CZĘŚĆ STATKU KOSMICZNEGO, KTÓRA MA UMOŻLIWIĆ POWRÓT NA ZIEMIĘ ZAŁODZE LUB MATERIALOM ZDOBYTYM PODCZAS EKSPLORACJI KOSMOSU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAPSUŁA POWROTNA to:

część statku kosmicznego, która ma umożliwić powrót na Ziemię załodze lub materialom zdobytym podczas eksploracji kosmosu (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ STATKU KOSMICZNEGO, KTÓRA MA UMOŻLIWIĆ POWRÓT NA ZIEMIĘ ZAŁODZE LUB MATERIALOM ZDOBYTYM PODCZAS EKSPLORACJI KOSMOSU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.395

OBRAZ, OSTROGI, STARORZECZE, RERECORDING, HARDTOP, ROZUM, ETAP, PASOŻYT, HOMILIA, RACHUNEK FINANSOWY, TWIERDZENIE MAYA, KĄT PROSTY, CZAS PRZYSZŁY, MIKRONEZJA, TYMIANEK, BIEG, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, ANGIELSKOŚĆ, SPRYCIULA, KWAS, STAN DEPRESYJNY, SAGA, LEGOWISKO, PRZENIKLIWOŚĆ, DYSKIETKA INSTALACYJNA, OPCJA WALUTOWA, PAKA, MONITOR, SAMODZIERŻCA, ŁAPKA, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, BURDON, KULUARY, TANIEC, PĘCINA, STEMPEL, CZESKI, RAMA, PRZEDNÓŻEK, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, MUSZKA, BLANK, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, MARZANA BARWIERSKA, NIEBIOSA, FLAKI, MARMURKOWANIE, BIURO MATRYMONIALNE, LODY, BUT NARCIARSKI, BALDACHIM, MUSZLOWCE, JĄKANIE, ZGORZEL GAZOWA, TAPETA, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, TRÓJKĄT EULEROWSKI, WANIENECZKA, KLUCZ, DOSTOJEŃSTWO, AGRAFA, PLAMISTOŚĆ, WARTOWNIA, ŚLEDZICIEL, MEDYCYNA RATUNKOWA, SZCZĘKA, MYŚL, TALAR, PIANOLA, UŻĄDLENIE, DESKA ŚNIEŻNA, MIERNICZY, OLEANDER, CZOPEK, INDIE WSCHODNIE, RZUT PROSTOKĄTNY, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, DETAL, DACH, NUMER TAKTYCZNY, PARA UPORZĄDKOWANA, TRASA WYLOTOWA, PRZYSŁÓWEK, WAGONIK, CZYNNIK SYTUACYJNY, AKTUALIZM GEOLOGICZNY, SIRO, DZIELNICA, RUG, PERYPATETYK, LUWERS, CHRONOMETR MORSKI, TEMPERATURA ZAPALENIA, WYSZUKIWARKA, AURA, ALEUCKI, KOSZT POŚREDNI, BALUT, CARSTWO, KNYSZ, DZIELNA, TABLAZO, NOSOROŻEC, SIKA, JURA POLSKA, SOKI, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, NACIĄG, ADWEKCJA, PASEK, PUSTELNICZKA, SZÓSTA CZĘŚĆ, AKCENT, KOZIARZ, KARDYNAŁ, GWIAZDA ZMIENNA, BIAŁA SZKOŁA, NACIEK, MŁAKA, ENTOMOFAUNA, CYTOKININA, REWALIDACJA, DIAKON, BEZCZYNNOŚĆ, KOMPATYBILNOŚĆ, DIAMAGNETYK, BRAMOWNICA, OBSŁUGIWANIE, GRAFIKA WEKTOROWA, SFIGMOMANOMETR, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, UCIECZKA, HACJENDA, NIEŻYJĄCY, LENIWKA, POLIMORFIZM, LICO, PATOGENNOŚĆ, RACHUNEK CAŁKOWY, SŁUP, OKRAJKA, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, PRZEZIERNIK, AUTOMAT TELEFONICZNY, ELEGIA, GUZKI KRWAWNICZE, BIOCYD, SKANIA, KURANT, KIERUNKOWSKAZ, JEZIORO PODLODOWCOWE, ARMATOR, STRONA, ANTROPOCENTRYZM, MANDAT, ICHTIOFAUNA, PACHOŁ, KONŻUKATOR, SZTABSOFICER, SZTUBAK, KLIENT, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, AURORA, KORONA, BAŃKA, PERSKIE OKO, TRIFORIUM, SKUTEK PRAWNY, BUDKA SUFLERA, LODOWIEC FIELDOWY, KATAKUMBY, KOLOR OCHRONNY, CHWAŁA, ŻARNIK, KORUND, OSTROMLECZ, OSTROWIANKA, PLAKAT, BOGUMIŁ, KOSMOS, SZLACHAR, OBRÓT WTÓRNY, ARTYSTKA, BERET, SAMOWŁADCA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, WYBUCHOWA ATMOSFERA, JEZIORO PROGLACJALNE, KONKLAWE, GRUNWALD, SZCZĘKA, BRYTFANNA, WZIERNIK, BUCHTA, MAPA NUMERYCZNA, WEŁNA, RELING, SZYNA, GOŁOLEDŹ, BEZANMASZT, PRĘT, SERENADA, AUTSAJDER, PRZYCZYNEK, FORMA, LUJEK, OKTANT, PYSZCZEK, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, SPŁUKIWANIE, ODNOWICIEL, PLATFORMA PROCESOROWA, EMPIREUM, RYBKA, ALBUM, KRATER, GLIPTYKA, AHA, SAMURA, WOZAK, SZPONTON, SZCZUDŁO, TRUP, GODZINA WYCHOWAWCZA, JEDYNKA, MIAŁ, CZAS GRAMATYCZNY, BRZOZOWATE, SAMOUPROWADZENIE, POZIOM, WSPÓŁĆWICZĄCA, GLINKA KAOLINOWA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, ORBITER, ANTURAŻ, OSADA, PŁYTA DETONACYJNA, WĄTEK, TARTINKA, POSTNIK, MARCIN, BADYLARZ, SZYCH, LAMPKA MAŚLANA, TRĄBKA, POMNICZEK, GEOGRAFIA REGIONALNA, PLASTRON, DYSZEL, SEKTOR, CZASOWNIK WIELOKROTNY, WIEK MŁODZIEŃCZY, ŁUPIEŻ PSTRY, IZOLACJA, ZNAK LEGITYMACYJNY, WELON, GLIF, WYJEC RUDY, DIDŻEJ, FIVE O'CLOCK, CUDOTWÓR, KAKEMONO, POSZUR, TYŁÓWKA, ÓSEMKA, CZEKOLADA, ROŚLINA WYMARŁA, NIMB, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, PODGARDLE, MISTRZYNI, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, KARAFKA, WŁÓKNO, CEREMONIA, PRZEWIELEBNOŚĆ, AMORTYZACJA, LAWOWANIE, SZKŁA, MANIFEST, MEMBRANA, FILIGRAN, OBRONA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, PIEROGI, PODWODA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, BUDKA, FIGURA, UMOWA SPONSORSKA, WYRAZ, EKONOMIA PODAŻY, HAFT, KOSMATOŚĆ, HAK ABORDAŻOWY, TANGO, PRAKTYCZNOŚĆ, SILNIK CZTEROTAKTOWY, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, ?SUBRETKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.395 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ STATKU KOSMICZNEGO, KTÓRA MA UMOŻLIWIĆ POWRÓT NA ZIEMIĘ ZAŁODZE LUB MATERIALOM ZDOBYTYM PODCZAS EKSPLORACJI KOSMOSU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ STATKU KOSMICZNEGO, KTÓRA MA UMOŻLIWIĆ POWRÓT NA ZIEMIĘ ZAŁODZE LUB MATERIALOM ZDOBYTYM PODCZAS EKSPLORACJI KOSMOSU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAPSUŁA POWROTNA część statku kosmicznego, która ma umożliwić powrót na Ziemię załodze lub materialom zdobytym podczas eksploracji kosmosu (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAPSUŁA POWROTNA
część statku kosmicznego, która ma umożliwić powrót na Ziemię załodze lub materialom zdobytym podczas eksploracji kosmosu (na 15 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ STATKU KOSMICZNEGO, KTÓRA MA UMOŻLIWIĆ POWRÓT NA ZIEMIĘ ZAŁODZE LUB MATERIALOM ZDOBYTYM PODCZAS EKSPLORACJI KOSMOSU sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - CZĘŚĆ STATKU KOSMICZNEGO, KTÓRA MA UMOŻLIWIĆ POWRÓT NA ZIEMIĘ ZAŁODZE LUB MATERIALOM ZDOBYTYM PODCZAS EKSPLORACJI KOSMOSU. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

x