CZĘŚĆ KOŚCIOŁA O PLANIE PODŁUŻNYM, ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY FASADĄ (BUDOWLĄ ZACHODNIĄ) A PREZBITERIUM, PRZEZNACZONYM DLA DUCHOWNYCH LUB SKRZYŻOWANIEM NAW (PRZESTRZENIĄ NA PRZECIĘCIU NAWY GŁÓWNEJ I POPRZECZNEJ - TRANSEPTU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORPUS NAWOWY to:

część kościoła o planie podłużnym, znajdująca się między fasadą (budowlą zachodnią) a prezbiterium, przeznaczonym dla duchownych lub skrzyżowaniem naw (przestrzenią na przecięciu nawy głównej i poprzecznej - transeptu) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ KOŚCIOŁA O PLANIE PODŁUŻNYM, ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY FASADĄ (BUDOWLĄ ZACHODNIĄ) A PREZBITERIUM, PRZEZNACZONYM DLA DUCHOWNYCH LUB SKRZYŻOWANIEM NAW (PRZESTRZENIĄ NA PRZECIĘCIU NAWY GŁÓWNEJ I POPRZECZNEJ - TRANSEPTU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.762

KAWA MIELONA, SZTYLPA, GŁOWNIA, KARES, SZPILKA, ŁYDKA, ŁAPA, PODUSZKA, KULTYWAR, NADLOTKA, SIŁY, STATEK KOSMICZNY, GRZEBACZ, CHORĄŻY, ANSAMBL, POTERNA, MEDYCYNA RATUNKOWA, PRZEŁĄCZNICA, ŚLEPE ŹRÓDŁO, OSTRA REAKCJA NA STRES, WIESZAK, MACIERZ TRÓJKĄTNA, OBUWIE, GARDEROBIANA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, ANGIOPLASTYKA, PROLEK, SUSEŁ LAMPARCI, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, OKRES WEGETACYJNY, EKSPLANTAT, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, ARGUMENT, KARMIDEŁKO, SYNSEPAL, DZIAŁKA, CHIŃSKI, BABA-CHŁOP, DWUDZIESTY SZÓSTY, DZIARSKOŚĆ, DRUŻYNA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, DUET, RAJOKSZTAŁTNE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, IMPLANTACJA, WCINKA, KULA, RODZAJ, KLUCZ, POJAZD KOLEJOWY, PCHŁA MORSKA, TŁUSZCZ, OCHRONA ŚRODOWISKA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, DINAR, KAPISZON, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, WILGOTNOŚĆ, JELEŃ DAVIDA, BARCZATKA GŁOGOWICA, PODSADNIK KULISTY, GWINT, CYMES, TOKI, KĄT, MASOŃSTWO, DERESZ, GARMAŻERIA, ALMARIA, GYNECEUM, ELDAR, PEŁNIA, WIELORASOWOŚĆ, CIAŁO, DIAGRAM VENNA, HIPOTROFIA, ALBUMIK, KURANT, PROCES POSZLAKOWY, RUBRUM, STACJA, MEKSYKANKA, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, BUDKI, ŁADOWNICA, KLUCZ, KARAFECZKA, PROZODIA, SAMOWOLKA, NUDYSTA, KULTURA MATERIALNA, OŁTARZYK, KANOPA, ZAPRAWA, SKOK W BOK, KUŁAK, PUNKT WYPADOWY, PĘTLA NEFRONU, HERMENEUTYKA, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, WAŁ, PACHCIARZ, ŚLEDZIOWATE, TRYSKAWKA SZKLANA, SZARPANINA, FRONTON, BARWA, FUZJA KONGLOMERATOWA, ZŁOTÓWKA, RITA, KIRPAN, SENSUALIZM, WYROK PRAWOMOCNY, DRAPACZ, SZEKSPIR, KOŃ LOKAJSKI, KANN, DYSFONIA, STYL GOTYCKI, LASZT, ZNAMIĘ, KARTAUNA, KET, MAHOŃ, PŁYN SUROWICZY, KONSENSUALNOŚĆ, AUTOSKLEP, PRAWNICTWO, PLACEK, ROZSTRZYGNIĘCIE, GLEBA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, WIELOETATOWOŚĆ, MINI-ALBUM, JEJMOŚĆ, GARBARZ, ODCZYNNIK CHEMICZNY, CANCA, OSKRZELE, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, SETECZKA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, RUBASZKA, POCHWIAK OKAZAŁY, BAZYLIKA KATEDRALNA, AMULET, RODZIMOŚĆ, SZUBIENICA, ANTEPEDIUM, HUYGENS, ZBIEŻNOŚĆ POŁUDNIKÓW, ZWYROL, KOZA, NIEWYPARZONA GĘBA, NAROST, INŻYNIER DUSZY, MAMMOLOGIA, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, DWUSETKA, SIŁA, POLIP, KLINOLIST, BUTWA, MATRYLINEARNOŚĆ, SZKARADA, SAMOAKTUALIZACJA, DNA, OTORYNOLARYNGOLOGIA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, KREOLKA, EMISJA WTÓRNA, INSPEKTOR SZKOLNY, NADŻERKA, ODPORNOŚĆ, PERŁA URIAŃSKA, KIERKI, ŻEGLARZ, STALNICA, AYER, CIŚNIENIE TĘTNICZE, REKIN OWSONA, LEJEK, POWIERNICTWO, RADA GABINETOWA, ROGALIK, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, KIEŁZNO, SOLFUGI, NIEREZYDENT, KORZYŚĆ, NOS, GOŚĆ, BOJA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, INTELEKTUALISTA, SPLOT ODBYTNICZY, GALARETKA, ROZTWÓR BUFOROWY, WYBIJACZ, CHOINKOWOŚĆ, WINNICA NABOTA, PIĄTKA, REŻIM, SEROWNIA, MYSZ WERTYKALNA, TONIĘCIE, LISTNIENIE, ZNACZENIE, ANTECEDENCJA, PACJENCJA, HODOWCA, GRAVLAX, JON CENTRALNY, KOMPENSACJA WERBALNA, BATUTA, POLITYKA MIESZKANIOWA, WYPAŁ, OPLOT, TOP MODELKA, NASTAWA, NORMA OBSZAROWA, STOŻEK, LEGITYMACJA PROCESOWA, BYDLEŃ, ADAPTOWANIE SIĘ, KALESONY, DICYNODONTY, TEOKRACJA, ŁAWA, POKRYWA, WĘGIERSKI, AJENCJA, KARŁO, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, DZIADOWINA, EKOLOGIA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, PRZESTRZEŃ HILBERTA, STRZAŁA EROSA, ANTYKWARNIA, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, PREMIA GÓRSKA, NERWIAK PŁODOWY, STRAJK OSTRZEGAWCZY, FARBA DRUKARSKA, SŁUŻBISTKA, STRAPONTEN, WIERCIPIĘTKA, SANATORIUM ZAPOBIEGAWCZE, PODSTAWKA, ZNAMIĘ SUTTONA, KONFRONTACJA, POPRAWIACZ, PIENIĄDZ LOKALNY, KUCHNIA, ZRĘBICA, KREM, ŁUPACZKA, GRANDA, WYPRAWA, SETKA, SZUMOWINA, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, WYKONANIE, ŚLIWA, SŁOMA TARGANA, WYTAPIALNIA, REKIN ŚLEDZIOWY, NAĆ, OPERATOR ZWARTY, OBRZEŻEK, RÓŻNOWICIOWCE, KNEDLE, TRINAKSODON, KURKA ŻÓŁTA, NACZYNIAK GRONIASTY, KŁAK, SYLFON, PRĄTNIK ALPEJSKI, PENITENCJARYSTYKA, GŁUPTAK BIAŁY, BECZKA, FONETYKA, ŁUPEK ROPNY, LARGO, PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA, DALEKOWZROCZNOŚĆ, DZIOBIEC, KURT, MŁAKA, AKCENCIK, PRZEBIERANIEC, WEKTOR EKSPRESYJNY, GOSPODARKA WODNA, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, POTENCJAŁ BŁONOWY, ?CMENTARZYSKO SZKIELETOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.762 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ KOŚCIOŁA O PLANIE PODŁUŻNYM, ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY FASADĄ (BUDOWLĄ ZACHODNIĄ) A PREZBITERIUM, PRZEZNACZONYM DLA DUCHOWNYCH LUB SKRZYŻOWANIEM NAW (PRZESTRZENIĄ NA PRZECIĘCIU NAWY GŁÓWNEJ I POPRZECZNEJ - TRANSEPTU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ KOŚCIOŁA O PLANIE PODŁUŻNYM, ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY FASADĄ (BUDOWLĄ ZACHODNIĄ) A PREZBITERIUM, PRZEZNACZONYM DLA DUCHOWNYCH LUB SKRZYŻOWANIEM NAW (PRZESTRZENIĄ NA PRZECIĘCIU NAWY GŁÓWNEJ I POPRZECZNEJ - TRANSEPTU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORPUS NAWOWY część kościoła o planie podłużnym, znajdująca się między fasadą (budowlą zachodnią) a prezbiterium, przeznaczonym dla duchownych lub skrzyżowaniem naw (przestrzenią na przecięciu nawy głównej i poprzecznej - transeptu) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORPUS NAWOWY
część kościoła o planie podłużnym, znajdująca się między fasadą (budowlą zachodnią) a prezbiterium, przeznaczonym dla duchownych lub skrzyżowaniem naw (przestrzenią na przecięciu nawy głównej i poprzecznej - transeptu) (na 12 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ KOŚCIOŁA O PLANIE PODŁUŻNYM, ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY FASADĄ (BUDOWLĄ ZACHODNIĄ) A PREZBITERIUM, PRZEZNACZONYM DLA DUCHOWNYCH LUB SKRZYŻOWANIEM NAW (PRZESTRZENIĄ NA PRZECIĘCIU NAWY GŁÓWNEJ I POPRZECZNEJ - TRANSEPTU) sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CZĘŚĆ KOŚCIOŁA O PLANIE PODŁUŻNYM, ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY FASADĄ (BUDOWLĄ ZACHODNIĄ) A PREZBITERIUM, PRZEZNACZONYM DLA DUCHOWNYCH LUB SKRZYŻOWANIEM NAW (PRZESTRZENIĄ NA PRZECIĘCIU NAWY GŁÓWNEJ I POPRZECZNEJ - TRANSEPTU). Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast