PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY JEST W STANIE SIĘ POWIELAĆ, UZNAWANY ZA JEDEN Z RODZAJÓW ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIRUS to:

program komputerowy, który jest w stanie się powielać, uznawany za jeden z rodzajów złośliwego oprogramowania (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIRUS

WIRUS to:

skomplikowana cząsteczka organiczna, nieposiadająca struktury komórkowej, wykazująca jednocześnie cechy organizmu żywego i materii nieożywionej; zakaźny, potencjalnie patogenny nukleoproteid (na 5 lit.)WIRUS to:

może zniszczyć dane w komputerze (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY JEST W STANIE SIĘ POWIELAĆ, UZNAWANY ZA JEDEN Z RODZAJÓW ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.199

CYCEK, BAŁTOLOGIA, ŁUPEK, PRZELATEK, BAWOLEC, METATEKST, ÓSMY CUD ŚWIATA, WSPÓLNOŚĆ, NAŚLADOWCZOŚĆ, WAMPIR, NEOTENIA, KOSTECZKA SŁUCHOWA, KAPLICA, DAM, KWAS STEARYNOWY, BANIECZKA, CIAŁO SZTYWNE, HIPOKRYTA, FECHTMISTRZ, LAPAROSKOPIA, WIRTUOZOSTWO, TOŃ, ZWARCIE, WINDA, ORBITA, SIODŁO JUCZNE, MAKROWIRUS, PODATEK LINIOWY, STOLARZ MEBLOWY, WSPANIAŁOŚĆ, OBSZAR TRANZYTOWY, PRZYRODNIK, PIŁKARZ, RZEP, DYSK GALAKTYCZNY, RONIN, REOLOGIA, KIERKI, LEKTOR, MŁOT, NAPALENIEC, CIELĘCY WIEK, AEDICULA, SARI, SKIBKA, PALATOGRAM, CHRZEST, KOMUNIKACJA, WARTOŚĆ DODANA, CZTEROETYLOOŁÓW, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, SĄD GRODZKI, WSPÓŁUCZEŃ, NARNIA, SPARTANIN, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, SUBDIAKONAT, PROMOTOR, OBLACJONARIUSZ, ZWYCIĘŻYCIEL, STAŁA HUBBLE'A, CUSHING, NIEBO, TAPIR WEŁNISTY, KOSZULKA WODNA, KWADRANT, RZECZ RUCHOMA, OFIAKOMORFY, KRUCZOŚĆ, EBOLA, ZŁUDNOŚĆ, TRÓJKĄT, GRAFIK, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, ZABURZENIE AFEKTYWNE, LAKTOWEGETARIANIN, DNI STUDENTA, KAPLICA CHRZCIELNA, ALEGORYZM, CZAS GRAMATYCZNY, ZAPORA, RZEP, BIAŁE WINO, RĄCZNIK, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, TRZY KARTY, PEDOSFERA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, BRZUCHORZĘSKA, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, KLIMAT KONTYNENTALNY, FILM ŚREDNIOMETRAŻOWY, MARSZ ŚMIERCI, KOLEJKA LINOWA, RYCZAŁT, AUTOTELICZNOŚĆ, BECZKA ŚMIECHU, OBRONA STREFOWA, PARTIA WIEDEŃSKA, RODZICIEL, JĘZYK MARTWY, MAGNI, ROZCHWIEJ, CHWIEJNOŚĆ, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, WALEC STATYCZNY, ZNICZ, MAZAJA, PRZESTĘPCA, POPRZECZKA, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, FUZJA KONGLOMERATOWA, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, CENTRUM, EUDAJMONIZM, AGRAFA, ZBIERACZ, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, UPARTOŚĆ, UNISTOR, SALADA, MASOŃSKOŚĆ, WRAK, OPONKA, CHWYTAK, POSTNIK, CHARAKTERYSTYKA, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, JĘZYK DAHALIK, KOMUNA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, WAHLIWOŚĆ, BAURU, SWOJAK, MORALNOŚĆ, ODPŁYW, POMPA GŁĘBINOWA, ZDERZACZ, HISTORYK, BEZBRONNOŚĆ, OPAKOWANIE, JURYSLINGWISTYKA, AGNOSTYCYZM, ZAPALNOŚĆ, POLEROWACZ, WOREK, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, CHŁAM, ENERGETYKA ODNAWIALNA, DIABELSKOŚĆ, SINGIEL, LUSTRO, MEDYCYNA PRACY, SŁOWACKI, EYCK, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, MAMUTOWIEC, BRUTALIZM, UCZUCIE, VIRGA, DURNOŚĆ, SEPTET, PRZECIEK, DRUH, LORIN, PLACÓWKA RODZINNA, KANIKUŁA, WARSTWA PERYDOTYTOWA, AUSTRIACKI, STACHANOWIEC, REALIZM, GLINA ZWAŁOWA, MAZOWIECKI, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, MOST, SCREENSHOT, BASENIK, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, LISZAJ PŁASKI, OKRES AMAZOŃSKI, SINOPE, NAPINACZ, INTERFEJS, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, HOMINIDY, FINEZYJNOŚĆ, PRUSAK, INDYWIDUALIZM, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, CZTERDZIESTKA, CHOROBA FAZIO-LONDE, PRZELEW TRANSGRANICZNY, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, IZBA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, CZŁON POŚREDNI, PRYMITYWIZM, POCZĄTKUJĄCY, PODAŻ ELASTYCZNA, WANIENECZKA, HYPOSTYL, ERGOTERAPEUTA, WYROŚLE, USTNIK, PROFESKA, DEKORATOR WNĘTRZ, DWUCYFRÓWKA, GRZECH CIĘŻKI, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, ALARM, SZYB WINDOWY, PALEOMAGNETYZM, BLANKOWANIE, ROZBIERANKA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, KANADA, KARBOANION, PUNKT KOPULACYJNY, WSZYSTKOŻERCA, CHLORYN, ANGIOLOGIA, TRAGEDIA, KOZA PIERWOTNA, BANOWINA, DANIE, CZARNY FILM, GRA LOSOWA, ZWIERZĘTA, SKORUPA, WŁÓKA, DROGA KOLEJOWA, LOTNIK, FILOLOGIA ANGIELSKA, BOCZNOTRZONOWIEC, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, GOL SAMOBÓJCZY, GRANICA FUNKCJI, SERCÓWKA, DORADCA, PAREJAZAUR, KANAFARZ, WŁÓKIENKO, HUNGARYSTYKA, INSTYNKTOWNOŚĆ, MINERAŁ ALLOGENICZNY, KOKS ODLEWNICZY, HUTA SZKŁA, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, ZUELLE, ZACHOWAWCA, WAN, ZNAJOMA Z WIDZENIA, PIK, JĘZYK ALEUCKI, CHWYTNIK, OKOLICA SZLACHECKA, WASZA WYSOKOŚĆ, OBORA DWORSKA, PRYMITYW, GALERIA SŁAWY, PAUPER, AKT, OPTYKA GEOMETRYCZNA, POWTÓRKA, IMPLEMENTACJA, THAULOW, ŚCIĘGNO ACHILLESA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SUNDAJKA, SKRĘTEK, MNOŻYCIEL, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, ŚCISŁY POST, TRÓJCA, PAS RADIACYJNY, CZARNA OWCA, FLUWIOGLACJAŁ, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, POWIEŚĆ POLITYCZNA, GRUPA PRZEMIENNA, KWADRANT, ŁĄCZNOŚĆ, KRATKA ODPŁYWOWA, RAKI, CZYSTE RĘCE, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, COSTER, WIERZCHOŁEK, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, UNISTA, PORWAK, EKSPERT, CYLINDEREK, ?GRYMAŚNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.199 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY JEST W STANIE SIĘ POWIELAĆ, UZNAWANY ZA JEDEN Z RODZAJÓW ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY JEST W STANIE SIĘ POWIELAĆ, UZNAWANY ZA JEDEN Z RODZAJÓW ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIRUS program komputerowy, który jest w stanie się powielać, uznawany za jeden z rodzajów złośliwego oprogramowania (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIRUS
program komputerowy, który jest w stanie się powielać, uznawany za jeden z rodzajów złośliwego oprogramowania (na 5 lit.).

Oprócz PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY JEST W STANIE SIĘ POWIELAĆ, UZNAWANY ZA JEDEN Z RODZAJÓW ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY JEST W STANIE SIĘ POWIELAĆ, UZNAWANY ZA JEDEN Z RODZAJÓW ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x