URZĄDZENIE, KTÓRE SPEŁNIA OKREŚLONE ZADANIE W WYNIKU PRZEBIEGAJĄCYCH W NIM PROCESÓW FIZYCZNYCH LUB CHEMICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

APARAT to:

urządzenie, które spełnia określone zadanie w wyniku przebiegających w nim procesów fizycznych lub chemicznych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: APARAT

APARAT to:

urządzenie, które służy do wykonywania zdjęć (na 6 lit.)APARAT to:

telefon; urządzenie umożliwiające prowadzenie rozmów na odległość, dołączane do zakończenia łącza telefonicznego (na 6 lit.)APARAT to:

zespół osób, instytucji, które sprawują władzę w określonej dziedzinie życia publicznego, w państwie itp (na 6 lit.)APARAT to:

zespół organów wyspecjalizowany w jakiejś funkcji (na 6 lit.)APARAT to:

tlenowy lub słuchowy (na 6 lit.)APARAT to:

sprzęt fotoreportera (na 6 lit.)APARAT to:

urządzenie do fotografowania (na 6 lit.)APARAT to:

np. słuchowy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE, KTÓRE SPEŁNIA OKREŚLONE ZADANIE W WYNIKU PRZEBIEGAJĄCYCH W NIM PROCESÓW FIZYCZNYCH LUB CHEMICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.793

MIMEZJA, STRONA TYTUŁOWA, DANIE KOSZA, NOOBEK, LALA, NEKTARIUM, MIZOPEDIA, PRZEKAŹNIK, NARZĄD KRYTYCZNY, METAL, LIMETA, GROŹBA KARALNA, DZIABA, ABAKUS, RYNNA, DNO, KSIĘGA, KLEKOTKA, KOKOSZKA, TRENCZ, RADCA, GEOFAGIA, SYNOD, NAUPLIUS, DOBRA WIARA, SKLEPIENIE PALMOWE, DETEKTOR, AULA, WIATRÓWKA, MATA GRAWITACYJNA, KONDYCJONER, SZMUGIEL, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, EP, TUBA, MONITOR, OLEANDER, ROSYJSKI, DYWIZJA, PRAWNICTWO, OBLEGA, ŻOŁĄDKÓWKA, MAH JONG, SIEĆ, BYCZEK, ZAWISAK, ZOOGEOGRAFIA, DANIE ARBUZA, PARA MINIMALNA, DEZINTEGRACJA MROZOWA, SONDA, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, ŻYDOWIN, KOCZ, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, SEANS, AGENCJA RATINGOWA, KONTAKT, PLANETARIUM, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, FILET, PIERWSZY, DOKŁADNOŚĆ, OŚWIETLACZ, OLEJ Z OLIWEK, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, SAMOTOK, PIANKA, GENERATOR MAGNETOHYDRODYNAMICZNY, KAREL, CZWÓRKA, OŚWIECICIEL, AŁYCZA, FILTR, SŁUCHAWECZKA, KOSÓWKA, TROLLING, PODATEK ROLNY, KIJEK NARCIARSKI, MATRYCA STRUKTURALNA, OFIARA, REPREZENTACJA, DZWONY RUROWE, JĘZYK BIAŁORUSKI, FIRMÓWKA, ŚWIECA, APARAT GOLGIEGO, GODŁO PROMOCYJNE, PORYWCZOŚĆ, EMISJA, SPRZĘT MECHANICZNY, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, PRYSZCZARKI, OBDZIERACZ, GAD, ZGODNOŚĆ, PLATFORMA CYFROWA, KANEFORA, BLUSZCZ, LABORATORIUM, PSYCHIATRYK, INWESTYCJA PORTFELOWA, KONWENT, DWUKÓŁKA, KARAFKA, DUMP, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, PAS, SSANIE, KOŃ UKRAIŃSKI, ŁAPA, UKŁAD WIELKOŚCI, POKAZ, POKOLENIE, MANIFESTACJA, AWIOFON, HALO, BEKHEND, SILNOŚĆ, MARK, PANCERZOWCE, BEMAR, ELEW, MARSREJA, KEYBORD, BONANZA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, KASZANKA, WĘZEŁ KOLEJOWY, WSPOMNIENIE, TELEFON, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, MAŁPA OGONIASTA, KURS, FURGON, PRÓBKA, WINA NIEUMYŚLNA, STOSUENK ZOBOWIĄZANIOWY, NIECKA WYPADOWA, ARMATKA, AUTONOMIZM, BLINDAŻ, TRAWERS, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, SYGNAŁ ANALOGOWY, WISZER, MATURKA, OPCJA, ŚCISKACZ, ZEGAR ELEKTRONICZNY, RACICA, STADIONIK, ZATOKA, KOŁO, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, WYBRANKA, CHMURA KONWEKCYJNA, BAZA PŁYWAJĄCA, DWUDZIESTY SZÓSTY, KLEDONISMANCJA, KNEBEL, ZAKOŃCZENIE, PŁUCA, DYSRUPCJA, SHAKER, WZÓR PRZEMYSŁOWY, AKCJA, JĘZYK SFORMALIZOWANY, MATOWOŚĆ, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, POWŁOKA, USKOK, MINESTRONE, ELIKSIR ŻYCIA, ZACIERKA, KRAWĘDŹ GRAFU, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, DEKLARACJA, NADZÓR TECHNICZNY, HOMOGENIZATOR, PUKNIĘCIE, NEKROMANCJA, SEKSTURYSTYKA, ZADANIE DYSJUNKTYWNE, NAPINAK, LASKA MARSZAŁKOWSKA, KARP PO KRÓLEWSKU, GENERACJA, PÓŁRUCH, JEDNOSPÓJNOŚĆ, PRZERYWACZ, PILOT, WSTAWKA, KLIKOWOŚĆ, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, ZDRADA, PRZENIKLIWOŚĆ, WÓZEK, SZESNASTKA, KULCZYBA WRONIE OKO, GALAKTOLIPID, WYPARZACZ, FEJHOA, HIPOTEKA, ŚMIAŁOŚĆ, ZDENERWOWANIE, GAŁGAN, ROŚLINA OZDOBNA, LĄDZIENIE, BERET, KOSZULKA, REFREN, ROBOTA GÓRNICZA, MACIEK, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, SSAK, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, URZĄDZENIE RTV, KASZKIET, CIĄŻA, LAMA, MARKA, ZAŁATWIANIE, WIELOFAZOWOŚĆ, NIECHLUBNOŚĆ, WINIETA, ŚMIGŁO, RYNEK NIEDOSKONAŁY, CYKL KATALITYCZNY, BULIONER, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, NAWIERZCHNIA, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, MANELE, WAGON TAROWY, GANC EGAL, EKSPONENT, KROPELKA, WYMIANA, FALA MORSKA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, REAKCJA SPRAWCZA, KRÓCIEC, BIAŁE MIĘSO, PAMIĘTNIK, PAROWCZYK, RYNEK FORMALNY, MOKIET, ULGA PODATKOWA, NIENORMATYWNOŚĆ, ODWIETRZNIK, MOZAIKA, DEFICYT, NIEDOJRZAŁOŚĆ, DZIEWUSZKA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, BODOR, SYLOGIZM, SZYNOBUS, SYSTEMIK, TRANSURAN, BRĄZOWY PODKARZEŁ, ŚWIĘTOKRADCZYNI, SATYRYCZNOŚĆ, SONAR, MUZYKA ELEKTRONICZNA, OTWÓR, NATRYSK, PILATES, WISKOZA, NAWAŻKA, NASZ CZŁOWIEK, KOLEGA, GRA LOGICZNA, OSŁONOWOŚĆ, BLASTODERMA, GULASZ IRLANDZKI, MONOGAMIA, BACIK, OSĘKA, STYMULATOR, DZBANEK NA KWIATY, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, SADŹ, EMIL, ŁAPOWNICTWO, BŁOTNIAK, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, STATEK, BIDUL, ZEWŁOK, GAPA, KSIĘSTWO, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, PIĘCIOZŁOTÓWKA, WAGNER, CIŚNIENIE, ?WYŁAPYWACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.793 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE, KTÓRE SPEŁNIA OKREŚLONE ZADANIE W WYNIKU PRZEBIEGAJĄCYCH W NIM PROCESÓW FIZYCZNYCH LUB CHEMICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE, KTÓRE SPEŁNIA OKREŚLONE ZADANIE W WYNIKU PRZEBIEGAJĄCYCH W NIM PROCESÓW FIZYCZNYCH LUB CHEMICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
APARAT urządzenie, które spełnia określone zadanie w wyniku przebiegających w nim procesów fizycznych lub chemicznych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

APARAT
urządzenie, które spełnia określone zadanie w wyniku przebiegających w nim procesów fizycznych lub chemicznych (na 6 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE, KTÓRE SPEŁNIA OKREŚLONE ZADANIE W WYNIKU PRZEBIEGAJĄCYCH W NIM PROCESÓW FIZYCZNYCH LUB CHEMICZNYCH sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - URZĄDZENIE, KTÓRE SPEŁNIA OKREŚLONE ZADANIE W WYNIKU PRZEBIEGAJĄCYCH W NIM PROCESÓW FIZYCZNYCH LUB CHEMICZNYCH. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x