Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: STAN NIEEFEKTYWNEGO DZIAŁANIA, PRZYNOSZENIA ZBYT MAŁYCH LUB ŻADNYCH KORZYŚCI, NIEWYRABIANIE ZAŁOŻONEJ NORMY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEEFEKTYWNOŚĆ to:

stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 14 lit.)NIEPRODUKTYWNOŚĆ to:

stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 16 lit.)NIEWYDAJNOŚĆ to:

stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 12 lit.)NIEWYDOLNOŚĆ to:

stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN NIEEFEKTYWNEGO DZIAŁANIA, PRZYNOSZENIA ZBYT MAŁYCH LUB ŻADNYCH KORZYŚCI, NIEWYRABIANIE ZAŁOŻONEJ NORMY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.919

DUCHOWY OJCIEC, PARAFARMACEUTYK, WIELOKROTNOŚĆ, TATAR, JEŻOWATE, TWARDE LĄDOWANIE, PARKA, WINO ZIOŁOWE, OBROŃCZYNI, UPOKORZENIE, DOBRO, ZIARNKO, PODSUFITKA, TŁUMIK, LIPODYSTROFIA, KATAPULTA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, KULTYSTA, PROCES GEOLOGICZNY, SKALEŃ AWENTURYNOWY, GŁOWA KOŚCIOŁA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, PUNKT GASTRONOMICZNY, MUŁ, BAJADERA, PARADOKS, ORTOGRAFIA, IZBA CZELADNA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, MODA, WYBITNOŚĆ, BIEGUN, FORMA DRUKOWA, PODZIEMIE, NASZYWKA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, JAZDA, PARA MINIMALNA, PACZKA, AWARIA, KRĄG POLARNY, OLBERS, OBRĘCZ, DELIKT KONSTYTUCYJNY, GWASZ, ODBITKA, OKULIZACJA, TAPETA, DREN, LUGIER, LOBOTOMIA, DOKTOREK, PARA 0, BOKSERKA, CHUJNIA Z GRZYBNIĄ, SZPONA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, POŁĄCZENIE, REKREACJA, KOTLET SCHABOWY, OKLAHOMA, BARIERA TECHNICZNA, USŁUGI SPOŁECZNE, SZCZUR TUNELOWY, ODPŁYW, RYZYKO KURSOWE, RURKA INTUBACYJNA, KABRIOLECIK, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, MINI-ALBUM, DOM HANDLOWY, MISTERIUM PASYJNE, CEDZIDŁO, GŁOSKA NOSOWA, TURYSTYKA SEKSUALNA, POSIADŁOŚĆ, MOBIL, KONSTELACJA, NIEPOKALANEK MNISI, KOSZULKA, KULA, POŚWIĘCENIE, LINIA WIDMOWA, NIECZYNNOŚĆ, MINUTA, WZORZEC, GORĄCA KREW, SINICA, DŹWIGAR, SĄD SZCZEGÓŁOWY, OBŁÓG, DUJKERY, MAGNOLIA, ZEPSUCIE, SUKMANA, IROKEZKA, TRANSPORTÓWKA, SZPIK KOSTNY, BĄK, ODPRYSK, ŁYSIENIE POSPOLITE, CHUDOŚĆ, ŻABKA, BOCZNIAK, PTASIE MLECZKO, MASZYNA ELEKTRYCZNA, BARANEK, PUNKROCK, GŁĄBIK, ANOMIA, MRÓWKA, AFERKA, AUTOBUS CZŁONOWY, SZYLD, S.Y, TERCJA, PRZEZIERNIK, PROCES KONSOLIDACYJNY, CIOCIA, MAZER, ARESZT DOMOWY, PODKŁAD, NESTOR, METYLOTROFIA, KSIĘGA WIECZYSTA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, ZAWODOWOŚĆ, WIEŚ, PRZEWÓD, WERSJA ALFA, WILKOM, BARETKA, BILBORD, PATRYLINEARNOŚĆ, NIEWINNA KREW, ŚRODEK PRAWNY, INTEGRACJA PIONOWA, UDAR MÓZGOWY, DEPESZA, CEL, BEZCIELESNOŚĆ, RYKSZA, ZAPONA, KABEL, EWOLUCJA, SCHRONIENIE, HERBATNIK, KĘS, TELEKONWERTER, WRZUTA, TOP, DUROMER, WARKOCZ, WIEŻA KONTROLNA, BLISKIE SPOTKANIE, PŁATECZEK, NADZIEMNOŚĆ, ATMOSFERA, ZWAŁA, GUMA ARABSKA, WOKALIZA, ZBIOREK, PEŁNOMOCNICTWO, PARAROTACYZM, OCZY SZEROKO OTWARTE, KOCIOŁ WIROWY, HACZYK, FRYZ ARKADOWY, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, PORZĄDNOŚĆ, KOŹLAREK, HELIOFIT, WIŚNIÓWKA, NOTKA, SKALA, DZIESIĄTKA, SZPACHLA, NIEPRZYTOMNOŚĆ, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ASTROTURFING, ŁAWRA, PRÓŻNIA SPOŁECZNA, ELOPSOPODOBNE, TERMINAL PASAŻERSKI, MŁOT KAFAROWY, KOSMOS, MORENA KOŃCOWA, GWIZDEK, WSPÓŁKATEDRA, PIERWSZOŚĆ, NEANDERTALCZYK, ZASTOINA, FASOLA ZŁOTA, ARTEFAKT, NIESPIESZNOŚĆ, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, BIS, AKADEMIK, LOGIKA ZDAŃ, KOMISANT, LAMPA, CZAS TERAŹNIEJSZY, BIAŁA ŚMIERĆ, MIĘTÓWKA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, ARABICA, PRAWO ZATRZYMANIA, OSMYK, BUGAJ, CZĘŚĆ ZAMIENNA, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, SEKS, DUPLIKACJA, PRZENOŚNOŚĆ, SER ŻÓŁTY, BEGONIA, SYSTEMIK, CUKIER, WATERPROOF, TERYNA, GLACE, BALET, MISJONARZ, WNĘTER, KAWA ROZPUSZCZALNA, PEAN, CZASZA, BAN, POLEWKA, ZACIERKA, SZWEDZKI, SUTANELA, KWASEK, SŁUŻKA, PRAKTYCZNOŚĆ, WYCIĄG, RETUSZ, INDIANA, REGULARNOŚĆ, NAZWA KODOWA, DROGA KONIECZNA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, KONFISKATA, LITERATURA FAKTU, SIEKANIEC, SONIFIKACJA, UROCZYSKO, PŁÓD, KONIUNKCJA, MASZT, PATOLA, MINIATURKA, REPREZENTACJA, D, KOPALNIA ZŁOTA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, CYKL WYDAWNICZY, ODKOS, SESJA, KET, POKRYCIE, MAGNESIK, KRĘGARSTWO, SZCZAW, KLEDONISMANCJA, KIEŁ, PRZEMOC, ZBIORNIK, EGRETA, DYMARKA, TRYSKAWKA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, ZACHŁYŚNIĘCIE, PODAGRA, SZCZYT, JASZCZURECZKA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, CIAŁO, WISCONSIN, MONOPOLISTA, ZROZUMIAŁOŚĆ, KARMNIK, WARZONKA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, PUSZKA, BOMBIARZ, DĘTKA, LASECZKA, PRZYDZIAŁ, KATAR, OKNO, GATUNEK SYNCHRONICZNY, JAJECZNICA, ADADŻIO, PĘCHERZYCA, DYWERGENCJA, IGLICA, TASMANIA, ŻYWOTNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.919 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: STAN NIEEFEKTYWNEGO DZIAŁANIA, PRZYNOSZENIA ZBYT MAŁYCH LUB ŻADNYCH KORZYŚCI, NIEWYRABIANIE ZAŁOŻONEJ NORMY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
nieefektywność, stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 14 lit.)
nieproduktywność, stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 16 lit.)
niewydajność, stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 12 lit.)
niewydolność, stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEEFEKTYWNOŚĆ
stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 14 lit.).
NIEPRODUKTYWNOŚĆ
stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 16 lit.).
NIEWYDAJNOŚĆ
stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 12 lit.).
NIEWYDOLNOŚĆ
stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x