TAFLA SZKŁA POKRYTEGO WARSTWĄ SREBRA LUB ALUMINIUM MAJĄCA WŁAŚCIWOŚĆ ODBIJANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZED NIĄ PRZEDMIOTÓW - ZWIERCIADŁO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUSTRO to:

tafla szkła pokrytego warstwą srebra lub aluminium mająca właściwość odbijania znajdujących się przed nią przedmiotów - zwierciadło (na 6 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: LUSTRO

LUSTRO to:

najprostszy rodzaj zwierciadła, przedmiot do przeglądania się; najczęściej tafla szkła pokryta z jednej strony warstwą metalu, najczęściej płaska (ponieważ taka nie deformuje rysów twarzy i sylwetki) (na 6 lit.)



LUSTRO to:

lśniąca tafla, gładka powierzchnia, która dobrze odbija światło (zwykle: mieni się) (na 6 lit.)



LUSTRO to:

w terminologii myśliwskiej: jasna plama na zadzie zwierząt płowych (na 6 lit.)



LUSTRO to:

łow. kontrastowa grupa piór na ptasim skrzydle (na 6 lit.)



LUSTRO to:

plama u nasady skrzydeł głuszca i cietrzewia oraz na lotkach niektórych gatunków dzikich kaczek (na 6 lit.)



LUSTRO to:

biała plama na zadzie jeleni w gwarze łowieckiej (na 6 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAFLA SZKŁA POKRYTEGO WARSTWĄ SREBRA LUB ALUMINIUM MAJĄCA WŁAŚCIWOŚĆ ODBIJANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZED NIĄ PRZEDMIOTÓW - ZWIERCIADŁO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.663

EWOKACJA, ERGONOMIA, MORS, SUROWOŚĆ, ASOCJATYWNOŚĆ, ŁATEK, RESYNTEZA, PRZEKAŹNIK, WYDAWNICTWO, GRZEBIENIARZ, ROŻEK, CHRONOMETR, TATRA, DZIESIĘCINA, PROMINENT, OMFALOMANCJA, POWSTANIE, MONODIA, WIDZENIE OBWODOWE, ŚWIETLICZANKA, MANIPULATOR, NAWÓZ ORGANICZNY, ROZPADLISKO, BIOFLAWONOID, NIRWANA REZONANSOWA, KŁAK, ZENDRA, PAJAC, WIĆ ROŚLINNA, SEANS, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, DEKORTYKACJA, BŁONICA NOSA, HIPIS, KLAWIATURA, PRZEWRÓSŁO, PROTROMBINA, ZALEW, ETIUDA, ANTENA TUBOWA, RARYTAS, HARCE, RYFLA, PEONIA, MASŁO CZOSNKOWE, MATRYCA LOGICZNA, BAŃKA, ODBITKA, AROMAT, PUCHAREK, RYBACZKA, CZARNE, WINKLER, ŁADOWANIE, ANGORA, GRZYBEK JAPOŃSKI, SUPRAPORTA, SKRZYDŁO, ZAOPATRZENIE, ROZROST, NACZYNIAK, SIATECZKA, BARSZCZ, HERMA, PESTYCYD, MIELINA, REOLOGIA, DAMA, RADIANT, STANOWISKO, KADZIDŁO, TRUKCZASZY, DILER, CZTEROSUW, PIKOTKA, LINIA HODOWLANA, KRYNOLINA, HANIEBNOŚĆ, CZARCIK, ROWER, SZWALNIA, LIBELA, WSPÓŁDZIAŁANIE POZORNE, TRÓJSKOK, POLICENTRYZM, DRIP, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, AMARANT, OBYWATELKA, PEPERONI, GEOMETRIA CZYSTA, KINOMAN, PREFORMACJA, HAFCIARSTWO, BIAŁA ŚMIERĆ, TOTEM, BANK DOMICYLOWY, SZATAN, WIELKA JEDNOSTKA, GROMBELARD, SUROWOŚĆ, ŚWINKA, WALC ANGIELSKI, BRZYDOTA, ZAPRAWA, TEUTON, KILOMETRAŻ, OCHRONNIK SŁUCHU, WŁAZ, MATERIAŁ BUDOWLANY, IMMUNOGLOBINA E, GRZEBACZ, MIGRACJA PLANETARNA, CUGANT, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ÓSMY, PANDA, DŻEM, KAWALER, MLECZAJ LEPKI, PAS POOPERACYJNY, KRATKI, JATKA, KASZA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, FIZYKA TEORETYCZNA, GRACKA, AHISTORYZM, CUKIER LODOWY, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, WAWRZYN, NERKA WĘDRUJĄCA, WYKRZTUSZANIE, MARKGRAF, ATAWIZM, TYLOZOID, KORPUS, IZBA, WARTA, AUTOMAT, KANCELARYZM, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, IGLAK, PANTOGRAF, RUSAŁKA, WINA, KISZKA PODGARDLANA, ATOMOWOŚĆ, SINGIEL, KOLUMNADA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, WĄŻ, STOLARKA OTWOROWA, KIEROWNIK BUDOWY, RYGORYSTKA, KLUCZ OBCY, REALISTYCZNOŚĆ, RÓŻDŻKARZ, MASA RELATYWISTYCZNA, NACISK, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, AMORFICZNOŚĆ, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, BAJRONISTA, DATOWNIK, BAŁAMUTNICA, OGONEK, PODATEK GRUNTOWY, SIODLARSTWO, URSZULA, OBSERWACJA, TAŚMA, BRACIA POLSCY, GROMADA, INTROJEKCJA, ELEGIA, BARWA OCHRONNA, GORĄCE ŹRÓDŁO, TUBULOPATIA, DYKTATURA, KLEPKA, LINA, MOCZ, PIANISTYKA, WSPÓŁUCZEŃ, MANIPULATOR KULKOWY, KARNIAK, NORMALNOŚĆ, UMOWA O PRACĘ, HEMOROID, KOŁO, PIRAMIDA, TŁUK PIĘŚCIOWY, JAZDA BEZ TRZYMANKI, UBOGI KREWNY, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, EKONOMISTA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, BADYL, MASKARON, NUWORYSZ, UZYSK, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, WAPER, DROZD, KIEŁBAŚNICA, PIĘĆDZIESIĄTKA, OBSZAR WIEJSKI, IMPLEMENTACJA, ŁOŻNIK, ZESTAW KINA DOMOWEGO, PROCES POSZLAKOWY, SEJSMIKA, WOJNA CELNA, PRANKO, FILM NOIR, RASA, ODCZYN, DUROMER, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, WIZJA LOKALNA, KRÓL, METYLEN, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, FAWORYTY, ZŁOTY BLOK, CIASNOŚĆ, MIEDNICZKA, ZADZIORNICA WŁOCHATA, REGLAN, CHOROBA BERGERA, BRODAWKA, UKRYCIE, WSZECHSIŁA, BÓJKA, WYROK, STARZĘŚLA, MOWA ZALEŻNA, HAMULEC, ROZSZCZEP WARGI, MONETA OBIEGOWA, EMALIA, RUTOWANIE, ODKUP, KLEJÓWKA, ODSKOK, WODA, BLOK, POWSTANIE LISTOPADOWE, NIEDOROZWÓJ, SEK, DIVA, MONOPOL, PATRONKA, ROZGRZEWACZ, PROBLEM DECYZYJNY, OLEJ, GONIEC, TOREBKA BOWMANA, SROM, PARA, DRELICH, SKROBAK, ILUMINATOR, WIDEO, DIABEŁ, ODTŁUSZCZACZ, PAPIER BEZDRZEWNY, HEBRA, JĘZYK ALEUCKI, RAKSOLOTY, BOSCH, PYLICA ALUMINIOWA, KNOCKDOWN KARATE, DZIEWIĄTA, MAŁOPOLSKOŚĆ, CHOROBA BUSCHKEGO, AUTOSZCZEPIONKA, WYRÓB MEDYCZNY, NAŁOGOWOŚĆ, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, PAPRYKARZ, AMAZONKA, METODA AGLOMERACYJNA, PUNKT SPUSTOWY, ARABSKI GREYHOUND, BOMBA ATOMOWA, BUJDA NA RESORACH, DEZERCJA, BIBLIOPOLA, WAŁ, CZÓŁNO, ZAMIANA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, PRZEDMIAR, VIP, MIKSTURA, POETA LAUREATUS, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, ?PUBLIKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.663 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAFLA SZKŁA POKRYTEGO WARSTWĄ SREBRA LUB ALUMINIUM MAJĄCA WŁAŚCIWOŚĆ ODBIJANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZED NIĄ PRZEDMIOTÓW - ZWIERCIADŁO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TAFLA SZKŁA POKRYTEGO WARSTWĄ SREBRA LUB ALUMINIUM MAJĄCA WŁAŚCIWOŚĆ ODBIJANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZED NIĄ PRZEDMIOTÓW - ZWIERCIADŁO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUSTRO tafla szkła pokrytego warstwą srebra lub aluminium mająca właściwość odbijania znajdujących się przed nią przedmiotów - zwierciadło (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUSTRO
tafla szkła pokrytego warstwą srebra lub aluminium mająca właściwość odbijania znajdujących się przed nią przedmiotów - zwierciadło (na 6 lit.).

Oprócz TAFLA SZKŁA POKRYTEGO WARSTWĄ SREBRA LUB ALUMINIUM MAJĄCA WŁAŚCIWOŚĆ ODBIJANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZED NIĄ PRZEDMIOTÓW - ZWIERCIADŁO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TAFLA SZKŁA POKRYTEGO WARSTWĄ SREBRA LUB ALUMINIUM MAJĄCA WŁAŚCIWOŚĆ ODBIJANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZED NIĄ PRZEDMIOTÓW - ZWIERCIADŁO. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast