AZJATYCKI WIECZNIE ZIELONY KRZEW LUB DRZEWO; UPRAWIANA DLA PĄCZKÓW I LIŚCI NA NAPAR ZWANY HERBATĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HERBATA to:

azjatycki wiecznie zielony krzew lub drzewo; uprawiana dla pączków i liści na napar zwany herbatą (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HERBATA

HERBATA to:

napój, napar z liści herbaty (na 7 lit.)HERBATA to:

krzew należący do rodzaju kamelia; obecnie wszystkie rośliny nazywane herbatą traktowane jako odrębne gatunki lub odmiany jednego gatunku - herbaty chińskiej (na 7 lit.)HERBATA to:

suszone (czasem poddawane też innej obróbce) listki i pączki herbaty, które służą do sporządzania naparu (na 7 lit.)HERBATA to:

porcja herbaty, zazwyczaj naczynie ze świeżo zaparzonym naparem, rzadziej w Polsce: butelka czy puszka z kupnym zimnym napojem (na 7 lit.)HERBATA to:

napar z suszonych kawałków innych niż herbata roślin (na 7 lit.)HERBATA to:

napój z suszonych liści tej rośliny zaparzanych gorącą wodą (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AZJATYCKI WIECZNIE ZIELONY KRZEW LUB DRZEWO; UPRAWIANA DLA PĄCZKÓW I LIŚCI NA NAPAR ZWANY HERBATĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.842

ODYS, CHÓR, PASOŻYT, MOBILE, PROSO, ODSYŁACZ, OPERETKA, BIEGUN, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, SKAŁA, CZARNA PORZECZKA, MAJSTERSTWO, KAWAŁ, ASYNCHRONIZM, FERMA, PUNKT, SOLE, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, LOKACJA, OBRAZ OPTYCZNY, CHOWDER, DERYWACJA ALTERNACYJNA, SKOCZEK AZJATYCKI, TAGER, NARWAL, GABINECIK, PICA, ANNA, OLEANDER, PUNKT OKOSTNOWY, EGZOSZKIELET, PRÓCHNO, PREFIKS, TOŃ WODNA, KICZ, ROZMIARÓWKA, POKŁAD, WARGA SROMOWA, PELENG, WCISTEK, GWAJAKOWIEC, CYNK, SPORRAN, PRZEPIĘCIE, DOLAR, CAŁKA PIERWSZA, RISOTTO, PIERSIÓWKA, AKOMODACJA, OBOZOWISKO, KORMA, REKOGNICJA, ŁAŃCUSZEK, ZOOLOGIK, EKLER, ALAN, CZEPOTA GAMBIR, PUL, WIESZAK, PEREŁKA, PACHT, PRZÓD, KIPA, ROŚLINA ZIELNA, DZIEWIĄTKA, WRZUTA, DERESZOWATA, SZMARAGD NILU, SZKIELET, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, RELACJA DWUCZŁONOWA, ŻERDNIK, BATON, SOSNA GÓRSKA, OZIMINA, KILOBAJT, DRZEWO BALSAMOWE, ANTYKADENCJA, NAKAZ, FENIKS, FARBA DRUKARSKA, PRANIE MÓZGU, NOŚNIK FUNKCJI, FASOLKA MUNG, OLIWA Z OLIWEK, NARTOW, PASTEL, TESTOWANIE WZORCOWE, KAJZER, BULIONÓWKA, ELIMINACJA, SZARY RYNEK, OBUWIE, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, MASA KAJMAKOWA, ŚNIEŻNIK, WYGIĘCIE, IZBICA, MIZOPEDIA, MUZYKA LATYNOAMERYKAŃSKA, PÓŁSIOSTRA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, ZAGRYWKA, BLIŹNIACZOŚĆ, KALIPSO, PYCHOTA, VAT, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, MUCHA MOKRA, KOŁCHOZ, SEZAM, PIANA, ABOLICJA, GENDER, BULAJ, CZESKI BŁĄD, CZYNNIK BIOTYCZNY, WASĄG, AMARANT, WIKARY, KONTRAKT TERMINOWY, GATUNEK PARASOLOWY, PIERWSZA DAMA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, GNIAZDO, ZBIÓRKA, PIESIO, DOPŁATA EKSPORTOWA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, OLA, MATRYLINEARNOŚĆ, KOMBAJN ROLNICZY, KORDONEK, REGIONALISTYKA, BURKA, TRYBUNA, ŻABOT, GAJA, HURYSA, KABINA, KLEIK, ŻER, SZLACHCIURA, KINO DOMOWE, ANTYBIOZA, NEFROLEPIS, PORA, PŁUCA, SAJETA, DZIEWCZYNKA, BRZEG, PASKOWNIK ZIELONY, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, FRAZA, ARGENTYŃSKOŚĆ, PULPA, ROŚLINA OKRYWOWA, ZŁODZIEJKA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, KWAS, GETRY, SYNDROM, KONIEC ŚWIATA, STRZELNICA SPORTOWA, METRYKA, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, CYPRYSIK NUTKAJSKI, WSPINACZKA SKAŁKOWA, BĘBEN, WIOSŁO, BIELINKOWATE, KOLOR OCHRONNY, STRAŻ, LUSTRO, ETYKIETA, BAMBUSOWIEC ZIELONY, DRZEWO, FIGOWIEC POSPOLITY, BEBIKO, ŻUREK, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, SOLANKA, BIEGŁY SĄDOWY, RAKIJA, LUTNIA, GLOSA, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, AEDICULA, KOLET, ARENDA, RODZIMOŚĆ, ANALIZA SYSTEMOWA, DOŁEK, PALTO, CENA DETALICZNA, WODNIAK, WAPIEŃ MUSZLOWY, OSTOJA, GAZOWY OLBRZYM, DZIEWCZĘCOŚĆ, INFORMACJA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, ZASADA, KOLORYMETRIA, ZĄB, PODSTAWA, FAŁDA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, AFERA, POMPA WYPOROWA, NIEREZYDENT, PRACA, KOSMEA, POLISYNDETON, KULT LUNARNY, ARENDARZ, WIELKI PALEC, PISMO, PANCERNIKO-LOTNISKOWIEC, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, EMALIA, GLOBUS, PILOKARPUS, ŚRUBSZTAK, TAROT, MISJA DYPLOMATYCZNA, ANTYFAN, WÓDKA, SERIA, KREDYT STUDENCKI, AKSAMIT, NAWIETRZAK, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, SPEAKER, PRZEDZIAŁ CZASOWY, TOR, DOZA, KOMANDOR, DWORZANIN, TAUKA, SURFINGOWIEC, PRZELICZNIK, RIKSZA, OGÓR, POTENCJAŁ DZETA, FRYCOWE, CZWÓRKA, PIKIETA, BAGNIAK ZDROJOWY, SCENICZNOŚĆ, BARIERA ARCHITEKTONICZNA, BASENIK, RELIKWIARZ, PRZYPAŁ, GWAJKOWIEC, OŚWIECICIEL, KUROPATNIK, LITERATURA FAKTU, ASTEROIDA, BERBEĆ, IMPREZA TURYSTYCZNA, JEDWAB, KASA, PROFANATORKA, PISZCZAŁKA, ECCHI, REWIR, INTERNACJONALIZM, HIPERTONIA, GĘSIÓWKA MAURYTYJSKA, PULPIT, PIEROGI, MIEDZIONIKIEL, KANOE, REGENERATOR, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, IWAN, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, PUSTAK, PUŁAPKA OFSAJDOWA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, PLOMBOWIEC, KLUCZ, AUTOCHTONICZNOŚĆ, GRANATNIK, SZPIEGÓWKA, KLASTER, REJKA, PIĄTY, SZPAGIETKA BAHAMSKA, STATYW, OLEJ, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, WICEKAPELMISTRZ, CHOROBA ODZWIERZĘCA, KABRIOLET, ?POJEMNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.842 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AZJATYCKI WIECZNIE ZIELONY KRZEW LUB DRZEWO; UPRAWIANA DLA PĄCZKÓW I LIŚCI NA NAPAR ZWANY HERBATĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AZJATYCKI WIECZNIE ZIELONY KRZEW LUB DRZEWO; UPRAWIANA DLA PĄCZKÓW I LIŚCI NA NAPAR ZWANY HERBATĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HERBATA azjatycki wiecznie zielony krzew lub drzewo; uprawiana dla pączków i liści na napar zwany herbatą (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HERBATA
azjatycki wiecznie zielony krzew lub drzewo; uprawiana dla pączków i liści na napar zwany herbatą (na 7 lit.).

Oprócz AZJATYCKI WIECZNIE ZIELONY KRZEW LUB DRZEWO; UPRAWIANA DLA PĄCZKÓW I LIŚCI NA NAPAR ZWANY HERBATĄ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - AZJATYCKI WIECZNIE ZIELONY KRZEW LUB DRZEWO; UPRAWIANA DLA PĄCZKÓW I LIŚCI NA NAPAR ZWANY HERBATĄ. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast