OBRAZA SŁOWNA WYRAŻONA WERBALNIE LUB PISEMNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WRZUTA to:

obraza słowna wyrażona werbalnie lub pisemnie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRAZA SŁOWNA WYRAŻONA WERBALNIE LUB PISEMNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.213

KIPA, PLATYKLADUS, PORÓD RODZINNY, OSTRA REAKCJA NA STRES, SZCZĘK ORĘŻA, KREDKA, IKEBANA, BULWARÓWKA, DŹWIGACZ DACHOWY, WIĄZKA, WYBITNOŚĆ, KARAFKA, WIDOWISKO, MILANEZ, KRYSZTAŁEK, BODZIEC, BULION, STRACCIATELLA, WYSZYWANKA, KIJ, ROZWAGA, KONFIRMACJA, LUGER, KONWOLUCJA, ROBOCIK, ZAPIS, PARAFARMACEUTYK, BIEGUNKA, ZAMEK, WODODZIAŁ, GOTYK, PARKA, STACJA, NADAWCA PUBLICZNY, OPŁATA SANKCYJNA, SCHEDA, STOPA DOCHODU, DZIENNIKARZ, MUTACJA, ANTEPEDIUM, POWSINOGA, KOPROFIL, WIADRO, ZOONOZA, BELA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, ŚRODEK PRAWNY, WYRAZ BLISKOZNACZNY, TYMPANON, VIP, KOŁEK, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, WSPOMNIENIE, ZAPŁATA, MONETYZACJA, NOTOWANIA, KREACJONIZM, DELOKALIZACJA, TARGANIEC, ODRA, PLACEK, TAFELKA, RYBAŁT, PŁOW, ABAKUS, SZKOCKOŚĆ, OMER, CZŁON NADRZĘDNY, GRA KOMPUTEROWA, PĘCHERZ, BALDACHIM, SÓL ORGANICZNA, BABCIA CIOTECZNA, BEK, MEMBRANA, PLANETOIDA, ANDANTINO, TRZMIEL, DZWONY RUROWE, KALINA, KASKADER, DYREKCJA, OSOWIAŁOŚĆ, KARTAUN, JANKA, FLOTA, KOMPOTIERA, KOMBAJN, MUSZTARDA DIJON, UBARWIENIE OCHRONNE, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, MAGIEL, ZAKUP, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, REFERENCJA, ZAGRYWKA, MARCHWIANE RĘCE, ENDOPROTEZA, MIASTO STAROŻYTNE, SITO, WULKAN CZYNNY, KORYTARZ, CEZURA, EGZOCENTRYZM, ASYSTA GRAWITACYJNA, LAMPAS, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, LASKOWANIE, PODRODZAJ, SZEŚCIAN, OBLECH, BEFKA, KONKURENCJA, GRZYWNA, ALMANACH, ALPAKA, DROGA BEZPRZETARGOWA, ŁASZT, LUDOBÓJSTWO, ŻAREŁKO, KIERKI, CALYPSO, EMISJA, OKRĘT TRANSPORTOWY, SERIAL TELEWIZYJNY, DAWCA NARZĄDÓW, TERAPIA WSTRZĄSOWA, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, SATELITA SZPIEGOWSKI, ANYŻEK, KOSODRZEWINA, KONTROLA SKARBOWA, WYMÓG, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, SURFER, CHOCHOŁEK, SPOINA, SPIKER, WĄSONÓG, ZŁOTKO, WIECZÓR POETYCKI, ANGIELCZYK, NAMIESTNIK, ZMORA, MORDENT, PELENG, ZAKOLE, HEBRA, SUMATOR, KARMELEK, MONOGAMIA, CZŁONEK, SIAD RÓWNOWAŻNY, KLUCZ, DACH HEŁMOWY, CYGANKA, MARTWOTA, CIŚNIENIE, PRAWO MATERIALNE, KACZAN, PRZESŁANKA, ZIELONE, NIEBIOSA, WIELOKĄT, METRYKA, NAKAZ, PUNKT, KALIKO, JON CENTRALNY, PRZĘSŁO, WRZÓD TRAWIENNY, KOMPENSACJA WERBALNA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, BRYTFANKA, KIESZEŃ, OBCHODOWY, DYFUZOR, DZIAŁ, BURGER, WEZWANIE, WYDAWNICTWO ZWARTE, NABIERACZ, RYT, UDAR MÓZGOWY, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, ALABASTRON, PIEŚŃ, ORBITA, RURA, FREON, KORKOWIEC, CIĄŻA JAJOWODOWA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, KULT, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, DEKLARACJA, CZAPKA FRYGIJSKA, ŁAPKA, WIOŚLARKI, POPRAWNOŚĆ, KRYTERIUM STEROWANIA, BUTLA GAZOWA, SZCZAPA, ANASTOMOZA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, METODA KARTOGRAMU, LEJ, PLANETA SKALISTA, ZAKRĘTKA, DESTRUKCYJNOŚĆ, STYMULACJA ODWIERTU, DESPOTYZM, ABOLICJONISTA, BLUSZCZ, SZPEKUCHA, HASŁO WYWOŁAWCZE, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, KRZYŻÓWKA, PIROGRAFIA, TERAPIA REINKARNACYJNA, OMFALOMANCJA, DŁUGI WEEKEND, MUZYKA, MUSLI, KROPLA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, BURZA, NAWALANKA, FEERIA, JUDASZOWIEC, POCHODZENIE, POWAŻNY WIEK, SYSTEMIK, TEST CIS-TRANS, WÓZ STRAŻACKI, KULE, DZBANEK, SZPILKA, SUCHA IGŁA, SUPPORT, ANTYBIOTYK, CIĘGNO KOTWICZE, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, KAMIEŃ WĘGIELNY, ZIARENKOWIEC, CHOROBA POPROMIENNA, SAMPEL, ROZJAZD, GROŹBA KARALNA, WŚCIEKŁY PIES, MANEŻ, HAFT, ZNAK NAWIGACYJNY, KNOT, APOLOGIA, SPRZEDAŻ, GORSET, STRZAŁ, CHOROBA BOSTOŃSKA, OSŁONA, KRAKOWIACZEK, JĘZYK ANGIELSKI, DRZEWO SOLITEROWE, FOLKSDOJCZ, DYNAMIZM, LICZEBNIK, BANDOLIER, KONDOMINIUM, TERRINA, HEL, EGZORCYZM, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, TAKSON MONOFILETYCZNY, ISTOTA ŻYWA, CZUJKA, ZARYS, JEMIOŁA, DZIECIACZEK, BIAŁA DIETA, SZKRAB, ANTECEDENCJA, BALAST, KROTON, CIAŁO NIEBIESKIE, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, DYSPOZYTURA, BAKAS, GARNITUR, TENDER, OZONEK, SIEĆ WODOCIĄGOWA, BOCZNICA KOLEJOWA, KOMIZM, BARONIĄTKO, MUZA, KRATER, KASETA, INDOKTRYNACJA, ?KOMÓRECZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.213 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRAZA SŁOWNA WYRAŻONA WERBALNIE LUB PISEMNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBRAZA SŁOWNA WYRAŻONA WERBALNIE LUB PISEMNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WRZUTA obraza słowna wyrażona werbalnie lub pisemnie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WRZUTA
obraza słowna wyrażona werbalnie lub pisemnie (na 6 lit.).

Oprócz OBRAZA SŁOWNA WYRAŻONA WERBALNIE LUB PISEMNIE sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - OBRAZA SŁOWNA WYRAŻONA WERBALNIE LUB PISEMNIE. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x