MIĘKKI PILŚNIOWY KAPELUSZ BĘDĄCY CZĘSTO ELEMENTEM MĘSKIEGO STROJU LUDOWEGO; ZWYKLE MIANEM TYM OKREŚLA SIĘ CZARNE KAPELUSZE GÓRALI PODHALAŃSKICH, ALE TAKŻE NAKRYCIA GŁOWY INNYCH GÓRALI KARPACKICH (NP. HUCUŁÓW I GÓRALI ŻYWIECKICH) ORAZ MIESZKAŃCÓW INNYCH REGIONÓW, RZADKO TAKŻE DAMSKIE NAKRYCIA GŁOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KŁOBUK to:

miękki pilśniowy kapelusz będący często elementem męskiego stroju ludowego; zwykle mianem tym określa się czarne kapelusze górali podhalańskich, ale także nakrycia głowy innych górali karpackich (np. Hucułów i górali żywieckich) oraz mieszkańców innych regionów, rzadko także damskie nakrycia głowy (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KŁOBUK

KŁOBUK to:

w wierzeniach słowiańskich demon opiekujący się dobytkiem i ogniskiem domowym (na 6 lit.)KŁOBUK to:

ozdobne, wysokie, cylindryczne nakrycie głowy (często z welonem), rozszerzone u góry, białe lub fioletowe noszone przez wyższych duchownych prawosławnych i greckokatolickich (na 6 lit.)KŁOBUK to:

kołpak, rodzaj futranej czapki (na 6 lit.)KŁOBUK to:

pąk kwiatowy (na 6 lit.)KŁOBUK to:

wysokie, cylindryczne nakrycie głowy z welonem noszone przez wschodnich zakonników (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIĘKKI PILŚNIOWY KAPELUSZ BĘDĄCY CZĘSTO ELEMENTEM MĘSKIEGO STROJU LUDOWEGO; ZWYKLE MIANEM TYM OKREŚLA SIĘ CZARNE KAPELUSZE GÓRALI PODHALAŃSKICH, ALE TAKŻE NAKRYCIA GŁOWY INNYCH GÓRALI KARPACKICH (NP. HUCUŁÓW I GÓRALI ŻYWIECKICH) ORAZ MIESZKAŃCÓW INNYCH REGIONÓW, RZADKO TAKŻE DAMSKIE NAKRYCIA GŁOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.651

SAMOCHWALSTWO, PORFIRYNA, DOMEK LETNISKOWY, FREGATA ŻAGLOWA, JASKINIOWIEC, PLOTER GRAWERUJĄCY, ZMIĘKCZANIE SIĘ, OCZERNICIEL, GRAF, MIR, CHOROBA SOMATYCZNA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, IZBA, KĄPIEL LECZNICZA, METRESA, OBSZAR WODNY, FIZA, OKUCIE, GAWĘDA SZLACHECKA, BÓBR WSCHODNI, MARMOZETA ZWYCZAJNA, ZARAZA MOROWA, MAH JONG, URLOP TACIERZYŃSKI, WABIK, PRANIE PIENIĘDZY, OKRĘT LINIOWY, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, DUŻY KRAAL, WSPÓŁBRZMIENIE, PRAWO CURIE-WEISSA, MIKROFON KWASOWY, OBIEGNIK, SZYNION, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, SŁUCHAWECZKA, WIRUS, REWIA MODY, ŁAD KORPORACYJNY, PRZESILENIE WIOSENNE, DZIOBÓWKA, POTAŻ, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, SPRAWNOŚĆ, MENUET, STUDIO FOTOGRAFICZNE, OGRÓD BOTANICZNY, CENTRUM URAZOWE, PISARZ POLNY, SPIĘTRZENIE, APLIKANT ADWOKACKI, BRONA, BACHATA, KIERZANKA, BALANS, LINORYT, GASTROFAZA, PIZZA, RONDO, NAWÓZ KATALITYCZNY, NAKURWIENIE SIĘ, ZRAZOWA, SKORUPIAKI WYŻSZE, SKRYBA, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, NAUKI POLITYCZNE, BŁĄD PRZYBLIŻENIA, KIT, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, DESMAN PIRENEJSKI, AHINSA, AUTYZM, KOLIZJA, BACHMISTRZ, WARSTWA EUFOTYCZNA, PIGUŁKA, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, CYNAMON CEJLOŃSKI, OSIEMNASTKA, KIERUNKOWOŚĆ ANTENY, BONANZA, KOMPLEKS ARENOWY, BIZNESMENKA, MAGNETON, SZPITALNICY, TFILIN, SFORMUŁOWANIE, ZOOFAG, KOŁPAK, LINGWISTYKA STOSOWANA, SKURCZ, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, ROZBIERANKA, BROŃ ARTYLERYJSKA, POKŁAD GŁÓWNY, UNIŻANIE SIĘ, ŚLONSKI, KOŁEK, KOKS, INTEGRACJA SPOŁECZNA, UMBRA, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, HOTENTOT, KĄT ROZWARTY, NIEBOGA, KOSMOGONIA, JEDNOSTKA, KNIEJÓWKA, NIEDZIELNY KIEROWCA, SERŻA, GIPSORYT, TRÓJKĄT NAWIGACYJNY, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, ZMOWA, ODLEWARKA, CIASNOTA, PROCESOWICZ, UCHYB REGULACJI, SZEWCZYNA, MACHANIE RĘKĄ, UPARTOŚĆ, ZAPŁATA, BYT ABSOLUTNY, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, PULPIT, ALWALKERIA, GINEKOLOGIA, DEMOSCENA, SKAŁKA, BLOK, WYCINEK KULI, KOCUR, JAŚ WĘDROWNICZEK, MATERIA, STOMIA, EKSPERTKA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, DZIUPLA, TUNDRA, KROWA, POLIPTYK, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, KATOLICYZM, WARIAT, ALERGEN POKARMOWY, ATRYBUCJA, UPADEK, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, APEKS, JASKINIA LODOWA, JESIOTR ROSYJSKI, JAŁOWNIK, MAGNETOSFERA ZIEMSKA, OTĘPIENIE, CYPRYŚNIK BŁOTNY, PRAWO PODATKOWE, BALSA, BIBLIOPOLA, DUKLA WIERTNICZA, PIŻMOWIEC, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, OGLĘDNOŚĆ, WYSTRZAŁ, KĄPIEL, MROCZEK POZŁOCISTY, JAMS, GNIOTOWE, USZATKA, ERGASTULUM, GARDEROBIANKA, OFENSYWA, ZBROJOWNIA, ZAPARZACZKA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, GAZELA MONGOLSKA, OKRES PRZEDRZYMSKI, ŚLEDZIOPODOBNE, AIDEOLOGICZNOŚĆ, KONDOMINIUM, SZKAPLERZ, ADMINISTRACJA MORSKA, ZBÓJNIK, KIELISZNIAK, DZIADZIENIE, AKUMULATORY, MECZ MISTRZOWSKI, KANCONA, NERWICA NIEDZIELNA, ODDZIELANIE, WOMBAT, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, RODZAJ MĘSKI, PIENIĄDZE, LEJEK, SKAFOGNATY, ZIMNA KATODA, GRANATNIK, DREN, PODOBÓZ, GRUPA INTERESU, KNAJPA, FRANCUSKOŚĆ, CHOROBA SCHILDERA, TRASZKA KEYSERLINGA, ZNACZNIK, TOKSYKOLOGIA, KRÓLOWA MATKA, MIKROPRZEŁĄCZNIK, CIĘTOŚĆ, BANACHIEWICZ, HARD CORE, HISTORIA SZTUKI, FILOGENIA, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, ZŁOŻE KOPALINY, OKRĄGŁOŚĆ, ANIMATOR, DUSZA TOWARZYSTWA, LAMPA CROOKESA, NIEMIEC, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, BOMBA WODOROWA, ZMIERZCH, BACIK, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, BIEG PATROLOWY, ŚLAD, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, SEMANTYKA FORMALNA, KRIOKOMORA, FEERIA, PRASOŁ, ŻYŁA JĘZYKOWA, EUTEKTYKA, NIETYPOWOŚĆ, KLEĆ, PLASTYKA, ROŚLINA FIKCYJNA, JĘDZA, KROŚNIANKA, STERYLIZACJA, WETERYNARIA, KĄPIEL, KATEGORIA OPEN, SZKOŁA, KING, TRAJEKTORIA, SUTKA, TRUFLA, KAPA, KOSZYCZEK, SŁOWACYSTYKA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, CNOTA KARDYNALNA, BLASZKA, FURUNKULOZA, TELEFONIA STACJONARNA, OTWORZENIE SERCA, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, ZDERZACZ, PARCIANKA, EPILEPTOLOGIA, SEMITOLOG, ODTWARZANIE, BRZESZCZANIN, CYKL MENSTRUACYJNY, JEDENASTKA, KENIJSKI, SZOT, WĘGIERSKI, PŁASKONOS ZWYCZAJNY, CZUBATKA, PENTOKSYFILINA, PREMIA GÓRSKA, GRZYBEK JAPOŃSKI, MOGIROTACYZM, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, TRAMONTANA, OCHOTNIK, BIAŁA DIETA, BASENIK, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, RYBY ŁAWICOWE, KLASA, MOTYL, WDOWI GROSZ, MIĘKKI RESET, UNIŻONOŚĆ, NIEDŹWIEDZIE, KOŃ ANDALUZYJSKI, BIOZA, KAPTOPRYL, TOPSPIN, MYSZ MAŁOOKA, BETONOWE BUTY, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, LASONOGI, ?ABSORPCJA KRAJOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.651 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIĘKKI PILŚNIOWY KAPELUSZ BĘDĄCY CZĘSTO ELEMENTEM MĘSKIEGO STROJU LUDOWEGO; ZWYKLE MIANEM TYM OKREŚLA SIĘ CZARNE KAPELUSZE GÓRALI PODHALAŃSKICH, ALE TAKŻE NAKRYCIA GŁOWY INNYCH GÓRALI KARPACKICH (NP. HUCUŁÓW I GÓRALI ŻYWIECKICH) ORAZ MIESZKAŃCÓW INNYCH REGIONÓW, RZADKO TAKŻE DAMSKIE NAKRYCIA GŁOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIĘKKI PILŚNIOWY KAPELUSZ BĘDĄCY CZĘSTO ELEMENTEM MĘSKIEGO STROJU LUDOWEGO; ZWYKLE MIANEM TYM OKREŚLA SIĘ CZARNE KAPELUSZE GÓRALI PODHALAŃSKICH, ALE TAKŻE NAKRYCIA GŁOWY INNYCH GÓRALI KARPACKICH (NP. HUCUŁÓW I GÓRALI ŻYWIECKICH) ORAZ MIESZKAŃCÓW INNYCH REGIONÓW, RZADKO TAKŻE DAMSKIE NAKRYCIA GŁOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KŁOBUK miękki pilśniowy kapelusz będący często elementem męskiego stroju ludowego; zwykle mianem tym określa się czarne kapelusze górali podhalańskich, ale także nakrycia głowy innych górali karpackich (np. Hucułów i górali żywieckich) oraz mieszkańców innych regionów, rzadko także damskie nakrycia głowy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KŁOBUK
miękki pilśniowy kapelusz będący często elementem męskiego stroju ludowego; zwykle mianem tym określa się czarne kapelusze górali podhalańskich, ale także nakrycia głowy innych górali karpackich (np. Hucułów i górali żywieckich) oraz mieszkańców innych regionów, rzadko także damskie nakrycia głowy (na 6 lit.).

Oprócz MIĘKKI PILŚNIOWY KAPELUSZ BĘDĄCY CZĘSTO ELEMENTEM MĘSKIEGO STROJU LUDOWEGO; ZWYKLE MIANEM TYM OKREŚLA SIĘ CZARNE KAPELUSZE GÓRALI PODHALAŃSKICH, ALE TAKŻE NAKRYCIA GŁOWY INNYCH GÓRALI KARPACKICH (NP. HUCUŁÓW I GÓRALI ŻYWIECKICH) ORAZ MIESZKAŃCÓW INNYCH REGIONÓW, RZADKO TAKŻE DAMSKIE NAKRYCIA GŁOWY sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - MIĘKKI PILŚNIOWY KAPELUSZ BĘDĄCY CZĘSTO ELEMENTEM MĘSKIEGO STROJU LUDOWEGO; ZWYKLE MIANEM TYM OKREŚLA SIĘ CZARNE KAPELUSZE GÓRALI PODHALAŃSKICH, ALE TAKŻE NAKRYCIA GŁOWY INNYCH GÓRALI KARPACKICH (NP. HUCUŁÓW I GÓRALI ŻYWIECKICH) ORAZ MIESZKAŃCÓW INNYCH REGIONÓW, RZADKO TAKŻE DAMSKIE NAKRYCIA GŁOWY. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x