ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W CELU PRZYWRÓCENIA PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI CZĘŚCI LUB TEŻ CAŁEJ MASZYNY LUB URZĄDZENIA; WYKONYWANY W WIĘKSZYM ZAKRESIE NIŻ REMONT BIEŻĄCY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REMONT ŚREDNI to:

zespół czynności wykonywanych w celu przywrócenia prawidłowej eksploatacji części lub też całej maszyny lub urządzenia; wykonywany w większym zakresie niż remont bieżący (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W CELU PRZYWRÓCENIA PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI CZĘŚCI LUB TEŻ CAŁEJ MASZYNY LUB URZĄDZENIA; WYKONYWANY W WIĘKSZYM ZAKRESIE NIŻ REMONT BIEŻĄCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.620

AUTOBUS CZŁONOWY, ZRANIENIE, POCHWIAK OKAZAŁY, ŻEBRO, OGNISKO, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, KAMIENIARZ, LYCRA, FLOTYLLA, KANAŁ PRZERZUTOWY, GAD, KANCONETA, KRYZA, TRICK, OPARY, SZCZUDŁO, KULANKA, JĘZYCZEK U WAGI, RZEMIEŚLNICTWO, FONDUE SEROWE, ALKILACJA, MINUTA CISZY, TOWARZYSZKA BRONI, TESTOWANIE WZORCOWE, POKRYCIE, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, KIESZONKA, PROSTYTUTKA, PARAWANING, SKRÓT, PUNK ROCK, EMIL, KONTROLER, LABORATORIUM, JĄDRO CZERWIENNE, SAUNAMISTRZ, SZKLIWO CERAMICZNE, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, PRZETWÓRCZOŚĆ, SPÓD, LEADER, MIESZADŁO, MAŁŻEŃSTWO, PISTACJA, KONWIKT, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, NIBYJAGODA, PRZEWOŹNIK, DRUHNA, APSYDA, IZOLAT, ANTYGWAŁTY, BIS, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, KORZYSTNOŚĆ, LEKTORIUM, MEDALION, ORLĘ, MHOR, PRAŻNIA, KABWE, WÓZEK SZPITALNY, SOPEL, OGNIWO, WIELKOŚĆ SKALARNA, PATOGEN, OTWÓR, FLORYDA, POWTÓRZENIE, URODZENIE MARTWE, WAHANIE, BORDER, NAWÓZ ZIELONY, POETA LAUREATUS, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, AMPUŁA, MINERAŁ, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, KATAFALK, TERCJA, KOŃ CUGOWY, SKAŁA MAGMOWA, PRZEKLĘTNIK, RODZICIELSKOŚĆ, MASZTÓWKA, PANORA, CZAPKA TEKTONICZNA, DRIBLING, TEST PSYCHOLOGICZNY, KOMISUROTOMIA, WYWROTKA, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, POLIGAMIA, PROPAGANDA, MINESTRONE, WCIĄGARKA, PERKOZ DWUCZUBY, WISZOR, FILTR RODZINNY, PĘTO, OWADY, PRZYGOTOWANIE, WIDMO ATOMOWE, MARA, GOŁOBORZE, ODTWÓRSTWO, PRESTIŻ, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, KAKEMONO, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, KAPELMAJSTER, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, NALEŚNIK WIOSENNY, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, WOLUNTARYZM, PIĘTA ACHILLESA, DYWESTYCJA, REAKCJA, ŁAMANIE, SKRYTKA DEPOZYTOWA, CEWKA PUPINOWSKA, TENDER, TEST KOMPLEMENTACJI, ŚLĄSKOŚĆ, BESTIARIUSZ, WRĘGA, POCISK ODŁAMKOWY, KREM, KANGUR RUDY, KASJA, PRZEPOJKA, SZACHT, STRES OKSYDACYJNY, STACJA TELEWIZYJNA, KACOWE, PIKIETA, MEDIALNOŚĆ, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, TEKSAS, KONDOTIER, PRZEDZIAŁ, TEST PŁATKOWY, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, MAKARON, MAZAMET, ZABIEG AGROTECHNICZNY, ANABIOZA, LATERAN, AFRYKANIZOWANIE, SPUSZCZENIE, SIŁOWNIA JĄDROWA, ZIELE, RETROGRADACJA, BOA MADAGASKARSKI, PLOTER PŁASKI, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, OŚWIĘCIM, CZŁON OKREŚLANY, OSIEMDZIESIĄTKA, LÓD, WYROSTEK RYLCOWATY, WYPADEK JĄDROWY, KARDAMON, BRYTYJSKOŚĆ, ŚLIWA, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, ZAPRAWA, KASZA, MIĄŻSZ, CENOTWÓRCA, FAKTORIA, KOMÓRKA, CYTOKININA, PURPURA, KREWNIAK, ŚMIECH, TOWARZYSTWO FABIAŃSKIE, KATAPULTA, ZAMIANA, OSĘK, BLOK, ŁAWICA SKALNA, FETYSZYZM, NOTOZIERO, CZOŁO, NORZYCA, UKŁAD ZASILANIA, DAKOTA, NACISK, OŚ PORTALOWA, POR, IŻEWSK, LICENCJA, PREZENTACJA, CZYNNOŚĆ, LAMNA ŚLEDZIOWA, OŚWIETLENIOWIEC, EDWARD, GABARYT, SZPULKA, BUŁA, DZIAŁANIA, OBROSTKA MURÓWKA, BIOLOGICZNOŚĆ, ADOLF, BAJT, PRYMITYW, FLAMENCO, BETON ŻUŻLOWY, FRANCUSKOŚĆ, PIERÓG, RAJSTOPY, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, TELESKOP, WARSTWA, ZACHWALACZ, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, PABNA, UPADEK, FUNKCJA, NIHILIZM, BOCZEK, TRZYMADŁO, MIESIĄC, DEKORTYKACJA, BIAŁE CIAŁKO KRWI, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, KRAKUSKA, TRINIA, CAMPUS, PRZEPRÓCH, DZIELNOŚĆ MORSKA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, CHOROBA ZAWODOWA, DOMINACJA NIEPEŁNA, MASZT ANTENOWY, MARCIN, PRZEDSIĘBIORSTWO, MURAWA BLIŹNICZKOWA, HAMULEC, SŁUP, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, PISMO URZĘDOWE, SURMA, GEEK, BRODAWKOWIEC CZYSTY, ZESPÓŁ DZIADKA DO ORZECHÓW, BRAND, DEMONSTRACJA, KASA MIESZKANIOWA, AQUAFABA, KOLUMBARIUM, KRZYŻAKOWATE, KONTRASYGNATURA, TRAWA MORSKA, MIŁOŚĆ, STADIONIK, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, KAMICA, KOŁYSANIE, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, PTASZYNA, BISEKSUALISTA, STARA PUDERNICA, ODCIĄG, PASMO PRZEPUSTOWE, ZROST, TORII, BAKAS, SAGA, WYRÓB TYTONIOWY, SYMBIRSK, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, ZASUWNICA, POWĄTPIEWANIE, KAREL, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, AZJATYCKOŚĆ, MATKA, KWATERODAWCA, WIECZNA ZMARZLINA, BALET, WIBRACJA, MAKRO, DAKTYLOGRAFIA, KROSNO, TERMIK, BRAZYLIANY, OGNIWO SREBROWE, KARMAN, KOŁPAK, REWIR, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, MENTALIZACJA, SUPERRAKIETA, OBRÓT CYWILNOPRAWNY, ?ŚWIECA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.620 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W CELU PRZYWRÓCENIA PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI CZĘŚCI LUB TEŻ CAŁEJ MASZYNY LUB URZĄDZENIA; WYKONYWANY W WIĘKSZYM ZAKRESIE NIŻ REMONT BIEŻĄCY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W CELU PRZYWRÓCENIA PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI CZĘŚCI LUB TEŻ CAŁEJ MASZYNY LUB URZĄDZENIA; WYKONYWANY W WIĘKSZYM ZAKRESIE NIŻ REMONT BIEŻĄCY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REMONT ŚREDNI zespół czynności wykonywanych w celu przywrócenia prawidłowej eksploatacji części lub też całej maszyny lub urządzenia; wykonywany w większym zakresie niż remont bieżący (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REMONT ŚREDNI
zespół czynności wykonywanych w celu przywrócenia prawidłowej eksploatacji części lub też całej maszyny lub urządzenia; wykonywany w większym zakresie niż remont bieżący (na 12 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W CELU PRZYWRÓCENIA PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI CZĘŚCI LUB TEŻ CAŁEJ MASZYNY LUB URZĄDZENIA; WYKONYWANY W WIĘKSZYM ZAKRESIE NIŻ REMONT BIEŻĄCY sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W CELU PRZYWRÓCENIA PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI CZĘŚCI LUB TEŻ CAŁEJ MASZYNY LUB URZĄDZENIA; WYKONYWANY W WIĘKSZYM ZAKRESIE NIŻ REMONT BIEŻĄCY. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x