POLNIK PÓŁNOCNY, MICROTUS OECONOMUS - GATUNEK GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, ZAMIESZKUJĄCY PÓŁNOCNĄ EUROPĘ I AZJĘ ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ, W POLSCE SPOTYKA SIĘ GO W PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I CZĘŚCIOWO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU, Z WYJĄTKIEM TERENÓW GÓRSKICH; ZASIEDLA MIEJSCA WILGOTNE I PODMOKŁE, SPOTYKA SIĘ GO NA TORFOWISKACH, W DOLINACH RZECZNYCH, NAD BRZEGAMI JEZIOR, STRUMIENI I NA WYBRZEŻU MORZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NORNIK PÓŁNOCNY to:

polnik północny, Microtus oeconomus - gatunek gryzonia z podrodziny nornikowatych w rodzinie chomikowatych, zamieszkujący północną Europę i Azję oraz północno-zachodnią Amerykę Północną, w Polsce spotyka się go w północnej, środkowej i częściowo południowej części kraju, z wyjątkiem terenów górskich; zasiedla miejsca wilgotne i podmokłe, spotyka się go na torfowiskach, w dolinach rzecznych, nad brzegami jezior, strumieni i na wybrzeżu morza (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLNIK PÓŁNOCNY, MICROTUS OECONOMUS - GATUNEK GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, ZAMIESZKUJĄCY PÓŁNOCNĄ EUROPĘ I AZJĘ ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ, W POLSCE SPOTYKA SIĘ GO W PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I CZĘŚCIOWO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU, Z WYJĄTKIEM TERENÓW GÓRSKICH; ZASIEDLA MIEJSCA WILGOTNE I PODMOKŁE, SPOTYKA SIĘ GO NA TORFOWISKACH, W DOLINACH RZECZNYCH, NAD BRZEGAMI JEZIOR, STRUMIENI I NA WYBRZEŻU MORZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.355

CONNECTICUT, JEŻ AMURSKI, WYRAKI, ODLEWNIA, AKKA, RUDBEKIA NAGA, DWASALA, ROZTOCZE, RANA SZARPANA, TOR, MUKDEN, SMUKLEŃ KROPKOWANY, CYRANKA ZWYCZAJNA, OCZKO POLODOWCOWE, CZARNE, SYCZOŃ ZACHODNI, STOSUNEK, CHÓRZYSTKA TRÓJPASIASTA, HUBA PRĘGOWANA, CZOSKA, LAPAROSKOPIA, BRAT, TAŚMA, HUSLE, TRIUMF, EKSPEDYTURA, EKAPIERWIASTEK, BRODEK MUROWY, STOJAK, RUMIAN RUSKI, TRANSGRESJA MORZA, METODOLOGIA, LATIMERIOKSZTAŁTNE, KRĘPNIK CZARNOPIERŚNY, CHOMIK ROBOROWSKIEGO, CYPRYŚNIK MEKSYKAŃSKI, ŻÓŁTOOK DUŻY, BILDUNGSROMAN, ŚPIEW, NIESTAŁOŚĆ, IZBICA, ELEKTRORADIOLOGIA, NUR LODOWIEC, TENOR LIRYCZNY, BIELNIK BIAŁY, KAFAR, MISIEK, MRÓWKOJAD WIELKI, ILMEN, JEŻATKA AFRYKAŃSKA, MROCZEK RUDY, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, BUKAT, RÓŻYCZKOPRĄTNIK RÓŻYCZKOWATY, SOSNA RUMELIJSKA, TRZMIELOJAD, DRAMMEN, KOROŁAZ BRUNATNY, PŁASKONOS, MUSZLA PIELGRZYMIA, SIVAS, KOLCZATKA, FATYGANT, ZMARZLUCH, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, DZIERZBOWRON, GRZYB OKAZAŁY, MASŁO MAŚLANE, MINUSIŃSK, SZORIN, SPERKA, CYRANECZKA SZARA, TANGO, DZIERZBIK GÓRSKI, ROZRZUTNIK, BABIN, RENESANSOWOŚĆ, ZERO, PTERANODONTY, KNAP PODKAMIENNIK, CIERNIOPLĄT, ZAPALNOŚĆ, SOSNA MASZTOWA, SEKWOJADENDRON, ZEIST, POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE, KARACZAJ, PODUSZKA BALANSOWA, CZECZEŃSKI, STUDIUM WYKONALNOŚCI, MYSZ WERTYKALNA, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, KAZARKA RAJSKA, UKŁAD RĄBKOWY, PUŁAP STATYCZNY, JURA POLSKA, GARGOJLEOZAUR, WILGA BRUNATNA, CZERNIK, PUNKT ROSY, ELIMINACJE, KARTEL NARKOTYKOWY, ZDUN, BERGERAC, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, MATE, GANOIDY KOSTNE, MIKROSILNIK, PIERSIÓWKA, NOGA, GUZEK MONTGOMERY'EGO, ROZTOCZNICA NAGA, DROŻDŻOWNIA, MIODOJAD BIAŁOUCHY, WCHŁANIANIE ZWROTNE, FAMUŁA, SALON MEBLOWY, MANTYLA, KAWON, KOSZYK, LITEWSKI, PĘDZLIK DACHOWY, BRACK, EMALIA, NASOSZNIK TRZĘŚ, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, REAKTOR, AKACJA BIAŁA, ORTOPEDIA, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY, POŚLIZGI, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, TAMBOREK, CIS, JASZCZURKA RUINOWA, CHÓR, KOCIOŁEK, INFLACJA OTWARTA, PROPINACJA, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, ROZROŻKA CHABROWA, NESTOR SKALNY, POKRYWA, SUBEMITENT, KRATKA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, MIKROBIOTA, MAKAK LAPUNDER, ZAWIKŁANIE SIĘ, PTASZNIK BIAŁOKOLANOWY, OSNUJA GWIAŹDZISTA, SIOUX, REKRUTER, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, WIELOMIESZEK, AJGOSPOTAMOJ, MENISK, HEŁMORÓG, PSTRĄŻEŃ SREBRZYSTY, CYKL MIESIĄCZKOWY, DAVOS, STYL TOSKAŃSKI, SAMOCHÓD SUBKOMPAKTOWY, SAGUNTO, HORYZONT CZĄSTEK, RÓG, DELFIN TROPIKALNY, ROPUSZKA POMARAŃCZOWA, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, FIZYKA, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, WŁÓKNO, TROJAN, PSZCZOŁA MACEDOŃSKA, WYKRAWACZ, SIODEŁKOWCE, BALCZYK, MSZAR, AZARA, ZAUSZNIK, ŚCINACZ, GRZECHOTNIK, GŁUCHÓW, CHOROBA TANGIERSKA, SPAŁA, ŻÓŁW PROMIENISTY, TĘTNICA WĄTROBOWA, PARTIA ROSYJSKA, ZŁOTNIK, CHOMIK TYBETAŃSKI, TRÓJSKRZYN PSTRY, ŻAGIEW LŚNIĄCA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, MISJA WERYFIKACYJNA, ENERGIA GEOTERMALNA, ŁATWOPALNOŚĆ, AUTOSANIE, TLENEK, GIMNASTYKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ŚWISTAK SZARY, ŁABA, MALINA KAMIONKA, SOSNA GERARDA, BEZWŁAD, MECHANIKA KLASYCZNA, MARMURKOWANIE, NIEUCHWYTNOŚĆ, TELEWIZJA, NADŻD, SEKRETARZ STANU, DZIERZYK MODROOKI, CLERK, LUZINO, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, PETREL TAHITAŃSKI, GEOBOTANIKA, SYNOGARLICA PÓŁNOCNOAFRYKAŃSKA, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, STADIUM ANALNE, POSKOCZOWATE, BOSSUET, WAL, KLIPER, OBŻARCIUCH, INTERNACJONALIZM, NOWOGRÓD WIELKI, KASJERKA, JATA, PROTETYKA, SROKACZ CZARNOGARDŁY, ROKIETOWATE, TEORIA ESTYMACJI, BILBIL SZAROBRZUCHY, NOSOROŻEC INDYJSKI, LAHN, ARTYSTKA, PEGMATYT, MĄDRALIŃSKI, BIOETYKA, KOMPENSATOR CIEPLNY, ZAMEK KLINOWY, ODGRYWKA, ŻAGIEW OWCZA, GEOGRAFIA FIZYCZNA, SKRZYDŁOSZPON, GĘŚ BIAŁOCZÓŁKA, ŻÓŁWIAKI, STEROWIEC SZKIELETOWY, GRZBIETOPŁAT, KRZEW RYCYNOWY, TRASZKA GRZEBIENIASTA TURECKA, STYL DORYCKI, SROMOTA, ISTOTA BIAŁA, MAMIDŁO, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, ZDRADLIWOŚĆ, STONÓG SZORSTKI, LILIA, WIELOPIĘTROWIEC, TARCZEŃ WIRGIŃSKI, GRAFITYZACJA, NOWOUJGURSKI, JĘZYKI AŁTAJSKIE, DWA ŚWIATY, SAKRAMENT, LISZAJ PŁASKI, HETEROTIS, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, PSZCZOŁA SAHARYJSKA, PRĘŻNOŚĆ, NOCOLOT, PREFERENCJA, TAPIR, RUCH, KANDYZ, PAPROTEK PŁOWY, ARCHOZAUR, ARABSKI, SABAC, MIODOWNIK DUŻY, PĄSOGŁÓWKA, ZALANIE PAŁKI, BRINDISI, MORZE CZARNE, BROŃ MASOWEJ ZAGŁADY, LOSOWOŚĆ, OPIEKA SPOŁECZNA, BAGNIK WAPIENNY, ŚMIEĆ, DZWONEK, ABRUZJA, KORPUS, TURBINKA KOWALSKIEGO, REPUBLIKA KARAKAŁPACKA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK, FIŃSKI, ?PRAWO UNIJNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.355 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLNIK PÓŁNOCNY, MICROTUS OECONOMUS - GATUNEK GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, ZAMIESZKUJĄCY PÓŁNOCNĄ EUROPĘ I AZJĘ ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ, W POLSCE SPOTYKA SIĘ GO W PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I CZĘŚCIOWO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU, Z WYJĄTKIEM TERENÓW GÓRSKICH; ZASIEDLA MIEJSCA WILGOTNE I PODMOKŁE, SPOTYKA SIĘ GO NA TORFOWISKACH, W DOLINACH RZECZNYCH, NAD BRZEGAMI JEZIOR, STRUMIENI I NA WYBRZEŻU MORZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POLNIK PÓŁNOCNY, MICROTUS OECONOMUS - GATUNEK GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, ZAMIESZKUJĄCY PÓŁNOCNĄ EUROPĘ I AZJĘ ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ, W POLSCE SPOTYKA SIĘ GO W PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I CZĘŚCIOWO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU, Z WYJĄTKIEM TERENÓW GÓRSKICH; ZASIEDLA MIEJSCA WILGOTNE I PODMOKŁE, SPOTYKA SIĘ GO NA TORFOWISKACH, W DOLINACH RZECZNYCH, NAD BRZEGAMI JEZIOR, STRUMIENI I NA WYBRZEŻU MORZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NORNIK PÓŁNOCNY polnik północny, Microtus oeconomus - gatunek gryzonia z podrodziny nornikowatych w rodzinie chomikowatych, zamieszkujący północną Europę i Azję oraz północno-zachodnią Amerykę Północną, w Polsce spotyka się go w północnej, środkowej i częściowo południowej części kraju, z wyjątkiem terenów górskich; zasiedla miejsca wilgotne i podmokłe, spotyka się go na torfowiskach, w dolinach rzecznych, nad brzegami jezior, strumieni i na wybrzeżu morza (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NORNIK PÓŁNOCNY
polnik północny, Microtus oeconomus - gatunek gryzonia z podrodziny nornikowatych w rodzinie chomikowatych, zamieszkujący północną Europę i Azję oraz północno-zachodnią Amerykę Północną, w Polsce spotyka się go w północnej, środkowej i częściowo południowej części kraju, z wyjątkiem terenów górskich; zasiedla miejsca wilgotne i podmokłe, spotyka się go na torfowiskach, w dolinach rzecznych, nad brzegami jezior, strumieni i na wybrzeżu morza (na 14 lit.).

Oprócz POLNIK PÓŁNOCNY, MICROTUS OECONOMUS - GATUNEK GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, ZAMIESZKUJĄCY PÓŁNOCNĄ EUROPĘ I AZJĘ ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ, W POLSCE SPOTYKA SIĘ GO W PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I CZĘŚCIOWO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU, Z WYJĄTKIEM TERENÓW GÓRSKICH; ZASIEDLA MIEJSCA WILGOTNE I PODMOKŁE, SPOTYKA SIĘ GO NA TORFOWISKACH, W DOLINACH RZECZNYCH, NAD BRZEGAMI JEZIOR, STRUMIENI I NA WYBRZEŻU MORZA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - POLNIK PÓŁNOCNY, MICROTUS OECONOMUS - GATUNEK GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, ZAMIESZKUJĄCY PÓŁNOCNĄ EUROPĘ I AZJĘ ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ, W POLSCE SPOTYKA SIĘ GO W PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I CZĘŚCIOWO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU, Z WYJĄTKIEM TERENÓW GÓRSKICH; ZASIEDLA MIEJSCA WILGOTNE I PODMOKŁE, SPOTYKA SIĘ GO NA TORFOWISKACH, W DOLINACH RZECZNYCH, NAD BRZEGAMI JEZIOR, STRUMIENI I NA WYBRZEŻU MORZA. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x