LEKCEWAŻĄCO LUB POGADLIWIE O STARSZEJ OSOBIE LUB RODZICU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WAPNO to:

lekceważąco lub pogadliwie o starszej osobie lub rodzicu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WAPNO

WAPNO to:

rodzice, także wszyscy starsi ludzie (na 5 lit.)WAPNO to:

spoiwo mineralne powietrzne (suchowiążące) (na 5 lit.)WAPNO to:

suplement diety stosowany głównie przy łagodzeniu objawów alergii i stanów zapalnych (na 5 lit.)WAPNO to:

do bielenia ścian (na 5 lit.)WAPNO to:

gasić je, to lasować (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEKCEWAŻĄCO LUB POGADLIWIE O STARSZEJ OSOBIE LUB RODZICU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.363

SPOILER, IZOMER GEOMETRYCZNY, LOJALISTA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, PAS, SYSTEM SYMBOLICZNY, GRZBIETORODY, OGNISKO, BASEN PORTOWY, SZTURWAŁ, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, NOTA PROTESTACYJNA, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, PERILLA ZWYCZAJNA, KARAWANA, KANU, KAWALKATA, POŁYKACZ, TYTOŃ, UŻĄDLENIE, KREACJA PIENIĄDZA, WYZWISKO, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, DŹWIGNIA FINANSOWA, RAKIETKA, KRIS, PATOGEN, TSUNAMI, GDERACTWO, MISJONARZ, URZĄD CENTRALNY, REPRODUKCJA, SZCZAPA, BLOK ENERGETYCZNY, RUCH PRZYŚPIESZONY, KLIN, KONKURENCJA, SZPETOTA, PASEK, OKRĘT, ŚLEDŹ, WRZASKLIWOŚĆ, PERYPATETYK, DEZERCJA, XSARA, UDAR, LOGOFET, ŚRODEK KARNY, MROŻONKA, MILCZĄCA ZGODA, PIERWSZY, SZYNA, TRESER, KLASYFIKACJA ABC, BROKAT, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, POMYŁKA, JEZIORO POLODOWCOWE, MARIMBA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, LITERA, KAJMAK, ANALIZA LOGICZNA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, WARIACJE, KOMOSA, ASESOR, PRZENIKLIWOŚĆ, WYPAD, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, JEZIORO RELIKTOWE, TONAŻ, TAKSYDERMIA, PAMPA, ENUMERACJA, PRZEMYSŁÓWKA, BEZIMIENNOŚĆ, CHIŃSKI, KONFISKATA, SZAROWIPTERYKS, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, KARBONATYT, DIADOCHIA, WAPNO, KULT LUNARNY, POTRÓJNOŚĆ, PROTEST SONG, LINIA KOLEJOWA, SINIAK, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, OKULIZACJA, ADMIRACJA, TRAGICZNOŚĆ, TOINA, AKROPOL, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, PRECYPITACJA, GRANATNIK, CZTEROTAKT, ANTROPOCENTRYZM, CZAJKA, LOT, DUM-DUM, MATRYKUŁA, ARAMEIZM, WYSŁUGA LAT, ŁOBODA, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, DZIAŁ, LIPA, PRODUKT, OLEJEK HASZYSZOWY, POPIELNIK, ROZSZCZEP WARGI, DZIEŁO, ORGAN, AMUR, NIEWYDAJNOŚĆ, KULCZYBA, RUSKA, FUGA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, NIEDODMA PŁUC, SZTUCZNE SERCE, OBRÓT, PIROGRAFIA, BEZPIECZNY SEKS, GRANAT, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, SPLOT, METAL, PLATER, PEDERASTKA, SY, LIFTING, GRANDA, PERKAL, KOLOKACJA, TRUCHŁO, CELEBRACJA, KLINKIER, MARŻA HANDLOWA, MURARKA RUDA, METRYKA, KONTRASYGNATURA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, NEKTAR, MODEL, BRZĘKACZ, NOTKA, RADA, KATALIZA, FOTOJONIZACJA, PRZEWIDYWANIE, CHARAKTERYSTYKA, POPRAWNOŚĆ, PRZEWÓD RATUNKOWY, SUBSTANCJA DODATKOWA, KLAUZULA UMOWNA, FIGURA, KRAWAT, SIŁA WYŻSZA, NIGER, ROZDŹWIĘK, RASOWOŚĆ, KARDAMON, PLECIONKA, ASOCJACJA, PLAMA WĄTROBOWA, OZDOBNIK, SEPTET, KALKA JĘZYKOWA, GŁUPTAS, BAREŻ, PODSUFITKA, LANE KLUSKI, DYSPEPSJA, RESIDUUM, SIŁA AERODYNAMICZNA, HELIKAZA, PAKLAK, LEGENDA, ŁUPEK HUMUSOWY, OPINIOTWÓRCA, DANIO, MIENIE, FLOTA, PĘTO, NEUROTRANSMITER, NUŻENIEC LUDZKI, ZGŁAD, IRENA, REGENT, LABIRYNT, PIRAT, MUSZLA, SIEDLISKO, ŚWIERSZCZYK, PIERÓG, PAPRYKARZ, UDRĘKA, CIĄGOTY, CHAŁTURA, ZMOWA CENOWA, WILCZE STADO, KOCHAŚ, GRANAT, PRZEWÓD, OZOREK, TROCINÓWKA, SKAŁA METAMORFICZNA, BRANŻA, WIDELEC, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, ATRAKTANT, LICYTACJA, FARMA, ROŚLINA PASTEWNA, WILK, NIĆ, POLIGAMIA, MARKIZA, GLORIA, BŁYSK, REFERENDUM LOKALNE, KRÓLEWIĘTA, KRYNOLINA, WELON, OMDLAŁOŚĆ, ŻONA LOTA, KACZKA, KURS, DOMINACJA, SAMOCHODZIARZ, KRUCHTA, CEDRAT, STATYSTA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, RENKLODA, SONG, BEZPANCERZOWCE, ESCUDO, KWADRATURA, PODMALÓWKA, FORMA, ŹREBAK, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, BURKA, CZAS ZIMOWY, CERAMIKA SZNUROWA, AMFITEATR, DRYBLING, ZAKONY, RYGIEL, BOGACTWO, MOSHING, PARTNERKA, WEKSEL CIĄGNIONY, DWUWIERSZ, REKOLEKCJE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, RZĘSISTEK, PINGWIN MASKOWY, GRYS, GLEBA KOPALNA, ESKORTA, NIEŻYCIOWOŚĆ, WISIOREK, WYCHOWAWCZYNI, STEROWANIE ADAPTACYJNE, SPIKER, WYWROTKA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, JEDNOSTKA, ISKIERNIK OCHRONNY, PUNK ROCK, DIAKRYT, TŁUMACZKA, MIESZANIEC, PRZEWIJAK, KAMIENNIK, OKNO, KIT, WIDŁAK, WYCISKANIE, SROGOŚĆ, PODBIERACZ, KORNET, DIAGRAM FAZOWY, ZAKRĘT, WICI, TYP, DYKTATURA, KONCYLIACJA, TWÓR, ŚLIWKA, DOROBEK, ZNAK TOWAROWY, ?STACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.363 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEKCEWAŻĄCO LUB POGADLIWIE O STARSZEJ OSOBIE LUB RODZICU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEKCEWAŻĄCO LUB POGADLIWIE O STARSZEJ OSOBIE LUB RODZICU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WAPNO lekceważąco lub pogadliwie o starszej osobie lub rodzicu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WAPNO
lekceważąco lub pogadliwie o starszej osobie lub rodzicu (na 5 lit.).

Oprócz LEKCEWAŻĄCO LUB POGADLIWIE O STARSZEJ OSOBIE LUB RODZICU sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - LEKCEWAŻĄCO LUB POGADLIWIE O STARSZEJ OSOBIE LUB RODZICU. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x