RODZAJ OKŁADKI, NAJCZĘŚCIEJ PAPIEROWEJ, SZNUROWANEJ LUB ZAPINANEJ, SŁUŻĄCEJ DO PRZECHOWYWANIA I PRZENOSZENIA DOKUMENTÓW, KTÓRA MA JE CHRONIĆ PRZED ZNISZCZENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TECZKA to:

rodzaj okładki, najczęściej papierowej, sznurowanej lub zapinanej, służącej do przechowywania i przenoszenia dokumentów, która ma je chronić przed zniszczeniem (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TECZKA

TECZKA to:

rodzaj prostokątnej płaskiej torby z niedużym uchwytem do trzymania jej w dłoni (na 6 lit.)TECZKA to:

zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych; dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby (na 6 lit.)TECZKA to:

aktówka (na 6 lit.)TECZKA to:

tekturowa, na dokumenty (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OKŁADKI, NAJCZĘŚCIEJ PAPIEROWEJ, SZNUROWANEJ LUB ZAPINANEJ, SŁUŻĄCEJ DO PRZECHOWYWANIA I PRZENOSZENIA DOKUMENTÓW, KTÓRA MA JE CHRONIĆ PRZED ZNISZCZENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.076

PAS, TERMOS, SITNICZKA PŁYWAJĄCA, ZACIĘCIE, ROŚLINA WYMARŁA, NADLOTKA, BANKROFT, LACROSSE, BAZA TRANSPORTOWA, GLIKOZYD FENOLOWY, EPONIM, WIĄZ, ROZBÓJNIK MORSKI, KANAŁOPATIA, CHARAKTER, REWALIDACJA, PIWONIA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, SALOPA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, KUNA, WAĆPANNA, ASD, OBRAZ, DARŃ, OGLĄDACZ, SPÓŁKA POWIĄZANA, CUMULONIMBUS, FIGURA, WERDIURA, NIALA, BABOL, POMOST, MOTYLEK, BYCZEK, ODKUPICIEL, TAROGATO, PALEC CYNKOWY, MOROWE POWIETRZE, KARNIAK, KANDYZ, HASHIMOTO, ZAKUTY ŁEB, OLCHA, BANK GENÓW, PCHACZ, TALIZMAN, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, HEROS, LEKCJA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, KONFISKATA, SCHOWEK, PRZECIWNIK, STEROWIEC PÓŁSZKIELETOWY, MONOLOG WEWNĘTRZNY, CEMBROWINA, CHEDDAR, ACHROMATYNA, MESZEK, PARMA, KORZEŃ, FOTEL FRYZJERSKI, WOLNOBIEG, PIERWIASTKA, MARINA, BANER, DZIWOŻONA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, KOMÓRKA SITOWA, BILANS BRAMKOWY, SZMACIAK, KASZTELAN, DYPTYCH, OŚLE UCHO, CHODNIK, WSZYSTKOŻERCA, PASKUDNIK, FALA, WIĄŚL, MAJĄTEK, PŁASKOMERZYK, ROGAINING, MARYNARCZYNA, KUTER, LORNETA NOŻYCOWA, RUBEL, ZBRODNIA, WARTOWNIA, TRANSPORT AKTYWNY, TAMBURA, STOŻEK USYPISKOWY, JAN, POLIMORFIZM, ARCHIKONFRATERNIA, TYNKARKA, LEKCJA, ALUZJA, KATARTEZAURA, RYCINA, ZGŁĘBNIK, CARL, TRANSFLUENCJA LODOWCA, GLOBUS, GWINT PROSTOKĄTNY, MANIKIURZYSTKA, PTERORYNCH, PUNK, BASZTA, TRYTON, ŻEBRO, SAMOAKTUALIZACJA, RANGA, SZCZELINA BRZEŻNA, OBRAZ OPTYCZNY, BEZIMIENNOŚĆ, MIKS, PARANOJA, GRZYBICA, PIGUŁKA, OKUCIE, PODATNOŚĆ, WYRĘBA, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, SZYB, PARA 0, PUNKT OKOSTNOWY, FUNKCJA ADDYTYWNA, BUDLEJA, WELINGTONIA, LIGUSTR, MIERZEJA, NACIEK, ZAZNAJOMIENIE, GAZ, KAŁAMARZ, DAWCZYNI, GRA KOMPUTEROWA, DRACENA, DEFLAGRACJA, WALC, ZASADA PRZYSPIESZENIA, BACIK, WSIOWY FILOZOF, RODODENDRON, BROŃ, RZEŻUSZKA, REDAKTOR TECHNICZNY, APARAT KRYTYCZNY, WYCISK, PREZENTER, POZIOM, NAZWA RODOWA, UDERZENIE, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, SUWAK, SOCJALDEMOKRATA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, PAMIĘĆ GÓRNA, KONWENT, DRUT, SKARGA, MIÓD KAPANIEC, TEKA, ROŻEN, DWURURKA, MASZYNA TŁOKOWA, KOTLET, IZBA, DIADEMODON, KOJEC, DZIEWIĘTNASTKA, ŚWIĘTO, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, RAJZA, DELFIN, PRZEWODNICZKA, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, OKO, SŁODZIAK, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, PRZYLŻEŃCE, PROFITKA, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, KLUB POSELSKI, LEPTON, ŁODRANIT, GRANDA, MIRLITON, POKAL, PRZEZIERNIK, WYROŚL, BUŁAWINKA, NOTKA, DOLICHOZUCH, SZCZAW, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, OLEJEK HASZYSZOWY, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, ZEGAR WIEŻOWY, OSŁONKA NABYTA, CHOROBA WHIPPLE'A, TERAPIA SYSTEMOWA, RETENCJA, GRACILICERATOPS, POLATUCHA OLBRZYMIA, DRAMATOPISARSTWO, WOJSKA INŻYNIERYJNE, ILUMINACJA, KRYPTOZAUR, ZAKŁAD WZAJEMNY, WIELKA JEDNOSTKA, ŁÓŻKO, TAPIROWATE, PATRONAT, LODÓWKA, KAULIKARPIA, BOJAŹŃ BOŻA, CHORIAMB, ŁUGOWNICA, DOBRA, JAŁOWIEC, PIERŚCIEŃ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, KRYZA, ANTENA YAGI-UDA, KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORGANDYNA, ARENA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, KURAWONGA ZMIENNA, SMALEC, FRAKCJA, AKUMULATOR ELEKTRYCZNY, KLAUZULA UMOWNA, DEFILADA, ZŁOTKO, PARAMETR, DEPESZA, PALUCH KOŚLAWY, SAMURA, REGRESJA PODATKOWA, GROWL, POPIÓŁ, FIGOWIEC POSPOLITY, HOLENDERKA, ANTYPARLAMENTARYZM, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, KIJ, SERDELEK, SILOS PASZOWY, ŻYŁKA, PENSJA, PORTRECISTKA, LUBASZKA, WIELOKULTUROWOŚĆ, CHLEB CHRUPKI, ŁAZĘGA, SZPADRYNA, BLEFIARZ, ZWARCIE, ŻEL, UBOGI KREWNY, TOINA, ZRANIENIE, FIRN, PACHWINA, QUEBECKI, PROWIZORIUM BUDŻETOWE, NEOFASZYSTA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, CHORA, OBRÓBKA, REFLEKS, PRACE, HARCERKA, MLEKO, ELEWATOR, MNICH, LESZCZYNA, PRZEKSZTAŁCENIE WŁASNOŚCIOWE, FILEMONKA, PODIUM, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, BOŻY BOJOWNIK, TŁOK INTROLIGATORSKI, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, BEZ, ALIAS INTERNETOWY, INTERKALACJA, MARKER, BORSUK, KANAŁ, STRYCH, SIKAWKA, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, BLOCZNOŚĆ, GERMAŃSKI, ?ILUWIUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.076 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OKŁADKI, NAJCZĘŚCIEJ PAPIEROWEJ, SZNUROWANEJ LUB ZAPINANEJ, SŁUŻĄCEJ DO PRZECHOWYWANIA I PRZENOSZENIA DOKUMENTÓW, KTÓRA MA JE CHRONIĆ PRZED ZNISZCZENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OKŁADKI, NAJCZĘŚCIEJ PAPIEROWEJ, SZNUROWANEJ LUB ZAPINANEJ, SŁUŻĄCEJ DO PRZECHOWYWANIA I PRZENOSZENIA DOKUMENTÓW, KTÓRA MA JE CHRONIĆ PRZED ZNISZCZENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TECZKA rodzaj okładki, najczęściej papierowej, sznurowanej lub zapinanej, służącej do przechowywania i przenoszenia dokumentów, która ma je chronić przed zniszczeniem (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TECZKA
rodzaj okładki, najczęściej papierowej, sznurowanej lub zapinanej, służącej do przechowywania i przenoszenia dokumentów, która ma je chronić przed zniszczeniem (na 6 lit.).

Oprócz RODZAJ OKŁADKI, NAJCZĘŚCIEJ PAPIEROWEJ, SZNUROWANEJ LUB ZAPINANEJ, SŁUŻĄCEJ DO PRZECHOWYWANIA I PRZENOSZENIA DOKUMENTÓW, KTÓRA MA JE CHRONIĆ PRZED ZNISZCZENIEM sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RODZAJ OKŁADKI, NAJCZĘŚCIEJ PAPIEROWEJ, SZNUROWANEJ LUB ZAPINANEJ, SŁUŻĄCEJ DO PRZECHOWYWANIA I PRZENOSZENIA DOKUMENTÓW, KTÓRA MA JE CHRONIĆ PRZED ZNISZCZENIEM. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

x