POLNIK PÓŁNOCNY, MICROTUS OECONOMUS - GATUNEK GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, ZAMIESZKUJĄCY PÓŁNOCNĄ EUROPĘ I AZJĘ ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ, W POLSCE SPOTYKA SIĘ GO W PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I CZĘŚCIOWO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU, Z WYJĄTKIEM TERENÓW GÓRSKICH; ZASIEDLA MIEJSCA WILGOTNE I PODMOKŁE, SPOTYKA SIĘ GO NA TORFOWISKACH, W DOLINACH RZECZNYCH, NAD BRZEGAMI JEZIOR, STRUMIENI I NA WYBRZEŻU MORZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NORNIK PÓŁNOCNY to:

polnik północny, Microtus oeconomus - gatunek gryzonia z podrodziny nornikowatych w rodzinie chomikowatych, zamieszkujący północną Europę i Azję oraz północno-zachodnią Amerykę Północną, w Polsce spotyka się go w północnej, środkowej i częściowo południowej części kraju, z wyjątkiem terenów górskich; zasiedla miejsca wilgotne i podmokłe, spotyka się go na torfowiskach, w dolinach rzecznych, nad brzegami jezior, strumieni i na wybrzeżu morza (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLNIK PÓŁNOCNY, MICROTUS OECONOMUS - GATUNEK GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, ZAMIESZKUJĄCY PÓŁNOCNĄ EUROPĘ I AZJĘ ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ, W POLSCE SPOTYKA SIĘ GO W PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I CZĘŚCIOWO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU, Z WYJĄTKIEM TERENÓW GÓRSKICH; ZASIEDLA MIEJSCA WILGOTNE I PODMOKŁE, SPOTYKA SIĘ GO NA TORFOWISKACH, W DOLINACH RZECZNYCH, NAD BRZEGAMI JEZIOR, STRUMIENI I NA WYBRZEŻU MORZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.355

GALICJANKA, AKUMULACJA, PARAIBA, FILEMON BRĄZOWY, LĘK, SIDLISZOWATE, ULTRAMARYNA, KRZAKÓWKA WĄSATA, KASZTELAN, ARACHNOLOGIA, WOŁYNIANIN, PÓŁMISEK, NIEPRZYJACIEL, ZNAMIĘ BECKERA, JAŚ WĘDROWNICZEK, HORTENSJA, NITRA, SAGINAW, STATEK, BRYZG, PENTIMENTO, HIGHLAND, RUDOSTERKA BRĄZOWOUCHA, TURYSTYKA WYJAZDOWA, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, ROŻEN, KUKLIK SZKARŁATNY, BOROWINA, TRASZKA OGNISTA, SAMNIUM, VOLLEY, KONCENTRAT SPOŻYWCZY, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, PŁAZY BEZOGONOWE, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, PCHLI TARG, WIEK NIEMOBILNY, LAS OCHRONNY, TYSIĘCZNIK CZERWONY, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, FREATOFIL, SEMKOW, SYNANTROPIZACJA, KABIA, LARWA, MANDRYL, WĘGIEŁ, MISIACZEK, JAWORZE, BILBIL ŻAŁOBNY, NOTARIUSZ, ORLICZKA KRETEŃSKA, ROKIETNIK POSPOLITY, ICHNOLOGIA, ELEGIJNOŚĆ, PARKIETNIK, GAZOWY OLBRZYM, TRASZKA PIRENEJSKA, LAMPA NAFTOWA, REJON, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, WERNER, CEGŁA CERAMICZNA, ROZBRATEL, UGORÓWKA ZŁOTNICA, TELA, KATECHUMEN, POSTERUNEK, POBIAŁKA, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, ANOLIS BRODATY, POŻYCZKOMAT, SINGEL, MUCHA, SZASZŁYKARNIA, WYMIOCINY, RAJA ARKTYCZNA, SUMERYJSKI, ALEUCKI, LIS POSPOLITY, PAPUGA MASKAREŃSKA, IBIS OŁOWIANY, PALUDAMENT, AILLOLI, TRENING AUTOGENNY, CZAKRAM, METAL CIĘŻKI, NIESTACJONARNOŚĆ, ROKIET SAUTERA, GRUSZA KAUKASKA, SARDYNELA JAPOŃSKA, ŻYCIAN, KUKU NA MUNIU, ERIE, OBROSTKA MURÓWKA, PRZEMYSŁ LOTNICZY, LEJEK, ROZBIORY, WZMACNIACZ OPERACYJNY, KUKUŁKA, ŚCIĘCIE, HAITAŃSKI, FURTH, GENERAŁ, DZIDZIA-PIERNIK, KOZA ŚRUBOROGA, PLOTER ROLKOWY, OULU, PROCHOWICE, TURKIESTAN, OSTRZESZYN JADALNY, NAPRĘŻACZ, KONKURS ŚWIADECTW, CYKADA, PRZYBYTEK, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, ŻYWIEC, EKLIPTYKA, JASTRZĘBIEC, SEMANTYKA FORMALNA, MIRA, PREMIA TECHNOLOGICZNA, LORA FIOLETOWOSZYJA, DŻEMIK, STRÓJ GÓRALSKI, BOGATKA, KOLEŃ DŁUGOPŁETWY, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, OLEANDER, CZARNY KARZEŁ, RAUMA, MAGDALENKA, NIEODZOWNOŚĆ, BIJSK, KOTEWKA, HISTORIA, ŁUP, JEDLICA SINA, ARESZT, ANYŻ, WDA, OCHOTNIK, CHLOROHEKSYDYNA, SKALA DIATONICZNA, STRAŻ OGNIOWA, ŁOŻYSKO WAHLIWE, MORION, PARTNERKA, WĘGORZ NOWOZELANDZKI, KRET EUROPEJSKI, CHOROBA LEVA, KAZARKI, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, CZŁOWIEK PIÓRA, MOSINA, KACZKA PIŻMOWA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, PEREC, KOT, GUNIAK, CIERNIOGŁOWY, JĘZYK ELFÓW, CYFRA, SZERSZEŃ AZJATYCKI, DZWONY, AMORFA KRZEWIASTA, FILTR KALMANA, GRONG, STOPIEŃ HARCERSKI, RUDBEKIA OWŁOSIONA, CYKL OWULACYJNY, FRANCUZ, FARSA, SMYRNEŃSKA, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, NEGATYWA, WYBIEG, BUSZÓWKA RUDORZYTNA, ROKIET CYPRYSOWATY, PŁAWA SONAROWA, KOMEDIA ROMANTYCZNA, WARNSTORFIA WŁOSKOLISTNA, KOSÓWKA, PRZEWÓD JEZDNY, KLESZCZE, ZADZIORNICA WŁOCHATA, POWRÓT, LAMNA, NAMIOT TLENOWY, FRYZJA, SZUM, MIAUCZEK BIAŁOUCHY, PIEKARNIA, SKOCZEK EGIPSKI, CIECIORKA PSTRA, OLSZYNA, KARTEL NARKOTYKOWY, KARTRIDŻ, PREPER, SIKHARA, LODOWIEC ALPEJSKI, ZATRUDNIENIE, AMFIKTIONIA, FTYZJATRA, SOSNA ZACHODNIA, KULTURA MUSTIERSKA, HANIEBNOŚĆ, KOPIOWANIE, PARTIA WŁOSKA, AGENT WYWIADU, APEREA, ŚLĄSK, WSPÓŁBRZMIENIE, BARBETA, URZĘDNIK ZIEMSKI, BÓBR WSCHODNI, KOŁECZEK GOLFOWY, RYBOŁÓW AUSTRALIJSKI, HAMILTON, TUBA, ZSYP, BŁYSKOTEK PURPUROWY, OBLĘŻENIE, JASIENICA, PRAWOSKRĘT, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, APARAT SZPARKOWY, SZCZEKUSZKA PÓŁNOCNA, KORMORAN PLAMISTY, ZBÓJNIK, ODDZIAŁ, LOKALIZACJA, SZTAJEREK, MOCZARNIK BŁOTNY, CYPRYSIK NUTKAJSKI, BILBIL ANDAMAŃSKI, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, UKŁAD BRZEŻNY, PRZODEK, JASZCZUR, KAWIARKA, IBIS KORALIKOWY, ALEKSANDRETTA WIĘKSZA, SAMBAR FILIPIŃSKI, KOMPANIA WARTOWNICZA, JAJCE, KĄTNIK LEŚNY, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, GEODEZJA, CZYNNIK NIECENOWY, BURAK STOŁOWY, CYNGIEL, FIRMAMENT, BAGNIAK DŁUGOKOŃCZYSTY, TWÓR SIATKOWATY, STER, KAROLINGOWIE, ŁUK MADZIARSKI, ODDA, CHAMEOFIT, PRZETARG OGRANICZONY, FELSUMA STANDINGA, STABILIZACJA, RESPONSYWNOŚĆ, BEZPIECZNY SEKS, KOMEDIA DELL'ARTE, CIELENIE SIĘ LODOWCA, BACIK, POLIMODALNOŚĆ, LEGENDA, IMMUNITET DYPLOMATYCZNY, CZAPKA NIEWIDKA, SZESNASTKA, EOLIDA, BOROWIK SINIEJĄCY, ROOIBOS, KINGORIA, ŚMIGŁO, LICZBA PÓŁPIERWSZA, EFEKT DOPPLERA, GENOMIKA STRUKTURALNA, BRISTOLSKA, TRZMIEL ZACHODNI, BŁONKA, ENERGETYKA CIEPLNA, ASFALTOBETON, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, KONTRWYWIAD, WSTECZNOŚĆ, OKRES LITERACKI, NATRĘCTWO, FIZYKA, KOŃ BERBERYJSKI, KAPRYŚNIK, KAROLINA, JASNOTA GAJOWIEC, ?SYROPEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.355 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLNIK PÓŁNOCNY, MICROTUS OECONOMUS - GATUNEK GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, ZAMIESZKUJĄCY PÓŁNOCNĄ EUROPĘ I AZJĘ ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ, W POLSCE SPOTYKA SIĘ GO W PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I CZĘŚCIOWO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU, Z WYJĄTKIEM TERENÓW GÓRSKICH; ZASIEDLA MIEJSCA WILGOTNE I PODMOKŁE, SPOTYKA SIĘ GO NA TORFOWISKACH, W DOLINACH RZECZNYCH, NAD BRZEGAMI JEZIOR, STRUMIENI I NA WYBRZEŻU MORZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POLNIK PÓŁNOCNY, MICROTUS OECONOMUS - GATUNEK GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, ZAMIESZKUJĄCY PÓŁNOCNĄ EUROPĘ I AZJĘ ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ, W POLSCE SPOTYKA SIĘ GO W PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I CZĘŚCIOWO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU, Z WYJĄTKIEM TERENÓW GÓRSKICH; ZASIEDLA MIEJSCA WILGOTNE I PODMOKŁE, SPOTYKA SIĘ GO NA TORFOWISKACH, W DOLINACH RZECZNYCH, NAD BRZEGAMI JEZIOR, STRUMIENI I NA WYBRZEŻU MORZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NORNIK PÓŁNOCNY polnik północny, Microtus oeconomus - gatunek gryzonia z podrodziny nornikowatych w rodzinie chomikowatych, zamieszkujący północną Europę i Azję oraz północno-zachodnią Amerykę Północną, w Polsce spotyka się go w północnej, środkowej i częściowo południowej części kraju, z wyjątkiem terenów górskich; zasiedla miejsca wilgotne i podmokłe, spotyka się go na torfowiskach, w dolinach rzecznych, nad brzegami jezior, strumieni i na wybrzeżu morza (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NORNIK PÓŁNOCNY
polnik północny, Microtus oeconomus - gatunek gryzonia z podrodziny nornikowatych w rodzinie chomikowatych, zamieszkujący północną Europę i Azję oraz północno-zachodnią Amerykę Północną, w Polsce spotyka się go w północnej, środkowej i częściowo południowej części kraju, z wyjątkiem terenów górskich; zasiedla miejsca wilgotne i podmokłe, spotyka się go na torfowiskach, w dolinach rzecznych, nad brzegami jezior, strumieni i na wybrzeżu morza (na 14 lit.).

Oprócz POLNIK PÓŁNOCNY, MICROTUS OECONOMUS - GATUNEK GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, ZAMIESZKUJĄCY PÓŁNOCNĄ EUROPĘ I AZJĘ ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ, W POLSCE SPOTYKA SIĘ GO W PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I CZĘŚCIOWO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU, Z WYJĄTKIEM TERENÓW GÓRSKICH; ZASIEDLA MIEJSCA WILGOTNE I PODMOKŁE, SPOTYKA SIĘ GO NA TORFOWISKACH, W DOLINACH RZECZNYCH, NAD BRZEGAMI JEZIOR, STRUMIENI I NA WYBRZEŻU MORZA sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - POLNIK PÓŁNOCNY, MICROTUS OECONOMUS - GATUNEK GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, ZAMIESZKUJĄCY PÓŁNOCNĄ EUROPĘ I AZJĘ ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ, W POLSCE SPOTYKA SIĘ GO W PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I CZĘŚCIOWO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU, Z WYJĄTKIEM TERENÓW GÓRSKICH; ZASIEDLA MIEJSCA WILGOTNE I PODMOKŁE, SPOTYKA SIĘ GO NA TORFOWISKACH, W DOLINACH RZECZNYCH, NAD BRZEGAMI JEZIOR, STRUMIENI I NA WYBRZEŻU MORZA. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast