogliceroli lub utleniane jako główne źródło energetyczne do dwutlenku węgla i wody (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LIPOLIZA
proces rozkładu hydrolitycznego triacyloglicerolu (trójglicerydu) w tkance tłuszczowej prowadzący do powstania kwasów tłuszczowych i glicerolu, które uwolnione do krwiobiegu, wychwytywane są przez większość tkanek (z wyjątkiem mózgu i erytrocytów) i estryfikowane do acylogliceroli lub utleniane jako główne źródło energetyczne do dwutlenku węgla i wody (na 8 lit.).

Oprócz PROCES ROZKŁADU HYDROLITYCZNEGO TRIACYLOGLICEROLU (TRÓJGLICERYDU) W TKANCE TŁUSZCZOWEJ PROWADZĄCY DO POWSTANIA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH I GLICEROLU, KTÓRE UWOLNIONE DO KRWIOBIEGU, WYCHWYTYWANE SĄ PRZEZ WIĘKSZOŚĆ TKANEK (Z WYJĄTKIEM MÓZGU I ERYTROCYTÓW) I ESTRYFIKOWANE DO ACYLOGLICEROLI LUB UTLENIANE JAKO GŁÓWNE ŹRÓDŁO ENERGETYCZNE DO DWUTLENKU WĘGLA I WODY sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - PROCES ROZKŁADU HYDROLITYCZNEGO TRIACYLOGLICEROLU (TRÓJGLICERYDU) W TKANCE TŁUSZCZOWEJ PROWADZĄCY DO POWSTANIA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH I GLICEROLU, KTÓRE UWOLNIONE DO KRWIOBIEGU, WYCHWYTYWANE SĄ PRZEZ WIĘKSZOŚĆ TKANEK (Z WYJĄTKIEM MÓZGU I ERYTROCYTÓW) I ESTRYFIKOWANE DO ACYLOGLICEROLI LUB UTLENIANE JAKO GŁÓWNE ŹRÓDŁO ENERGETYCZNE DO DWUTLENKU WĘGLA I WODY. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

x