BRZEŻNA CZĘŚĆ LĄDOLODU, KTÓRA UNOSI SIĘ SWOBODNIE NA POWIERZCHNI WODY, PODCZAS GDY JEGO PODSTAWA JEST ZANURZONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LODOWIEC SZELFOWY to:

brzeżna część lądolodu, która unosi się swobodnie na powierzchni wody, podczas gdy jego podstawa jest zanurzona (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRZEŻNA CZĘŚĆ LĄDOLODU, KTÓRA UNOSI SIĘ SWOBODNIE NA POWIERZCHNI WODY, PODCZAS GDY JEGO PODSTAWA JEST ZANURZONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.633

KAWAŁ, CENOBIORCA, PROCES NIEODWRACALNY, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, STANCA, SAŁATA, HEAVY METAL, NIELICZNOŚĆ, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, CIĄG GEOMETRYCZNY, SŁONIARNIA, OSOBOWOŚĆ, RÓWNIK TERMICZNY, POCIĄG POSPIESZNY, LOGIKA MODALNA, ROŚLINA FIKCYJNA, KRETOWISKO, DEIKSA, GEOFIT KŁĄCZOWY, PROCES JEDNOSTKOWY, KREMOWOŚĆ, RYZYKO KREDYTOWE, BÓL ŚWIATA, IZOTROPOWOŚĆ, NEPALI, KOREGENT, MONOGENEZA, SUTERYNA, METEOR, RADIOECHO, LANIE WOSKU, WYRWIZĄB, GMINA MIEJSKA, TOM, KOLEKTA, ZUPINA, BIAŁACZKA SZPIKOWA, ŚWIAT DYSKU, MODUŁ SERWISOWY, BRYNÓW, MASKA, OCHRONA KATODOWA, LATO, EUTENIKA, OINOMANCJA, SZEWIOT, POWŁÓCZYSTOŚĆ, KUŚNIERCZYK, DZWON HEŁMU, CUDACZNOŚĆ, CIAŁKO NERKOWE, UWODZICIELKA, POLECANKA, OGAREK, GOSPODARZ, PODKOWIEC MAŁY, SZEŚĆSETKA, OBLAK, SYMETRALNA, WATERPOLISTKA, LECZENIE CHIRURGICZNE, OPOKA, FIŃSKI, INTENSJA, WDROŻENIOWIEC, PI, SZEŚCIOBÓJ, JĘZYK GURAGE, METEORYT, WYCHOWANKA, BRUTALIZM, KAZNODZIEJA, WIEŚ CZYNSZOWA, MAŁGORZATKA, PAPROĆ, KARCZOWISKO, CZARTER, ADMINISTRACJA SKARBOWA, ŚMIESZKA, AEROFINISZER, BETON ŻUŻLOWY, TENOR DRAMATYCZNY, MANIAK, SIEĆ, KRĄŻENIE DUŻE, ZYGMUNTÓWKA, PRACZ, SKOK, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, NATURYSTKA, KIESA, ŁUPEK DACHOWY, PRZYZWOITOŚĆ, CUKIER MLEKOWY, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, INDUKCJA WŁASNA, WIKTYMOLOGIA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, FLEKTA, RÓŻANKA, PRZYSADKA, SZPONDER BRZEŻNY, NORNIK BURY, SZKŁO Z MURANO, SZKLANKA, MIEDNICA, PRZEJEZDNY, KRĘG SZYJNY, ZŁOTA KLATKA, JON KOMPLEKSOWY, NIEBIOSA, PRZYCZYNEK, KRENAL, PORTYK, PAS, WYRAZ PODSTAWOWY, WODOROST, ENIGMATYCZNOŚĆ, ROZWIĄZALNOŚĆ, PODDAŃCZOŚĆ, DUWAJHIN, GENOMIKA STRUKTURALNA, MIŚ, ŻAGIEL SKOŚNY, ZOOFAGIA, GRUNWALD, LITERATURA, CHŁOPCZYCA, LUSTRO TEKTONICZNE, PIECHOTA, LOKAJSTWO, PIASKOWY DZIADEK, PRAWO RUSKIE, PRZYGODA, KAMPER, BŁĄD FORMALNY, ANALIZA FRAZOWA, KALESONY, TRANSPARENTNOŚĆ, KARA ŁĄCZNA, ŁAD, EGOIZM ETYCZNY, FILOLOGIA WŁOSKA, EGERIA, BOLA, PIĘTKA, NIEDOPOWIEDZENIE, SOTELO, KOSMOS, NADZWYCZAJNOŚĆ, KOŃ LUZYTAŃSKI, DYWESTYCJA, PIES PRZECIWPANCERNY, ELEGIJNOŚĆ, CYTOARCHITEKTONIKA, PUNICKI, CZERPACZ, MIEJSCE SIEDZĄCE, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, NADZIEWARKA, ZNACZNIK, TAKSIARA, STATYKA, GLINIASTOŚĆ, GÓRALKI, PALEOMAGNETYZM, GRUBY ZWIERZ, ANALIZA FUNKCJONALNA, PROSTA, SZACHY TRZYOSOBOWE, HYDRA, FOLKSDOJCZ, HELIOLATRIA, EKSFOLIACJA, POCHŁANIACZ GAZÓW, MEADE, ZAPŁON ISKROWY, BAŁWOCHWALSTWO, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, WODA, FECJAŁ, OKRĘŻNOŚĆ, SUPERVISOR, EDYKUŁA, KOMPARATYSTYKA, DIODKA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, WŁOS, AERODYNAMIK, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, PREKURSOR, DOROBEK, KOŚĆ KULSZOWA, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, SUCHA IGŁA, BARIERA TECHNICZNA, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, ABERRACJA, FEDERACJA MIKRONEZJI, NORMA ABSTRAKCYJNA, KLEZMER, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, PODWÓJNY TROCHEJ, PIAST, USTONOGIE, GLORIA, BADANIE PODMIOTOWE, SKIP, KĄT WIELOŚCIENNY, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, AKTUALIZACJA, PUDŁO, AMBRAZURA, MIARODAJNOŚĆ, PLAMIEC AGREŚCIAK, TRANSWESTYTA, NEFELIN, NIEUBŁAGALNOŚĆ, ADMONICJA, PADOK, PORTRECISTKA, JEZIORO LODOWCOWE, KWADRANT, ORDYNUS, PEDOFILIA, BELKOWANIE, STYL GOTYCKI, RUSKI, AFERZYSTKA, CHŁOPCZYCA, PŁACZKA, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, RADIO TAXI, MIEDNICA, CZOŁO, KONTRAMARKARNIA, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, UNIHOKEISTKA, OSK, NIEPOKALANEK MNISI, NIETOLERANCYJNOŚĆ, NISZCZUKA KROKODYLA, PRZENOSICIEL, MAKARON, FUNDAMENT, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, GRZĘDA, KONTROLKA, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, ETERYCZNOŚĆ, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, OBRZEŻE, ENDOPSAMMON, AGAR, WZGLĄD, WARKOCZ DOBIERANY, NIEBYWAŁOŚĆ, UNYTKO, HEPATOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, OKAZJA, SIEDEMNASTKA, ŚWIDER, KONSTYTUCJA, GARDA, WALEC KOŁOWY PROSTY, BAON, ZACHYŁEK ŁONOWY, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, MIESZADŁO, PODLEW, BUDOWNICTWO, DŻINGEL, KOMANDO, KRYZA, WYSOKOŚĆ ORTOMETRYCZNA, BEZSIŁA, PORZĄDEK, RZECZYWISTOŚĆ, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, UPADŁOŚĆ, PILOT DOŚWIADCZALNY, KONEW, SETER, KALOSZEK, KROATYSTYKA, OPTYKA ELEKTRONOWA, WREDOTA, FENKAMFAMINA, BIODRÓWKA, RYBY MORSKIE, TEZA, RZEMIEŚLNICZEK, ZIMA, PROMOCJA, ZEGAR MOLEKULARNY, ?PINGWIN BIAŁOOKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.633 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRZEŻNA CZĘŚĆ LĄDOLODU, KTÓRA UNOSI SIĘ SWOBODNIE NA POWIERZCHNI WODY, PODCZAS GDY JEGO PODSTAWA JEST ZANURZONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRZEŻNA CZĘŚĆ LĄDOLODU, KTÓRA UNOSI SIĘ SWOBODNIE NA POWIERZCHNI WODY, PODCZAS GDY JEGO PODSTAWA JEST ZANURZONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LODOWIEC SZELFOWY brzeżna część lądolodu, która unosi się swobodnie na powierzchni wody, podczas gdy jego podstawa jest zanurzona (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LODOWIEC SZELFOWY
brzeżna część lądolodu, która unosi się swobodnie na powierzchni wody, podczas gdy jego podstawa jest zanurzona (na 16 lit.).

Oprócz BRZEŻNA CZĘŚĆ LĄDOLODU, KTÓRA UNOSI SIĘ SWOBODNIE NA POWIERZCHNI WODY, PODCZAS GDY JEGO PODSTAWA JEST ZANURZONA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - BRZEŻNA CZĘŚĆ LĄDOLODU, KTÓRA UNOSI SIĘ SWOBODNIE NA POWIERZCHNI WODY, PODCZAS GDY JEGO PODSTAWA JEST ZANURZONA. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast