NOKAUT OGŁASZANY ZWYKLE, GDY SĘDZIA LUB INNE OSOBY (NP. LEKARZ RINGOWY, SAM ZAWODNIK LUB JEGO TRENER) PRZERWIE POJEDYNEK Z POWODU NIEZDOLNOŚCI ZAWODNIKA DO KONTYNUOWANIA DALSZEJ WALKI, MIMO ŻE TEN NIE ZOSTAŁ WYLICZONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TECHNICZNY NOKAUT to:

nokaut ogłaszany zwykle, gdy sędzia lub inne osoby (np. lekarz ringowy, sam zawodnik lub jego trener) przerwie pojedynek z powodu niezdolności zawodnika do kontynuowania dalszej walki, mimo że ten nie został wyliczony (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NOKAUT OGŁASZANY ZWYKLE, GDY SĘDZIA LUB INNE OSOBY (NP. LEKARZ RINGOWY, SAM ZAWODNIK LUB JEGO TRENER) PRZERWIE POJEDYNEK Z POWODU NIEZDOLNOŚCI ZAWODNIKA DO KONTYNUOWANIA DALSZEJ WALKI, MIMO ŻE TEN NIE ZOSTAŁ WYLICZONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.891

KANONIERKA, NAŁÓG, PIERWSZY, ZGNIŁOŚĆ, CIENNIK, JARZMO, JON KOMPLEKSOWY, PRZĘSŁO, SERWETKA, FARBKA, BRAMSEL, TARADAJKA, RÓŻOWA LANDRYNKA, MOC CIEPLNA, MUŁŁA, DODATEK WYRÓWNAWCZY, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, SKRZYDŁO, UNIWERSALNOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, KAPITAŁOWOŚĆ, FUNKCJONALNY ANALFABETA, PANSEKSUALIZM, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, MITOSPOROWE, NIELOTNOŚĆ, MARKER NOWOTWOROWY, SERIA, NEFROLEPIS, SENS, TEMAT FLEKSYJNY, GÓRKA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, CZERNINA, KABEL, JĘZYK KENTUM, PRAŻUCHA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, TEST PŁATKOWY, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, PEDIATRA, KRUŻGANEK, SUBTELNOŚĆ, ŚLEDŹ, TŁUSZCZ, KOMPLETNOŚĆ, NIEDODMA PŁUC, TAMBURA, KABINA, QUIZ, ASYSTA GRAWITACYJNA, PŁOTKARZ, PSYCHODELICZNOŚĆ, TRYBUN, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, ZAWÓR, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, PRZEDMECZ, STOŻEK DEPRESYJNY, ELEW, APOZYCJA, KLASTER, PATOGEN, ROBOTY BUDOWLANE, KROPELKA, ORGANIZACJA MIĘDZYBRANŻOWA, WYBRANKA, KOMORA, SAMOUMARTWIENIE, ZABAWKA, MNIEJSZE ZŁO, POLETKO DOŚWIADCZALNE, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, ANALIZA WARIANCJI, ZBROJA KRYTA, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, BÓSTWO, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, BOMBA LOTNICZA, MODULACJA SKROŚNA, KILIM, RÓD, NALEŚNIK, ZBOCZENIEC, SYGNAŁ ANALOGOWY, CYGANECZKA, HAMULEC, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, BURAK, IZBICA, GRZYB CHRONIONY, PYZA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, SANDAŁY, ZWYCIĘŻONY, MEZOMORFIK, UNIKATOWOŚĆ, WEKTOR WŁASNY, TERCET, WEDDEL, KOMISARZ, MASKA, GOŹDZIENIEC, KURZYSKO, GENIUSZ, ZAKONY, MATERIAŁ SKALNY, TYGIELEK, TWIERDZENIE KRULLA, NAZWA RODOWA, OBELGA, MOC ZBIORU, FAŁSZYWY TYGRYS, WYPOWIEDZENIE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ROZŁÓG, MBIRA, GEST, ODRĘBNOŚĆ, MAGNOLIA, RPG, TRUCHŁO, SEN, KNAJPA, OSTINATO, GRYZMOŁA, NON-IRON, CUDZOŚĆ, DYFUZJA CHEMICZNA, NAROWISTOŚĆ, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, CEWKA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, BESZAMEL, SZÓSTY, DERMOKOSMETYK, LAMPA WYŁADOWCZA, CANCA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, AGREGAT POMPOWY, ŁAK, PASTYŁA, ŁOTOK, ZAKRĘTKA, PULARES, KARA, DERYWAT, REGRES, BURT, ADMONICJA, KLEROMANCJA, GLAZURA, STAHL, GRZYB ATOMOWY, TYRAŃSTWO, CZAS FABULARNY, KSYLOFAGIA, PRZYZWOITOŚĆ, JER SŁABY, LICZARKA, ISLANDZKOŚĆ, WALENTYNKA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, ELANA, OCZOJEBKA, SZTUKA WALKI, DIAGRAM KWIATOWY, PARATHA, BERŻERKA, SZACHY KORESPONDENCYJNE, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, OŚLIZŁO, POŁĄCZENIE, ŁYCHA, TYTUŁ NAUKOWY, DYSKURSYWNOŚĆ, ZASIŁEK OKRESOWY, DOMENA PUBLICZNA, PRADZIADEK, OBRÓBKA PLASTYCZNA, KIESZONKA, UCZCIWOŚĆ, PĘPOWNIK, PIERWSZY OFICER, SEKS ORALNY, JABŁOŃ KWIECISTA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, OMDLAŁOŚĆ, DREWNO TARTACZNE, KONWEKTOR, WABIK, ODCIEK, RACICA, MARKETING TERYTORIALNY, PIEC, HALOGENEK, ŻAŁOBA, DAWKA DOPUSZCZALNA, TAUKA, HEKSACHLOROFEN, MIĘSO, CZYNNIK WYTWÓRCZY, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, EMBRIOGENIA, JANUSZ, ŚWIDEREK, AUTOMOBILISTA, POŻYCZKA, DRESSING, ZAŚPIEW, PAROWANIEC, ŁACINNICZKA, POZIOMICA, SZYNION, SYSTEM KONSORCYJNY, CIĘGNO NAPĘDOWE, KLAPA, BABULINKA, NIEŚMIAŁOŚĆ, BAŁAGULSZCZYZNA, ZATOKA, NIOB, ZATOR PŁUCNY, POMOC, CHIŃSZCZYZNA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, KIEŁBACHA, AKT, SUKCESJA, GARBATY ANIOŁEK, ZESPÓŁ, ARYJKA, PRZEJRZYSTOŚĆ, BIAŁY ZNAK, MONIT, WAGON POCZTOWY, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, KOMPENSACJA, ŁONO, RÓG, DRAG, ŚLIWA WĘGIERKA, ŻAGIEW, REZEDA, MATURKA, POZAMUZYCZNOŚĆ, NEKROPOLA, NIESAMOWITOŚĆ, BABKA, IMIONISKO, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, PUSZYSTOŚĆ, WICEADMIRAŁ, HUMORYSTYKA, JĘZOR LODOWCOWY, TERCJA, KABINA, SELEKCJONER, TREPY, PRAWO ZATRZYMANIA, SCENA, SEKCJA, LUJEK, SEJSMOGRAM, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, BICZ SZKOCKI, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, KREOL, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, WZÓR, MANES, GAŁĘZIAK, SIEROTA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, GŁODOWANIE, PRZYSTAŃ MORSKA, KASIARZ, COLA, KRÓLEWNA, HOMO NOVUS, ŻAŁOBA, IZOLACJA, MUSZTRA, OFLAG, PERCZOWIEC, SMUGA, FERMATA, NIEOSTROŚĆ, CZUPURNOŚĆ, TEREN ZIELONY, TYSIĄCKROTNOŚĆ, INICJATYWA USTAWODAWCZA, NERW, LUTNIARZ, ONOMASTYKA, GŁOS, BUJAK, ?ZBLIŻENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.891 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NOKAUT OGŁASZANY ZWYKLE, GDY SĘDZIA LUB INNE OSOBY (NP. LEKARZ RINGOWY, SAM ZAWODNIK LUB JEGO TRENER) PRZERWIE POJEDYNEK Z POWODU NIEZDOLNOŚCI ZAWODNIKA DO KONTYNUOWANIA DALSZEJ WALKI, MIMO ŻE TEN NIE ZOSTAŁ WYLICZONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NOKAUT OGŁASZANY ZWYKLE, GDY SĘDZIA LUB INNE OSOBY (NP. LEKARZ RINGOWY, SAM ZAWODNIK LUB JEGO TRENER) PRZERWIE POJEDYNEK Z POWODU NIEZDOLNOŚCI ZAWODNIKA DO KONTYNUOWANIA DALSZEJ WALKI, MIMO ŻE TEN NIE ZOSTAŁ WYLICZONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TECHNICZNY NOKAUT nokaut ogłaszany zwykle, gdy sędzia lub inne osoby (np. lekarz ringowy, sam zawodnik lub jego trener) przerwie pojedynek z powodu niezdolności zawodnika do kontynuowania dalszej walki, mimo że ten nie został wyliczony (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TECHNICZNY NOKAUT
nokaut ogłaszany zwykle, gdy sędzia lub inne osoby (np. lekarz ringowy, sam zawodnik lub jego trener) przerwie pojedynek z powodu niezdolności zawodnika do kontynuowania dalszej walki, mimo że ten nie został wyliczony (na 16 lit.).

Oprócz NOKAUT OGŁASZANY ZWYKLE, GDY SĘDZIA LUB INNE OSOBY (NP. LEKARZ RINGOWY, SAM ZAWODNIK LUB JEGO TRENER) PRZERWIE POJEDYNEK Z POWODU NIEZDOLNOŚCI ZAWODNIKA DO KONTYNUOWANIA DALSZEJ WALKI, MIMO ŻE TEN NIE ZOSTAŁ WYLICZONY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - NOKAUT OGŁASZANY ZWYKLE, GDY SĘDZIA LUB INNE OSOBY (NP. LEKARZ RINGOWY, SAM ZAWODNIK LUB JEGO TRENER) PRZERWIE POJEDYNEK Z POWODU NIEZDOLNOŚCI ZAWODNIKA DO KONTYNUOWANIA DALSZEJ WALKI, MIMO ŻE TEN NIE ZOSTAŁ WYLICZONY. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x