WYBÓR POLEGAJĄCY NA ODRZUCENIU JAKICHŚ OBIEKTÓW LUB OSÓB NA PODSTAWIE USTALONYCH WCZEŚNIEJ KRYTERIÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELIMINACJA to:

wybór polegający na odrzuceniu jakichś obiektów lub osób na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów (na 10 lit.)ODSIEW to:

wybór polegający na odrzuceniu jakichś obiektów lub osób na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów (na 6 lit.)ODSTRZAŁ to:

wybór polegający na odrzuceniu jakichś obiektów lub osób na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów (na 8 lit.)PRZESIEW to:

wybór polegający na odrzuceniu jakichś obiektów lub osób na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów (na 8 lit.)SELEKCJA to:

wybór polegający na odrzuceniu jakichś obiektów lub osób na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ELIMINACJA

ELIMINACJA to:

wybór polegający na odrzuceniu jakichś obiektów lub osób na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów (na 10 lit.)ELIMINACJA to:

reakcja chemiczna, w wyniku której z cząsteczki usuwane (eliminowane) są atomy lub grupy atomów, bez jednoczesnego przyłączenia się innych atomów lub grup (na 10 lit.)ELIMINACJA to:

w algebrze liniowej algorytm rozwiązywania układów równań liniowych, obliczania rzędu macierzy, obliczania macierzy odwrotnej oraz obliczania wartości wyznacznika, wykorzystujący operacje elementarne (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYBÓR POLEGAJĄCY NA ODRZUCENIU JAKICHŚ OBIEKTÓW LUB OSÓB NA PODSTAWIE USTALONYCH WCZEŚNIEJ KRYTERIÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.450

KLESZCZE, ARAMEIZM, POSUW, PODTYP, KLUCZ TELEGRAFICZNY, ARYBALLOS, ZĄB, BĄK, GWARA, BUZA, AZYL, ZABIEG KOSMETYCZNY, PANICHIDIA, PARA, KASETON, ZLEWNIA, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, ODMIANA UPRAWNA, PIENIĄDZ LOKALNY, PEŁNIA, SCHODY RUCHOME, STEWA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, ŚWIĄTEK, TAKT, PASZTECIK, LECZENIE CHIRURGICZNE, ROZSZCZEP WARGI, PRZĄDEK, POŚWIĘCENIE, INTRUZJA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, CABAN, DOMINANTA, FLOTA, ANTYSZTUKA, MASZYNA TŁOKOWA, APOLOGETA, KANTON, UPADEK, RENATA, RUDI, OTTER, WIERSZ, GŁOWA PAŃSTWA, GLONY ZŁOCISTE, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, SĄD, INFORMACJA POUFNA, PIEPRZ CZERWONY, DACH, TONDO, KOSTKA, DERMABRAZJA, RZEŹ, EMISJA, CZARNY DĄB, ROBOTY DROGOWE, REJESTR, REKREACJA, ŁYSIENIE, REGION STREFOWY, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, GALARETA, EUROPEJSKOŚĆ, RADIO, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, RETROGRADACJA, ZABURZENIE UROJENIOWE, ZAKŁÓCENIE, AKROBACJA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, KĄT WYPUKŁY, STOŻEK PRZYBYSZOWY, POZYCJA RYGLOWA, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, OBYWATEL, FARMERKI, PRAWO MAJĄTKOWE, ODPRYSK, CENA ADMINISTRACYJNA, JADZICA, NIEWIERNOŚĆ, PAROBEK, PROSAK, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, SZYDLARZ, ARABESKA, ZASADA, GOUDA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, HYBRYDA, PARTYCYPACJA, AGENT, RZEZAK, TABU MILCZENIA, DIAMENT, MOBIL, GNÓJ, GLIF, MIŁOŚĆ, ANIOŁ STRÓŻ, SPUST, TARTINKA, TUNEL AERODYNAMICZNY, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, LIZANIE , BURZA PIASKOWA, KONEWKA, AALEN, DYPTYK, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, GAJ, TARNOWIANKA, SIARKOSÓL, RACJONALNA IGNORANCJA, KONCHYLIOLOGIA, ZASTRZALIN, CEBULARZ, HEL, IMPAS, BORIS, REWERENCJA, STARZĘŚLA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, KAMIEŃ, NEFROLEPIS, OPINIA, DANIO, ŚLIZG, RUNO, ŻEBRO, REZYDUUM, FORMACJA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, ŁASKAWCA, WYWIAD, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, RAJDER, OGRÓDEK, HYDROBUS, STEROWNIK URZĄDZENIA, KULTYSTA, TĘSKNOTA, DOWÓZ, GRUPA, DOWÓD RZECZOWY, NIERUCHAWOŚĆ, HIPOTEZA ZEROWA, WYRZUT SUMIENIA, REZEDA, ŹREBAK, KARP PO POLSKU, ODCZYN, PAJAC, IDENTYFIKACJA, MACZUGA SKALNA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, POBIAŁKA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, CHODZĄCY TRUP, KOŃ FIORDZKI, CZYŚCIOCHA, NASZ CZŁOWIEK, BECZKA Z PROCHEM, KREWETKA ATLANTYCKA, DZIEGCIARZ, SZPULKA, ELASTYK, KATASTROFA BUDOWLANA, POŁYKACZ, MORDENT, JIM, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, EDWARD, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, KOLOKACJA, UZDATNIACZ, TOKI, SKAŁA ORGANOGENICZNA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, KLAUZULA GENERALNA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, BURZA DZIEJOWA, BRONA, BROŃ NUKLEARNA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, RZECZY OSTATECZNE, OPCJA BARIEROWA, ZJAWISKO THOMSONA, ZBIORÓWKA, CEL, DOWÓD ONTOLOGICZNY, RODZINA KATYŃSKA, CEGŁA DZIURAWKA, KALKA, KOTERYJNOŚĆ, LEBERWURST, SUCHY TYNK, SOK, KRECIK, FUJARKA, KRÓL ZWIERZĄT, TEST PUNKTOWY, RUCH IZOSTATYCZNY, CYKL WYDAWNICZY, RÓŻA BARYTOWA, KOMÓRKA, SYGNALIZATOR, CHOROBA, ZWOLNIENIE, PRÓBA WODY, INDOS, ELEW, KOMPLEKS, POSEŁ, WSPÓLNOTA, DERESZOWATY, FILM S-F, BLANK, BATERIA WODOCIĄGOWA, ŁASZT, PODGŁÓWEK, KAFTAN, CIEPLICA, USTNIK, OKRĘT ARTYLERYJSKI, DEKLARACJA, PLATFORMA PROCESOROWA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ALLEGROWICZKA, PRZEPAŚĆ, WIZA POBYTOWA, SER PODPUSZCZKOWY, SPRZĘCIOR, SŁONECZNIK, BURLESKA, KLUBOWIEC, OKNO, DEZABIL, KULT, BURZA, KLINIEC, SUKCESJA, DEFICYT, WYSZYWANKA, IKEBANA, GENDER, NÓŻKA, ALMANACH, WIECZÓR POETYCKI, SIEDMIOMILOWE BUTY, PŁATECZEK, AMBRAZURA, PARTER OGRODOWY, ŻEGLUGA, DOWCIPNIŚ, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, KONWERSJA, AKATYZJA, CZARODZIEJKA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, ROZPADLINA, NARKOTYK, KARDAMON, BABULA, KARRUKA, GATUNEK ZAWLECZONY, DOZOROWIEC POGRANICZA, MATURA POMOSTOWA, DŹWIGARKA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, BLUES, ODDZIAŁ WYDZIELONY, SQUAW, LITEWSKI, KACZAN, CZYNNIK PRODUKCJI, KLEPKA, MASŁO, SZESNASTY, KANEFORA, HRABINA, ICHTIOFAUNA, FILODENDRON, BÓR, ODROŚLE, RÓW, KAZAMATA, NIELOTNOŚĆ, GORĄCZKA, KELT, PLAGA, USTAWA KOMINOWA, SOKI, ŚRODKOWOŚĆ, SURFINGOWIEC, ?SECESJONISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.450 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYBÓR POLEGAJĄCY NA ODRZUCENIU JAKICHŚ OBIEKTÓW LUB OSÓB NA PODSTAWIE USTALONYCH WCZEŚNIEJ KRYTERIÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYBÓR POLEGAJĄCY NA ODRZUCENIU JAKICHŚ OBIEKTÓW LUB OSÓB NA PODSTAWIE USTALONYCH WCZEŚNIEJ KRYTERIÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELIMINACJA wybór polegający na odrzuceniu jakichś obiektów lub osób na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów (na 10 lit.)
ODSIEW wybór polegający na odrzuceniu jakichś obiektów lub osób na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów (na 6 lit.)
ODSTRZAŁ wybór polegający na odrzuceniu jakichś obiektów lub osób na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów (na 8 lit.)
PRZESIEW wybór polegający na odrzuceniu jakichś obiektów lub osób na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów (na 8 lit.)
SELEKCJA wybór polegający na odrzuceniu jakichś obiektów lub osób na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELIMINACJA
wybór polegający na odrzuceniu jakichś obiektów lub osób na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów (na 10 lit.).
ODSIEW
wybór polegający na odrzuceniu jakichś obiektów lub osób na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów (na 6 lit.).
ODSTRZAŁ
wybór polegający na odrzuceniu jakichś obiektów lub osób na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów (na 8 lit.).
PRZESIEW
wybór polegający na odrzuceniu jakichś obiektów lub osób na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów (na 8 lit.).
SELEKCJA
wybór polegający na odrzuceniu jakichś obiektów lub osób na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów (na 8 lit.).

Oprócz WYBÓR POLEGAJĄCY NA ODRZUCENIU JAKICHŚ OBIEKTÓW LUB OSÓB NA PODSTAWIE USTALONYCH WCZEŚNIEJ KRYTERIÓW sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - WYBÓR POLEGAJĄCY NA ODRZUCENIU JAKICHŚ OBIEKTÓW LUB OSÓB NA PODSTAWIE USTALONYCH WCZEŚNIEJ KRYTERIÓW. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x