PŁETWA STERU, W ŻEGLARSTWIE I OKRĘTOWNICTWIE PŁAT STERU, KTÓRA, OBRACAJĄC SIĘ WOKÓŁ OSI (PIONOWEJ LUB ZNBLIŻONEJ DO PIONU) ZABURZA SYMETRIĘ OPŁYWU WODY WOKÓŁ PORUSZAJĄCEGO SIĘ STATKU, GENERUJE SIŁĘ PRZESUWAJĄCĄ RUFĘ W KIERUNKU PRZECIWNYM DO WYCHYLENIA PŁETWY, CO POWODUJE ZMIANĘ KURSU STATKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁETWA STEROWA to:

płetwa steru, w żeglarstwie i okrętownictwie płat steru, która, obracając się wokół osi (pionowej lub znbliżonej do pionu) zaburza symetrię opływu wody wokół poruszającego się statku, generuje siłę przesuwającą rufę w kierunku przeciwnym do wychylenia płetwy, co powoduje zmianę kursu statku (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁETWA STERU, W ŻEGLARSTWIE I OKRĘTOWNICTWIE PŁAT STERU, KTÓRA, OBRACAJĄC SIĘ WOKÓŁ OSI (PIONOWEJ LUB ZNBLIŻONEJ DO PIONU) ZABURZA SYMETRIĘ OPŁYWU WODY WOKÓŁ PORUSZAJĄCEGO SIĘ STATKU, GENERUJE SIŁĘ PRZESUWAJĄCĄ RUFĘ W KIERUNKU PRZECIWNYM DO WYCHYLENIA PŁETWY, CO POWODUJE ZMIANĘ KURSU STATKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.805

RÓWNOWAGA OGÓLNA, LIGUSTR, KOMODOR, WYTRAWERSOWANIE, KARA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, POWTARZALNOŚĆ, WAMPIRZYCA, KUŚNIERCZYK, BAŻANT, HOL MIĘKKI, SEKSUOLOGIA, PEPTON, DIPLOPIA, PAJA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, RURA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, SINIAK, REKWIZYCJA, POLAK, WAHLIWOŚĆ, DOTHRACKI, AFEKT PATOLOGICZNY, ŻABA SZPONIASTA KARŁOWATA, SEZON, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, FORPIK, GRANICA, TARTALETKA, ARYTMOMETR, SONDA, STORCZYKARNIA, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, DEPORTOWANY, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, WOJNA, MRÓWKA PNIOWA, EKONOMIA ROZWOJU, DENITRYFIKATOR, GAPA, SZKODNIK, BROŃ WODOROWA, PTASIE MLECZKO, GALARETKA, PYTANIE, CANON, PRZYŚPIESZENIE, DENTYSTA, STYL MANUELIŃSKI, NOCEK BECHSTEINA, PŁATECZEK, FILM ANIMOWANY, WSCHÓD, FORMIZM, BARYCENTRUM, DROGA TWARDA, KOPROWINA, CZAKRA, PARKIET, PTASZĄTKO, WIATRACZEK, DYM, TRAP, LIMNOCHARYSOWATE, TOKARKA KARUZELOWA, ZNAK PISARSKI, INWALIDA WOJENNY, DYKTATURA, KAMIEŃ, PROTETYKA, MAGICZNOŚĆ, HURTNICA ZWYCZAJNA, MATERIAŁ, NEGOCJACJA, PUŁAP, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, RAKI, PUSZKA, SAŁATA LOLLO, WOREK SPOJÓWKOWY, KADŁUB, NARTA WODNA, KACZKA KRAKWA, SCENARIUSZ, WIATR POZORNY, ZAGRYWKA, FARBA, NAMOLNOŚĆ, WAGA, PERYGLACJAŁ, UKŁAD PIASECKIEGO, FUNKCJONALNY ANALFABETA, HELMIOTOLOGIA, OSPA, FOTEL OBROTOWY, KAJUTA, JĄDRO SOCZEWKOWATE, ZASYP, WĘŻÓWKA, ŁAZIK, POKARM, OBŁĄKANY, BICZ SZKOCKI, ZAŁOŻYCIEL, CHŁOPEK-ROZTROPEK, MIESZALNIK, WALOSZEK, MECENASKA, KADZIDŁOWIEC, INGRESJA MORSKA, ROZGAŁĘZIACZ, ZAPRAWA, PUSZYSTOŚĆ, KUPLER, PASAŻ, NAROST, WROTA, WSIUR, PIERDU PIERDU, PRAWO WEWNĘTRZNE, DŻAGA, BLOKHAUZ, NAPUSZONOŚĆ, JEZIORO RAMIENICOWE, BAZYLIKA, ULUBIENIEC MUZ, OBLICÓWKA, TRUPOJAD, WOLT, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, PANI, OBWAŁ, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, OKLEPIEC, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, LIPODYSTROFIA, ATRAPA, UCHLANIE SIĘ, MARSEL, GALERIA, ASOCJACJA GWIAZD, NAJDUCH, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, NIEUPRZEJMOŚĆ, SZCZOTECZKA, SKUNKS, STEKOWCE, SPUSZCZENIE, DIABELSKOŚĆ, HYDROMETEOR, FILOLOGIA POLSKA, SEKRECJA, ODRÓBKA, PĄK, PROFESOR, TRUSIA, ŻNIWIARKA, DOROBKIEWICZ, MYSZ DOMOWA, BENEFICJENT, KANAŁ PÓŁKULISTY, PIÓRKO, NIEUMARŁY, PISZCZAŁKA, RARYTAS, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, NOSICIEL, URZĄD IMIGRACYJNY, BIOLA, WEJŚCIE, POLIGAMISTKA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, PAKA, KREDKA WOSKOWA, BIAŁY ŚPIEW, POWŁOKA, WYTRZESZCZ, ORGANOLOGIA, ORGIAZM, ACHROMATYNA, CZŁOWIEK CZYNU, KRĄŻENIE WROTNE, SELENOGRAFIA, SAMOCHWALCA, ADIANTUM DELIKATNE, GAMA, PEŁNIA, GŁOWA RODZINY, PLAN SYTUACYJNY, CIĄŻA, POJAZD LĄDOWY, KOMITENT, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, KRAJ, HAGIOLOGIA, SFORMUŁOWANIE, BAZOFIL, RESTYTUCJA GATUNKU, PRZEDSZKOLE, PODKASTING, GAŚNIK, WYROBISKO GÓRNICZE, LICZKO, CZYSZCZALNIA, WITAMINKA, ŻUŻLOBETON, HELMINTOLOGIA, ORBITA, KARTUZJA, CHÓR, RESZTA, WYCIERACZKA, ARENA, JAZGOT, WODA GEOTERMALNA, SCHRONISKO, WÓZEK, BIBUŁKARZ, SZTURWAŁ, BLOKADA, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, PREDYKACJA, MORALIZACJA, WZDŁUŻNIK, GLORIA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, CHOROBA PROMIENNA, SZYBOLET, ARGENTYŃSKOŚĆ, CORBETT, BEZŁAD FRIEDREICHA, OCEANOTECHNIKA, LEISZMANIOZA SKÓRNA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, RADIOMAGNETOFON, RYBA PO GRECKU, HOBBY, MIECZ SZYBROWY, PANI, WOŁOSKI, OKRES LITERACKI, TRZMIELINA, NAJEŻKA, KROPLÓWKA, PRZEPOCZWARZENIE, NIESPIESZNOŚĆ, ZAINTERESOWANIE, LAMPROFIR, CZARNUCH, PIĘTRO, OWIJARKA, ZAKŁADNIK, ROZPAD, WSPÓŁUCZEŃ, NOŚNOŚĆ, WYWIAD, GARDEROBA, LEUMAFIT, MIASTO, SERŻA, PUDŁO, NIL, KOMÓRKA, BOKÓWKA, RACHUNEK ZDAŃ, NIESPORCZAK, NIEWYCZUWALNOŚĆ, HYDROFIT, ATAK RAKIETOWY, BAT, KOEGZYSTENCJA, SŁUCHAWKA, TASIEMIEC UZBROJONY, MANELE, HIPPISKA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, KOMUNIA, PIERWSZY PLAN, COLCANNON, GWIAZDKA, WELUR, IMPREGNATOR, BAZA NAMIOTOWA, CHOROBA SEITELBERGERA, ALBAŃSKOŚĆ, HORMON, DORYCKI, ROKIETOWATE, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, POCHŁANIACZ, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, SAMOZAPŁON, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, CZKAWKA, ZROŚLAK, PROMIEŃ, KAPISZON, PROTEGOWANY, ?PROGRAM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.805 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁETWA STERU, W ŻEGLARSTWIE I OKRĘTOWNICTWIE PŁAT STERU, KTÓRA, OBRACAJĄC SIĘ WOKÓŁ OSI (PIONOWEJ LUB ZNBLIŻONEJ DO PIONU) ZABURZA SYMETRIĘ OPŁYWU WODY WOKÓŁ PORUSZAJĄCEGO SIĘ STATKU, GENERUJE SIŁĘ PRZESUWAJĄCĄ RUFĘ W KIERUNKU PRZECIWNYM DO WYCHYLENIA PŁETWY, CO POWODUJE ZMIANĘ KURSU STATKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁETWA STERU, W ŻEGLARSTWIE I OKRĘTOWNICTWIE PŁAT STERU, KTÓRA, OBRACAJĄC SIĘ WOKÓŁ OSI (PIONOWEJ LUB ZNBLIŻONEJ DO PIONU) ZABURZA SYMETRIĘ OPŁYWU WODY WOKÓŁ PORUSZAJĄCEGO SIĘ STATKU, GENERUJE SIŁĘ PRZESUWAJĄCĄ RUFĘ W KIERUNKU PRZECIWNYM DO WYCHYLENIA PŁETWY, CO POWODUJE ZMIANĘ KURSU STATKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁETWA STEROWA płetwa steru, w żeglarstwie i okrętownictwie płat steru, która, obracając się wokół osi (pionowej lub znbliżonej do pionu) zaburza symetrię opływu wody wokół poruszającego się statku, generuje siłę przesuwającą rufę w kierunku przeciwnym do wychylenia płetwy, co powoduje zmianę kursu statku (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁETWA STEROWA
płetwa steru, w żeglarstwie i okrętownictwie płat steru, która, obracając się wokół osi (pionowej lub znbliżonej do pionu) zaburza symetrię opływu wody wokół poruszającego się statku, generuje siłę przesuwającą rufę w kierunku przeciwnym do wychylenia płetwy, co powoduje zmianę kursu statku (na 13 lit.).

Oprócz PŁETWA STERU, W ŻEGLARSTWIE I OKRĘTOWNICTWIE PŁAT STERU, KTÓRA, OBRACAJĄC SIĘ WOKÓŁ OSI (PIONOWEJ LUB ZNBLIŻONEJ DO PIONU) ZABURZA SYMETRIĘ OPŁYWU WODY WOKÓŁ PORUSZAJĄCEGO SIĘ STATKU, GENERUJE SIŁĘ PRZESUWAJĄCĄ RUFĘ W KIERUNKU PRZECIWNYM DO WYCHYLENIA PŁETWY, CO POWODUJE ZMIANĘ KURSU STATKU sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - PŁETWA STERU, W ŻEGLARSTWIE I OKRĘTOWNICTWIE PŁAT STERU, KTÓRA, OBRACAJĄC SIĘ WOKÓŁ OSI (PIONOWEJ LUB ZNBLIŻONEJ DO PIONU) ZABURZA SYMETRIĘ OPŁYWU WODY WOKÓŁ PORUSZAJĄCEGO SIĘ STATKU, GENERUJE SIŁĘ PRZESUWAJĄCĄ RUFĘ W KIERUNKU PRZECIWNYM DO WYCHYLENIA PŁETWY, CO POWODUJE ZMIANĘ KURSU STATKU. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast