TO, CO CHARAKTERYSTYCZNE DLA KULTURY I SPOŁECZEŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AMERYKANIZM to:

to, co charakterystyczne dla kultury i społeczeństwa Stanów Zjednoczonych (na 11 lit.)AMERYKAŃSZCZYZNA to:

to, co charakterystyczne dla kultury i społeczeństwa Stanów Zjednoczonych (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AMERYKANIZM

AMERYKANIZM to:

wyraz lub zwrot zapożyczone z amerykańskiej odmiany języka angielskiego (na 11 lit.)AMERYKANIZM to:

to, co charakterystyczne dla kultury i społeczeństwa Stanów Zjednoczonych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, CO CHARAKTERYSTYCZNE DLA KULTURY I SPOŁECZEŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.870

OBÓZ KONCENTRACYJNY, DROGA WOJEWÓDZKA, JESIOTROKSZTAŁTNE, PISMO GRECKIE, DOM STUDENCKI, GAJDAR, POJEDYNKA, BIEGŁY SĄDOWY, ŻYLETA, ŻÓŁW OZDOBNY, KONWOLUCJA, POMNICZEK, USŁUGA POWSZECHNA, MACIERZ KORELACJI, APORT, DERKA, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, ZEBRA, GORCZYCA, APARAT REGENERACYJNY, TROFEUM ŁOWIECKIE, OLA, ANNAŁ, DIRHAM, WĄŻ BRODAWKOWATY INDYJSKI, KONSOLACJA, NAWA, PRZEKSZTAŁCENIE ABELA, PRACA ORGANICZNA, STAND, BLIŹNIACZOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, SPACJA, ZGRYWA, MAŁY CZŁOWIEK, SOŚNICOWATE, JĘZYK EZOPOWY, WYBIEG, PINI, WYBRYK NATURY, IOWA, MATECZNIK, TERIODONTY, RUDAWIEC, SOCJOGRAFIA, DONŻUANIZM, ANEUPLOIDALNOŚĆ, LINIA MĘSKA, FEDERALIŚCI, LICO, FURAŻ, SKRYTKA POSELSKA, AKOLITAT, FUNKCJONALIZM, DWUCYFRÓWKA, PRAWO, JESIOTROWATE, WYSZYWANKA, TEMACIK, PLZ, ŚWIAT, CIAŁO ODCZUCIOWE, MASECZKA, AED, NIEOSTATECZNOŚĆ, KANONIA, TEMAT, KONTO, LEGACJA, OSET, ŚCIEŻKA, OFIARA, PRZEDAWCZYK, RUSTYKA, STRAŻ, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, RABATY, KLAR PORTOWY, PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE, HARMONIKA, ADŻMAN, PIZANG, FEJHOA, WSPÓŁCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH, KUBRYK, ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, RARYTASIK, MARCHEW PO KOREAŃSKU, HAMBURGER, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, MEGARON, ETIOPKA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, NIEWRAŻLIWOŚĆ, OŚMIORAK, TRÓJKA, GETRY, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, CYGANOLOGIA, NIECZUŁOŚĆ, UKRAIŃSKOŚĆ, PATRIOTA, KOJEC, CENA MAKSYMALNA, SKUPISKO OSADNICZE, DRZEWIAK DORIA, FIZJOGNOMIA, STYL, IKONICZNOŚĆ, KANGUROSZCZUR, ADA, LIZUS, JĘZYK POLSKI, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA, KABINA, DZIECKO WIEKU, PRZYDACH, LEGALIZACJA JEDNOSTKOWA, ZIELONA KARTA, LAWOWANIE, OWOCNIK, IDIOM, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, REKREACJA, KANONIK, POZYCJONOWANIE, WALENCJA, RYBA AKWARIOWA, SIEKACZ, ORANGUTAN BORNEAŃSKI, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, PYZY, SROMOTNIK WOALKOWY, MISKA SOCZEWICY, BALET, GAR, MARKETING TERYTORIALNY, BIFORIUM, KATEDRA, JĘZYK AMERYKAŃSKI, MASOŃSKOŚĆ, WĄGR, LINOTYP, TEKSAS, MIGDAŁOWIEC, MASŁO, AEROCASCO, NAPIWEK, CYNAMON, SZYJA, LOŻA HONOROWA, METYLOTROFIA, ZBIORÓWKA, GRZYB TRUJĄCY, DAR ZIEMI, MOL, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, BRYCZKA, CYGARO, WOJSKO FEDERALNE, KUNAFA, FELV, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, JĘZYKI SEMITOCHAMICKIE, RELACJA PUSTA, KOKPIT, SYN, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, KORA, CHŁOPIĘCOŚĆ, NIEUMARŁY, SUTEK, GEODEZJA NIŻSZA, OKRES PÓŁTRWANIA, KIJANKA, POKER, PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, KOŃ DOMOWY, AKR, GOŁĄBECZEK, ROZWÓJ SPOŁECZNY, BOTANIKA FARMACEUTYCZNA, RUSYCYSTYKA, ROKOKO, BIT, INTERWIZJA, ZGRYW, POLONIZATOR, TANCERKA BRZUCHA, CZAPLA RDZAWOSZYJA, PÓŁKOLONIA, SYNDROM, OSKOMIAN, BOKS, JAWNOŚĆ, BÓR BAGIENNY, DWÓJECZKA, MACIERZYŃSKOŚĆ, MARUDER, POMOC, MĄTWA, SPIRALA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, FURAŻER, CHÓR, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, OFF, DRATWA, LOBIA, KONWIKT, DMUCHANIEC, KOLORATURA, RUCH ODRZUTOWY, DONŻUANERIA, SAŁATKA SZOPSKA, KERN, USŁUGA MATERIALNA, BIKINIARSTWO, INKWIZYCYJNOŚĆ, PONY AMERYKAŃSKI, KOSZARKA, KONOTACJA, POEMAT HEROICZNY, TAGER, WINSTON CHURCHILL, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, WIMPERGA, FAGAS, NIEOBOJĘTNOŚĆ, SCENICZNOŚĆ, WALIJSKI KUC GÓRSKI, KOZŁEK, OBIPIĘTA, NIZINNOŚĆ, RIKSZA, NANERCZ, KONSTYTUCJA, AMERYKANIZM, WENUS, TURECKOŚĆ, JĘZYK KANANEJSKI, MIRAŻ, POLE, KOŃ TROJAŃSKI, PIESEK PRERIOWY, CONCEPT ART, SEKRETNOŚĆ, HAKONOS, WKRĘT, TONACJA, BALON ZAPOROWY, SOLNIK, SKOK WARSTWIC, ŻŁÓB, ZAWŁASZCZENIE, FUTER, SIGNUM TEMPORIS, LICZBA, BABKA, FAKTORYZACJA, BURGER, DRĄŻEK POGO, CZAS LETNI, MIKROKULTURA, PAJAC, CZŁOWIEK CZYNU, DŻOLER, ATTACHÉ KULTURALNY, LOKAL SOCJALNY, ANIOŁ STRÓŻ, SŁOWIAŃSZCZYZNA, WIRUS BIAŁACZKI KOTÓW, CYNKOGRAFIA, JA, BAZA SPOŁECZNA, JĘZYK, JEZIORO PODLODOWCOWE, NIM, TOSKAŃSKI, KOJCZYK, CHOCHOŁ, PAPA MOBILE, OLIMPIADA SPECJALNA, KANTORAT, LOKUM, EUROPEJSKOŚĆ, SAUNAMISTRZ, BLADA TWARZ, LITEWSKOŚĆ, SZKODNIK, WUJ SAM, MURŁATA, HURYSKA, BADANIA SYSTEMOWE, KLESZCZE MIĘKKIE, SATURN, LUBASZKA, LEWO, ?SYNAPIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.870 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, CO CHARAKTERYSTYCZNE DLA KULTURY I SPOŁECZEŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TO, CO CHARAKTERYSTYCZNE DLA KULTURY I SPOŁECZEŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AMERYKANIZM to, co charakterystyczne dla kultury i społeczeństwa Stanów Zjednoczonych (na 11 lit.)
AMERYKAŃSZCZYZNA to, co charakterystyczne dla kultury i społeczeństwa Stanów Zjednoczonych (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AMERYKANIZM
to, co charakterystyczne dla kultury i społeczeństwa Stanów Zjednoczonych (na 11 lit.).
AMERYKAŃSZCZYZNA
to, co charakterystyczne dla kultury i społeczeństwa Stanów Zjednoczonych (na 16 lit.).

Oprócz TO, CO CHARAKTERYSTYCZNE DLA KULTURY I SPOŁECZEŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - TO, CO CHARAKTERYSTYCZNE DLA KULTURY I SPOŁECZEŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x