NIEWIELKA I PŁASKA, SZKLANA LUB METALOWA BUTELECZKA PRZEZNACZONA DO PRZECHOWYWANIA ALKOHOLU; NAZWA POCHODZI OD MIEJSCA PRZECHOWYWANIA TEJ BUTELKI W KIESZONCE BLISKO PIERSI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIERSIÓWKA to:

niewielka i płaska, szklana lub metalowa buteleczka przeznaczona do przechowywania alkoholu; nazwa pochodzi od miejsca przechowywania tej butelki w kieszonce blisko piersi (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIERSIÓWKA

PIERSIÓWKA to:

zawartość piersiówki, czyli niewielkiej i płaskiej, szklanej lub metalowej buteleczki przeznaczonej do przechowywania i przenoszenia alkoholu (na 10 lit.)PIERSIÓWKA to:

zaraza piersiowa koni (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEWIELKA I PŁASKA, SZKLANA LUB METALOWA BUTELECZKA PRZEZNACZONA DO PRZECHOWYWANIA ALKOHOLU; NAZWA POCHODZI OD MIEJSCA PRZECHOWYWANIA TEJ BUTELKI W KIESZONCE BLISKO PIERSI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.216

PAZUR, KONSOLA STEROWNICZA, TRZMIEL CIEMNOPASY, BAJADERKA, MIEJSCE, RZEKOTKA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, MAGNOLIA, TROLL, HASŁO, BADANIE JAKOŚCIOWE, KOLOROWOŚĆ, MINA, RYKSZARZ, HISZPAŃSKOŚĆ, BIELAK, SZCZECINIAK, BERBER, INDIANIN, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, ANOMALIA POLANDA, WYROŚLE, ROZŁOGI, STACZ, KAPISZON, DUCHOWIEŃSTWO, BYDLAK, ZAWODOWIEC, ZNAMIĘ BECKERA, DYWIZJON RAKIETOWY, PUSZKA, PROGRAMOTWÓRCA, CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI, SIECZKARNIA BIJAKOWA, KĄPIEL, HADŻ, ŁĄCZYNA, DYPTYK, FLIGELADIUTANT, METR, PIGWA, SZOPKARZ, RÓŻA, BICZ BOŻY, SĄD I INSTANCJI, RANA, ALEMBIK, OUTSIDER, SZYNOBUS, NIETZSCHEANISTA, KRAJOBRAZ POEKSPLOATACYJNY, PRZĘSŁO, ROZPRUWACZ, FAJKA, PIEPRZ CZERWONY, MIKRODELECEJA, WITAMINA B6, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, LEKTORIUM, DUET, TECZUSZKA, WYSYP, POLĘDWICZKA, DOM HANDLOWY, BROŃ ABC, YUNNAN, APKA, ATRYBUCJA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, KURHAN, TAKT, BIZA, HIERARCHIA, ROZETKA, PRÓBKA, RÓG, BOŚNIACKOŚĆ, UDERZENIE, WŁADZUCHNA, TELEKONWERTER, BAZYLISZEK, TURGOR, RUNO, BOLERO, CZESKI BŁĄD, JURA BRUNATNA, TRANSURAN, DOMENA PUBLICZNA, SHONEN-MANGA, TŁUMACZ, PASTEL, MASA KAJMAKOWA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, KOŁTRYNA, SŁONINA, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, OSIEMDZIESIĄTKA, KLAMRA, UZNAM, CANCA, URLOP WYCHOWAWCZY, TRYPTYK, KONIEC ŚWIATA, ELEKTROCHIRURGIA, HUBA SINIAK, SAMOPOMOC, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, INWEKTYWA, SFIGMOMANOMETR, SARNA, CUDOTWÓRCZYNI, BASENIK, POKRZYWDZONA, RYNNA, KSIĘGA, PRZĘSŁO, MOSH, WECK, ANIMACJA, ZNAJDA, POLIANDRIA, KRUPY, REPORTAŻ, DŻELADA, KOŁPAK, AROMAT, WIZYTA DOMOWA, JEZIORO DRUMLINOWE, AMORY, REGULACJA CEN, KONSERWA, ŻMIJA, SMOLUCH, OMAM, STOCZNIA, KOŁO POLARNE, TUBA, CIERŃ, PIECZARKOWA, BEZPANCERZOWCE, GOŁOMIANKA, DROŻDŻE, TURBINA GAZOWA, DYSHARMONIA, SIKWIAKI, WILCZARZ IRLANDZKI, OWALNICA, LITEREK, OBCHÓD, KOREK, CIOTCZYSKO, TOPIELISKO, SIŁA WYŻSZA, ABLACJA, BAND, KACZKA KRAKWA, SEZON, ŁADUNEK, BEMAR, PRZEBUDOWA, SERCÓWKA, FUZJA HORYZONTALNA, CZABAN, PROJEKT, CZEREP, BRODAWKA STÓP, ARGENTYŃSKOŚĆ, MAGIEL, ALBAŃSKOŚĆ, INSTRUMENT, MEKSYKANKA, WYKONAWCA, STAN NIETRZEŹWOŚCI, SPŁYW, OBLADER, IRANIZACJA, PŁUŻEK, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, NAŁÓG, JUKA, NAMIAR, UNCJA, MEMBRANA, NASADA, ŁOPATA, IRRADIACJA, PAŁANKA, PRZEŻYCIE, BUTELCZYNA, PORCJA, JEZIORO ZAPADLISKOWE, TINGEL, DZWONNICA, HODOWLA PIERWOTNA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, OLIWA, RAJD GWIAŹDZISTY, KALIPSO, STEROWANIE ADAPTACYJNE, BÓG, EMISJA, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, BAŁKAŃSKOŚĆ, KISIEL, ANYŻEK, SPOJLER, KAROTA, BEZPIECZNIK, RUCH, TERAPIA, PARÓWKA, ASTER NOWOANGIELSKI, WIERZBA ENERGETYCZNA, REGRESJA, CZYNNIK SYTUACYJNY, ZAPŁOTKI, KUR, ZALESIE, CHOROBA PROMIENNA, KAMERTON STROIKOWY, POWĄTPIEWANIE, KIEŁZNO, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, NASTURCJA, BANDAŻ, SERIA, PERKAL, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, WIENIEC, WIDMO OPTYCZNE, ŚREDNIOPŁAT, DOSTAWA, CENTRALA, ODRUCH, NARÓD, JEJMOŚĆ, PORT, FUNT-SIŁA, SOWIET, CZERPAK, KOMBAJN GÓRNICZY, RÓŻNOWICIOWCE, ANGOL, FUTRYNA, GELDERLÄNDER, LEK CYTOSTATYCZNY, OPERACJA, KAUKAZ, FORMACJA SKALNA, BĄBELEK, BLINDAŻ, BARCHAN, GERMAŃSKI, WYSEPKA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, LINIA, SERBSKO-CHORWACKI, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, STRYCH, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, AEROCASCO, CZARNUCH, CZTEROKROTNOŚĆ, ARMATOR, WATA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, MONOPOL NATURALNY, PARKIET, MAŁPA OGONIASTA, ALTER EGO, KORONA DROGI, UŚCISK, GRAB, PIŁA, AZOLLA, ENDOPROTEZA, BĄK, OMACNICA, TANGO, FIRMA WYDMUSZKA, SPIŻARKA, DEPOZYTORIUM, TONDO, PAPIRUS, CHOINKA, EDYKUŁA, PULASAN, KOSZT BEZPOŚREDNI, ALDO, MECHANIZM, KRÓLOWA MATKA, GASKOŃCZYK, KOŁO PODBIEGUNOWE, ESPADRYLA, OBLĘŻENIE, EMBRIOGENIA, BUŃCZUK, NOOB, ?GAMBIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.216 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEWIELKA I PŁASKA, SZKLANA LUB METALOWA BUTELECZKA PRZEZNACZONA DO PRZECHOWYWANIA ALKOHOLU; NAZWA POCHODZI OD MIEJSCA PRZECHOWYWANIA TEJ BUTELKI W KIESZONCE BLISKO PIERSI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEWIELKA I PŁASKA, SZKLANA LUB METALOWA BUTELECZKA PRZEZNACZONA DO PRZECHOWYWANIA ALKOHOLU; NAZWA POCHODZI OD MIEJSCA PRZECHOWYWANIA TEJ BUTELKI W KIESZONCE BLISKO PIERSI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIERSIÓWKA niewielka i płaska, szklana lub metalowa buteleczka przeznaczona do przechowywania alkoholu; nazwa pochodzi od miejsca przechowywania tej butelki w kieszonce blisko piersi (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIERSIÓWKA
niewielka i płaska, szklana lub metalowa buteleczka przeznaczona do przechowywania alkoholu; nazwa pochodzi od miejsca przechowywania tej butelki w kieszonce blisko piersi (na 10 lit.).

Oprócz NIEWIELKA I PŁASKA, SZKLANA LUB METALOWA BUTELECZKA PRZEZNACZONA DO PRZECHOWYWANIA ALKOHOLU; NAZWA POCHODZI OD MIEJSCA PRZECHOWYWANIA TEJ BUTELKI W KIESZONCE BLISKO PIERSI sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - NIEWIELKA I PŁASKA, SZKLANA LUB METALOWA BUTELECZKA PRZEZNACZONA DO PRZECHOWYWANIA ALKOHOLU; NAZWA POCHODZI OD MIEJSCA PRZECHOWYWANIA TEJ BUTELKI W KIESZONCE BLISKO PIERSI. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x