ELEMENT TOKARKI LUB SZLIFIERKI ZAKOŃCZONY STOŻKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIEŁ to:

element tokarki lub szlifierki zakończony stożkiem (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KIEŁ

KIEŁ to:

szpiczasty, zaostrzony element urządzenia, który po wbiciu w podłoże lub podparciu stanowi oś obrotu, np. w cyrklu (na 4 lit.)KIEŁ to:

krótki występ na czołowej powierzchni elementu np. tarczy, sprzęgła (na 4 lit.)KIEŁ to:

psi ząb (na 4 lit.)KIEŁ to:

wśród zębów (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT TOKARKI LUB SZLIFIERKI ZAKOŃCZONY STOŻKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.013

KANOE, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, HRABINI, CHRUST, FEERIA, PARAFRAZA, ANTYKATOLICYZM, RZYMSKI, BARWNOŚĆ, WARSTWA, BEZPANCERZOWCE, WÓDKA, ARGUMENT, PRZEBARWIENIE, WIDMO CZĄSTECZKOWE, CIEK, PEWNIAK, PANDRAK, INEZ, RUSEK, TROSKA, KLAWISZ, BODOR, ENERGIA ELEKTRYCZNA, KONCENTRAT, DOSADNOŚĆ, OPARZENIE, SERPENTYNA, MOZART, ZAWIESZKA, NIEŻYWOŚĆ, DANSKER, SKALNICZEK SIWY, DOZYMETR, START-UP, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, DUMA, PROSO, JONIZACJA, TRAŁ, LIPA, OSTOJA, HANGAR, RDZA, KOSZYKÓWKA ULICZNA, KOLO, SZNAPS, OBŁÓG, ZMIANA WSTECZNA, BOCZNIK, ŁABĘDZI ŚPIEW, PRZYWILEJ LOKACYJNY, KIPA, KOKTAJL MOŁOTOWA, GNIEW, MUCHA MOKRA, WARNIK, PARZENICA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, PREPARAT, OBRÓT WTÓRNY, FESTON, OMEGA, HYDROPŁAT, JEDNOSTKA METRYCZNA, KRYZA, PIESZEK, NIEBOŻĘ, PRZEMYT, ŚCIANA, ARTEFAKT, ZAPALNIK UDERZENIOWY, WIDMO OPTYCZNE, ROZKŁADOWOŚĆ, BIOLIT, SĄD SZCZEGÓŁOWY, MUSZTARDA, INŻYNIERIA TKANKOWA, LITOBENTOS, KREDYT KUPIECKI, TARANOWANIE, PURUSZA, DIAKRYT, ŁAPANIE, NÓŻKA, BIAŁY, WYROŚL, GALASÓWKA, POŁOŻENIE, DILER, GOTOWIEC, UBOŻENIE, SKRYTKA DEPOZYTOWA, DZIURAWKA, PORĘCZ, FONDUE CZEKOLADOWE, ZAPOZNANIE, DESEREK, DOMINANTA STYLISTYCZNA, KARNY, KRIS, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, BARETKA, OPAŁ, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, AURA, WSPÓŁREGENT, SUROWICA, WĘGLÓWKA, MONOPOL NATURALNY, PŁYTA KONTYNENTALNA, SUPRAPORTA, BAT, UDAWACZ, WIĄZAR, OBIEKT KUBATUROWY, FURGON, AGENT, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, PRZEPRAWA, LASECZKA, ŚMIECIARZ, ATAK RAKIETOWY, SAKRAMENT, MASZYNA ENERGETYCZNA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, JANKA, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, IZBICA, FOTOGRAM, PICOWNIK, FACIO, WELON, ŚWIATŁO ZIELONE, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, NANSUK, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, GWIAZDKA, TURBINA SPALINOWA, MENISK, KUREK, OBRONA, PANEL ADMINISTRACYJNY, DYSZKANCIK, TARAN, DZWONNICA, BĘBEN, CZĄSTECZKA, NASADKA, PIŁKA MECZOWA, BIOGEN, PRĄTNIK ALPEJSKI, REPLIKA, USZYSKO, STYL KOLONIALNY, CANZONA, IKONA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, WŁADZA USTAWODAWCZA, WÓŁ, NAKŁADKA, MELINA, SUPERRAKIETA, LEGALIZACJA PONOWNA, GRAFIKA WEKTOROWA, POMIAR, WOREK, KĄT PEŁNY, DOROSŁOŚĆ, REJESTR, KAREL, BLOKADA, FIŃSKI, STEROWANIE ADAPTACYJNE, GRUPA ABELOWA WOLNA, TRANSPORTOWIEC, BACIK, JAMRAJ, SALA, NADŻERKA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, POLIGLOTA, KULT, TULEJA, SZYSZKA, RZECZOWNIK, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, ESPADRYLA, SEZAMEK, ROY, DZIEWICTWO, OBOWIĄZEK SZKOLNY, ŁADUNEK, PAJA, ZDERZAK, PINGLE, KOMPRES, BŁOTNIAK, SZTUCER, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, GLORIA, ZAGRYWKA, SPRZĘT MECHANICZNY, NADRUK, PRÓBKA, ŁUSKA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, FROTKA, TREŚĆ, PUBLIKA, KRÓCICA, SUPERKOMBINACJA, HETMAN NAKAŹNY, KOSMOGONIA, BRIK, KILOWAT, GORĄCY PIENIĄDZ, LAS OCHRONNY, MODRASZKOWATE, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, SEKS ORALNY, WYRĘB, GENIUSZEK, TRUP, NIESTAWIENNICTWO, TRANSMISJA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, POJAZD SZYNOWY, GRA WSTĘPNA, ZNAJDA, KRĄG KULTUROWY, PRYMITYW, NERW, KAZBA, KANONIERKA, RZEMYK, MATRYLINEARNOŚĆ, ANTRYKOT, USTĘP, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, ZAPALENIE, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, KLEJÓWKA, TARTYNKA, PLAMISTOŚĆ, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, GRYS, DŹWIGAR, JEDWAB OCTANOWY, FALA WZROSTOWA, POCZWARA, ABOLICJONISTKA, PAPRYKARZ, KONKURENCJA, GWÓŹDŹ, WSZARZ, DŻET, NEOPOGAŃSTWO, FOTOJONIZACJA, KARDAMON, UKŁAD CAŁKUJĄCY, ANTYUTLENIACZ, WIENIEC, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, KATASTROFISTA, GUMKA, SPRYCIULA, ŻYDOWIN, TERAPIA SZOKOWA, JAD PSZCZELI, PROCES GEOLOGICZNY, BUTLA, OBRAZEK, DEPRESJA, ŻOŁĄDEK, SZTUCZNE PŁUCO, SUKCESJA, MALIMO, JĘZYK LODOWCOWY, SZLAUF, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, KOZIOŁ OPOROWY, WCIĄGARKA, GUMA, TRZEPOT, DZIADZIENIE, DZIEWIĘTNASTKA, SZYSZKA, MANSZETA, SWÓJ, WARTOŚĆ OPAŁOWA, SZAMPAN, SKRYBA, MAJSTERSTWO, PEPIK, ŁOPATA, IGLICA, ?DEGENERACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.013 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT TOKARKI LUB SZLIFIERKI ZAKOŃCZONY STOŻKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT TOKARKI LUB SZLIFIERKI ZAKOŃCZONY STOŻKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIEŁ element tokarki lub szlifierki zakończony stożkiem (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIEŁ
element tokarki lub szlifierki zakończony stożkiem (na 4 lit.).

Oprócz ELEMENT TOKARKI LUB SZLIFIERKI ZAKOŃCZONY STOŻKIEM sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ELEMENT TOKARKI LUB SZLIFIERKI ZAKOŃCZONY STOŻKIEM. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast