ROZŁĄCZNA CZĘŚĆ MAGNETOWODU BĘDĄCA JEGO JARZMEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZWORA to:

rozłączna część magnetowodu będąca jego jarzmem (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZWORA

ZWORA to:

element łączący prowadnice łożysk osiowych pojazdów szynowych (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROZŁĄCZNA CZĘŚĆ MAGNETOWODU BĘDĄCA JEGO JARZMEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.853

ZASŁONA, PIEZOELEKTRYK, WIELKORUŚ, KWADRA, FOTOSFERA, CIOCIA, KORWINISTA, PONUR, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, TLENOWNIA, SET, ŚLEPY KOSZTORYS, INTERESOWNOŚĆ, WEDDEL, PĘCZEK, GRYZ, BUDDYZM TYBETAŃSKI, NOCEK BRANDTA, PARCH, SPÓD, KANAŁ NADGARSTKA, CHOPIN, ARIZONAZAUR, SZYPUŁA, BIEDRONKA, PRZEDNÓŻEK, WIOLIN, DAWCA NARZĄDÓW, POWÓDZTWO, KRĄŻENIE MAŁE, DRZEWO TERPENTYNOWE, CHORĄGIEW, STREAMER, MONTESKIUSZ, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, POLÓWKA, RELATOR, SKRZYDŁO, FAŁSZYWA POLĘDWICA, SPÓJKA, DOMY, PRZĘDZENIE, SZYJKA, NÓŻKA, EKSKRET, KATOLICKOŚĆ, KRĘTLIK, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, WOJSKOWA CZAPKA POLOWA, PĘPUSZEK, ZWIĄZEK KOLARSKI, KLAPA, ADMONICJA, ŁOPATA, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, REGLAN, FLAGA SYGNAŁOWA, PODGARDLE, RZEKOTKA DRZEWNA, CELOWNIK, REZONATOR, ZAOLZIE, CHRYSTOLOGIA, AZJA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, KOPRODUKCJA, ANOLIT, KABATY, SZKAPLERZ, METEORYT, PUBLIC RELATIONS, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, ŚLIZGACZ, WESTWERK, TEK, PRZYWODZICIEL, RATY, GRUBOŚĆ, ANTYSZTUKA, ODZIERCA, CIĘŻKA WODA, USTNIK, GWIAZDA BETLEJEMSKA, RATA, ZAPACH, DZIELNICA, KURTYNA, CIĄGNIK, IBSEN, SWOSZOWICE, BITNIA, ŁAŃCUCH, BATYPELAGIAL, CZESKI, PLAZMA TERMICZNA, TERCJA, HACZYK, NARZĄD SZCZĄTKOWY, MOŁDAWSKI, ŻĄDZA, CZAPLA ŁUPKOWATA, AUTOTEMATYZM, WYCHWYT, GRZEBIEŃ, LÓD, TYBINKI, KROK, WYKROCZENIE SKARBOWE, NAPIERŚNIK, RZECZ RUCHOMA, CIAŁO SUBTELNE, RAMIĘ, MIKROARCHITEKTURA PROCESORA, PLAMA, MŁOTECZEK, KLASA KREATYWNA, TARCZA HAMULCOWA, RĘKAW, ABRAZJA GLACJALNA, SŁABIZNA, PRZĘSŁO, RURA, PRZYSZWA, WIĘŹBA, OKULARY, PRZYZIEM, OKRYCIE, ALGORYTM EUKLIDESA, SAMOA ZACHODNIE, KROS, PORTYK, CIAŁO MIGDAŁOWATE, WORECZEK, TRYBUN, PAS MIEDNICZNY, NAPLECZNIK, STOŻEK ŚCIĘTY, OSK, SZPONDER BRZEŻNY, TOM, PODZBIÓR, RATA BALONOWA, FUNKCJA TRYGONOMETRYCZNA, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, ZADEK, JĘZYK PIKTYJSKI, TRIANON, BETONKA, OGRODOWIZNA, PRZÓD, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, PRZYSIEK, GŁOWOTUŁÓW, TYTANOZUCH, DYTYRAMB, ANTYDEPRESANT, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, BLOKADA EKONOMICZNA, GÓRKA, BIOLOGICZNY OJCIEC, NAĆ, ZWIĄZEK BOKSERSKI, JĘZYK MANX, EKAGLIN, PAŁANKA WĘDROWNA, GŁÓWKA, ROŚLINY NASIENNE, ŚCIANKA, IDIOM, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, MANTYLA, SPODNIK, BATERIA, SPÓD, DZIANINA, OSTROGA, BULWA, BENTAL, WIOSŁO, GORS, MORENA KOŃCOWA, OLEJ OPAŁOWY, PIĘTA, HEIMAT, BETON SPRĘŻONY, WIEK MŁODZIEŃCZY, TERMINATOR, ŚLONSKI, IMPLEMENTACJA, DORĘCZNA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, HIPOLOGIA, LOTNICTWO WOJSKOWE, DEDYKACJA, PAS DROGOWY, PŁAT, ADSORBENT, PÓŁPOŚCIE, SAMOA AMERYKAŃSKIE, UDO, BEETHOVEN, ŻÓŁW ZIELONY, ŁOPATKA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, KĄTOMIERZ, KUFA, SKRZELOPŁYWKA BAGIENNA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, EWANGELIA, LOTKA, OPONA, PODATEK, ARPEGGIO, BARCZATKA PUCHOWICA, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, MASKA, WYROSTEK BARKOWY, MIANOWNIK, KLAMRA, MENSA, AUTOMORFIZM, WŁADZA RODZICIELSKA, JEDWAB OCTANOWY, TCHÓRZOSTWO, PROFIL LIPIDOWY, INSTRUKCJA, EKSPANDOR, SUBIEKTYWISTA, SOHO, ANOMALIA MAGNETYCZNA, DUŻA ŁYŻKA, DZIAD, CIEPLARKA, KRONOZAUR, MULDA, ANALIZA, ANGLIA, BOREOPTERUS, RECEPTOR KAINOWY, PREFIKS, REGULATOR POGODOWY, RĄB, LOKACJA, PERKOZ OLBRZYMI, KRZYWA PODAŻY, MASŁO MAŚLANE, GUTKOWO, AMPUTACJA, PUDŁO REZONANSOWE, ZAŁOŻENIE, PRAWA RODZICIELSKIE, RDZEŃ MAGNETYCZNY, PROUST, PENS, ROZPRZE, PODSTAWA, OBUCH, PUCHACZ ZWYCZAJNY, KNOWIE, ZERWA, ODCZYN, PRAWO OBYWATELSKIE, STANIK, DUPECZKA, KONTROSKARŻENIE, NANOŚNIK, ŻONA, URUBU PSTROGŁOWY, KONTAKCIK, OBSŁUGA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, ŁĘK, ŚRUCINA, BARK, SIEDZISKO, PARODOS, PRZEWIESZKA, ISTNOŚĆ, WYROSTEK RZĘSKOWY, KAFTAN, POWIERZCHNIA STEROWA, IMAK, SILOS ZBOŻOWY, KORPUS, SET, DRWINA, ORZECZENIE, WINA NIEUMYŚLNA, ANTENKA, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, KOOPERANT, OSET KĘDZIERZAWY, KUPER, SAMOA, DRZEWCE, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, RAMFORYNCH, LÓD FIRNOWY, ?TASIEMIEC NIEUZBROJONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.853 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROZŁĄCZNA CZĘŚĆ MAGNETOWODU BĘDĄCA JEGO JARZMEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROZŁĄCZNA CZĘŚĆ MAGNETOWODU BĘDĄCA JEGO JARZMEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZWORA rozłączna część magnetowodu będąca jego jarzmem (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZWORA
rozłączna część magnetowodu będąca jego jarzmem (na 5 lit.).

Oprócz ROZŁĄCZNA CZĘŚĆ MAGNETOWODU BĘDĄCA JEGO JARZMEM sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ROZŁĄCZNA CZĘŚĆ MAGNETOWODU BĘDĄCA JEGO JARZMEM. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x