LITERATURA NARRACYJNA O CHARAKTERZE PRZEDE WSZYSTKIM DOKUMENTARNYM (CZĘŚCIOWO ZBELETRYZOWANA), KTÓREJ GŁÓWNYM CELEM JEST WIARYGODNA RELACJA O AUTENTYCZNYCH WYDARZENIACH, STOSUJĄCA RELACJĘ REPORTERSKĄ LUB PAMIĘTNIKARSKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LITERATURA FAKTU to:

literatura narracyjna o charakterze przede wszystkim dokumentarnym (częściowo zbeletryzowana), której głównym celem jest wiarygodna relacja o autentycznych wydarzeniach, stosująca relację reporterską lub pamiętnikarską (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LITERATURA NARRACYJNA O CHARAKTERZE PRZEDE WSZYSTKIM DOKUMENTARNYM (CZĘŚCIOWO ZBELETRYZOWANA), KTÓREJ GŁÓWNYM CELEM JEST WIARYGODNA RELACJA O AUTENTYCZNYCH WYDARZENIACH, STOSUJĄCA RELACJĘ REPORTERSKĄ LUB PAMIĘTNIKARSKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.730

JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, KOTLINA KŁODZKA, SPRĘŻYSTOŚĆ, BARWNOŚĆ, AFILIACJA, CZŁON PODRZĘDNY, NAGIEL, RELING, WZROK, SPRAWNOŚĆ, BIEDNY, WATA, ŚNIEG, BALET, UMOWA O DZIEŁO, ZAGRYWKA, WŁOSKOŚĆ, NAGOŚĆ, KUBEŁ, NEFELIN, KARP KRÓLEWSKI, GWIZDEK, GOŚĆ, REJESTR, DZIEWCZĘCOŚĆ, SKARB, OBOWIĄZEK SZKOLNY, SZUFLA, NADGORLIWOŚĆ, MIASTO, FASOLA SOJOWA, DOLABELLA, KOMA, SZKOLNOŚĆ, OBRONA, WYTWÓRCZOŚĆ, GLINIAN, OGNISKO, KABINA, TWIERDZA, PIRYDOKSAMINA, OTĘPIAŁOŚĆ, CZYSTY ROZUM, PODATEK, PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO, TĘGI UMYSŁ, LASKA MARSZAŁKOWSKA, ŻAGIEW, SPEKTAKL, OSKÓREK, PARAGRAF, SZTYFT, ERPEG, KOSZT INWESTYCYJNY, DRYBLAS, LINIA DEMARKACYJNA, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, SIWAK, PRODROM, HYMN PAŃSTWOWY, STANICA, ŁAŹNIA PAROWA, KAPLERZ, SOLE, CHOROBA ZASADOWA, KONOTACJA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, MECZ MISTRZOWSKI, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, CYNAMON, PADAŁKA, WOLNA KONKURENCJA, RAJSKI PTAK, BAGAŻ, WEDUTA, WARSZTAT, GORSET, FOTOGRAFIKA, OBSŁUGA, NERWICA WEGETATYWNA, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, BAZYLIKA WIĘKSZA, RĄCZNIK, ROŚLINA DARNIOWA, PAJACYK, IBERYSTYKA, SUFIKS, BAZA, GODNOŚĆ, KULE, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, PAWĘŻ, PORĘBA, DŻINSY, CZŁONEK, SYSTEM KOMPUTEROWY, CHODZĄCA REGUŁA, KARMA, AŁAJ, PRZEKAŹNIK, GRUPA FOKUSOWA, MÜSLI, BOMBER, WITEKS CZCZONY, TRESA, GLUKOMETR, KIEP, KOPIA FOTOGRAFICZNA, SPŁONKA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, GORYL NIZINNY, ANOMALIA UHLA, PANORAMA, UNIA PERSONALNA, UKRAIŃSKI, PROGRESISTA, AMIDYZM, STÓJKA, ROMSKI, POWŁOKA, BYŁA, WYCHOWAWCZYNI, BIELINEK RUKIEWNIK, ARGUMENT, KONFIDENCJONALNOŚĆ, OWCE, EMBRIOGENIA, ALBUMIK, INFUZJA, DZIAŁOWIEC, KOŃ LIPICAŃSKI, NÓŻ BOJOWY, IKONOGRAFIA, TOY, LITERATURA WAGONOWA, PODKŁAD, HIPPIS, BUŁAT, POŁOŻENIE, GAŁĘZATKA, WORECZKOWY, ZATRACENIE, KANONIERKA, KROPIELNICA, ZWŁOKI, CIELICZKA, PANICZ, DZIÓB, GOSPODARZ DOMU, KISZONKA, DEFICYT, OFICER, UPIĘKSZENIE, WŁÓKNO, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, PSI GRZYB, WZW G, KOŁECZEK, OREGANO, PION, KRATKI, KONFISKACJA, FURIOSO, DEZERCJA, CHARYZMA, GENERAŁ, CZEPOTA GAMBIR, KOŃCÓWKA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, AGNOZJA TWARZY, DUM-DUM, MOLESKIN, KORKI, HOMESPUN, MIŁOŚĆ, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, CIEPLARKA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, USYTUOWANIE, REEDUKACJA, UMOWA, WYGŁOS ABSOLUTNY, SAMOURZECZYWISTNIENIE, BANTENG, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, TRYBUT, BALANSJER, DRESZCZE, GADATLIWOŚĆ, BRAMA TRIUMFALNA, STWIERDZENIE, OZDOBNIK, KONTROLA PASZPORTOWA, GRUPA, IZOMORFIZM, KONTRMANIFESTACJA, NIELITOŚCIWOŚĆ, TIOTEPA, SKALAR, GERMAŃSKOŚĆ, POPULARNOŚĆ, MASKARADA, BOCZNIAK, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, POWAŁA, KONSYGNATARIUSZ, LICZEBNIK, CIEMNA ENERGIA, STYLOWOŚĆ, UZBROJENIE, HARTOWNOŚĆ, NURY, TRAIL, PLAMISTOŚĆ, CZEP, WAŻNIK, GRATIS, PARANOJA PRAWDZIWA, KLIENT, OKRES ZALICZALNY, ZBIOREK, RESTRYKCJA, KAMIZELKA, ROTAWIRUS, NIEUŻYTECZNOŚĆ, AHISTORYZM, FELDMARSZAŁEK, MĘTNIAK, GIDIA, KALINA, ZŁOTKO, PATOGEN, FLOTA, ZEFIR, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, PULSACJA, IDENTYCZNOŚĆ, IZOMER GEOMETRYCZNY, OKIENKO TRANSFEROWE, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, UFNOŚĆ, POSZUKIWANA, BACIK, BODARZ, KĘPA, SUPERMAN, WRÓBEL MAZUREK, MIMOZA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, OSIEMNASTY, CENTRALA, WYNAGRODZENIE, PARALAKSA, RAKIJA, STOCZNIA, CÓRKA ŚMIECIARZA, STREFA RYFTU, PĘCHERZYK, PINGWINARIUM, PSYCHOTEST, WIERZCHOŁEK, BYLICA, AMBONA, RUCH, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, MIÓD GÓRSKI, SKANIA, RUM, ELEGANCIK, STYMULACJA ODWIERTU, TAPETA, BIDUL, DĘTKA, ENDOPROTEZA, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, TEMPERATURA, GRZYBY ANAMORFICZNE, KONTROLER, CZTEROSUW, SZCZOTKA, DETENCJA, NIESPODZIEWANOŚĆ, CASH BACK, BIAŁA, ACEFALIA, NARCIARSTWO DOWOLNE, ZAKUTY ŁEB, PIÓRO, WSPINACZKA SKAŁKOWA, SAKSOŃSKI, MASŁO, EKLER, WĄTPLIWOŚĆ, SIAD, TOR WODNY, PARA, OKUCIE, OBRĘCZ, SZARPAK, ?KLEJNOT HERBOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.730 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LITERATURA NARRACYJNA O CHARAKTERZE PRZEDE WSZYSTKIM DOKUMENTARNYM (CZĘŚCIOWO ZBELETRYZOWANA), KTÓREJ GŁÓWNYM CELEM JEST WIARYGODNA RELACJA O AUTENTYCZNYCH WYDARZENIACH, STOSUJĄCA RELACJĘ REPORTERSKĄ LUB PAMIĘTNIKARSKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LITERATURA NARRACYJNA O CHARAKTERZE PRZEDE WSZYSTKIM DOKUMENTARNYM (CZĘŚCIOWO ZBELETRYZOWANA), KTÓREJ GŁÓWNYM CELEM JEST WIARYGODNA RELACJA O AUTENTYCZNYCH WYDARZENIACH, STOSUJĄCA RELACJĘ REPORTERSKĄ LUB PAMIĘTNIKARSKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LITERATURA FAKTU literatura narracyjna o charakterze przede wszystkim dokumentarnym (częściowo zbeletryzowana), której głównym celem jest wiarygodna relacja o autentycznych wydarzeniach, stosująca relację reporterską lub pamiętnikarską (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LITERATURA FAKTU
literatura narracyjna o charakterze przede wszystkim dokumentarnym (częściowo zbeletryzowana), której głównym celem jest wiarygodna relacja o autentycznych wydarzeniach, stosująca relację reporterską lub pamiętnikarską (na 15 lit.).

Oprócz LITERATURA NARRACYJNA O CHARAKTERZE PRZEDE WSZYSTKIM DOKUMENTARNYM (CZĘŚCIOWO ZBELETRYZOWANA), KTÓREJ GŁÓWNYM CELEM JEST WIARYGODNA RELACJA O AUTENTYCZNYCH WYDARZENIACH, STOSUJĄCA RELACJĘ REPORTERSKĄ LUB PAMIĘTNIKARSKĄ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - LITERATURA NARRACYJNA O CHARAKTERZE PRZEDE WSZYSTKIM DOKUMENTARNYM (CZĘŚCIOWO ZBELETRYZOWANA), KTÓREJ GŁÓWNYM CELEM JEST WIARYGODNA RELACJA O AUTENTYCZNYCH WYDARZENIACH, STOSUJĄCA RELACJĘ REPORTERSKĄ LUB PAMIĘTNIKARSKĄ. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x