BETULA PENDULA ROTH - GATUNEK DRZEWA Z RODZINY BRZOZOWATYCH (BETULACEAE GRAY); WYSTĘPUJE W CHŁODNIEJSZYCH REJONACH AZJI I EUROPY ORAZ W AFRYCE PÓŁNOCNEJ (MAROKO), JEDEN Z NAJBARDZIEJ POPULARNYCH GATUNKÓW BRZOZY W POLSCE, POSPOLITA NA CAŁYM NIŻU I W NIŻSZYCH POŁOŻENIACH GÓRSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRZOZA BRODAWKOWATA to:

Betula pendula Roth - gatunek drzewa z rodziny brzozowatych (Betulaceae Gray); występuje w chłodniejszych rejonach Azji i Europy oraz w Afryce Północnej (Maroko), jeden z najbardziej popularnych gatunków brzozy w Polsce, pospolita na całym niżu i w niższych położeniach górskich (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BETULA PENDULA ROTH - GATUNEK DRZEWA Z RODZINY BRZOZOWATYCH (BETULACEAE GRAY); WYSTĘPUJE W CHŁODNIEJSZYCH REJONACH AZJI I EUROPY ORAZ W AFRYCE PÓŁNOCNEJ (MAROKO), JEDEN Z NAJBARDZIEJ POPULARNYCH GATUNKÓW BRZOZY W POLSCE, POSPOLITA NA CAŁYM NIŻU I W NIŻSZYCH POŁOŻENIACH GÓRSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.704

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, MABUJA PRZYLĄDKOWA, ŻÓŁW CIERNISTY, DANISZEW, ZŁOĆ, MOOR, SUBKOWY, SWING, TWARDZIOSZEK, LITERATURA WAGONOWA, KOSZATKA, OSTROLOT BIAŁOGRZBIETY, EUGLENA ZIELONA, CZAPLA RDZAWOSZYJA, JĘZYK KARTWELSKI, PIELĘGNICZKA PERUWIAŃSKA, GĘSIEC, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, URSONOWATE, NIBYBRODAWKOWIEC CZYSTY, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, NURZEC, DŻIGETAJ, BOBROWO, SUSÓWKA LESZCZYNOWA, ANALIZATOR, SZCZUPIEŃCZYK NIEBIESKI, KUANDU, DZIEKOŃSKI, CYNAMON, GUZMANIA JEDNOKŁOSA, JAMRAJ PRĘGOWANY, KAWALA, LIWISTONIA, IBIS BIAŁY, NERECZNICA GÓRSKA, RUNO, ANTYLOPA SKOCZEK, TYLAS, BERGMAN, TATAR, SZYDLICA JAPOŃSKA, RĄCZAK OZDOBNY, AKSAMITKA ROZPIERZCHŁA, PŁOŻYMERZYK FALISTY, KIRGIZJA, CYTOKINA, POSTOZUCH, ŁUK, BOCZNICA KOLEJOWA, TOPIK, TERAPENY, KOZIORÓG, TOPOLA, ZARODZIEC SIERPOWY, PIZANG, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, ARSENIN, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, BRZEZINA, PIEPRZ CZARNY, PSZCZOŁY BEZŻĄDŁOWE, THRILLER, PAULOWNIA, BANKA, TULIPAN GÓRSKI, ŁUSKIEWNIK, KRENAL, BABIRUSA, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, KIERZNIA, GATUNEK POGRANICZNY, HAKONOS, TRACZE, PERLICE, IMPLIKANT ISTOTNY, WIDŁOZĄB BŁOTNY, MYSZ BERBERYJSKA, FILM PSYCHOLOGICZNY, KRYNICZANKA, KROPLIK, GLISTEWNIK, GAŁĘZIAK, GEOGRAFIA FIZYCZNA, SPÓJNICA LUCERNOWA, ŚWIERZBOWIEC PĘCINOWY, AURORACERATOPS, RUSAŁKOWATE, WYSMUKLICA ŻAŁOBNA, ROŻNIK, SUPERNOWOŚĆ, TRZMIELOJAD, OHAR, SKŁAD GATUNKOWY, POMURNIK, SZKLIWO WULKANICZNE, PORADLNE, CAMPIN, TRZMIEL RUDOSZARY, WIDŁOZĄBEK NISKI, GĘŚ HAWAJSKA, SŁODKI ZIEMNIAK, SZPAROSKRZELEC LANCETOWATY, SZAFRAN TOMMASINIEGO, MIKROZORIUM SKRZYDLATE, WILKOWO, MOKASYN MEKSYKAŃSKI, KAOLIAN, HOMO ERECTUS, BARKAS, POZIEWNIK, AFROTROGON PRĄŻKOWANY, EPIORNIS, BONTEBOK WŁAŚCIWY, SZKLARKA, DOKTOR HABILITOWANY, LEGWAN KAMELEONOWATY, BATERIA, TELENOWELA DOKUMENTALNA, TORREJA, NIBYŁOPATONOSY, ŁUSKWIAK, ŚWIETLIK, ADŻMAN, TRÓJLIST ZIELONKAWY, POLÓWKA, KOŚNIK, TEATR MUZYCZNY, SZABLON, TORFOWIEC RUSSOWA, SARACEN, KOKOSZKA, KALATEA OBRZEŻONA, CHASZCZAK PIASKOWY, MIRANDA, DIABEŁ TASMAŃSKI, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, NADOBNICA, WIEWIÓRECZNIK, GAPA, HIGHLAND, ENDYWIA, FARMAKODYNAMIKA, KASZTAN, SŁUCKA, POLITYKA BUDŻETOWA, KOMPUT, JĘZYK ALEUCKI, BEJSA, KARBOKSYL, KULTURA MAGLEMOSKA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, DIKSONIA, ATA, SARADELA, PELIKAN BABA, PAULI, BYTOMIANIN, BRZĘCZAK, GRZYB KOŹLARZ, SMÓŁKA, NIP, KOSZT ZARZĄDU, KRAWATKA, STRZECHWA, NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, BUKSZPAN, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, PETERCYMENT, KASZALOT, ROZELLA CZARNOGŁOWA, BRZĘCZAK, BYSTRZYK JEDNOPRĘGI, ZIELONY SZLAK, BIAŁOCZÓŁKA OBROŻNA, PODKOMORSTWO, PLEUROCEL, TRĘDOWNIK, PALMA, DRUON, WĄSKOPYSKOWATE, KRWAWNIK TALERZOWATY, BYLICA SZTYWNA, STADNIAK RDZAWOŁBISTY, PADEMELON, GEOTECHNIKA, WONNICA, TEREN ZIELONY, SIERPIK, REKIN OWSONA, TERRARYSTYKA, AUŁ, TOINA, WĘŻÓWKA KRĄŻKOLISTNA, TEATR EPICKI, STRZECHWA WŁOSISTA, PRZEPIÓRNIK CIENKODZIOBY, UHLA, KRWAWNIK KLAWEŃSKI, NISZCZUKA WIELKA, ŚWIERK BIAŁY, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, SALWINIA, LIS MORSKI, UNIA CELNA, ŻÓŁW GRUBOSZYJNY, BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE, ROGATKOWATE, SMACZLIWKA, KAZAKOWA, ZBÓR, KANTAROWCZYK DUŻY, EMETYK, PŁAKSA, KAPUCYNKA, POKÓJ GOŚCINNY, LIGA OKRĘGOWA, RAKOJAD, OKRA, ŚLEPOWRON, DZIĘCIOŁ WĄSATY, ZIMÓWKA, ZINJANTROP, PISTON, FOURIER, DELFIN KRÓTKOGŁOWY, DIABEŁ MORSKI, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, LEGWAN FRĘDZLASTY, MARYKINA, SKRZYDLIK GRZEBIENIASTY, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, PŁATONÓG WĘŻOWATY, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, MLEKOWIEC, BIOMETEOROLOGIA, ZROSTNICZEK WYSMUKŁY, OKRES OKOŁOPORODOWY, HUEMAL, TRAPERSTWO, ŁĘKI, ŻURAW, SOLFUGI, LEKCJA, WILCZOMLECZ PIĘKNY, OSTNICA LESSINGA, ŚWIAT PRZEDSTAWIONY, TELETURNIEJ, OWCA KANADYJSKA, KOSMATKA KŁOSOWA, HEBAN, HIPSTER, GATUNEK, BOMBA BURZĄCA, POLNIK ŚNIEŻNY, PIEPRZNIK, KOŁOSZ STOŻKOWATY, TRASZKA ALPEJSKA, MARYSIN, PRZEZIERNIK JABŁONOWIEC, MARMOZETA ZWYCZAJNA, TORFOWIEC, ALGORYTM SYMETRYCZNY, RACJONAŁ, MOGILANY, KOKONIZACJA, PŁOWCE, KARŁÓWKA SKROMNA, WYRYPA, KULBAK, SURMIA, WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT, FLAWONOID, MODROLOTKA CZUBATA, ASTER AMERYKAŃSKI, ŻARARAKA WYSPOWA, STRZĘPLICA NADOBNA, KRUCZYNA STALOWA, WASZA WYSOKOŚĆ, SKRZYDLIK, TURNIURZYK GRUBODZIOBY, PERCEPAN, NAJEŻKA, CYNDALIA, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, KŁONICA, ALKA, OWSIANKA, ŻEBROWIEC ALGIERSKI, SZYPSZYNIEC RÓŻANY, CHABER, KRASNOOK DŁUGOSTERNY, FOKI, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, JAJO, GOŁĄBEK, OSET KĘDZIERZAWY, BRZOSTOWNICA, MANGABA OLIWKOWA, ?CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.704 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BETULA PENDULA ROTH - GATUNEK DRZEWA Z RODZINY BRZOZOWATYCH (BETULACEAE GRAY); WYSTĘPUJE W CHŁODNIEJSZYCH REJONACH AZJI I EUROPY ORAZ W AFRYCE PÓŁNOCNEJ (MAROKO), JEDEN Z NAJBARDZIEJ POPULARNYCH GATUNKÓW BRZOZY W POLSCE, POSPOLITA NA CAŁYM NIŻU I W NIŻSZYCH POŁOŻENIACH GÓRSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BETULA PENDULA ROTH - GATUNEK DRZEWA Z RODZINY BRZOZOWATYCH (BETULACEAE GRAY); WYSTĘPUJE W CHŁODNIEJSZYCH REJONACH AZJI I EUROPY ORAZ W AFRYCE PÓŁNOCNEJ (MAROKO), JEDEN Z NAJBARDZIEJ POPULARNYCH GATUNKÓW BRZOZY W POLSCE, POSPOLITA NA CAŁYM NIŻU I W NIŻSZYCH POŁOŻENIACH GÓRSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRZOZA BRODAWKOWATA Betula pendula Roth - gatunek drzewa z rodziny brzozowatych (Betulaceae Gray); występuje w chłodniejszych rejonach Azji i Europy oraz w Afryce Północnej (Maroko), jeden z najbardziej popularnych gatunków brzozy w Polsce, pospolita na całym niżu i w niższych położeniach górskich (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRZOZA BRODAWKOWATA
Betula pendula Roth - gatunek drzewa z rodziny brzozowatych (Betulaceae Gray); występuje w chłodniejszych rejonach Azji i Europy oraz w Afryce Północnej (Maroko), jeden z najbardziej popularnych gatunków brzozy w Polsce, pospolita na całym niżu i w niższych położeniach górskich (na 18 lit.).

Oprócz BETULA PENDULA ROTH - GATUNEK DRZEWA Z RODZINY BRZOZOWATYCH (BETULACEAE GRAY); WYSTĘPUJE W CHŁODNIEJSZYCH REJONACH AZJI I EUROPY ORAZ W AFRYCE PÓŁNOCNEJ (MAROKO), JEDEN Z NAJBARDZIEJ POPULARNYCH GATUNKÓW BRZOZY W POLSCE, POSPOLITA NA CAŁYM NIŻU I W NIŻSZYCH POŁOŻENIACH GÓRSKICH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - BETULA PENDULA ROTH - GATUNEK DRZEWA Z RODZINY BRZOZOWATYCH (BETULACEAE GRAY); WYSTĘPUJE W CHŁODNIEJSZYCH REJONACH AZJI I EUROPY ORAZ W AFRYCE PÓŁNOCNEJ (MAROKO), JEDEN Z NAJBARDZIEJ POPULARNYCH GATUNKÓW BRZOZY W POLSCE, POSPOLITA NA CAŁYM NIŻU I W NIŻSZYCH POŁOŻENIACH GÓRSKICH. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x