Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W CELU PRZYWRÓCENIA PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI CZĘŚCI LUB TEŻ CAŁEJ MASZYNY LUB URZĄDZENIA; WYKONYWANY W WIĘKSZYM ZAKRESIE NIŻ REMONT BIEŻĄCY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REMONT ŚREDNI to:

zespół czynności wykonywanych w celu przywrócenia prawidłowej eksploatacji części lub też całej maszyny lub urządzenia; wykonywany w większym zakresie niż remont bieżący (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W CELU PRZYWRÓCENIA PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI CZĘŚCI LUB TEŻ CAŁEJ MASZYNY LUB URZĄDZENIA; WYKONYWANY W WIĘKSZYM ZAKRESIE NIŻ REMONT BIEŻĄCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.913

KAWAŁEK, GATUNEK SYNCHRONICZNY, BUDKA LĘGOWA, TWAROŻEK, INTERWAŁ, PRYMITYW, PIERWSZOŚĆ, PRZEJEMCA, SZEKEL, ODDZIAŁ RAJDOWY, OBIONE, OBRÓT WTÓRNY, DOM BOŻY, ROZSTRZYGNIĘCIE, POR, ZAPOJA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, NAMORDNIK, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, ARTEFAKT, W, ROZKAZ DZIENNY, ZSZYWARKA, KŁOBUK, KLAG, PIECZEŃ, TRANSFER BIEŻĄCY, ZNACZENIE, KRÓLEWICZ, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, ZBLIŻENIE, INFILTRACJA, LEGITYMACJA PROCESOWA, ORBITER, ANTENA KIERUNKOWA, KOTŁOWNIA, STACJA ROBOCZA, CIAPATY, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, AMORFIK, WYBIEG, SKARGA, EKSPLOATACJA, WYROSTEK, NEOPOGANIZM, LATARNIOWIEC, LICZBA PRZESTĘPNA, ŁKANIE, HULA, HEKSAMETR, WĘGIERSKI, PATRON, SSAK WYMARŁY, TYGIEL, SZLAM, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, POLIGAMIA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, ZAKON KONTEMPLACYJNY, GATUNEK PARASOLOWY, WATRUSZKA, OPONKA, PIELGRZYM, KRYTERIUM ULICZNE, KLOMIFEN, ŻABKA, DOLICHOCEFALIA, GEKON ULIKOWSKIEGO, LIBERIA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, JUDASZOWE SREBRNIKI, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, CZYNNOŚĆ WYKONAWCZA, RADA, PODŁOGA, GOBELIN, WZROK, OBDUKCJA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, KANAŁ SCHLEMMA, PORNOGRAFIA, MARGA, FALA, BRYTYJSKOŚĆ, TRANSPORTÓWKA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, EMISJA POLOWA, WAŁ MORENOWY, TABU, POTWIERDZENIE, GERMAŃSKI, PONCZÓWKA, KANAŁ, ŁĄCZNOŚĆ, ŁBISKO, RÓW, TYKA, BINDA, TARCZA NUMEROWA, DEKAPOL, OBCHÓD, PRADZIAD, KILOMETRAŻ, GRAFIKA RASTROWA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, CHUSTA, KOLONIZATOR, KURS, NIECKA WYPADOWA, WINIETA, SZARPANKA, NIEDOPASOWANIE, WYCHODŹSTWO, IRENIZM, MITSUKURINA, EUTEKTYK, METODA DELFICKA, KOPUŁA PANCERNA, SEROKONWERSJA, RÓŻA, CZOP, FERMA, POPIELICOWATE, SKOWYT, PEPICZKA, MAPA SYNOPTYCZNA, GNIOT, KOSMOGONIA, FLOTYLLA, CZASOWNIK FRAZOWY, CZŁON SYNTAKTYCZNY, PART, WYDŁUŻALNIK, TEUTOŃSKI, ROŚLINA ZARODNIKOWA, NIEWIERNOŚĆ, ŚMIECIARZ, ZWIĄZEK CHELATOWY, MELANIZM, DYSPEPSJA, PREFORMACJA, SZPONA, OPIEKUN FAKTYCZNY, KIJ, TUBKA, ARCHIWOLTA, TOBOLSK, RZEŹ, TONAŻ, PRZYLEPNOŚĆ, BATYST, CIĄGACZ, DZIESIĄTY, KLAWISZ, BŁYSK HELOWY, KROK TANECZNY, KLASZTOR, LEJ, BEZCELOWOŚĆ, MASZYNA ELEKTRYCZNA, RACJA, STYL, RENKLODA, PLAFON, DUR RZEKOMY, WYTWÓRCA, KORPUS, POMORSKA, LENIUCH, KARAKAŁPAKSTAN, KOROZJA BIOLOGICZNA, WOLUMEN OBROTU, WSPÓŁRZĄDCA, MIKROKROPKA, CACHAÇA, ZASADA REAFERENCJI, ANEKS, WRAK, INTERCEPCJA, BAZA, KROK NAPRZÓD, BIOGEN, DRUK ROZSTRZELONY, KONSTABL, TYRAŃSTWO, BERBEĆ, GUBACHA, BODARZ, PISZCZAŁKA, ARCYDZIEŁO, TOFFI, DIADOCHIA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, OBOZOWISKO, REPUBLIKA CYPRYJSKA, FRONT STACJONARNY, CZARNUCH, MISECZKA, KASATA, BAKARAT, KOMORA GAZOWA, PRZYROST, GENETYKA KLINICZNA, CIĄGUTKA, OBSADA, PRZEWRÓT, PRANK, CIASTO, FLORYDA, ARSYNA, KOPROFIL, UŻYŹNIACZ, NARTA WODNA, DRABKA, ROZSZCZEP, CHOROBA DYPLOMATYCZNA, DIVA, KWARTET, KARP PO POLSKU, WAGONIK, WAPNIAK, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, REPRODUKCJA, WCIERKA, TIAZYD, BRYFOK, RENTA INWALIDZKA, KOCHAŚ, DROGA KONIECZNA, ANTECEDENCJA, BAKTERIOLIZYNA, KOLOROWOŚĆ, BAREŻ, PĄK, BOCZNIAK, FILM SF, BADYLARZ, DZIESIĄTKA, ZŁOTY MEDAL, NEFROSTOMIA, ZABIEG LECZNICZY, ROZPRAWKA, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, POLIEN, SIEDLISKO, CUKIER WANILIOWY, MATERIAŁ SIEWNY, NIESPIESZNOŚĆ, PORÓD RODZINNY, NIEPOKALANEK, TARTINKA, HRABINI, ŚWIĘTO, KOSZATKA, ZENDRA, KALKA, KRANIOTOMIA, PATYCZAK, TRANSFORMACJA FALKOWA, WALKA, SZPULKA, HUMORESKA, KWASOWOŚĆ, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, WŁOSKI, CYMBAŁ, LANDO, MOTET, MASZYNA OTWARTA, OBŁĄKANIEC, KARAFECZKA, CYBORIUM, ZIELONE, KOSMYK, JANDA, METYLOTROFIA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, POBIAŁKA, SEKSTET, STEROWANIE WIELOKROTNE, MIR, BLACKOUT, STRUKTURA DRAMATYCZNA, FUNKCJA CELOWA, MIARKOWNIK SPALANIA, OSKARŻENIE, OBRONA, SZYK PRZESTAWNY, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, KORMA, WOLNY, SZYBKOŚĆ, CYRK, HEBAN, AŁMA ATA, PRZEMYSŁÓWKA, CYNK, TEOLOGIA APOFATYCZNA, GRZYB ATOMOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.913 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zespół czynności wykonywanych w celu przywrócenia prawidłowej eksploatacji części lub też całej maszyny lub urządzenia; wykonywany w większym zakresie niż remont bieżący, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W CELU PRZYWRÓCENIA PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI CZĘŚCI LUB TEŻ CAŁEJ MASZYNY LUB URZĄDZENIA; WYKONYWANY W WIĘKSZYM ZAKRESIE NIŻ REMONT BIEŻĄCY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
remont średni, zespół czynności wykonywanych w celu przywrócenia prawidłowej eksploatacji części lub też całej maszyny lub urządzenia; wykonywany w większym zakresie niż remont bieżący (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REMONT ŚREDNI
zespół czynności wykonywanych w celu przywrócenia prawidłowej eksploatacji części lub też całej maszyny lub urządzenia; wykonywany w większym zakresie niż remont bieżący (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x