NAJGŁĘBSZA STREFA WYSTĘPUJĄCA W OCEANACH; HADAL ZACZYNA SIĘ OD GŁĘBOKOŚCI 6000 METRÓW, OBEJMUJE GŁÓWNIE ROWY OCEANICZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HADAL to:

najgłębsza strefa występująca w oceanach; hadal zaczyna się od głębokości 6000 metrów, obejmuje głównie rowy oceaniczne (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJGŁĘBSZA STREFA WYSTĘPUJĄCA W OCEANACH; HADAL ZACZYNA SIĘ OD GŁĘBOKOŚCI 6000 METRÓW, OBEJMUJE GŁÓWNIE ROWY OCEANICZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.777

LAIK, KAGU, DOKUMENTARYZM, GRUBA KRESKA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, KARAKOL, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, KUCHNIA, BERSON, MARTWOTA, DYLETANT, KONSTANTAN, SERM, PRZEDSIĘBIORCZYNI, DONEGAL, CHŁONIAK BURKITTA, DIODA PROSTOWNICZA, DERBY, JAJKO W KOSZULCE, CHONDRA, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, OMNIBUS, ROŚLINY ZARODNIKOWE, METEORYZM, ŚLEPOWRON CIEMNOSZYI, DOWÓD APAGOGICZNY, PASIBRZUCH, MŁODZIEŃCZOŚĆ, OGRANICZENIE, MIĘDZYŻEBRZE, RYJEK, KONTAKT, SEWELOWATE, GNIDOSZ, GRYZEK, PŁOMYCZEK, GŁUPIĄTKO, FILOLOGIA NIEMIECKA, FUTURE, TRIADA KARTAGENERA, KANIKUŁA, KUŚNIERCZYK, MROCZEK POSREBRZANY, RYBA, DYFERENCJACJA, SZWARCOWNIK, RZEŹNIK, PERGAMIN, CYTRYNADA, ASOCJALNOŚĆ, DOKUMENTALIZM, PROMIENICA, SPOWINOWACONY, INTERGLACJAŁ, SZAL, GARNITUR, AMFIUMY, TRACZE, TRASZKA PIRENEJSKA, GIMNASTYKA, ZEGAR KWARCOWY, BEZCZELNIK, STOŻEK WULKANICZNY, SZARPANINA, ALKALOID, GRZEBIEŃ, KRATKA VICHY, GRZYB WOLAK, SYSTEM PREZYDENCKI, DESKA ŚNIEŻNA, AKTYWISTA, RZEŚKOŚĆ, OGIEŃ I WODA, BASKINKA, PRZYBŁĘDA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, LODOWICA, ŚWIĘCONKA, PAMIĘĆ BUFOROWA, HALA TARGOWA, FAZA ANALNA, TRAWA PASTEWNA, SIKORY, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, UAKARI SZKARŁATNY, GEOFIT, DYFUZOR, OWCZA WEŁNA, POŻYWIENIE, KISZKA STOLCOWA, BEGINKI, WYDŁUŻALNIK, DWUTLENEK SIARKI, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, ZIEMNODROZDY, POTWAL OLBROTOWIEC, AKOMODACJA, SPONTANICZNOŚĆ, ŻŁÓB, BALOWICZ, KURTYNA POWIETRZNA, PISTACJA TERPENTYNOWA, KRĄŻENIE OGÓLNE, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, POŻAREK, PODHALAŃSKI, RÓŻOWE OKULARY, BUKIECIARZ, SUITA, KAKI, ZADUPIE, LITOGRAFIA, CHILLI, BUJDA NA RESORACH, LIRA KORBOWA, JEZIORO RAMIENICOWE, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, ŁASZT, AMH, RELIGIA, BUFONADA, KUCHENKA, KOMUNIA, CANTUS FIRMUS, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, OGNIWO STĘŻENIOWE, LIDO, USTNIK, RZEŹNICZKA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, ZIEMIA ŚWIĘTA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, KOZACY, PUSZCZALSKA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, TOŁHAJ, PRZEZNACZENIE, RYCERZ-ROZBÓJNIK, KULCZYBA, BIJATYKA, SKANER PŁASKI, KARTACZ, KROKIEW, ZAPUSTY, KOSA, HURTNICA ZWYCZAJNA, DMUCHANIEC, RACHUNKI, RYBOTERAPIA, AMPUŁKA, GALARETKA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, CHODZĄCA REKLAMA, EDYKUŁA, MONTER, RELING, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, PRZECIWNIK, SEKCIARSTWO, BIAŁACZKA KOTÓW, FILOZOFIA POZNANIA, SPRZEDAŻ, COOL JAZZ, FLACHA, ELIMINACJE, OJCZYZNA, REAGINA, WERSOLOGIA, CZUPRYNEK SZATANIEC, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, ANTENA YAGI-UDA, PLOTER PŁASKI, PRAWICA, WYKRAWACZ, MIKROFON LASEROWY, SZYSZAK HUSARSKI, SUPERNOWE, TEORIA MODELI, ZERO, WIERSZ LEONIŃSKI, KOŁODZIEJ, LAUR, SORABISTYKA, KARTUSZ, SKORUPA, DENIALIZM, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, DYPTYCH, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, WŁÓKNO, ODKŁACZACZ, IMPAST, SMUTY, OBŁOK SREBRZYSTY, NATURALIZACJA, GEKON, OSPAŁOŚĆ, HRABIĄTKO, OSTROŻNOŚĆ, ŚLEDZIOPODOBNE, PODMIOT ZBIOROWY, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, STRÓJ PLAŻOWY, MASZYNA TŁOKOWA, ROCK PROGRESYWNY, BRONTOZAUR, CIAŁO OBCE, ARABSKI, PARANOJA PIENIACZA, MAJÓWKA, KICHLARZ, NOEMAT, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, SYLWA, ORCZYK, CUKIER LODOWATY, DZIECINNOŚĆ, PIĘTKA, PRZESUWNIK, KROWIA GĘBA, BOKÓWKA, ZAKOCHANA, PŁYTKA CHODNIKOWA, KĄTOZĘBNE, DRĘTWA BRUNATNA, STAROHISZPAŃSKI, HIEROTOPOGRAFIA, AUŁ, RÓŻKOWIEC LIPOWY, ZBÓJNICKI, CHOROBA UHLA, IRREALIZM, DEMÓWKA, ŚWIADOMOŚĆ, ANAKREONTYK, CHOROBA TAYA-SACHSA, WARUNKOWANIE, KOŃ ANDALUZYJSKI, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, ACENA ARGENTYŃSKA, MIETLORZ, KATAR KISZEK, AMPUŁKA, NAŚLADOWCZOŚĆ, ZŁOŻENIE PODPISU, OGIEŃ, TANKINI, SIEDEMDZIESIĄTKA, PĘDZLIK, TAŚMA, POMAK, PASKUDZTWO, SPLĄTANIE, STRUKTURALISTKA, SUPERTOSKAN, ROZCHODNIACZEK, GAMA, WDOWI GROSZ, KORZENIE, WOLA, GRA KARCIANA, KROMKA, RYNEK, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, SEMANTYKA KOGNITYWNA, GROMBELARD, SZPADA, OPAL, SZYSZEŃ SOSNOWY, SWAWOLA, SPRZECIW, KATECHUMEN, METALURGIA PROSZKÓW, KOLEC, SHIMMY, OPIEKA SPOŁECZNA, GAZ ELEKTRONOWY, SZLAUF, JĘZYK FRYZYJSKI, PŁAWA SONAROWA, DAMULA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, MEDRESA, INDYWIDUALIZM, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, KASTYLIJSKI, DIPOL ZAŁAMANY, BRANDMUR, POMOCNIK, TASZCZYN PSZCZELI, PEŁNIA, ŻALE, ANAMNEZA, ADEPT, KABINA STEROWNICZA, PELYKOZAURY, BŁYSKOTKA, AKINEZJA, ?DRZWI PRZESUWNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.777 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJGŁĘBSZA STREFA WYSTĘPUJĄCA W OCEANACH; HADAL ZACZYNA SIĘ OD GŁĘBOKOŚCI 6000 METRÓW, OBEJMUJE GŁÓWNIE ROWY OCEANICZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJGŁĘBSZA STREFA WYSTĘPUJĄCA W OCEANACH; HADAL ZACZYNA SIĘ OD GŁĘBOKOŚCI 6000 METRÓW, OBEJMUJE GŁÓWNIE ROWY OCEANICZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HADAL najgłębsza strefa występująca w oceanach; hadal zaczyna się od głębokości 6000 metrów, obejmuje głównie rowy oceaniczne (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HADAL
najgłębsza strefa występująca w oceanach; hadal zaczyna się od głębokości 6000 metrów, obejmuje głównie rowy oceaniczne (na 5 lit.).

Oprócz NAJGŁĘBSZA STREFA WYSTĘPUJĄCA W OCEANACH; HADAL ZACZYNA SIĘ OD GŁĘBOKOŚCI 6000 METRÓW, OBEJMUJE GŁÓWNIE ROWY OCEANICZNE sprawdź również:

drewno pozyskiwane z drzewa jesionu ,
mordercza furia ,
najważniejszy element procesu myślenia, porządkowania rzeczywistości ,
nadmierna powolność w działaniach ,
musical z Broadwayu ,
PARMEZAN ,
Aegotheles crinifrons - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny sowników (Aegothelidae) ,
rozłożenie światła i cienia w dziele malarskim, graficznym, rysunkowym lub fotograficznym, mające odzwierciedlić przestrzenność form ,
prezydent RP do 1995 ,
sposób wypowiadania się, wypowiedź wierszem; można za jej pomocą tworzyć utwór poetycki lub luźne, wierszowane fragmenty wypowiedzi ,
małe, krępe konie ,
piłkarz, napastnik m.in. Ruchu Chorzów, członek 'srebrnej' drużyny olimpijskiej z Montrealu, obecnie trener ,
skóroskrzydłe; rząd ssaków z fałdami skórnymi umożliwiającymi lit np. lotokot ,
nadmierna pewność siebie; bycie wyniosłym i pysznym ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
tryb pracy skrzyni biegów, w którym wał napędzany sprzęgnięty jest bezpośrednio z wałem wyjściowym, przełożenie takiego biegu jest równe 1 ,
stopień w grupie oficerów młodszych, w XVI w. zastępca hetmana ,
podatek, którego przedmiotem opodatkowania są środki transportu ,
broń obuchowa używana przez Turków i Tatarów ,
duży morski skorupiak pancerzowiec ,
samiec gęsi ,
imię Strasburgera ,
Rollandia rolland - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae); zasiedla nizinne regiony południowej części Ameryki Południowej, wysokogórskie jeziora w Andach (tzw. Jeziora Puna) do wysokości 3500-4500 m n.p.m. oraz obszar wybrzeża Pacyfiku w Peru ,
czternasta rocznica; jubileusz jakiegoś wydarzenia obchodzony po 14 latach od dnia, w którym miało miejsce ,
okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym umieszczone nad głównym portalem kościoła ,
busola służąca do mierzenia odchylenia magnetycznego ,
część radioodbiornika ,
występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego ,
cecha czegoś, co jest cenne ze względu na wiek, treść, wartość, przechowywane w archiwum, pamiątkowe

Komentarze - NAJGŁĘBSZA STREFA WYSTĘPUJĄCA W OCEANACH; HADAL ZACZYNA SIĘ OD GŁĘBOKOŚCI 6000 METRÓW, OBEJMUJE GŁÓWNIE ROWY OCEANICZNE. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x