Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW KLAWISZOWYCH, WYNALEZIONY POD KONIEC XIX W., PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM FISHARMONIĘ; DŹWIĘKI WYTWARZANE SĄ POPRZEZ UDERZANIA URUCHAMIANYCH PRZY POMOCY KLAWISZY MŁOTECZKÓW W POŁĄCZONE Z REZONATOREM SKRZYNKOWYM METALOWE PŁYTKI, KTÓRE WYDAJĄ DŹWIĘK ZBLIŻONY DO DZWONKÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CELESTA to:

instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków (na 7 lit.)CZELESTA to:

instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CELESTA

CELESTA to:

instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków (na 7 lit.)CELESTA to:

CZELESTA (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW KLAWISZOWYCH, WYNALEZIONY POD KONIEC XIX W., PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM FISHARMONIĘ; DŹWIĘKI WYTWARZANE SĄ POPRZEZ UDERZANIA URUCHAMIANYCH PRZY POMOCY KLAWISZY MŁOTECZKÓW W POŁĄCZONE Z REZONATOREM SKRZYNKOWYM METALOWE PŁYTKI, KTÓRE WYDAJĄ DŹWIĘK ZBLIŻONY DO DZWONKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.955

ŁYŻKA DO BUTÓW, RZEŹBA, BALKONIK, JĘZYK BRETOŃSKI, CYTARA, DZIECINNOŚĆ, PIERWOWIJE, SZARPANKA, MIĘDLARKA, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, SZÓSTY ZMYSŁ, DEKONTAMINACJA, BOLERO, PODKOMENDNY, MASAJ, WOJNA DOMOWA, ORZESZEK ARACHIDOWY, WĄŻ, MODUŁ MIESZKALNY, SURAT, HARFA CELTYCKA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, GARŁACZ, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, KORWETA, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, ŚWIŃSKI TRUCHT, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, NORNIK, TWIERDZENIE REESA, RACJONALIZACJA, SESJA EGZAMINACYJNA, NASOSZNIKOWATE, STRETCH, KALETA, GEOMETRIA RZUTOWA, ANTRESOLA, INSTRUMENT MUZYCZNY, CZUWANIE MODLITEWNE, CYKL MIESIĄCZKOWY, BALON RADIOSONDA, KONCENTRAT, AKWALUNG, WADERY, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, PRZEMIENNIK, SPRZĘT RATOWNICZY, PRZYDROŻE, OGÓREK KISZONY, AIS, NACZELNIK, AKT, DERYWAT MODYFIKACYJNY, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, SAPROFIT, ARCUS TANGENS, REKLAMANT, KWAS CHLOROGENOWY, WCZASY POD GRUSZĄ, JĘZYK PERSKI, ADRES ELEKTRONICZNY, POMOC DROGOWA, NACISK, KOTYLOZAURY, FILM MUZYCZNY, SAMARYTANIN, PŁYTA KORKOWA, KWAS ASKORBINOWY, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, SMOLEJ, TREMBITA, KRATER, MONTAŻ, MACZUGOWIEC, SANTIR, NEOKONSERWATYZM, FINGER FOOD, MONKONOZAUR, SZEBEKA, LONŻA, CZAMARA, PALNIK ARGANDA, EOZYNOCYT, KOSZYK, ORCHESTORION, AGREGATOR, IZOMER KONFIGURACYJNY, TŁUCZEK, GRAF PEŁNY, CHEMIA NIEORGANICZNA, HYDROFORMING, BAŁAGULSZCZYZNA, ROŚLINY TELOMOWE, KORTYKOSTERYD, AMBA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, DANDAKOZAUR, DYSOCJACJA TERMICZNA, KAPELA, MIĘSO, KIBITNIKOWATE, PACHOLĘ, KOLBA, ARTYZM, BUTLA GAZOWA, TEATR MUZYCZNY, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, APTAMER, POWIEŚĆ GOTYCKA, BAKTERIA BRODAWKOWA, WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA, D, ALKOHOL ETYLOWY, DEZYPRAMINA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, KOLBA, UNIFORM, SEKSTANS, PĘDNIK AZYMUTALNY, KLIPER, AKKADYJSKI, REDUKTOR CIŚNIENIA, OPTYKA GEOMETRYCZNA, FRYCÓWKA, AZBEST BIAŁY, ADWENTYSTA, ŚLEPOTA KOROWA, KONTRAFAGOT, ALDEHYD GLICERYNOWY, STAROŚCINA, SARANGI, SODA OCZYSZCZONA, NACZYNIAK, KONGO, KLAMOTY, JEŁOP, EFEKT GITAROWY, CZAKUELA WYSPOWA, LANSJER, FAKOEMULSYFIKACJA, KANDYZ, POMOC DOMOWA, KROK NAPRZÓD, ANHYDRYT, WSPOMNIENIE, LICZBA TRÓJKĄTNA, PRAWA CZŁOWIEKA, KAMIEŃ OZDOBNY, MIĘŚNIAK, SKĄPOSZCZETY, BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE, SPÓŁKA, AFIKSACJA, MANELE, FAŁSZYWA KURZAJKA, STANOWOŚĆ, KOLBKA, KOLARSTWO PRZEŁAJOWE, BROWAR, ZEJŚCIE, AMONAL, PAN, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, KLARNET, JAPONKA, LEJ POLARNY, GAJDY, TRZODA CHLEWNA, ANGIOPLASTYKA, PRZEBIERANIEC, ŁASKAWCA, PROFILAKTYKA DRUGORZĘDOWA, WIELKA STOPA, FAKTORIA, METAJĘZYKOWOŚĆ, BRACHYPODOZAUR, RADAR GEOLOGICZNY, GREKA, KRET, ASYRYJSKI, ROZDRABNIACZ, DOMINANTA, JEJMOŚĆ, BOCZEK, SKÓRNICTWO, WESEL, NEUROCHEMIA, REDUKCJA, RADIOTELESKOP, FRANKISTA, DOJŚCIE, WINO WZMACNIANE, RUTIODON, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, SZYLD, KARMA, OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA, WERNISAŻ, PŁATNOŚĆ BALONOWA, PODKÓWKA, MIKROWELA, KRETOWATE, WIDELCZYK, PRERAFAELITYZM, WYPŁATA, IMADEŁKO, POGOTOWIE, BLOK, KOMUNALKA, POZIOMICA, KCIUK NARCIARZA, PROSTOPADŁA, GONDOLA, NOSICIEL, LOGAN, ŁOTOK, POCHÓD, CHIRONOMIA, RYBY KOPALNE, EMISJA PIENIĄDZA, SUMERYJKA, KOLARKI, BAJRAM, BILANS TLENOWY, KIZIEK, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, MIESIERKA, DIAGENEZA HALMYROLITYCZNA, PAREJAZAURY, PIRYMIDYNA, WIĆ, GATUNEK KRYPTYCZNY, DUTAR, ŻÓŁW KAJMANOWY, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, KONIEC, ŁOSKOT, GRAFIKA, KIN, WCINKA, BLASZKA, DOLINA RYNNOWA, KONTRAST, CUKIER OWOCOWY, PŁUŻEK, PARALIPSA, JAWNOŚĆ, KWADRATURA, TEATR MUZYCZNY, ABISYŃSKI KLASYCZNY, GAZ KOKSOWNICZY, PÓŁTORAROCZNIAK, BEKASIK, PRZYBLIŻENIE, MELONIK, MINIGOLF, KASZKIET, SERBOŁUŻYCZANIN, BYT, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, BIEGAJĄCE OCZY, SNIFTER, ASYSTA GRAWITACYJNA, BATIK, KARTA OBCIĄŻENIOWA, BOMBONIERA, CYMBAŁY, SPRAWDZIAN, MUSZLOWCE, WZW A, CHOMĄTO, STONOGA MUROWA, KISZKA, IMID, KRYNOLINA, STOP ŁOŻYSKOWY, PODSKÓRNIA, REFLEKS, OBSESJA, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, KOBYŁKA, GRZEBIEŃ, DZIAŁANIE, TELECENTRUM, RURA, DOBRO LUKSUSOWE, KONFORMACJA, FAKOMATOZA, KOMPAKTOR, GATUNEK ZBIOROWY, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, SERIA, BOJÓWKARZ, BŁONA PODŚLUZOWA, NUMER DOSTĘPOWY, SYMETRIA FIGURY, ORDYNANS, CYKL OWULACYJNY, ZJAWISKO KERRA, KARETKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.955 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW KLAWISZOWYCH, WYNALEZIONY POD KONIEC XIX W., PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM FISHARMONIĘ; DŹWIĘKI WYTWARZANE SĄ POPRZEZ UDERZANIA URUCHAMIANYCH PRZY POMOCY KLAWISZY MŁOTECZKÓW W POŁĄCZONE Z REZONATOREM SKRZYNKOWYM METALOWE PŁYTKI, KTÓRE WYDAJĄ DŹWIĘK ZBLIŻONY DO DZWONKÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
celesta, instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków (na 7 lit.)
czelesta, instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CELESTA
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków (na 7 lit.).
CZELESTA
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x