TO, ŻE COŚ JEST NIEDOJRZAŁE, NAIWNE W TREŚCI, FORMIE, WYMAGAJĄCE DOPRACOWANIA, ZMIANE KONCEPCJI, TO, ŻE COŚ MOGŁOBY UCHODZIĆ ZA WYTWÓR DZIECKA LUB RZECZ PRZEZNACZONĄ DLA DZIECI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIECINNOŚĆ to:

to, że coś jest niedojrzałe, naiwne w treści, formie, wymagające dopracowania, zmiane koncepcji, to, że coś mogłoby uchodzić za wytwór dziecka lub rzecz przeznaczoną dla dzieci (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIECINNOŚĆ

DZIECINNOŚĆ to:

to, że ktoś jest dziecinny, niedojrzały, myśli i zachowuje się jak dziecko, infantylnie (na 11 lit.)DZIECINNOŚĆ to:

cecha zachowania, które jest dziecinne, właściwe dziecku, infantylne, niedojrzałe (na 11 lit.)DZIECINNOŚĆ to:

to, że jest się dzieckiem (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST NIEDOJRZAŁE, NAIWNE W TREŚCI, FORMIE, WYMAGAJĄCE DOPRACOWANIA, ZMIANE KONCEPCJI, TO, ŻE COŚ MOGŁOBY UCHODZIĆ ZA WYTWÓR DZIECKA LUB RZECZ PRZEZNACZONĄ DLA DZIECI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.044

BEZKONKURENCYJNOŚĆ, HERBATA CZARNA, ZIEMNIACZEK, GRADIENT, SIEĆ ENERGETYCZNA, WIERZBINA, SILNIK PNEUMATYCZNY, KLIN, MAŁOSTKOWOŚĆ, PACHNOTKA UPRAWNA, ROZPIERACZ, KOSOGON, WCZASY PRACOWNICZE, GRANICA, TYMPANON, TAŚMA, WAGON POCZTOWY, STACJA, MARTYNGAŁ, SOFCIK, OBROŃCA, ARABSZCZYZNA, GRANT, BŁONA, AMIDEK, KLASTER PRZEMYSŁOWY, PODATEK EKOLOGICZNY, CIAŁO OBCE, BRAMOWNICA, MISJOLOGIA, IZOLATKA, MESZ, OKUCIE, POWŁOCZKA, URLOP TACIERZYŃSKI, NAMOLNOŚĆ, KLERK, POJAZD NIENORMATYWNY, STORYBOARD, MARYNARCZYNA, NACISK, LARGO, BORDER, KOŚLAWIEC, WIDZOWNIA, JAPOŃSKOŚĆ, SATYRA, KONDOMINIUM, WĄTPLIWOŚĆ, GRATKA, TRANSLACJA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, SROGOŚĆ, SEROCZEŃ, ODPRAWA, CYTOKININA, ANILANA, SKARPA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, GRANULA, SZELMA, GWIAZDKA, MUCHINA, DZIEŁO OTWARTE, GRADUAŁ, ŚWIĘTOKRADZTWO, IMPLANT ŚLIMAKOWY, UKŁAD DYNAMICZNY, PODKAST, BEMOL PODWÓJNY, GEOFIT, WYBIERAK, PRESTIŻ, DEKIELEK, NOODLE, LICEALIADA, ISKIERNIK, SZCZEP, RARYTAS, MAKROELEMENT, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, INERCYJNOŚĆ, JESIOTROKSZTAŁTNE, BIRET, JON KARBONIOWY, NAZWA HANDLOWA, PRZYSMAK, ŁUPINA, KARTA, OSTROŚĆ, STAROŚWIECKOŚĆ, FATALIZM, OPARZENIE, ŁUPACZKA, FPS, DWUKOLOROWOŚĆ, ADAPTER, RAK RZECZNY, AMERYKAŃSZCZYZNA, OPERATOR, SUPERPRZEBÓJ, PANTOFELNIK, KAMARAN, DRAPIEŻNOŚĆ, AUTOMOBILISTA, JARMULKA, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, DOBRA STRONA, WARTKOŚĆ, AWANS, TROPIK, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, ANGLIK, GLORIETA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, ZASTRZALIN, ŁAŃCUSZEK, LIBERALIZM GOSPODARCZY, TRAWA PASTEWNA, BOMBA LOTNICZA, RÓW, PRZECHOWANIE, ASEKURANTKA, BLOKHAUZ, SOCZEWICA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, EMPIRYZM GENETYCZNY, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, KABINA, RÓG, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, WYWÓZ, KONTUR, CZUJKA, PROCES POLITROPOWY, PIJUS, PÓŁKREW, ŹRÓDŁO INFORMACJI, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, SZOK CENOWY, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, CHOROBA DZIEDZICZNA, WIGOŃ, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, HULAKA, PRÓŻNIA SPOŁECZNA, KOMANDOR, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, DUCHOWOŚĆ, REZYDUUM, CYKL PALIWOWY, ALDO, PIEKŁO, CZAS, AZOTAN, CEL, ZAPRAWA, KURANT, MIŚ, BULIONÓWKA, ROLADA, KOŃ ŚLĄSKI, IZOMER GEOMETRYCZNY, CZŁON OKREŚLAJĄCY, OBRÓBKA, KANAŁ LATERALNY, NEFROSTOMIA, OKRĘŻNOŚĆ, MÜSLI, EKSKLAWA, TYRANEK, ZASADA, SUSZARKA, PULPIT, GRZYB ZAJĄCOWY, GORSET, UWŁOSIENIE, KLAWIATURA, SERBSKOŚĆ, ATLAS, ASTER ALPEJSKI, ZRAZ, LIZANIE , METODA, KOSZT POŚREDNI, WŁOSIANKA, PRZESADNOŚĆ, SYGNAŁ ANALOGOWY, DYNAMICZNOŚĆ, BYK, DIALOGIZM, DASZEK, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, ZABUDOWANIE, BIELINEK RUKIEWNIK, ROBUSTA, PEREŁKA, RĘKAW, NIKIELINA, CZAS ZAPRZESZŁY, ROZSTĘP, DEGRADACJA, ZWINNOŚĆ, OPONKA, NAPRAWICIEL, TWARDZIAK, BRZOZA CZARNA, SYNONIMICZNOŚĆ, NUCZA, UCHODŹSTWO, KORKOWIEC, OCHRONA ŚRODOWISKA, STOPA, FAJANS, SZYBKOZŁĄCZE, MINA MORSKA, MARCÓWKA, SIOSTRZYCZKA, ŁĄCZYNA, JEDENASTY, RUBELLIT, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, DIASYSTEM, ACAN, CLERESTORIUM, NAWIS, SŁUPISKO, FONDUE SEROWE, NAWA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, BUTLA, ŁUPIEŻ PSTRY, FANTOM, AWANGARDA, PLANETOIDA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, DUCHOWY OJCIEC, TEST ATOMOWY, NIERÓWNOŚĆ, LUKA STRATYGRAFICZNA, SZKLARKA, NAPADZIOR, SANIE, EPOLET, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, AKCENCIK, REPUBLIKA, SZABAS, SPOT, CYWIL, ATRYBUCJA GLOBALNA, OMDLAŁOŚĆ, NEOGNATYCZNE, KURZAWKA, OSTATNIE PODRYGI, APELATYWNOŚĆ, WÓZ KEMPINGOWY, KULT, KOŁO RATUNKOWE, PALUSZEK, FRYWOLNOŚĆ, CURRUS, NIEJEDNORODNOŚĆ, SZKLIWO CERAMICZNE, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, POWINOWATY, PARTER OGRODOWY, ZĘBORÓG, OBCHODOWY, SŁONOROŚLE, SADEŁKO, KUM, OLIWA Z OLIWEK, DZWONNICA, EMPIRYZM, CZYR, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, BARWA OCHRONNA, UZBROJENIE, LIMUZYNA, TIURMA, FALA, PROJEKCYJNOŚĆ, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, BULLA, SZMATA, MUTRA, PRÓŻNIA, BLUZG, ARABICA, WOLUNTARYZM, KUPAŹ, PRĄD, KEYBORD, GRZYB SKALNY, SPEKTROSKOPIA, ?TEMAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.044 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST NIEDOJRZAŁE, NAIWNE W TREŚCI, FORMIE, WYMAGAJĄCE DOPRACOWANIA, ZMIANE KONCEPCJI, TO, ŻE COŚ MOGŁOBY UCHODZIĆ ZA WYTWÓR DZIECKA LUB RZECZ PRZEZNACZONĄ DLA DZIECI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST NIEDOJRZAŁE, NAIWNE W TREŚCI, FORMIE, WYMAGAJĄCE DOPRACOWANIA, ZMIANE KONCEPCJI, TO, ŻE COŚ MOGŁOBY UCHODZIĆ ZA WYTWÓR DZIECKA LUB RZECZ PRZEZNACZONĄ DLA DZIECI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIECINNOŚĆ to, że coś jest niedojrzałe, naiwne w treści, formie, wymagające dopracowania, zmiane koncepcji, to, że coś mogłoby uchodzić za wytwór dziecka lub rzecz przeznaczoną dla dzieci (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIECINNOŚĆ
to, że coś jest niedojrzałe, naiwne w treści, formie, wymagające dopracowania, zmiane koncepcji, to, że coś mogłoby uchodzić za wytwór dziecka lub rzecz przeznaczoną dla dzieci (na 11 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST NIEDOJRZAŁE, NAIWNE W TREŚCI, FORMIE, WYMAGAJĄCE DOPRACOWANIA, ZMIANE KONCEPCJI, TO, ŻE COŚ MOGŁOBY UCHODZIĆ ZA WYTWÓR DZIECKA LUB RZECZ PRZEZNACZONĄ DLA DZIECI sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST NIEDOJRZAŁE, NAIWNE W TREŚCI, FORMIE, WYMAGAJĄCE DOPRACOWANIA, ZMIANE KONCEPCJI, TO, ŻE COŚ MOGŁOBY UCHODZIĆ ZA WYTWÓR DZIECKA LUB RZECZ PRZEZNACZONĄ DLA DZIECI. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast