DZIAŁ OPTYKI ZAJMUJĄCY SIĘ ZASTOSOWANIEM MECHANIKI KWANTOWEJ DO OPISU ZJAWISK Z UCZESTNICTWEM ŚWIATŁA ORAZ JEGO ODDZIAŁYWAŃ Z MATERIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPTYKA KWANTOWA to:

dział optyki zajmujący się zastosowaniem mechaniki kwantowej do opisu zjawisk z uczestnictwem światła oraz jego oddziaływań z materią (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ OPTYKI ZAJMUJĄCY SIĘ ZASTOSOWANIEM MECHANIKI KWANTOWEJ DO OPISU ZJAWISK Z UCZESTNICTWEM ŚWIATŁA ORAZ JEGO ODDZIAŁYWAŃ Z MATERIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.267

MANELE, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, WIELKA JEDNOSTKA, OGNISKO, PAŃSTWO ZŁOŻONE, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, ZAPLOT, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, METAFIZYKA KLASYCZNA, TEOLOGIA NARRACYJNA, RYBY DRAPIEŻNE, CHŁYST, NURNIK, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, STRUNA GŁOSOWA, CHARLIER, ROPUCHA ZIELONA, POJAZD SILNIKOWY, BRUZDKOWANIE, NEPALSKI, PRZEDNÓWEK, PUSZKA, SŁUŻBA, WIERSZ LEONIŃSKI, KALIFORNIJSKI CEDR RZECZNY, KUROPATWA, ZJAWISKO KERRA, PIJAK, RÓŻNOPAZURKOWCE, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, BIURO MATRYMONIALNE, SUPERWAJZOR, SUŁTANIT, TEOGONIA, MISIEK, ZASTÓJ, NAUKA, OPŁATA, KRĄŻENIE OGÓLNE, WZIĄTEK, MONTAŻOWNIA, RETRAKCJA, KOTLARNIA, HOBBISTA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, WĘŻOWNIK, BOTULIZM PRZYRANNY, DWUDZIESTKA, BIEDRONKA, ŚWIĄTYNIA, KECZUOWIE, WIROPŁAT, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, CHOMIK BAŁKAŃSKI, SEJM KONWOKACYJNY, OSOBA PODEJRZANA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, TRÓJDŹWIĘK, MANIACZKA, BIBUŁKARKA, INDYK, PROKONSUL, ZBRODNIARZ WOJENNY, AUTOPILOT, TEMPERAMENCIK, LAZARET, KAUCZUKOWIEC, POPIELNIK, DROGA ŻELAZNA, CHONDRYT, ZASADA MACHA, FITOCHEMIA, PSYCHOBIOLOGIA, HARACZOWNIK, HUMANIZM, REFREN, UCHWYT ZACISKOWY, RÓJKA, TACOS, CUDA NA KIJU, TANYSTROF, ADHD, ADMIRER, SADZAK, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, FTYZJOLOG, GRACZ, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, PERKOZ CHILIJSKI, SZKOŁA, FRAGMENTACJA PLECHY, BĄBEL, OBŻARCIUCH, GAŁKA OCZNA, NIEPRZYJACIEL, WIDELEC, GAWĘDA, KLOPS, KNAJPA, SEJSMOMETRIA, GLINA LODOWCOWA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, TRASZKA ALPEJSKA, AKOMODACJA, ANGIELSKI, LIBRACJA, ABISAL, WULKAN, LAMBDA, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, MUZYKA ELEKTRONICZNA, PRZECHOWALNICTWO, WIELOPESTKOWIEC, NIESZPUŁKA JADALNA, ASTRONOM, CHROMANIE PRZESTANKOWE, NASYCALNIA, ŁUSKOSKÓRNE, BALERON, NALOT, PLAFON, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, FOTOPOWIELACZ, STARUNEK, MANUFAKTURA, ZAUROZUCH, KAMERTON, HANAFITA, ELEKTRON WALENCYJNY, POCHRZĘST, TERATOGEN, WILK Z ZATOKI HUDSONA, ŻUBR AMERYKAŃSKI, KUMOSZKA, MERSYTEMA, AKUMULACJA, PRAWO JOULE'A, BRZOZA, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, PREPARAT, EMBRIOGENEZA, CZAPLA CZARNA, TERYNA, GOLARZ, CHRONOGRAF, POBLASK, SIANO, SKALEŃ AWENTURYNOWY, WSPOMNIENIE, ANTYKATOLICYZM, ILUZJONIZM, POPŁUCZYNA, KULON, BEZROBOCIE JAWNE, MIĘSOPUST, LAWINA PIROKLASTYCZNA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, PŁYTA OCEANICZNA, WADA DREWNA, FILEMON CZARNOLICY, AGNOZJA CZUCIOWA, ZAŁOŻENIE PARKOWE, JĘZYK AFRYKANERSKI, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, RYBAKÓWKA, NUR LODOWIEC, CHÓR, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, BOKÓWKA, MIKROSKOP SKANINGOWY, PARK SZTYWNYCH, ACID WESTERN, SZTUKA ZDOBNICZA, SIDLISZ PIWNICZNY, GRZYB PLEŚNIOWY, CZERWONA GWARDIA, SEWELE, SĄD POLUBOWNY, BIOETYK, PODRODZAJ, WITKACY, INCYDENTALNOŚĆ, CYKL INWESTYCYJNY, OPTIMUM EKONOMICZNE, SERDECZNIK POSPOLITY, LEP, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, SŁÓWKO, ORGANIZACJA, KSIĘGA AKCYJNA, OBSUWISKO, TURECKI, NISZA NIWALNA, CHELAT, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, TUBA, NIEWIERNOŚĆ, KADŁUB, NUDYZM, KANCONETTA, RYCERZ, OSAD ABYSSALNY, POSTĘPOWANIE, SOSNA MASSONA, WYCHOWANKA, SYNTEZA, KILBLOKI, ATRAKCJA, MIKROSKOP WARSZTATOWY, FRANK GWINEJSKI, MAKAKOKSZTAŁTNE, HIOLSKI, NERW ODWODZĄCY, AWANGARDA, GEOLOGIA DYNAMICZNA, DILPAK, DOPEŁNIACZ, GALISYJSKI, FAZA, PEPINIERA, PLECIONKA, SKLEP WARZYWNY, UNIWERSYTUTKA, RÓG, CZŁONY, BANK, GRAFIK, SZTUKI PLASTYCZNE, KARTACZ, OFENSYWA, KAWIRAM, RÓW, BIOLOG MOLEKULARNY, SZLACHAR, STRETCH, WYRAZISTOŚĆ, OPPERT, JOGURT, TROGLOBIONT, RZUT OSOBISTY, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, OBSZAR WODNY, BACHATA, SHOUNENAI, BROSZA, CNOTA, KASZUBSKOŚĆ, TRACKLISTA, KAMIKAZE, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, ŁATWOPALNOŚĆ, OBRONA SYCYLIJSKA, CIEMŃ, VOLKSDEUTSCH, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, PERSONALNIK, SMILEY, ŚCIANA, OBIEG SYNODYCZNY, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, CIAŁO KOLANOWATE, ŻYWOPŁOT, KARONIN, LINGWISTYKA, KRZYWA ELIPTYCZNA, BALSA, ZAKOLE, PENITENCJA, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, HULANKA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, PRAGERMAŃSKI, PŁOMIEŃ, INFORMATYKA, PRĘGA, ŻYŁA JĘZYKOWA, TEKSTUALNOŚĆ, CIS, PRZYGOTOWALNIA, SZMELC, BRODAWKA SUTKOWA, MINIMALIZM, LUSTERKO, DŻIN, ABSTRAKCJONISTA, JĘZYCZNIK MALUTKI, EKSTERN, PODATEK INFLACYJNY, OCHRONA REZERWATOWA, OBEREK, OKOT, AŁMA ATA, DWUBÓJ, ETYKIETKA, KĄT PROSTY, SZCZUR, ?PANORAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.267 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ OPTYKI ZAJMUJĄCY SIĘ ZASTOSOWANIEM MECHANIKI KWANTOWEJ DO OPISU ZJAWISK Z UCZESTNICTWEM ŚWIATŁA ORAZ JEGO ODDZIAŁYWAŃ Z MATERIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ OPTYKI ZAJMUJĄCY SIĘ ZASTOSOWANIEM MECHANIKI KWANTOWEJ DO OPISU ZJAWISK Z UCZESTNICTWEM ŚWIATŁA ORAZ JEGO ODDZIAŁYWAŃ Z MATERIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPTYKA KWANTOWA dział optyki zajmujący się zastosowaniem mechaniki kwantowej do opisu zjawisk z uczestnictwem światła oraz jego oddziaływań z materią (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPTYKA KWANTOWA
dział optyki zajmujący się zastosowaniem mechaniki kwantowej do opisu zjawisk z uczestnictwem światła oraz jego oddziaływań z materią (na 14 lit.).

Oprócz DZIAŁ OPTYKI ZAJMUJĄCY SIĘ ZASTOSOWANIEM MECHANIKI KWANTOWEJ DO OPISU ZJAWISK Z UCZESTNICTWEM ŚWIATŁA ORAZ JEGO ODDZIAŁYWAŃ Z MATERIĄ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - DZIAŁ OPTYKI ZAJMUJĄCY SIĘ ZASTOSOWANIEM MECHANIKI KWANTOWEJ DO OPISU ZJAWISK Z UCZESTNICTWEM ŚWIATŁA ORAZ JEGO ODDZIAŁYWAŃ Z MATERIĄ. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x