RODZAJ KANAŁU ŻEGLUGOWEGO, KTÓREGO ZADANIEM JEST OMINIĘCIE NA SZLAKU ŻEGLUGOWYM WYSTĘPUJĄCEJ PRZESZKODY UNIEMOŻLIWIAJĄCEJ LUB UTRUDNIAJĄCEJ ŻEGLUGĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANAŁ LATERALNY to:

rodzaj kanału żeglugowego, którego zadaniem jest ominięcie na szlaku żeglugowym występującej przeszkody uniemożliwiającej lub utrudniającej żeglugę (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ KANAŁU ŻEGLUGOWEGO, KTÓREGO ZADANIEM JEST OMINIĘCIE NA SZLAKU ŻEGLUGOWYM WYSTĘPUJĄCEJ PRZESZKODY UNIEMOŻLIWIAJĄCEJ LUB UTRUDNIAJĄCEJ ŻEGLUGĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.096

AZYDOTYMIDYNA, KRUCHOŚĆ, TRAMWAJ WODNY, MIKAGURA, SZABOTA, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, MISJE, ANASTOMOZA, FONOLOGIA GENERATYWNA, LEJ POLARNY, SAURON, BAGAŻOWY, MH, WLEW, SIŁA, SZTAFAŻ, ADAGIO, RAK SZLACHETNY, SIŁA, WATOLINA, BROKER, PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA, ARTYKUŁ WIARY, CHOREG, CIAŁO, JAZ RUCHOMY, POPRZEWRACANIE, ŁAMACZ BLOKADY, MERYTERIUM, KÓŁKORODEK, AUTSAJDER, WIDEODOMOFON, ŚLISKOŚĆ, WOJSKOWY, IGLICÓWKA, ACYDOFIT, SAŁATA LOLLO, RYNEK PRACY, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, MISKA, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, KROATYSTYKA, LAK, PORA, POZYTYW, CYNADRY, CHIŃSKI, SMOLUCH, PUNKT GEODEZYJNY, MANIERYZM, MOLTON, SREBRNY EKRAN, OBOZOWISKO, DEGRESJA PODATKOWA, KOŚCIÓŁ FARNY, RESYNTEZA, SKRZELOTCHAWKI, KASZA KUKURYDZIANA, KOLEKTYWIZM, NERW, GÓWNIARA, RELISH, TRANSLOKACJA, WSZARZ, EDMARKA, KLONOWATE, OUTSIDER, PRZĘSŁO, WYPAD, DEKADA, PIĘTNASTY, KOLCZUGA, KOPALINA SKALNA, PIERWSZOŚĆ, PANICZĄTKO, SZKOLNOŚĆ, KLERK, DOLAR ANTARKTYKI, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, ANTURAŻ, TARCZA, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, ETER, WORECZKOWY, RZEMYK, ANTYSZACHY, WIDELCZYK, MUZYK, FRYWOLNOŚĆ, SKRZYNKA POCZTOWA, PUDER, MOSHING, STANOWCZOŚĆ, KUC CONNEMARA, REAKCJA PODSTAWIANIA, CHIŃSKOŚĆ, KAFAR, SABATARIANIZM, PAUPER, WOJSKO, WĘGIERKA, PASJA, ARMATOR, MOMENT, GAŁĘZIAK, LURA, ALT, BOŻNICA, KWIZ, PODATEK TONAŻOWY, ASESOR, TUŁÓW, EKIPA, TEKA, PROM, CEREMONIALNOŚĆ, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, OGNISKO, DYSOCJACJA TERMICZNA, PAS, HURDYCJA, ZAĆMIENIE, CZYN SPOŁECZNY, POZŁOTNICTWO, SIODŁO, BAKAS, KOMBAJN ROLNICZY, GLYPTODON, SPAD, HURTNICA WSTYDLIWA, NIESTRAWNOŚĆ, OBSESJA, PŁYWAK, ROZWAŻNOŚĆ, TEREN ZAMKNIĘTY, MASECZKA, ZAGARNIĘCIE MIENIA, BRIEFING, POKAZOWOŚĆ, ETER, WYGIĘCIE, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, GUGIEL, KWARTET, FIZYKA SŁOŃCA, SAKRAMENT, CHOMIK EUROPEJSKI, ŻART, JĄDRO, WOJAK, ZIMOZIÓŁ, FEDROLOZAUR, PIANO, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, ŁOTEWSKI, MENEDŻER, RECESJA LODOWCA, KWEZYTOZAUR, REGRES, SZLAM, DYSZKANCIK, NIEKLAROWNOŚĆ, PIKAIA, GŁUPTAKOWE, PANTALONY, KONCERN, PAPROTNICA, KONTRAMARKA, LOKACJA, TECHNIKA OPERACYJNA, ŁÓDŹ PILOTA, SKRZYDLICE, BOCZEK, PRIMADONNA, CYTRYNIAN, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, GRAFIKA, BENZYNÓWKA, ABRAKADABRA, HEGEMON, ADHD, SÓL, CHUSTA, ZIEMIA, ANTENA, KLEJONKA, ZWÓJKA, FINAŁ, MATCZYNOŚĆ, DOSKONAŁOŚĆ, PROTOAWIS, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, WOSKOWNIA, ŻÓŁW ŻÓŁTOLICY, PIEPRZ, MARCÓWKA, BENEFICJENT, LICZEBNOŚĆ, WOLNOBIEG, ODCINEK, ŚCIESKA, ŻUPA, ZAKON MNISI, GARNITUR, CZOŁÓWKA, ANTROPOLOGIZM, SIWIEC, DYLIŻANS, URZECZOWIENIE, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, DYFTYK, MAKROELEMENT CZŁOWIEKA, LOTERIA PROMOCYJNA, WODOREK, OBCIĄŻENIE, ŚWIATŁO, PRZECIWNIK, GEOFAGIA, DENOTACJA, OKULARY, ŁUK SKRZELOWY, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, POLICJA SĄDOWA, BEZLIST, CWAJNOS, ALIANT ZACHODNI, BROSZKA, RENATA, KOMPENSACJA, PARAFRAZA, EKLIPTYKA, DIODA, KWACZ, REKOLEKCJE, LORNION, DZIESIĄTKA, RUGOWE, BROMELIA, EOBRONTOZAUR, OMIEG, PARTYKUŁA, PLUJKA, CHORY NA GŁOWĘ, PRZODOWNIK, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, ANTENA TUBOWA, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, MAŃSKI, LĄDZIEŃ, ANTRYKOT, FORLANA, ZMORA, TRANSPARENCJA, PIŁA CZOPOWA, PIONEK, OBRÓT SYNCHRONICZNY, NAUKI O ZIEMI, KABINA, MAŚLANY RYNEK, MIKOZA, ELEKTRYCZNY PASTUCH, FIOŁEK, UNDOROZAUR, GRUBOŚĆ, TENOR LIRYCZNY, RENA, ZADŁAWIENIE, REAKCJA JĄDROWA, KANAŁ LATERALNY, OSCHŁOŚĆ, RABV, INWESTYCJA, TANIKOLAGREZ, WCISTEK, PARCH, PSEUDOMORFIZM, HETEROATOM, SZOK CENOWY, SINOLOGIA, PROTOTYPOWOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, IMIGRACJA, GRUZOBETON, KOLEC, NIELOTNOŚĆ, RUCHOMY PIASEK, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, BYK, CEDARPELTA, KOMERCHA, DŁOŃ, WARIACJA, DWUNASTY, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, ŻAŁOBA, CZOSNACZEK, RÓWNOWAGA OGÓLNA, ?CHŁAM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.096 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ KANAŁU ŻEGLUGOWEGO, KTÓREGO ZADANIEM JEST OMINIĘCIE NA SZLAKU ŻEGLUGOWYM WYSTĘPUJĄCEJ PRZESZKODY UNIEMOŻLIWIAJĄCEJ LUB UTRUDNIAJĄCEJ ŻEGLUGĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ KANAŁU ŻEGLUGOWEGO, KTÓREGO ZADANIEM JEST OMINIĘCIE NA SZLAKU ŻEGLUGOWYM WYSTĘPUJĄCEJ PRZESZKODY UNIEMOŻLIWIAJĄCEJ LUB UTRUDNIAJĄCEJ ŻEGLUGĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANAŁ LATERALNY rodzaj kanału żeglugowego, którego zadaniem jest ominięcie na szlaku żeglugowym występującej przeszkody uniemożliwiającej lub utrudniającej żeglugę (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANAŁ LATERALNY
rodzaj kanału żeglugowego, którego zadaniem jest ominięcie na szlaku żeglugowym występującej przeszkody uniemożliwiającej lub utrudniającej żeglugę (na 14 lit.).

Oprócz RODZAJ KANAŁU ŻEGLUGOWEGO, KTÓREGO ZADANIEM JEST OMINIĘCIE NA SZLAKU ŻEGLUGOWYM WYSTĘPUJĄCEJ PRZESZKODY UNIEMOŻLIWIAJĄCEJ LUB UTRUDNIAJĄCEJ ŻEGLUGĘ sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - RODZAJ KANAŁU ŻEGLUGOWEGO, KTÓREGO ZADANIEM JEST OMINIĘCIE NA SZLAKU ŻEGLUGOWYM WYSTĘPUJĄCEJ PRZESZKODY UNIEMOŻLIWIAJĄCEJ LUB UTRUDNIAJĄCEJ ŻEGLUGĘ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x