Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DUŻE OGÓLNODOSTĘPNE POMIESZCZENIE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA JEDNOSTCE PŁYWAJĄCEJ, PRZEZNACZONE DLA WSPÓLNEGO PRZEBYWANIA W NIM WIELU OSÓB, SŁUŻĄCE JAKO JADALNIA I MIEJSCE ZEBRAŃ ZAŁOGI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MESA to:

duże ogólnodostępne pomieszczenie znajdujące się na jednostce pływającej, przeznaczone dla wspólnego przebywania w nim wielu osób, służące jako jadalnia i miejsce zebrań załogi (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MESA

MESA to:

miasto w USA (Arizona) w zespole miejskim Phoenix (na 4 lit.)MESA to:

MESSA; sala jadalna na statku (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻE OGÓLNODOSTĘPNE POMIESZCZENIE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA JEDNOSTCE PŁYWAJĄCEJ, PRZEZNACZONE DLA WSPÓLNEGO PRZEBYWANIA W NIM WIELU OSÓB, SŁUŻĄCE JAKO JADALNIA I MIEJSCE ZEBRAŃ ZAŁOGI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.717

ELEKTROCHIRURGIA, INFORMATYKA MEDYCZNA, WYPYCHACZ, WOLUMEN OBROTÓW, STRZELEC, KUPLER, BIEGACZ, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, DETERGENT, PRZEBIEG, TWIST, GODZINA MILICYJNA, EKONOMIA DOBROBYTU, POJAW MASOWY, KĄT OSTRY, GMINNOŚĆ, ZROBIENIE RUCHU, PEJZAŻ, LORNETA NOŻYCOWA, ROZJAZD, SIEROTA NIEBOŻA, GALANTYNA, CECHOWNIA, RUSAŁKA, HISTORIA SZTUKI, ZŁOŚLIWOŚĆ, KOMITET OBYWATELSKI, IZOTROPIA, MARIO BROS, OTĘPIENIE, SĄD SZCZEGÓŁOWY, KOLBA, PIERWSZOROCZNY, DOBRY ZNAJOMY, BROGSY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, URZĄDZENIE WYJŚCIA, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, GARDEROBA, ŚNIEG, SUTKA, KNOCKDOWN KARATE, DZIEDZICTWO, FILOZOFIA POZNANIA, PIRAT, BRYŁA SZTYWNA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, MONOPOL, MASOWOŚĆ, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, STAWARKA, EOZYNOFIL, HUZAR, LEGAT, KUPER, ŻEBRO, JUWENALIA, PENITENCJA, LOGIKA DEONTYCZNA, KRATER, PĘCHERZYK, KOT, STOS PACIERZOWY, PORĘCZ, LOKALIZATOR, DWÓR, PISTOFON, BASEN, CYKL PRECESYJNY, MELFALAN, BITELS, OPERA, FENETYKA, PADDLE, FLOKUŁY, LORAN, RYMARSTWO, EPIC TRANCE, RZYGI, BRÓG, MAGISTRALA, ŻYLETA, KUBAS, GEREZA BIAŁOBRODA, LEPANTO, PRZĘDZIWO, TEST, ANARCHIZM, KAPITAŁ, KAFAR, INFOBOKS, OUTSIDER, BEJT, KWADRYPTYK, SADZAK, ŁĘG JESIONOWY, FIZJOKRATYZM, POCIĄG METRA, PŁATOWIEC, MAKABRA, SYPIALKA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, ŻÓŁTOZIEM, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, KOŁNIERZ SZALOWY, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, CHOROBA SCHILDERA, JEGO WYSOKOŚĆ, WSKAŹNIK, INDYK, DROGA KOŁOWA, RESTAURATOR, OPAKOWANIE, TYRANIA, LOGORYTMIKA, ODLEWARKA, SUFFOLK PUNCH, TRIADA, TRÓJSTRONNOŚĆ, ROZLUŹNIENIE, MĄKA SITKOWA, TRANSAKCJA WIĄZANA, WALCOWNIA GORĄCA, TRANSWESTYTA, DOM KATECHETYCZNY, LEONOW, ANTROPOLOG KULTUROWY, REFREN, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, ALMANACH, TRZMIEL, TOBOGAN, WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA, ŻWACZ, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, SZCZODRZENIEC, TAKT, ANTRESOLA, POTOP, ZMIERACZEK PLAŻOWY, PANTY, WIECZÓR PANIEŃSKI, JAZGOT, WORECZEK, KREDYT ZAUFANIA, KSENOLIT, ELEKTRODA MEMBRANOWA, GEOMETRIA CZYSTA, MOD, SKAŁA OSADOWA, OPŁATA, ZMARTWIENIE, PAL, UKRYCIE, KOD, NEGACJONISTA, FACHURA, PROMINENCJA, ROCK AND ROLL, CASUAL, STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, MOIETA, SKĄPOGUZKOWCE, MISIAK, TRASA, FILECIK, OWADOŻERNOŚĆ, PIES STRÓŻUJĄCY, BEZTORBIKI, CZARCIA MIOTŁA, MOŻNOŚĆ, JUFERS, LOKALIZACJA, MARSZ, OWCA MERYNOSOWA, OCZKO, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, GŁUPIĄTKO, WYBIERAK, KABINA RADIOWA, AWOKADO, ODKUPICIEL, ROZGRZEWACZ, METEOROID, MACH, GABINET LUSTER, SPECJALISTA, PYZY, TEATRZYK CIENI, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, USTRONNE MIEJSCE, FOTOGRAM, FALAKA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ZAPLOT, DUK WSPANIAŁY, BULDOG, WŁĄCZNIK, ADMINISTRATYWISTA, JASKÓŁKA, CZWÓRKA, KLATKA, MANIPUŁ, LATO, SMERFETKA, NAUKI POLITYCZNE, ZBIÓR POTĘGOWY, STARAJĄCY SIĘ, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, SZAROZIEM, CUKIER WANILINOWY, ESPRESSO, GRENADYNA, UZBECKI, NASKALNIK, CHORÓBKA, KRYPTOGRAFIA, KOSMOLOGIA, HETEROMORFIZM, CHOROBA CAFFEYA, PIĘKNODUCH, JEZIORO EUTROFICZNE, TEKSTYLNY, SPRZĘŻNICE, EPIGENEZA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, GRZANKI, LODOWIEC, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, SKLEPIENIE SIECIOWE, ROŚLINA ALIMENTACYJNA, AZOTYN AMYLU, VERDI, WYNURT, STACJA TELEWIZYJNA, APARAT SZPARKOWY, CYKLOP, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, MIEJSCE STOJĄCE, FLEBODIUM ZŁOCISTE, HULL, ARGENTYŃSKOŚĆ, KONIAR, PUNKT OGNIOWY, KLASA, POTAJNIK, ŚLEDŹ, ŁAZĘGA, SZAMKA, BALANSJER, KWASZARNIA, SKIFF, WAKACJE PODATKOWE, POZWANY, SANKI, PINGWIN RÓWNIKOWY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, IN MEDIAS RES, FANATYZM, KORALINA, SIKORY, SZLAM, SKRYTKA, MILBRANA, PRAJĘZYK INDOEUROPEJSKI, SKLEPIENIE KLASZTORNE, DAO, CHLEB POKŁADNY, STOPA DYSKONTOWA, RYNEK CENTRALNY, NACZYNIE DEWARA, UMOWA O DZIEŁO, STRZAŁECZKA, WENTYL, RYTUAŁ, E 336, ZNAJOMY Z WIDZENIA, KWINTET SMYCZKOWY, ODCISK PALCA, BACHANTKA, ZAKOPCENIE, PARAPETÓWKA, IDEAŁ, PRZEBITKA, ŁAK, WULKAN BŁOTNY, VERTIKAL, BAKTERIA ŚLUZOWA, CHRZAN, AULA, PAJĄK, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, NIEŚMIAŁOŚĆ, DUKLA WIERTNICZA, UJŚCIE, WIEŻYCZKA STRZELNICZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.717 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: duże ogólnodostępne pomieszczenie znajdujące się na jednostce pływającej, przeznaczone dla wspólnego przebywania w nim wielu osób, służące jako jadalnia i miejsce zebrań załogi, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻE OGÓLNODOSTĘPNE POMIESZCZENIE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA JEDNOSTCE PŁYWAJĄCEJ, PRZEZNACZONE DLA WSPÓLNEGO PRZEBYWANIA W NIM WIELU OSÓB, SŁUŻĄCE JAKO JADALNIA I MIEJSCE ZEBRAŃ ZAŁOGI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
mesa, duże ogólnodostępne pomieszczenie znajdujące się na jednostce pływającej, przeznaczone dla wspólnego przebywania w nim wielu osób, służące jako jadalnia i miejsce zebrań załogi (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MESA
duże ogólnodostępne pomieszczenie znajdujące się na jednostce pływającej, przeznaczone dla wspólnego przebywania w nim wielu osób, służące jako jadalnia i miejsce zebrań załogi (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x