DORAŹNA FORTYFIKACJA PRZEGRADZAJĄCA W CAŁOŚCI PRZEJAZD DANYM SZLAKIEM KOMUNIKACYJNYM, ZBUDOWANA W MIEJSCU UNIEMOŻLIWIAJĄCYM JEGO BEZPOŚREDNIE OBEJŚCIE, ZBUDOWANA Z MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH NA MIEJSCU LUB ZGROMADZONYM SPECJALNIE W TYM CELU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARYKADA to:

doraźna fortyfikacja przegradzająca w całości przejazd danym szlakiem komunikacyjnym, zbudowana w miejscu uniemożliwiającym jego bezpośrednie obejście, zbudowana z materiałów dostępnych na miejscu lub zgromadzonym specjalnie w tym celu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BARYKADA

BARYKADA to:

zapora uliczna (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DORAŹNA FORTYFIKACJA PRZEGRADZAJĄCA W CAŁOŚCI PRZEJAZD DANYM SZLAKIEM KOMUNIKACYJNYM, ZBUDOWANA W MIEJSCU UNIEMOŻLIWIAJĄCYM JEGO BEZPOŚREDNIE OBEJŚCIE, ZBUDOWANA Z MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH NA MIEJSCU LUB ZGROMADZONYM SPECJALNIE W TYM CELU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.567

ŁAŃCUSZEK, PRZEJAZD KOLEJOWY, DECEPCJA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, RYT, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, SUWNICA BRAMOWA, KILOMETR ZEROWY, KACZKA PODGORZAŁKA, BELWEDER, MIKROMIERZ, PROFITENT, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, PIANKA, NASZ CZŁOWIEK, ANGIELSKA FLEGMA, LISTA, WARSTWA ROGOWA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, OŁTARZYK PRZENOŚNY, PANEWKA, OBIJACZ, NIEDOKRWIENIE, KUCHCIK, POKOLENIE, NALEWAK, DOWCIPNIŚ, KOMŻA, HALA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, PARAGRAF, WYSKROBINA, KLASTER, WYDŁUŻALNIK, NOTOWANIE, OPAŁ, WĘŻORYBOWATE, SKRYTKA, WULKAN BŁOTNY, OBUWIE, TOPOLOGIA ILORAZOWA, KONSOLA, SUKCESJA, AGROWŁÓKNINA, UNDEAD, FRONT STACJONARNY, CZĘŚĆ ZDANIA, LASONOGI, MASCARPONE, KOMBAJN, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, ŻYDOWIN, WSPINACZKA SPORTOWA, GRANULACJA, WYZIEWY, RZEMIEŚLNICTWO, RUNO, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, NASTROSZ LIPOWIEC, NIEKOMERCYJNOŚĆ, DEFLEKTOR, CELA, GOSTEK, KONDOMINIUM, DZIEWUSZKA, DOM WCZASOWY, SORBET, WISZNICA, EKONOMIA, OSCYLACJA LODOWCA, SZACHY TRZYOSOBOWE, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, ZASILANIE SIECIOWE, GRACILIZUCH, GRAFIKA RASTROWA, KOLET, KLUZA, EDAMMER, FORMA, NIEWIERNOŚĆ, BEZŻENNOŚĆ, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, STRZELECTWO SPORTOWE, HUBA ŻÓŁTA, HEDONIZM ETYCZNY, WYLĘGARKA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, WAFEL, GĄBKA, SARKOFAG, SKLEROGRAF, DIABLOTKA, WOTUM, URABIALNOŚĆ, CIĄGOTY, LAMPA WYŁADOWCZA, CZARNY PUNKT, SPADOCHRON HAMUJĄCY, STRESZCZENIE, PRZYRZĄD OPTYCZNY, GOL, TRANSWESTYTA, PŁYTA WIÓROWA, RACJA, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, KAWA BEZKOFEINOWA, GENDER, ŻUŻLOBETON, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, LINORYT, LAICYZACJA, PATRYLINEARNOŚĆ, KABAT, CZYNNIK PRODUKCJI, RING, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, BYSTRZE, WYSADEK, SPŁONKA, BREZYLKA, DNO, PION, EUTANAZJA, RYCERZYK, KOLĘDA, NARYS KWIATOWY, PRZEDRUK, SKŁAD, DIAKONIA, POR, KRZYŻ PAPIESKI, TRĄBKA POCZTOWA, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, ŻEGLARZ, WYBUCH, ZNAK, NAPÓJ WINOPODOBNY, DZIANINA, KLESZCZOWINA, HOOKE, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, PADDLE, ESTAKADA, IRRADIACJA, WINO, WYBLINKA, OSTOJA, NOŚNIK, IRYZACJA, BON OŚWIATOWY, USZAK, POMAGIER, RAVEL, OPASKA, BOMBA TERMOJĄDROWA, PRZÓD, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, HOLTER, ZESTAW, CYKL WYDAWNICZY, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, MOBIL, MUSZNIK, SKOPEK, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, GRZYB SIARKOWY, FUTRO, EMAKI, PEŁNOMOCNICTWO, DENATURACJA BIAŁKA, PRZYNALEŻNOŚĆ, RETARDACJA, OLEJEK ETERYCZNY, UCIOS, PRZEWOŹNIK, SPOIWO BUDOWLANE, NAPOLEONIZM, PŁOZA, CIEŃ, RELACJA DWUARGUMENTOWA, HELIOLATRIA, JEDYNKA, ZBIOREK, PLEBEJUSZ, DWUSTUZŁOTÓWKA, SPACJA, WIĄZANIE, WĘZEŁ GORDYJSKI, PROSTOPADŁA, PARAPET, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, SUBSTRAT, TRAMWAJ, MAZUREK, BURLESKA, KLAPAK, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, GODZINA, ROZŁÓG, GALISYJCZYK, RÓŻE, DEWOLUCJA, STUDNIA, GATUNEK ALOPATRYCZNY, HISZPAŃSKOŚĆ, OPERACJA, PRZENOŚNIK, USTĘP, KOTEW, CYTRYNIAN, WYSOKI KOMISARZ, MECHANIKA, DRAJREP, CZTERDZIESTKA, WOJSKO FEDERALNE, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, SKARB, CENOBIORCA, KLERK, REPOZYCJA, JĘZYK, KUKUŁCZE JAJO, KORUPCJA, PROFESOR, BATERIA AKUMULATOROWA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, EWALUACJA BIEŻĄCA, TAPETA, GRUPA, MANKIET, CHIŃSKA TORTURA WODNA, BONANZA, GOGUŚ, ALMANACH, KACZAN, BURKA, IMMUNOONKOLOGIA, FORMACJA, ZIMNY PRYSZNIC, MASKA, PILOKARPUS, SINICA, SZANIEC, ŁZAWNIK, METODA ODCHYLEŃ, DEPTAK, EKSKLAWA, PYZY, STWARDNIENIE GUZOWATE, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, RESPONDENTKA, PEPICZKA, MODERN, EKSKLUZYWIZM, NIESPORCZAK, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, KLASYFIKACJA ABC, LAZARYSTA, ŻYWY TRUP, SYSTEM, ZASADA, SZEW, PASIERB, KOP, SYCIWO, SENSYBILIZATOR, MASZYNA OBLEWNICZA, ENZYM, PLAGA, KRUŻGANEK, SUBEMITENT, ASYNCHRONIZM, KRUCHE CIASTO, MERZYK OBRZEŻONY, NOMINAŁ, ANTYCYPACJA, STATYNA, TAGER, ROSYJSKOŚĆ, MŁOT KAFAROWY, SEKURYTYZACJA, AKCEPTOR, HIPOREFLEKSJA, SKURCZ, LISTEK, KUROPATWA, BILING, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, WYZIEW, WYŁADOWANIE KORONOWE, FOTORECEPTOR, KSIĘŻULO, SUPERKOMBINACJA, UDAR, SIECIÓWKA, POR, RÓJKA, REGUŁA GRAMATYCZNA, KOZAK, ?ZAWAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.567 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DORAŹNA FORTYFIKACJA PRZEGRADZAJĄCA W CAŁOŚCI PRZEJAZD DANYM SZLAKIEM KOMUNIKACYJNYM, ZBUDOWANA W MIEJSCU UNIEMOŻLIWIAJĄCYM JEGO BEZPOŚREDNIE OBEJŚCIE, ZBUDOWANA Z MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH NA MIEJSCU LUB ZGROMADZONYM SPECJALNIE W TYM CELU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DORAŹNA FORTYFIKACJA PRZEGRADZAJĄCA W CAŁOŚCI PRZEJAZD DANYM SZLAKIEM KOMUNIKACYJNYM, ZBUDOWANA W MIEJSCU UNIEMOŻLIWIAJĄCYM JEGO BEZPOŚREDNIE OBEJŚCIE, ZBUDOWANA Z MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH NA MIEJSCU LUB ZGROMADZONYM SPECJALNIE W TYM CELU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARYKADA doraźna fortyfikacja przegradzająca w całości przejazd danym szlakiem komunikacyjnym, zbudowana w miejscu uniemożliwiającym jego bezpośrednie obejście, zbudowana z materiałów dostępnych na miejscu lub zgromadzonym specjalnie w tym celu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARYKADA
doraźna fortyfikacja przegradzająca w całości przejazd danym szlakiem komunikacyjnym, zbudowana w miejscu uniemożliwiającym jego bezpośrednie obejście, zbudowana z materiałów dostępnych na miejscu lub zgromadzonym specjalnie w tym celu (na 8 lit.).

Oprócz DORAŹNA FORTYFIKACJA PRZEGRADZAJĄCA W CAŁOŚCI PRZEJAZD DANYM SZLAKIEM KOMUNIKACYJNYM, ZBUDOWANA W MIEJSCU UNIEMOŻLIWIAJĄCYM JEGO BEZPOŚREDNIE OBEJŚCIE, ZBUDOWANA Z MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH NA MIEJSCU LUB ZGROMADZONYM SPECJALNIE W TYM CELU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - DORAŹNA FORTYFIKACJA PRZEGRADZAJĄCA W CAŁOŚCI PRZEJAZD DANYM SZLAKIEM KOMUNIKACYJNYM, ZBUDOWANA W MIEJSCU UNIEMOŻLIWIAJĄCYM JEGO BEZPOŚREDNIE OBEJŚCIE, ZBUDOWANA Z MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH NA MIEJSCU LUB ZGROMADZONYM SPECJALNIE W TYM CELU. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast