FAKT, ŻE COŚ JEST POLSKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z POLSKI, NALEŻY DO POLSKI, PRZYNALEŻY DO POLSKIEJ KULTURY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLSKOŚĆ to:

fakt, że coś jest polskie, zwłaszcza: pochodzi z Polski, należy do Polski, przynależy do polskiej kultury (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POLSKOŚĆ

POLSKOŚĆ to:

zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Polsce, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Polakom (na 8 lit.)POLSKOŚĆ to:

polska litera diakrytyzowana (na 8 lit.)POLSKOŚĆ to:

polska tożsamość, poczucie i manifestowanie przynależności do polskiego narodu, identyfikowanie się z Polską, Polakami (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FAKT, ŻE COŚ JEST POLSKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z POLSKI, NALEŻY DO POLSKI, PRZYNALEŻY DO POLSKIEJ KULTURY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.360

LUBIEŻNOŚĆ, DZIURAWY WOREK, KOD, OSTATECZNOŚĆ, CZYNNIK ENDOGENICZNY, PODEJŹRZON, MARA, ADVOCATUS DIABOLI, DWORNOŚĆ, ŚWIATŁODRUK, CNOTA, INFLACJA PŁACOWA, KORZYSTNOŚĆ, TRZYDZIESTKA, PRZESADNOŚĆ, STAROISLANDZKI, KARTA WIZYTOWA, HOMOFONIA, GRZECZNOŚĆ, RELIGIA MOJŻESZOWA, STRZAŁKA, REWOLUCJA, CIĄG NIESKOŃCZONY, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWATA, ŁADA, NIEOSTROŻNOŚĆ, GŁOSKA PREPALATALNA, CIAMAJDOWATOŚĆ, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, NIESPOKOJNOŚĆ, DYSKONTYNUACJA, STONÓG MYSZATY, PRZEGLĄD, MIGDAŁ, PODŁUŻNOŚĆ, BUJAK, FILOLOGIA SERBSKA, ŁOTEWSKOŚĆ, RESZTKA, RELACJA SYMETRYCZNA, NIŻSZE NACZELNE, JAŁOWIEC, KONSERWA, ŚWIĘCONE, KLONOWATE, MGŁA WYKŁADNICZA, MINBAR, KLISZKA, WIZYTÓWKA, WĄTŁOŚĆ, DZIADZIENIE, TURBINA POWIETRZNA, PRZESTRZEŃ STANU, NADOBNOŚĆ, KONTROLA, MECH JAWAJSKI, NIEJADALNOŚĆ, CIEPŁO, STRATEGICZNOŚĆ, ŁAŃCUCH POKARMOWY, EGZEMPLARZ, KOZŁOWIEC, NANOMETR, ZAKON MENDYKANCKI, GREJ, EKSPERTKA, LĘDŹWIE, AKTORKA, HAPLOTYP, OLEJEK KAMFOROWY, PŁOMYCZEK, BBS, ALMUKANTARAT, JEDNOOSOBOWOŚĆ, WYCIĄG TOWAROWY, KOŚCIELNOŚĆ, PROSZEK DO PIECZENIA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, WAKACJE, KOŁO, KRETOWATE, POLICYJNOŚĆ, UMIEJSCOWIENIE, GÓWNO, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, OGNIWO GAZOWE, SYNEKURZYSTA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, BRUDAS, BRZUCHORZĘSKA, OBOZOWISKO, ZACNOŚĆ, NIELICZNOŚĆ, GRAF DOSKONAŁY, MIEDNICZKA NERKOWA, KOMPARATYSTYKA, JĘZYK DUŃSKI, SKONECKI, TWINNING, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, NIEPORZĄDNOŚĆ, RODZINA KATYŃSKA, KALKA KREŚLARSKA, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, KARON, KASZANKA, KONDYCJONALIZM, KOŃ NA PATYKU, NUKLEOTYD, SILNIK GAZOWY, TRZMIEL CIEMNOPASY, GRACJALISTA, HAFT ATŁASKOWY, OSTROGONY, ANTENA HELIKALNA, HASŁO WYWOŁAWCZE, ŻYŁKA, TUSZ, NIL, ANTAGONISTA, NASKÓREK, ZASIEDZIAŁOŚĆ, POLESIE, WSZYSTKOWIDZĄCY, BARSZCZ BIAŁY, ROZRZUTKOWATE, PEPEROWIEC, REZYDENT WYWIADU, KAPUSTA GŁĄBIASTA, REJ, SIGNUM TEMPORIS, TOCZEŃ, JEDNORAZOWOŚĆ, EISEGEZA, ŁAŃCUCH, ZAGADKA, MISTRZ, CIEMNICA, ŻYWOŚĆ, PORZĄDEK, NIENORMATYWNOŚĆ, JĘZYK ŻYWY, KRWINKA, ANALEPTYK, PRZEDDZIEŃ, OPIESZALSTWO, MOSTEK TERMICZNY, TYBINKA MAŁA, LUSTRZEŃ, NASADA, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, SWOBODA, GENTELMAN, ANALITYKA MEDYCZNA, ŁABĘDZIA SZYJA, PASKUDA, ESTETYZM, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, NARÓD WYBRANY, BURAK, NIEJEDNOLITOŚĆ, PARPOSZ, KOTWICA ZAPASOWA, ROMANS, ANTYCYPACJA, MOGIKAPPACYZM, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, TANK, ROZGAŁĘZIACZ, ZESPOLENIE, DRAMATYZM, LWIA SPÓŁKA, JODEK, KOSIARKA ROTACYJNA, MAKROPLATA, ATRYBUCJA, LAZARET, ZBIÓR GĘSTY, WŁAŚCIWOŚĆ, FOTOHELIOGRAF, STOŻEK WYPUKŁY, IMITATOR, DUPLIKACJA, SEZAM, SZU, ZUPA NA GWOŹDZIU, POGROM, ŚREDNIACTWO, MASOWOŚĆ, SYRENI GRÓD, HIPOTEZA SUSLINA, KAGU, SUPERVISOR, LICZKO, LEGION, OBROŃCZYNI, JUNAK, PARAGRAF, MERZYK GROBLOWY, MH, KIERUNEK, ZAŚWIADCZENIE, BRZESZCZOT, EUROLAND, SATYRA, NIEZBĘDNOŚĆ, FILOLOGIA KLASYCZNA, GWIAZDKA, MACIERZYSTOŚĆ, NACISKANIE, ŻUREK, ARIZONAZAUR, EGZYSTENCJA, JĘZYK BERTA, ORGANOWCE, WZMACNIACZ, ROZTWÓR WZORCOWY, TWIERDZENIE MAYA, MODEL HERBRANDA, ROZKŁAD, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, BRUTAL, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, BARANI ŁEB, OPASANIE, PODKŁAD, HISTORIA, ODCHYŁKA, SYNERGIZM, PUCH, ŻART, SPULCHNIACZ, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, CIASNOŚĆ, ENKODER PRZYROSTOWY, ZŁOTE RUNO, ZWIĄZKOWIEC, WYŚMIENITOŚĆ, INSPIRACJA, EGOISTYCZNOŚĆ, OGIEŃ KRZYŻOWY, PRYMITYWIZM, SOŁA, REALIZM, BULION, PAŁANECZKA MAŁA, KUKLIK SZKARŁATNY, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, INTERMEZZO, NIEPRAWOŚĆ, TWIERDZENIE SINUSÓW, MIKROSKOP OPTYCZNY, IDEAŁ MAKSYMALNY, TRAWERS, MIOTEŁKA, ODPOWIEDNIOŚĆ, KRWAWNIK, KUZYN, NIERÓBKA CZARNIAWA, GETER, BEMOL PODWÓJNY, EUROCENTRYZM, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, NIEPOROZUMIENIE, JAPOŃSZCZYZNA, ZIÓŁKO, WROSTEK, POKOLENIE, NIEDOSTĘPNOŚĆ, NIEŚCISŁOŚĆ, WIELORYB, NAFCIARSTWO, AUTENTYCZNOŚĆ, WOLNA KONKURENCJA, DOJRZAŁOŚĆ, ŚWIĘTOKRADZTWO, MEMBRANA, SKOCZNIA MAMUCIA, IMPROWIZATOR, OPÓR DROGOWY, SYBIR, OPIEKUŃCZOŚĆ, JUDAIZM, CZERWOŃCZYK UROCZEK, NIEREALNOŚĆ, ZANOKCICA KOŃCZYSTA, MIARA, SUBSKRYBENT, GUZDRAŁA, ANGAŻ, POWIEŚĆ SENSACYJNA, POWSTANIE STYCZNIOWE, KOŁACZ, OBROTNICA, DOBRO, MIEDNICZKA, POŁĄCZENIE WCISKOWE, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, PRZYSTRÓJ, ?OZONOSFERA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.360 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FAKT, ŻE COŚ JEST POLSKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z POLSKI, NALEŻY DO POLSKI, PRZYNALEŻY DO POLSKIEJ KULTURY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FAKT, ŻE COŚ JEST POLSKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z POLSKI, NALEŻY DO POLSKI, PRZYNALEŻY DO POLSKIEJ KULTURY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLSKOŚĆ fakt, że coś jest polskie, zwłaszcza: pochodzi z Polski, należy do Polski, przynależy do polskiej kultury (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLSKOŚĆ
fakt, że coś jest polskie, zwłaszcza: pochodzi z Polski, należy do Polski, przynależy do polskiej kultury (na 8 lit.).

Oprócz FAKT, ŻE COŚ JEST POLSKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z POLSKI, NALEŻY DO POLSKI, PRZYNALEŻY DO POLSKIEJ KULTURY sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - FAKT, ŻE COŚ JEST POLSKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z POLSKI, NALEŻY DO POLSKI, PRZYNALEŻY DO POLSKIEJ KULTURY. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x