RODZAJ BAZY DANYCH, KTÓRA JEST ZORGANIZOWANA I ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM PEWNEGO WYCINKA RZECZYWISTOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HURTOWNIA DANYCH to:

rodzaj bazy danych, która jest zorganizowana i zoptymalizowana pod kątem pewnego wycinka rzeczywistości (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ BAZY DANYCH, KTÓRA JEST ZORGANIZOWANA I ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM PEWNEGO WYCINKA RZECZYWISTOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.863

EUPELYKOZAURY, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, PRZECIĘTNIACTWO, CZIN, IMBUS, BOMBA WULKANICZNA, KILOKALORIA, GŁOS WARGOWY, SŁONECZNIK, MALARSTWO RODZAJOWE, PODGRZEWACZ, KOPISTKA, KAMELEON LIŚCIOWATY, EWANGELIZATORKA, SZARAŃCZYN, NIESZLACHETNOŚĆ, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, NORZYCA, NIBYJAGODA, SZPIEG GOSPODARCZY, ZAWODOWO CZYNNY, NIEAKTUALNOŚĆ, ABOLICJONISTA, KASK WSPINACZKOWY, BILARD FRANCUSKI, SPOT, OMDENOZAUR, KOCIOŁ WIROWY, PCHEŁKI, POŻYTECZNY IDIOTA, RYBA, SZMARTUZ, PASTICCIO, JELEŃ DAVIDA, GŁADKOŚĆ, KURATORKA, MILCZĄCA ZGODA, WSPÓŁĆWICZĄCA, SPÓŁKA PUBLICZNA, RAKET FJUEL, ECHINODON, MAK OPIUMOWY, KOMORA CIŚNIENIOWA, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, PRZEKAZ, NALTREKSON, TECZKA, NAPRĘŻACZ, ROGATKOWATE, WESTERN, RYGIEL, SILNIK PAROWY, PARTNERKA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, PIATNICKIZAUR, KWAŚNOŚĆ, NORNIK, MITOSPOROWE, DURNOWATOŚĆ, ELEKTRODA MEMBRANOWA, SŁODYCZ, BAZYLISZEK, WIEK PRZEDEMERYTALNY, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, BBS, PAKIET KONTROLNY, BERLINKA, BAJRONISTA, SŁODYCZ, PENELOPOGNAT, ARBITER ELEGANTIARUM, VIOLA DI BORDONE, NIENOWOCZESNOŚĆ, HERMETYCZNOŚĆ, BANK DANYCH, FOREMAN, BRODAWKA, NABIERACZ, LEPTOCERATOPS, SENSYBILIZATOR, MAZUREK, ZWIERZĘ, ŁATEK, MIOTŁA, SŁONOROŚL, GRAWITON, SKRZYDEŁKO, ZADRA, PISTOLET, AKUMULATOR ELEKTRYCZNY, MUCHA MOKRA, SIAD TURECKI, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, CIELĘCINKA, EKSPARTNERKA, SŁOIK, KOMBATANT, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, PODLEW, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, INSTRUMENTOLOGIA, PLEZJOPLEURODON, KUC DARTMOOR, OŚWIECONOŚĆ, JĘZYK ŻYWY, OKOLNICA, WULKANODON, BUZDYGAN, GACEK, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, WYROŚLE, CZASOPISMO NAUKOWE, DÓJKA, DEFEKT TRÓJKĄTA, SKŁADNIA RZĄDU, KINAZA BIAŁKOWA, KAMERA, KURZEŃ, GLINKA KAOLINOWA, RETORYCZNOŚĆ, BREWICERATOPS, LEWIZUCH, PHISHER, WKŁUCIE CENTRALNE, CZUBRICA, PODOKARP, ORZESZEK ARACHIDOWY, RELACJA ZWROTNA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, STARA MALEŃKA, KATERING, REDINGOTE, TUJA, KSIĄŻKOWOŚĆ, GRYKA, KONDYCJA FIZYCZNA, DRABIK, MEDYCYNA PALIATYWNA, KOMORA MINOWA, SĘKACZ, GROCH CUKROWY, KOMANDYTARIUM, PRZEDŁUŻACZ, KONTOTEKA, POLIGAMISTKA, TANIEC BRZUCHA, NIEMĘSKOŚĆ, NIKOLAICI, BIAŁKO, KAŃCZUG, ANTYSEPTYK, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, MARCHEWKA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, TEREN ODKRYTY, PLASTYCZNOŚĆ, ŁADUNEK KUMULACYJNY, CHUDOŚĆ, GRUPA ARYLOWA, POPRZEDNICA, DOKTOR, KHAAN, WIDZĄCA, TAUKA, WYNIOSŁOŚĆ, TORBA, PRZEMYŚLNOŚĆ, AKTOR, MANIACZKA, NKWEBAZAUR, OKRĘT LOTNICZY, MISIEK, ROŚLINA SŁONOLUBNA, POPOZAUR, PRĄD JEDNOFAZOWY, PROSTOMYŚLNOŚĆ, KOMUNIA, TALERZ, POPYT NIEELASTYCZNY, PASTA, EKSŻONA, MODEL DECYZYJNY, NIEOPANOWANIE, SPŁASZCZKOWATE, LATINO, GOSPODARSTWO DOMOWE, TRANSPORTEREK, MŁOT, METRIAKANTOZAUR, POLAR, SYMPOZJON, JUNKIER, NAIWNOŚĆ, NAROŻNIK, KLASTER DYSKOWY, BEZKIERUNKOWOŚĆ, SÓL, KOMISJA ROZJEMCZA, RZECZOWNIK, PODRÓŻ, WIDNOŚĆ, COMBER, PASTERNAK, BAJER, ITIHASA, MSZAK, ARCHETYPOWOŚĆ, AUTOTRANSFUZJA, NIEPORZĄDNOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, IDEAŁ PIERWSZY, FIRMÓWKA, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, NIEDŹWIEDZIÓWKA, PODATEK EKOLOGICZNY, NEURON LUSTRZANY, SZYBKI BILL, ROMANSIDŁO, TABOR, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, NOWOBOGACKI, MONITOR ODSŁUCHOWY, SZTURWAŁ, PÓŁDZIEWICA, SAMMER, BAWEŁNA, TREN, KREMOWOŚĆ, GRAF, ODRZYNEK, HACZYK, OKULARY 3D, BROŃ MASZYNOWA, KARATE TRADYCYJNE, PTASZĘ, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, KOŚCIÓŁ UNICKI, PISMO, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, GORZKNIK, GŁODÓWKA, PONURNIK, KOLACJA, SKOROWIDZ, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, PUSTA STRUNA, SNOBISTYCZNOŚĆ, SKRZYDŁO, SYSTEM REPARTYCYJNY, TEST, KROK, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ŻAGIEW, ANYŻ GWIAŹDZISTY, NASTROSZEK, STYLING, LOKAJSTWO, LAMUS, POMYWAK, ANIMALIZM, HEADHUNTER, HERBATNIK, VECTRA, AVOCADO, JĘZYCZNIK, ALKIERZ, CZASOWNIK FRAZALNY, ORGANISTKA, SILNIK DOLNOZAWOROWY, POLICJA MUNICYPALNA, GAŁĘZIAK, JĘZYKI BANTU, PODKOSZULEK, KMIOT, SAMOTKA, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, ZAPRAWA, PRZEWÓD GRZEJNY, SYGNATURKA, MORA, MIECZOGONY, WIDEODOMOFON, TOPOLOGIA ILORAZOWA, PIENIĄŻEK, MIĘKISZ POWIETRZNY, WYTWÓRCZOŚĆ, ROLADA, DŁAWIK, CZTERDZIESTÓWKA, ARYTMETYKA BINARNA, KAPUŚCIANA GŁOWA, PUSTOKRĘŻNIK, NIESTOSOWNOŚĆ, DRASTYCZNOŚĆ, STOSUNEK, NIEROZUMNOŚĆ, CZAPRAK, CHROPOWATOŚĆ, IKEBANA, ?KŁĘBUSZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.863 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ BAZY DANYCH, KTÓRA JEST ZORGANIZOWANA I ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM PEWNEGO WYCINKA RZECZYWISTOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ BAZY DANYCH, KTÓRA JEST ZORGANIZOWANA I ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM PEWNEGO WYCINKA RZECZYWISTOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HURTOWNIA DANYCH rodzaj bazy danych, która jest zorganizowana i zoptymalizowana pod kątem pewnego wycinka rzeczywistości (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HURTOWNIA DANYCH
rodzaj bazy danych, która jest zorganizowana i zoptymalizowana pod kątem pewnego wycinka rzeczywistości (na 15 lit.).

Oprócz RODZAJ BAZY DANYCH, KTÓRA JEST ZORGANIZOWANA I ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM PEWNEGO WYCINKA RZECZYWISTOŚCI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - RODZAJ BAZY DANYCH, KTÓRA JEST ZORGANIZOWANA I ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM PEWNEGO WYCINKA RZECZYWISTOŚCI. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

x