1-MASZTOWY STATEK ŻAGLOWY Z ŻAGLEM SKOŚNYM LUB OŻAGLOWANIE TAKIEGO STATKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KET to:

1-masztowy statek żaglowy z żaglem skośnym lub ożaglowanie takiego statku (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KET

KET to:

jednostka pływająca o napędzie żaglowym, posiadająca tylko jeden maszt (grot), oraz tylko jeden żagiel (również grot) - dowolnego typu ożaglowania skośnego (na 3 lit.)KET to:

rodzaj ożaglowania łodzi lub jachtu (na 3 lit.)KET to:

członek syberyjskiego ludu Ketów (na 3 lit.)KET to:

typ ożaglowania (na 3 lit.)KET to:

typ jednomasztowca (na 3 lit.)KET to:

typ łodzi żaglowej (na 3 lit.)KET to:

żaglowiec jednomasztowy (na 3 lit.)KET to:

statek jednomasztowy (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "1-MASZTOWY STATEK ŻAGLOWY Z ŻAGLEM SKOŚNYM LUB OŻAGLOWANIE TAKIEGO STATKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.821

HERETYCZKA, SŁUŻBA, DYSKALKULIA, BARCHAN, BUKSA, WSPARCIE, POTNICA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, WYNAGRODZENIE, GODZ, INTRUZJA, STRZAŁ, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, POSKROMICIEL, REGENERACJA, JAWNOGRZESZNICA, POKAL, ANEKSJA, SUW, TYŁÓWKA, KOTLINA, KRÓCICA, KROTON, SIEROTA, PAPUGA, DEKONTAMINACJA, STAN POSIADANIA, KANOPA, MROZEK, ALAIN, TRAWERSOWANIE, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, OGONEK, WITEKS CZCZONY, KET, SŁUPEK, WISIOREK, TEATRZYK, PANICZĄTKO, RÓWNINA SANDROWA, ALTERNATYWA, WYROBISKO GÓRNICZE, STOŻEK, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, STAN, KSIĘGA HODOWLANA, ANON, NEPER, PLAFON, WIRUS POLIO, PREIMPLANTACJA, MIEJSCE, BŁOTNIAK, KOK, SERWER WIDEO, RUBEL, OBJĘTOŚĆ, FANTAZJA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, N-GRAM, WYBREDNIŚ, KONEW, CZOŁDAR, ALKIERZ, GOŹDZIENIEC, SZÓSTKA, MIMETYZM FORMALNY, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, KET, TERRINA, LEJTNANT, KONKURENCJA, PACHOŁ, BŁĄD LEKARSKI, MARRAN, WAPNO, WYTRZESZCZ, KACENJAMER, CUDOTWÓR, FUS, FACET, BUTELKA, PTASZEK, TROLLING, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, TRIANGULACJA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, CHAŁUPNICA, CANCA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, KOMPLIKACJA, SKRZYNIA, AFISZ, STACJA, BABULA, KAFAR, KOLORYSTYKA, ADOLF, PRZĘDZA, TENUTA, ZANIECZYSZCZENIE, ZASADA POMOCNICZOŚCI, PERMISYWNOŚĆ, NIERÓWNOŚĆ, GALASÓWKA, PIERÓG, CHOROBA PLUMMERA, PALIWO GAZOWE, BODMERIA, TEST KOMPLEMENTACJI, KLAR, NAGRANIE WIDEO, SEANS, PUSZEK, PODGATUNEK, KAJUTA, DUBELTÓWKA, PALTO, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, ZAGRYWKA, ANATOMIA, BEAN, RASTER, BAKBURTA, IGLICA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, BROKER UBEZPIECZENIOWY, ASTRAGAL, DYKTATURA, KLIN, CZTEROSUW, KRÓLIK FLORYDZKI, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, KLAMOTY, SYMPOZJON, ASOCJATYWNOŚĆ, LOBELIA, KURHAN, C, EMAKIMONO, POSTERUNEK, KONWENANSE, BRAZYLIANY, GOŹDZIENIEC, STROIK, WILCZA PASZCZA, SIEDZIBA, ZDENERWOWANIE, EKSPOZYCJA, ABSZTYFIKANT, INTERVIEW, WYRĘB, KOZAK, BECZKA BEZ DNA, BYDLĘ, UNIA PERSONALNA, HURMA, STANCJA, BOŚNIACKOŚĆ, CHWALCA, WAPIEŃ MUSZLOWY, PACHOLĘ, DOM JEDNORODZINNY, APLIKACJA, KŁADKA, DOBRA, OBRONA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, SKŁADKA, ARESZT TYMCZASOWY, PRZYWŁASZCZENIE, KAKAO, DIABEŁ, KONFISKATA, PANIER, PIERSIÓWKA, STÓŁ, PRĄTNIK SREBRZYSTY, PALISADA, FIŻON, DERP, NORMALIZACJA, ARGO, WITAMINA, SAMOREALIZACJA, SUCHOWIEJ, HISZPAN, STRONA, ORLICZKOWATE, OKSYDAZA, WAŁ MORENOWY, PEIRESKIA, ZAPALENIE, LESZCZYNA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, MA, WSPÓŁZAWODNICTWO, WIDOWNIA, STATEK POWIETRZNY, OBOWIĄZEK SZKOLNY, OCENA, LUTNIARZ, ROZDZIAŁEK, GROŹBA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, WOJNA, UFNOŚĆ, WRÓBEL POLNY, ZWAŁ, BLOKHAUZ, FILTR POWIETRZA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, GATUNEK AGAMICZNY, NIECZUŁOŚĆ, TRYSEKCJA, DRAJREP, TARTYNKA, ZMORA, DANE, FAZA, MOŁODYCA, NOOB, WSZARZ, KORYTARZYK, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, SPORRAN, FALC, KAFEL, SERIA, SZTAG, NIKIELINA, BARIERA, STYLON, HALA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, LEGITYMACJA PROCESOWA, OBYWATEL, MIECH, NOSOROŻEC, CERES, MATURA, ACHTERDEK, ETOLA, NET, HYBRYDALNOŚĆ, CERAMIKA SZNUROWA, MAŁPA, KUPIEC, MALINÓWKA, WESTFALKA, ŁĄCZNOŚĆ, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, WIAROŁOMSTWO, PIEKŁO, DYSZA, EMBOLIZACJA, CELA, PIEKARNIK, WIWAT, POWŁOKA, CZYN, DESPOTYZM, PIŁA CZOPOWA, EUCHARYSTIA, KORYFEUSZ, FASOLKA MUNG, MAŁA GASTRONOMIA, ROZTWÓR WZORCOWY, PINGWINARIUM, KROPKA, NA JEŹDŹCA, ŚWIATŁO POZYCYJNE, APATIA, PAPROĆ DRZEWIASTA, TYGRZYK PASKOWANY, IMPLEMENTACJA, KLOSZ, ROŚLINA ZIELNA, TRAGIZM, STWORZENIE, MUSZLA, KONTROLA, CZEREMCHA, LEKARZ, OBIEKTYWIZM, JASTRYCH, ZEWŁOK, MORELÓWKA, OKŁADKA, ZIEMNIACZEK, DIABEŁEK, ODRĘTWIENIE, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, OBLECH, KÓŁKORODEK, ?OBRAMIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.821 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

1-MASZTOWY STATEK ŻAGLOWY Z ŻAGLEM SKOŚNYM LUB OŻAGLOWANIE TAKIEGO STATKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: 1-MASZTOWY STATEK ŻAGLOWY Z ŻAGLEM SKOŚNYM LUB OŻAGLOWANIE TAKIEGO STATKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KET 1-masztowy statek żaglowy z żaglem skośnym lub ożaglowanie takiego statku (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KET
1-masztowy statek żaglowy z żaglem skośnym lub ożaglowanie takiego statku (na 3 lit.).

Oprócz 1-MASZTOWY STATEK ŻAGLOWY Z ŻAGLEM SKOŚNYM LUB OŻAGLOWANIE TAKIEGO STATKU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - 1-MASZTOWY STATEK ŻAGLOWY Z ŻAGLEM SKOŚNYM LUB OŻAGLOWANIE TAKIEGO STATKU. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast