INSTALACJA, KTÓRA JEST PODPIĘTA PIONOWO DO WSPÓLNEGO ŹRÓDŁA LUB UJŚCIA CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PION to:

instalacja, która jest podpięta pionowo do wspólnego źródła lub ujścia czegoś (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PION

PION to:

najsłabsza i zarazem najmniejsza bierka w szachach (na 4 lit.)PION to:

dział, sekcja, jednostka organizacyjna organizacji lub instytucji (na 4 lit.)PION to:

linia pokrywająca się z kierunkiem działania siły ciężkości na powierzchni Ziemi i w jej pobliżu (na 4 lit.)PION to:

mezon pi (na 4 lit.)PION to:

przenośnie: kierunek przepływu czegoś w jakiejś strukturze, który jest uzależniony od hierarchii (na 4 lit.)PION to:

narzędzie służące do wyznaczania kierunku pionowego (na 4 lit.)PION to:

przyrząd w postaci ciężarka umocowanego na sznurku służący do wyznaczania kierunku pionowego (na 4 lit.)PION to:

odcinek instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej itp. biegnący pionowo przez kondygnacje budynku (na 4 lit.)PION to:

prostopadły do poziomu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTALACJA, KTÓRA JEST PODPIĘTA PIONOWO DO WSPÓLNEGO ŹRÓDŁA LUB UJŚCIA CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.116

MIGRACJA, BEZTREŚCIOWOŚĆ, IMPLEMENTACJA, KURAWONGA ZMIENNA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ROŚLINA ACYDOFILNA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, ABSOLUCJA, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, NALEŚNIK WIOSENNY, WISKOZA, UWŁOSIENIE, HAMULEC, BYK, MARINA, DOBRO FINALNE, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, MOŻLIWOŚĆ, PŁAWA SONAROWA, METALICZNOŚĆ, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, CUDEŃKO, SZCZENIACKOŚĆ, PAMIĘTNIK, KLAPECZKA, NUDYSTA, PARTIA, SUROWOŚĆ, PARWENIUSZ, SŁODZIAK, NAŚWIETLENIE, JĘZYK KAUKASKI, KATEDRA, SKUMBRIA, SPIEK, MAGNAT, WIELOETAPOWOŚĆ, OBSŁUGA, AZYL, ROZMODLENIE, MIODOJAD MARMURKOWY, STOPKA, CHOREG, POGODNOŚĆ, PROCES BIOLOGICZNY, KOŃ KIŃSKI, DZIRYT, SMERF, PIANKA POLIURETANOWA, TAJNE KOMPLETY, ŁĄCZNICA, DIETA CUD, CYTRYNIAN, KWAS, ŻAKARD, SZTYFT, OPONA PNEUMATYCZNA, DYSPENSA, SŁUŻBISTKA, PIĄTY, MELINA, GNIOTOWNIK, SAMOGRAJ, MAKAKOKSZTAŁTNE, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, PAPRYKARZ, PRZEWRÓSŁO, DORADCZYNI, POWAŻNOŚĆ, OPIEKUN FAKTYCZNY, KLIMAT STEPOWY, KOSZTORYS INWESTORSKI, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, OSTATNIA, DERYWAT, GUMKA, GRABINA, DERESZ, MADRASA, DONIESIENIE, OBCHODOWY, AKUMULACJA, PTASZNIK GIGANT, KOŻUCH, BULWARÓWKA, CZARNA KARTKA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, PRACE, ANDANTINO, MAJĄTEK RUCHOMY, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, REEWANGELIZACJA, SYMFONIK, ZAŁOŻYCIEL, ENTODERMA, UNISONO, WEDETA, FETA, KOMUNIKATOR, POSTĘPOWANIE, WYCHOWANICA, KLASER, FALSYFIKACJA, ARENDA, KURZYSKO, STYMULACJA, REGRESJA PODATKOWA, SZCZEROŚĆ, PRZECIWIEŃSTWO, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, ODPŁYW, TANECZNOŚĆ, SZTURWAŁ, ANITA, CHROPOWATOŚĆ, CIĄŻA SPOŻYWCZA, FIZYKA STATYSTYCZNA, WYCHOWAWCA, ANTAGONISTA, BRYZG, ARENDARZ, POZYCJA, STREFA RYFTU, NASŁUCHOWIEC, RECEPTYWNOŚĆ, KOSARZ, RUSEK, PALIWO SILNIKOWE, ŁASZT, SIÓDMY, KLUCZ OBCY, KOCIOŁ, ŚLISKOŚĆ, OTWARTOŚĆ, KREDKA ŚWIECOWA, NIEUSTANNOŚĆ, OKRĘT DOZOROWY, FILTR BESSELA, LEASING FINANSOWY, CZAS ZIMOWY, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, PARKIETNIK, OFIARODAWCZYNI, TOINA, KOSZATNICZKA, PIERDOLNIK, NAPIĘCIE, PALEOZOOLOGIA, RADAR DOPPLEROWSKI, DYBUK, SZCZENIACZEK, KARTAUN, OTWÓR, ROLETKA, TRAGIZM, TAUTOCHRONA, NAGOŚĆ, SPADEK, PAMIĄTKOWOŚĆ, URZĄD, REWERSAŁ, PRZYROSTEK, HUBA MAŚLAK, KARA GŁÓWNA, KANTATA, RAMA, BASKINKA, WYŚCIGI KONNE, ABOLICJA, ATREZJA ODBYTU, NAPŁYW, EKWILIBRYSTYKA, ROZPRAWA, GRODŹ, SYLWETA, ZĄB, ZEBROID, BEZPŁCIOWIEC, HETMAN NAKAŹNY, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, LUGER, HASŁO, ŻARŁACZ SZARY, PRZYBUDÓWKA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, PODCASTING, PRZEDSTAWIENIE, ZIARNO, ROŚLINA CIENIOLUBNA, DŻINS, PULPIT, PORZECZKÓWKA, CZUB, UPŁYNNIENIE, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, EPIZOD, WIDLICZKA, JASNOŚĆ, FORMANT, FUNKCJA BORELOWSKA, NIESZABLONOWOŚĆ, TENDENCYJNOŚĆ, KOJEC, POLE BITOWE, TROMPA, KOSMOGONIA, METAL PÓŁSZLACHETNY, HIPERTROFIA, FASOLKA PO BRETOŃSKU, KADZIDŁOWIEC, GALAKTOLIPID, FINITYZM, OBCHÓD, TARCZA, KMIEĆ, PACZKA, PANGSZURA INDYJSKA, BURAK STOŁOWY, KOHEZJA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, OBWÓDKA, PILOT, NIESPIESZNOŚĆ, ROZMEMŁANIE, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, PŁONNOŚĆ, ARGUMENT, SUKA, ADIUTANT, ŻYWIENIE, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, KOPA, OCENA, PIERWSZY, DEMIURG, WŁASNOŚĆ, SZEŚCIAN, ANDANTINO, PASKUDNIK, ZDOLNOŚĆ, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, ODSYŁACZ, PROPAGANDA, POST, TRAIL, ŚRODEK ADHEZYJNY, KOSZULKA, JOGURT, KOCIOŁEK SKALNY, REKIN, CZOŁO, AUTOTRANSFUZJA, TOM, WŁĄCZNIK, ADIANTUM DELIKATNE, APOLOGETYK, KUREK, GRYS, POST, ELIMINACJA, OBŻARTUCH, ZNAK LEGITYMACYJNY, SZORSTKOŚĆ, OBRONA, CZEREP, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ATORWASTATYNA, WRZÓD HUNTERA, ZMOWA, PORTUGALSKOŚĆ, PŁAT, POLIMER FLUOROWY, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, BLOK ENERGETYCZNY, AKRONIM, NIEMIECKOŚĆ, TRUP, REPUBLIKA, SPRAY, PRZYGRYWKA, HUNTER, ZADOŚĆUCZYNIENIE, KOŃ NA PATYKU, KANCELARYZM, SĄD, AUREOMYCYNA, DEMOKRACJA, FLIRCIARA, MASOŃSKOŚĆ, GENE, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, FRONTYSPIS, LODÓWKA, NIEPEWNOŚĆ, FITOCYD, ASYSTENCJA, MORENA KOŃCOWA, ?ARKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.116 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTALACJA, KTÓRA JEST PODPIĘTA PIONOWO DO WSPÓLNEGO ŹRÓDŁA LUB UJŚCIA CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTALACJA, KTÓRA JEST PODPIĘTA PIONOWO DO WSPÓLNEGO ŹRÓDŁA LUB UJŚCIA CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PION instalacja, która jest podpięta pionowo do wspólnego źródła lub ujścia czegoś (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PION
instalacja, która jest podpięta pionowo do wspólnego źródła lub ujścia czegoś (na 4 lit.).

Oprócz INSTALACJA, KTÓRA JEST PODPIĘTA PIONOWO DO WSPÓLNEGO ŹRÓDŁA LUB UJŚCIA CZEGOŚ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - INSTALACJA, KTÓRA JEST PODPIĘTA PIONOWO DO WSPÓLNEGO ŹRÓDŁA LUB UJŚCIA CZEGOŚ. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x