STAN NIEEFEKTYWNEGO DZIAŁANIA, PRZYNOSZENIA ZBYT MAŁYCH LUB ŻADNYCH KORZYŚCI, NIEWYRABIANIE ZAŁOŻONEJ NORMY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEEFEKTYWNOŚĆ to:

stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 14 lit.)NIEPRODUKTYWNOŚĆ to:

stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 16 lit.)NIEWYDAJNOŚĆ to:

stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 12 lit.)NIEWYDOLNOŚĆ to:

stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN NIEEFEKTYWNEGO DZIAŁANIA, PRZYNOSZENIA ZBYT MAŁYCH LUB ŻADNYCH KORZYŚCI, NIEWYRABIANIE ZAŁOŻONEJ NORMY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.591

DRAMATURGIA, ZNAK, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, MOBILE, KRUŻGANEK, IMPULS, USZKO, BOROWIKOWA, PRZESTRZEŃ STANU, BLENDA, FORLANA, KWAS, DWUSTUZŁOTÓWKA, TEKA, RIODEJANERIO, KULT ŚWIĄTYNNY, PIĘCIOZŁOTÓWKA, SYGNAŁEK, ALTERNATYWA, RENA, MROŻONKA, ESER, ADWEKCJA, PIEŚŃ, NIESZCZEROŚĆ, CHOCHOŁ, MONITORING PRZYRODNICZY, ARABIKA, SPORRAN, BILANS BRAMKOWY, TALERZ, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, LEBERWURST, STRZAŁKA, NACZYNIE OZDOBNE, PAPRYKARZ, ZASTRZALIN, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, AHA, KORONA, RZECZNIK PATENTOWY, PRZYLEPNOŚĆ, PRZYLŻEŃCE, MONAGAS, KULA, SKURCZ, WARKOCZ, JAŁOWIEC POSPOLITY, ORBITAL, WYŁAPYWACZ, WADA DREWNA, OBIEG, DYSHARMONIA, PELENG, METYS, DZ, POTENCJAŁ ZETA, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, ROZGAŁĘZIACZ, NIESKWAPLIWOŚĆ, SZTYFT, TYMBALIK, ZEFIR, FAŁSZERZ, CHŁODNIK, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, FISZUTKA, OBJĘTOŚĆ, OPLOT, PIRACTWO, WIR PIASKOWY, KRYNOLINA, FILTR WĘGLOWY, POLE DRUMLINOWE, ZBRODNIA, WAGA, CHUJNIA Z GRZYBNIĄ, UWIEŃCZENIE, MINERALIZACJA, RĄCZNIK, ALERT, RELIKWIA, STEMPEL, FANPAGE, ŻNIWIARKA, HALA, KANAŁ, PRÓŻNIA SOCJOLOGICZNA, KSIĘGA WIECZYSTA, ALKIERZ, RANA POSTRZAŁOWA, DACH, WOKALIZA, PRAWO BUDŻETOWE, AFERALNOŚĆ, NOSICIEL, REJESTR, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, KWALIFIKACJA PRAWNA, BON OŚWIATOWY, INSEKT, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, ARYTMIA, RURKA, AWANS, IKEBANA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, MONOGAMIA, ANALGEZJA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, IZOTERMIA, DERP, DOWCIPNIŚ, BRZEMIĘ, PUNKT WĘZŁOWY, KONDOMINIUM, KARTA MOBILIZACYJNA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, GRZYB NADRZEWNY, WTRYSK, INIEKCJA STRUMIENIOWA, KOŁO HISTORII, EMAKIMONO, CHARAKTERYSTYKA, KORONA DROGI, DROBIAZG, SKRAJNIK DZIOBOWY, ZAPALENIE, KRĄG KULTUROWY, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, MAŁY PALEC, PASSACAGLIA, DELUWIUM, FACIO, GŁADŹ, SIEDLISKO, ROZSTĘP, WĄŻ, ODPUST, NORZYCA, WŁÓCZĘGA, PIEPRZ CZERWONY, SZORY, KONDYCJA, STRYCH, KONDYCJA FINANSOWA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, ORBITA, CIĄŻA, ŚWIATŁO ZIELONE, EKSPROPRIACJA, POSTAĆ, KARDIGAN, CEREMONIAŁ, STACJA, DRESZCZE, WYPEŁNIENIE, PLIK GRAFICZNY, BUTELKA MIAROWA, JUDASZOWIEC, MIODOJADEK SZAROGARDŁY, BROSZURA, WÓR, ALBAŃSKOŚĆ, MISJA DYPLOMATYCZNA, PIRAT, BIEG, MASZTÓWKA, POŻYTECZNOŚĆ, SKROMNOŚĆ, PRĄTNIKOWCOWE, POZYTYW, MINORKA, POŁYKACZ, BEFKA, CZWÓRKA, MURZYSKO, KAMIKADZE, ROZPAD, BŁYSZCZYK, DEKONCENTRACJA, OBWÓD REZONANSOWY, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, PYTANIE, WRAK, FORMA, REPETYTYWNOŚĆ, ASTRAGAL, ADORACJA, PAŃSTWO AUTORYTARNE, APLIKACJA, HISTORIA, KORONA, BABCIA CIOTECZNA, REZEDA, RÓWNONOGI, DEKLARANT, LIŚCIEC, JON, POLIGAMICZNOŚĆ, WYWŁASZCZENIE, PRZEŻYCIE, ZABURZENIE, PLATFUS, PODEJŚCIE, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KORDON, MANIERY, ATŁAS, AZOLLA KAROLIŃSKA, STARTUP, WALC, MAGNES, HIBERNACJA, REWANŻ, APARAT REGENERACYJNY, PREFEKT APOSTOLSKI, FILAR, JAMA, ZAJAD, TRANSPORTOWIEC, KALIMBA, KOZŁEK LEKARSKI, STAN KRYTYCZNY, KOMENDA, LEMURKI, METODA DELFICKA, NALEWKA, BĄBEL, REZEDA, PEONIA, SZCZUR TUNELOWY, INSTYTUCJA PROCESOWA, LAK, UFNOŚĆ, OLEJ PALMOWY, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, IRRADIACJA, ASOCJACJA, SKÓRNIK, GYMKHANA, MOC ZNAMIONOWA, KONTRAKT TERMINOWY, SZCZĘKOT, TRASZKA GÓRSKA, SZCZAPA, NACZYNIE, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, PIKA, BARKAS, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, BABULINKA, PLASTYKA, LUTNIARZ, WODA Z MÓZGU, SIEĆ, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, CHOROBA VAQUEZA, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, ANORAK, ALIANT ZACHODNI, TETRAMER, PŁOMYK, CIARKI, KATATONIA, POLER, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, PLURALISTA, SZWEDZKOŚĆ, CEMENT, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, NIEWAŻNOŚĆ, CZESKI, LAVABO, EGZONUKLEAZA, CEWKA INDUKCYJNA, EKSTREMOFIL, SPIRITUS MOVENS, FAŁ, UJŚCIE, KALETKA, OWAD, REPREZENTACJA, TROL, ZNAKOMITOŚĆ, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, BETON, WARKOCZ, DEKLARACJA, AKCENT OSTRY, KOSÓWKA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, OCZKO, ŻEGLARZ, PIEPRZ RÓŻOWY, CHÓR, RZĄD, SIODEŁKOWCE, UZIOM, ?PIEPRZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.591 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN NIEEFEKTYWNEGO DZIAŁANIA, PRZYNOSZENIA ZBYT MAŁYCH LUB ŻADNYCH KORZYŚCI, NIEWYRABIANIE ZAŁOŻONEJ NORMY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: STAN NIEEFEKTYWNEGO DZIAŁANIA, PRZYNOSZENIA ZBYT MAŁYCH LUB ŻADNYCH KORZYŚCI, NIEWYRABIANIE ZAŁOŻONEJ NORMY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEEFEKTYWNOŚĆ stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 14 lit.)
NIEPRODUKTYWNOŚĆ stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 16 lit.)
NIEWYDAJNOŚĆ stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 12 lit.)
NIEWYDOLNOŚĆ stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEEFEKTYWNOŚĆ
stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 14 lit.).
NIEPRODUKTYWNOŚĆ
stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 16 lit.).
NIEWYDAJNOŚĆ
stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 12 lit.).
NIEWYDOLNOŚĆ
stan nieefektywnego działania, przynoszenia zbyt małych lub żadnych korzyści, niewyrabianie założonej normy (na 12 lit.).

Oprócz STAN NIEEFEKTYWNEGO DZIAŁANIA, PRZYNOSZENIA ZBYT MAŁYCH LUB ŻADNYCH KORZYŚCI, NIEWYRABIANIE ZAŁOŻONEJ NORMY sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - STAN NIEEFEKTYWNEGO DZIAŁANIA, PRZYNOSZENIA ZBYT MAŁYCH LUB ŻADNYCH KORZYŚCI, NIEWYRABIANIE ZAŁOŻONEJ NORMY. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x