ELEMENT KONSTRUKCJI OKRĘTÓW WOJENNYCH, SŁUŻĄCY DO OBROTOWEGO MOCOWANIA DZIAŁ ORAZ OCHRONY ICH MECHANIZMÓW I OBSŁUGI PRZED OGNIEM NIEPRZYJACIELA LUB WPŁYWAMI ATMOSFERYCZNYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIEŻA ARTYLERYJSKA to:

element konstrukcji okrętów wojennych, służący do obrotowego mocowania dział oraz ochrony ich mechanizmów i obsługi przed ogniem nieprzyjaciela lub wpływami atmosferycznymi (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT KONSTRUKCJI OKRĘTÓW WOJENNYCH, SŁUŻĄCY DO OBROTOWEGO MOCOWANIA DZIAŁ ORAZ OCHRONY ICH MECHANIZMÓW I OBSŁUGI PRZED OGNIEM NIEPRZYJACIELA LUB WPŁYWAMI ATMOSFERYCZNYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.071

SŁONIOWATE, GIEZŁO, NAWA, CAMPUS, PYZY, KWADRANT, OPARCIE, ŁATA, LIGATURKA, DAROCHA, STRZELBA, HALBA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, ŁĄCZYNA, KONWIKT, PARKAN, BIOMECHANIKA, PIEŚŃ, PRZEPIS, WINIETA, OKRES ZALICZALNY, DOBRO POZYCJONALNE, DOLNOPŁAT, CYNGIEL, WĘGRZYNEK, WAPNO, DEPESZA, JAŁOWIEC, KSIĘSTWO, PŁOMYK, WOLUMEN OBROTU, ŻAGIEW, WĄŻ, WŁOSY WENUS, POTENCJAŁ ZETA, ŻÓŁW WIELKOGŁOWY, SQUATTER, WCINKA, WYRAZ, KOŁO RATUNKOWE, WOLE MIODOWE, RYBA KOSTNA, JEZDNY, AGROWŁÓKNINA, PUNKT WITALNY, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KAMIENIARZ, KONTUR, BONET, PALNIK, AZDYK, DANINA, UPRAWA ROLI, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, TYK, RATRAK, TECHNIKA CYFROWA, KAPISZON, ALBUM, SZWEDZKI, PURANA, LINIA PRZEMIANY, SYRYJSKI, ŁOBUZIAK, JĘZYK OBCY, CEMBROWINA, PISTACJA, PRÓBA, LEADER, KLASTER DYSKOWY, GROTESKA, ŁÓŻECZKO, BALTONA, ŁĄCZNIK, HELIOFIZYKA, AGROGAZ, BRAK, PRZEŁYKANIE, RURA, KACZUGA INDYJSKA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, GUMA ARABSKA, NAKŁADKA, WIŚNIEWSKA, ŚRUBA OKRĘTOWA, TEMNODONTOZAUR, SKRZYDŁO, OPERATOR LINIOWY, MASZOPERIA, LUSTERKO WSTECZNE, WZIERNIK, BANDANKA, LIPA, ZABIEG FIZYKALNY, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, LANGUR WSPANIAŁY, CIAŁKO, PRZEDWIECZERZ, PECORINO, SAMOOBRONA, NERKÓWKA, API, KUMULACJA, PUNKT ODNIESIENIA, ORBITA PARKINGOWA, DEFICYT EKONOMICZNY, TONDO, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, ŚLUB CYWILNY, POCISK ARTYLERYJSKI, CHOJAK, KSI, OMLET, FAMA, LANGUR NILGIRI, ILLOKUCJA, MRÓWKA, MOTOR, ANTYPATRIOTYZM, ETYKA, CZTERDZIESTKA, AWIZO, AFERKA, PLOMBOWIEC, INSTALACJA ODGROMOWA, RELISZ, DEPRYWACJA POLITYCZNA, BON PRYWATYZACYJNY, JEDNOSTKA ALOKACJI, AFIRMACJA, PREZBITERIUM, DOMINANTA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, KORAKL, HISTOPATOLOGIA, IDENTYFIKACJA PROJEKCYJNA, RADIANT, CZARNY FILM, MAŚLANY RYNEK, DYSZKANCIK, JĘZYK ANGIELSKI, EUCHARYSTIA, GŁOS WARGOWY, ALKILACJA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, TERMA, PRZYKURCZ, LANOS, SIAD, ODTWARZANIE, OPONA PNEUMATYCZNA, CZWORONÓG, ATŁAS, KARYKATURALNOŚĆ, KYD, DŹWIGAR, IMINA, SZYMBORSKA, PROCES HYDROTERMALNY, UKRAIŃSKOŚĆ, NALEWKA, ŁUSKA, MUR, GAZOLINA, KORONIARZ KOŃCATY, TROL, WYKROCZENIE SKARBOWE, CIERNIOGŁOWY, SZCZYTNICA, SKARYFIKATOR, RAKIETKA, SZAFLIK, WIR, SOSNA MASSONA, WARTOŚĆ NOMINALNA, PAWIAN SENEGALSKI, TROLLKONTO, PRZYKASÓWKA, ŚCIANA, DWURURKA, SENSOMOTORYKA, BABA-CHŁOP, RELING, OKULARY, PÓŁGRUPA RELACJI BINARNYCH, PORNO, PROFIL KAUZALNY, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, MACZETA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, ZYSK, PANEL ADMINISTRACYJNY, UCHWYT, POZIOM, ASTEROIDA, ROŚLINA ZIELNA, PERYPATETYK, SYLOGIZM, OGOŃCZA PASTYNAK, TARCZA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, EKWITA, PRZYLEPNOŚĆ, DESTRUKCYJNOŚĆ, PAROWNICA, DŁAWIK, PARAMETR, GOTYK, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, TORBACZE, WERSJA LEKTORSKA, TAKSON MONOFILETYCZNY, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, ANNA, SKOBEL, MYDELNICZKA, STAROŚCIŃSKI, RING, POCZEKALNIA, PROCES DECYZYJNY, PRANIE PIENIĘDZY, HETMAN NAKAŹNY, ODRUCH BEZWARUNKOWY, GODŁO PROMOCYJNE, GILOTYNA, SALWA BURTOWA, PRZEWÓD KANALIZACYJNY, KATEGORIA URZĘDNICZA, KEYBORD, MANDOLA, ODKRYCIE, KABEL, KOŃ LEJCOWY, STOPIEŃ NAUKOWY, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, LAKIER, RÓG, BEZDUSZNOŚĆ, DEKORACJA, RUBRYKA TOWARZYSKA, KAJMAKAM, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, KORDON SANITARNY, WIŚNIÓWKA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, DRABIK DRZEWKOWATY, PYCHOTA, KANTOR, BEZPIECZNIK, POMOC, PRZEKSZTAŁCENIE LINIOWE, KOSZT ZARZĄDU, SZYBOLET, POZYCJA TESTOWA, RATYSZCZE, ŁACINNICZKA, DZIUPLA, PEPICZKA, BALAST, SMORODINÓWKA, UKŁAD, SZKODNIK, MONOETANOLOAMINA, SĄD PODKOMORSKI, METAL KOLOROWY, CZAPLA SIODŁATA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, BATERIA GALWANICZNA, WILK, KASZUBSKI, LONT WOLNOTLĄCY, BIAŁE MIĘSO, MELODRAMAT, RAKIJA, NAWIERZCHNIA, PRZEDROŚLE, NAWÓJ, OBCY, SREBRZENIE, UGRUPOWANIE, HANGAR, NAKRYWKA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, FUTRO, ROZBIERANKA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, ROZDZIAŁKA, ROGI, PERILLA ZWYCZAJNA, IZOTROPOWOŚĆ, DOPEŁNIENIE, WSPÓŁZAWODNICTWO, MIKSTURA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, KOOPERATOR, ?POKRZYWDZONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.071 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT KONSTRUKCJI OKRĘTÓW WOJENNYCH, SŁUŻĄCY DO OBROTOWEGO MOCOWANIA DZIAŁ ORAZ OCHRONY ICH MECHANIZMÓW I OBSŁUGI PRZED OGNIEM NIEPRZYJACIELA LUB WPŁYWAMI ATMOSFERYCZNYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT KONSTRUKCJI OKRĘTÓW WOJENNYCH, SŁUŻĄCY DO OBROTOWEGO MOCOWANIA DZIAŁ ORAZ OCHRONY ICH MECHANIZMÓW I OBSŁUGI PRZED OGNIEM NIEPRZYJACIELA LUB WPŁYWAMI ATMOSFERYCZNYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIEŻA ARTYLERYJSKA element konstrukcji okrętów wojennych, służący do obrotowego mocowania dział oraz ochrony ich mechanizmów i obsługi przed ogniem nieprzyjaciela lub wpływami atmosferycznymi (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIEŻA ARTYLERYJSKA
element konstrukcji okrętów wojennych, służący do obrotowego mocowania dział oraz ochrony ich mechanizmów i obsługi przed ogniem nieprzyjaciela lub wpływami atmosferycznymi (na 17 lit.).

Oprócz ELEMENT KONSTRUKCJI OKRĘTÓW WOJENNYCH, SŁUŻĄCY DO OBROTOWEGO MOCOWANIA DZIAŁ ORAZ OCHRONY ICH MECHANIZMÓW I OBSŁUGI PRZED OGNIEM NIEPRZYJACIELA LUB WPŁYWAMI ATMOSFERYCZNYMI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ELEMENT KONSTRUKCJI OKRĘTÓW WOJENNYCH, SŁUŻĄCY DO OBROTOWEGO MOCOWANIA DZIAŁ ORAZ OCHRONY ICH MECHANIZMÓW I OBSŁUGI PRZED OGNIEM NIEPRZYJACIELA LUB WPŁYWAMI ATMOSFERYCZNYMI. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast