CECHA LUDZI, KTÓRZY SĄ KOMUŚ, CZEMUŚ PODDANI, POSŁUSZNI LUB SYTUACJI, W KTÓREJ KTOŚ JEST KOMUŚ PODDANY, OD KOGOŚ ZALEŻNY, KOMUŚ PODLEGA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODDAŃCZOŚĆ to:

cecha ludzi, którzy są komuś, czemuś poddani, posłuszni lub sytuacji, w której ktoś jest komuś poddany, od kogoś zależny, komuś podlega (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODDAŃCZOŚĆ

PODDAŃCZOŚĆ to:

cecha człowieka, który daje sobą kierować, jest uległy, bezmyślnie posłuszny (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA LUDZI, KTÓRZY SĄ KOMUŚ, CZEMUŚ PODDANI, POSŁUSZNI LUB SYTUACJI, W KTÓREJ KTOŚ JEST KOMUŚ PODDANY, OD KOGOŚ ZALEŻNY, KOMUŚ PODLEGA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.668

MAŁPI GAJ, WIELOFAZOWOŚĆ, FIGOWIEC POSPOLITY, HAMBURGER, ROZBRATEL, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, NOSZE, OKIENKO, KOD IDENTYFIKACYJNY, RUBASZNOŚĆ, PODATEK GRUNTOWY, BŁONA LOTNA, KEM, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, KABRIOLET, SPÓŁKA, OENEROWIEC, KONWENANS, DIABELSKOŚĆ, KOŚĆ, ŁUK TĘCZOWY, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, SAMOAKTUALIZACJA, GRENADYNA, CZTERDZIESTKA, RUBASZKA, POCHŁANIACZ, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, NIHILIZM, LINA PORĘCZOWA, ŻEBRO, DANIEL DUBICKI, BRAMKA LOGICZNA, WĘZEŁ, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, PODKŁADKA, MATRYLINEARNOŚĆ, NOS, FRANTOSTWO, WYRAZ POCHODNY, COROCZNOŚĆ, EKSPRES, ZARODEK, ELOPSOPODOBNE, WIŚNIÓWKA, POMOC, ASNYKOWIEC, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, ULUBIENIEC, WARZYWO, ENCYKLOPEDYZM, STORYTELLING, GNIAZDO NASIENNE, MOSTEK, SZWAGROSTWO, NIĆ ARIADNY, ŻYTO, BIEG, BYSTROŚĆ, LIPICAN, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, RYBONUKLEAZA, EMALIA, OGŁOSZENIE, FRANCA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, ZASTAŁOŚĆ, OŁTARZYK, ATŁAS, PASEK, JĘZYK LODOWCOWY, ANALIZA WARIANCJI, DOM WCZASOWY, CHIŃSKOŚĆ, KETOZA, TURYSTYKA KONNA, AZTREONAM, URAN, TEAM, BRANIE STRONY, DWA GRZYBY W BARSZCZU, KOSMOS, SZEREG, ZATRZYMANIE, WIETRZNOŚĆ, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, WIDZIMISIĘ, DERYWAT, LUDZIK, KRÓLIK FLORYDZKI, WZW G, LAMBADA, FULAR, MASTYGONEMA, KAWAŁ, ODROBEK, SIUCHTA, DYSKRYMINACJA, ZEBRULA, WOLANT, SILNIK SPALINOWY, PIRAMIDA, STYL, POSTĘPACTWO, PRZYCZYNA MATERIALNA, DUALNOŚĆ, RÓŻA, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, RÓJKA, WNIEBOWZIĘTA, ODŁÓG, HEDONIZM, MIESZARKA, GLORIA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, ECCHI, PREPARAT, MARKIZA, EKSHIBICJONIZM PSYCHICZNY, LEK NASENNY, PRZYGRÓDEK, AWANTURA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, WIERCENIE, LAGUNA, GEJOSTWO, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, SAMOUCZEK, INWITACJA, CHOMĄTO, MEA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, KANALIZACJA KABLOWA, NEK, NAKAZ, OSKARŻENIE, MĘTY SPOŁECZNE, OSZOŁOM, JASNOŚĆ, UPÓR, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, USTONOGI, GOOGLE, FARMAKOKINETYKA, PRZEWÓD, LINIA GEODEZYJNA, PEŁNOMOCNICTWO, EDYKUŁ, WŁÓKNIAK MIĘKKI, DZIELNIK, CHLOASMA, UŁAMEK PIĘTROWY, PODMIOT LOGICZNY, KONFEDERACJA KANADY, PRZYBYTEK, STUDNIA ABISYŃSKA, PLANETOIDA, PRZELĘKNIENIE, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, EMPORA, BOŚNIACKOŚĆ, ŚWIECA, FALISTOŚĆ, KLAUZURA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, JACK, AKTYWNOŚĆ, SKRYTKA, SYLOGIZM, ŻYWOKOST, WYTWÓR, WYPALANKA, WYRAŹNOŚĆ, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, PIGWA POSPOLITA, PIKIETA, JEZIORO POLODOWCOWE, KANCONA, ŁYCZAK MUSZLOWY, RAK AMERYKAŃSKI, ROMSKI, ŚCISKACZ, PRONIEMIECKOŚĆ, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, SILNIK KWADRATOWY, ONTYCZNOŚĆ, PRZEDROST, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, SZAGRYN, NIEOBYCZAJNOŚĆ, NIECIEKAWOŚĆ, WIĄZANIE, AFERA, ORĘDOWNIK, WCIERKA, REJKA, ZAKĄSKA, BOCZNICA, NAKAZ, PROTEROZUCHIDY, DYMKA, LATOROŚL, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, PIEPRZ CZERWONY, FIRMA-WYDMUSZKA, ZIELONE, DOMINO, KURZAWKA, TECHNICZNY NOKAUT, KOMPARATYSTYKA, EMENTALER, KLAKA, MARTWIAK, ŻEGLUGA, UWAŻNOŚĆ, ZAKRĘT, RAK RZECZNY, OPAD, EKSPARTNERKA, CIEŃ, EMISJA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, NAKŁADKA, KOLEC, PODZIELNOŚĆ, GODZIWOŚĆ, URZĄDZENIE RADIOWE, TRĄBA POWIETRZNA, ARABIKA, ZASADA, LUDEK, KĄPIEL, PARA MINIMALNA, BANKRUT, CZARNUCH, KAPERKA, WARIACJA, SUROWOŚĆ, WYZWISKO, LESZCZYNA, PREMIERA, TEMPERATURA ZAPALENIA, MRÓWKA, WAGON TAROWY, IZOTERMIA, KNEDLIK, UKRYCIE, KOŚĆ KLINOWA, TOST FRANCUSKI, MISIAK, LEGENDA, FORMA LINIOWA, POROZUMIENIE PŁACOWE, GOŹDZIENIEC, NIEUNIKNIONOŚĆ, PIERZASTOŚĆ, ŁOŻNIK, TABOR, KORDONEK, INTRUZJA, MASOWOŚĆ, WIRTUOZERSTWO, ZAJĄCZEK, JOŁOP, SZPATUŁKA, LANIE, ŁONO, RAK STAWOWY, CLOWN, PŁYN NASIENNY, KANAŁ, MARATON, ODWSZAWIANIE, RAJDÓWKA, SYNGALESKI, KARTAUN, ZAĆMIENIE, SZKŁO AKRYLOWE, ŁĄCZNOŚĆ, TURBINA SPALINOWA, PIEPRZ CZERWONY, RAK PRĘGOWATY, BIDET, POLONISTYKA, FUNGICYD, AFERKA, CIOS, SETKA, PRZETOKA, CZEREMCHA, PSEUDOBIELICA, KLAROWNOŚĆ, MIĘKKIE LĄDOWANIE, RUCHOMOŚĆ, STOPA PROCENTOWA, DRAMAT WOJENNY, NARÓD, JEZIORO LODOWCOWE, ?NIEPRZYJACIEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.668 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA LUDZI, KTÓRZY SĄ KOMUŚ, CZEMUŚ PODDANI, POSŁUSZNI LUB SYTUACJI, W KTÓREJ KTOŚ JEST KOMUŚ PODDANY, OD KOGOŚ ZALEŻNY, KOMUŚ PODLEGA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA LUDZI, KTÓRZY SĄ KOMUŚ, CZEMUŚ PODDANI, POSŁUSZNI LUB SYTUACJI, W KTÓREJ KTOŚ JEST KOMUŚ PODDANY, OD KOGOŚ ZALEŻNY, KOMUŚ PODLEGA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODDAŃCZOŚĆ cecha ludzi, którzy są komuś, czemuś poddani, posłuszni lub sytuacji, w której ktoś jest komuś poddany, od kogoś zależny, komuś podlega (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODDAŃCZOŚĆ
cecha ludzi, którzy są komuś, czemuś poddani, posłuszni lub sytuacji, w której ktoś jest komuś poddany, od kogoś zależny, komuś podlega (na 11 lit.).

Oprócz CECHA LUDZI, KTÓRZY SĄ KOMUŚ, CZEMUŚ PODDANI, POSŁUSZNI LUB SYTUACJI, W KTÓREJ KTOŚ JEST KOMUŚ PODDANY, OD KOGOŚ ZALEŻNY, KOMUŚ PODLEGA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CECHA LUDZI, KTÓRZY SĄ KOMUŚ, CZEMUŚ PODDANI, POSŁUSZNI LUB SYTUACJI, W KTÓREJ KTOŚ JEST KOMUŚ PODDANY, OD KOGOŚ ZALEŻNY, KOMUŚ PODLEGA. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast