INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW KLAWISZOWYCH, WYNALEZIONY POD KONIEC XIX W., PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM FISHARMONIĘ; DŹWIĘKI WYTWARZANE SĄ POPRZEZ UDERZANIA URUCHAMIANYCH PRZY POMOCY KLAWISZY MŁOTECZKÓW W POŁĄCZONE Z REZONATOREM SKRZYNKOWYM METALOWE PŁYTKI, KTÓRE WYDAJĄ DŹWIĘK ZBLIŻONY DO DZWONKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CELESTA to:

instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków (na 7 lit.)CZELESTA to:

instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CELESTA

CELESTA to:

instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków (na 7 lit.)CELESTA to:

CZELESTA (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW KLAWISZOWYCH, WYNALEZIONY POD KONIEC XIX W., PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM FISHARMONIĘ; DŹWIĘKI WYTWARZANE SĄ POPRZEZ UDERZANIA URUCHAMIANYCH PRZY POMOCY KLAWISZY MŁOTECZKÓW W POŁĄCZONE Z REZONATOREM SKRZYNKOWYM METALOWE PŁYTKI, KTÓRE WYDAJĄ DŹWIĘK ZBLIŻONY DO DZWONKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.160

KILOKALORIA, BONITAZAURA, RZEŹWOŚĆ, STRZĘPIEL, DOMINANTA, OLEJÓWKA, ARESZT, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, PRYSZNIC, POZYCJA CZTEROKOŃCZYNOWA, NEOKLASYCYZM, SAMOJED, WNV, POSUNIĘCIE, KOREKTOR, GMINNOŚĆ, PRZYTOMNOŚĆ, GLIKOKORTYKOSTEROID, PLAŻA, WIELKA ROSJA, LEJEK, ŚWIĄTYNIA, ŁĘGOWO, WSPARCIE, WARAN GRAYA, PSYCHOFARMAKOLOGIA, CZWARTAK, REZERWA OBOWIĄZKOWA, LITERATURA JARMARCZNA, OSTRY DYŻUR, PRZYCZÓŁEK, CILIOPATIA, JUDEOCHRZEŚCIJANIN, METYCYLINA, PORTRET, GALEAS, FIZYKA SŁOŃCA, KRES, IMPOSTOR, PALNIK, SIAD TURECKI, ŻYWA LEKCJA, NORMALIA, SIODŁO SKOKOWE, TROK, WOALKA, FRYCÓWKA, APLA, KOMORA WILSONA, ANTEFIKS, KABRIOLET, KIZIEK, GROTA OGRODOWA, OSTATNI, HB, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, LÓD LODOWCOWY, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, INSTRUMENT, PODKOWA, PRZEDGRODZIE, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, VECTRA, KONFEKCJONER, SPADY, KANTOR, BASETLA, FAGOT, POCHÓD, DAR ZIEMI, PODSZYWACZ, KULTUROWOŚĆ, KORAL, ARCHOZAUR, PANTALON, SZMELC, MSZA, PRZĘŚLIK, KUCHENKA, WALDORAPTOR, WARUNKOWANIE SPRAWCZE, RUDNIK, PISMO RYSUNKOWE, TRĄBKA SYGNAŁOWA, HARFA, ALDEHYD OCTOWY, PATYNKI, INTERWAŁ, KORONA, SOLITI, WALOŃSKI, CHOROBA OGUCHIEGO, KOŃ ŁOWICKO-SOCHACZEWSKI, CHROMOWIEC, POZIOMICA, SESJA, SYFON, KŁODNICA, SEKLER, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, RICOTTA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, ZDANIE OGÓLNE, SYSTEM RZECZOWY, BOMBONIERA, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, DRĄŻEK SKRĘTNY, LIMO, CIEMNY PRZEPŁYW, KLUCZ SESYJNY, POZYTYWIZM PRAWNICZY, NOSOWOŚĆ, WARTA, KOŁOWRÓT, OBLEW, MIKA, ZLEW, FAST FOOD, SAKSOFON SOPRANOWY, INSTRUMENT STRUNOWY, NADMUCH, PRZEDROŚLE, PIERŚCIEŃ, TORBAN, KLUCZ, GRUPA ABELOWA WOLNA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, RUGBY, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, KIERKI, MI, HAFLINGER, FIT, GIPS, BAŁT, KORNIK, OKSYTETRACYKLINA, ZEBRA, PODUSZKA CIĄŻOWA, KARMNIK AUTOMATYCZNY, FAŁD, PRZECIWOBRAZ, JEDNOŚĆ, GRAJCAR, WZORZEC RUCHOWY, BBS, NORNIK, FLUWASTATYNA, BEŁT, DOLMAN, DUJKER, KINO FAMILIJNE, WZGLĄD, JĘZYK ALBAŃSKI, OPERAT UZDROWISKOWY, MŁOCKARZ, TEJU KROKODYLOGONOWY, LIGATURA, PODWOZIE, PERSKI, WISIOREK, BOROWODOREK, ZACHÓD, KONGRUENCJA, TORPEDA, KOKOSZKA, KRZYŻAKOWATE, SZELF, SUKINSYN, FILOGENEZA, KAMIEŃ MILOWY, BRUNATNOZIEM, KNOT, JĘZYK LITERACKI, PRZEDŚWIT, LIMNIGRAF, MIODOWNIK, CHONDRYT ENSTATYTOWY, GARBATE SZCZĘŚCIE, STATEK WIOSŁOWO-ŻAGLOWY, STOPIEŃ HARCERSKI, KAPITUŁA METROPOLITALNA, FENKAMFAMINA, PRZEWIESZKA, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, INTAGLIO, ŻYŁKI, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, DESMIDIE, KONSYSTORZ, SAMOGON, JĘZYK GERMAŃSKI, BARWIARKA ZWROTNA, KWAS 4-HYDROKSYBUTANOWY, KICZA, ZASUWA, UMOWA AGENCYJNA, TABLICA ASOCJACYJNA, TAFTA, SAMOAŃSKI, PSYCHOTERAPIA SKONCENTROWANA NA KLIENCIE, DIKETON, POMURNIK, PAN, BIAŁORUSKI, POKAZ, KOMPANIA REPREZENTACYJNA, MISKA, LEDERWERKI, TABLICA, KONDYCJA FIZYCZNA, UŻYCIE BRONI PALNEJ, ARCUS TANGENS, STATEK GŁĘBINOWY, OPOSUM, VIOLA BASTARDA, ONEGA, IPERYT SIARKOWY, MŁAK, WCINKA, POPSONG, MROZIWO, DERYWACJA AFIKSALNA, MŁYNEK, BARWA PODSTAWOWA, SEPARATYZM, JAWNOŚĆ, LAPIS-LAZULI, PIECZYNG, HOMOGENIZACJA, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, TRANSLACJA, OZONOSFERA, TRIANGIEL, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, OCZYSZCZALNIK, KOMPLEKS, OMNIBUS, LIZYNOPRYL, FELSUMA PRĘGOWANA, TAON, GROTESKA, OKRZOSEK, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, KATARYNKA, AUSTRALODOK, RAD, LAKIER, TUWIM, FIGURA, PARADOKS LEONTIEFA, MASZYNA ŻAKARDOWA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, UPÓR, MAREMMANO, PEDAŁY, PROSTOPADŁA, LIST PRZEWOZOWY, TEOLOGIA APOFATYCZNA, KORWETA, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, SZANJANGOZAUR, ABRAZJA, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, BACA, FOTOCHROMIA, PIPA, WANIENECZKA, WINDSOR, BIZON, TUNEL, POCHYLNIA, UKŁAD WIELOKROTNY, SIESIENKI, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, STRONA WWW, VIOLA DA BRACCIO, TANIEC CHARAKTERYSTYCZNY, TAJNE SŁUŻBY, ADWENTYZM, JĘZYK ZACHODNIOGERMAŃSKI, FAJERWERKI, KSIĘGA PARAFIALNA, LIRA KORBOWA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, POTENCJAŁ DZETA, ŻERDNIK, NIESTOSOWNOŚĆ, HARMONIJKA, BRZDĄKNIĘCIE, OPOS PÓŁNOCNY, MIŁOSZ, MAKRUROZAUR, HARMONIA, UBIJACZ, JOD, BROŃ KLASYCZNA, ?PODDRUK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.160 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW KLAWISZOWYCH, WYNALEZIONY POD KONIEC XIX W., PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM FISHARMONIĘ; DŹWIĘKI WYTWARZANE SĄ POPRZEZ UDERZANIA URUCHAMIANYCH PRZY POMOCY KLAWISZY MŁOTECZKÓW W POŁĄCZONE Z REZONATOREM SKRZYNKOWYM METALOWE PŁYTKI, KTÓRE WYDAJĄ DŹWIĘK ZBLIŻONY DO DZWONKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW KLAWISZOWYCH, WYNALEZIONY POD KONIEC XIX W., PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM FISHARMONIĘ; DŹWIĘKI WYTWARZANE SĄ POPRZEZ UDERZANIA URUCHAMIANYCH PRZY POMOCY KLAWISZY MŁOTECZKÓW W POŁĄCZONE Z REZONATOREM SKRZYNKOWYM METALOWE PŁYTKI, KTÓRE WYDAJĄ DŹWIĘK ZBLIŻONY DO DZWONKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CELESTA instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków (na 7 lit.)
CZELESTA instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CELESTA
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków (na 7 lit.).
CZELESTA
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków (na 8 lit.).

Oprócz INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW KLAWISZOWYCH, WYNALEZIONY POD KONIEC XIX W., PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM FISHARMONIĘ; DŹWIĘKI WYTWARZANE SĄ POPRZEZ UDERZANIA URUCHAMIANYCH PRZY POMOCY KLAWISZY MŁOTECZKÓW W POŁĄCZONE Z REZONATOREM SKRZYNKOWYM METALOWE PŁYTKI, KTÓRE WYDAJĄ DŹWIĘK ZBLIŻONY DO DZWONKÓW sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW KLAWISZOWYCH, WYNALEZIONY POD KONIEC XIX W., PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM FISHARMONIĘ; DŹWIĘKI WYTWARZANE SĄ POPRZEZ UDERZANIA URUCHAMIANYCH PRZY POMOCY KLAWISZY MŁOTECZKÓW W POŁĄCZONE Z REZONATOREM SKRZYNKOWYM METALOWE PŁYTKI, KTÓRE WYDAJĄ DŹWIĘK ZBLIŻONY DO DZWONKÓW. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

x