ŚWIADOME I PLANOWE ZMIANY W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM, ZMIERZAJĄCE DO GOSPODARCZEGO WYKORZYSTANIA EKOSYSTEMÓW (DLA CELÓW NP. ROLNICZYCH, TURYSTYCZNYCH ITD.) LUB PRZYWRACANIE EKOLOGICZNEJ FUNKCJI EKOSYSTEMÓW I KRAJOBRAZÓW (RENATURYZACJA, RENATURALIZACJA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA to:

świadome i planowe zmiany w środowisku przyrodniczym, zmierzające do gospodarczego wykorzystania ekosystemów (dla celów np. rolniczych, turystycznych itd.) lub przywracanie ekologicznej funkcji ekosystemów i krajobrazów (renaturyzacja, renaturalizacja) (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚWIADOME I PLANOWE ZMIANY W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM, ZMIERZAJĄCE DO GOSPODARCZEGO WYKORZYSTANIA EKOSYSTEMÓW (DLA CELÓW NP. ROLNICZYCH, TURYSTYCZNYCH ITD.) LUB PRZYWRACANIE EKOLOGICZNEJ FUNKCJI EKOSYSTEMÓW I KRAJOBRAZÓW (RENATURYZACJA, RENATURALIZACJA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.035

PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, PENTAPTYK, PLOMBA, WIZA WYJAZDOWA, CZWORONÓG, DACHÓWKA, RASA, KANTONISTA, FUJARKA, STOPKA, PLATFORMA CYFROWA, PIĘTA ACHILLESOWA, KOPISTKA, CENZURA, FORTECA, SALCESON, DUROPLAST, PROTETYKA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, GEODEZJA WYŻSZA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, GOLONKA, GAZ MIEJSKI, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, SUCHAR, WYWIAD, SOS, HIPERTONIA, SZARAK, JAWNOŚĆ, DYFUZJONIZM, TAGER, ZAPŁON, PŁACA ZASADNICZA, MALUNEK, ANSAMBL, MŁAKA, BRZYDACTWO, SMILEY, KILLER, KRÓLEWICZĄTKO, PŁÓD, OMEN, MONOCENTRYZM, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, ŚLIWKA, PRZECHOWALNICTWO, SZTYFT, PASKUDA, KREPA, KRĘG, ATREZJA POCHWY, JOAN, SKURCZLIWOŚĆ, ESPADRYLA, JUDASZOWE SREBRNIKI, KOPUŁA PANCERNA, MUZYCZNOŚĆ, STOCZNIA, FLOTA, SWETER, STAUROPIGIA, CZEKOLADA, MOHRG, KILOBAJT, KRYZA, TRZECI PLAN, ANYŻEK, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, DEZERTER, MAKINTOSZ, PADOK, BABINIEC, KSIĄŻĘ, BULLA, REKREACJA, POR, PRAWO CURIE-WEISSA, PRÓBA TUBERKULINOWA, HALA PERONOWA, BATAGUROWATE, KORMORAN ŻÓŁTODZIOBY, AHISTORYZM, ALA, RANGA, KORNET, WIESZAK, MUZYKA, KIELICH, DZIELNIK, ELEGIA, WYCISK, OBUWIE, NAPPA, CZEREMCHA, ESTOŃSKOŚĆ, SZMATKA, ANITA, MGŁA, REKOMENDACJA, MAGAZYN, WYLEW, POR, LEKCJA, LICZARKA BANKNOTÓW, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, PIEŚŃ, GATUNEK PARASOLOWY, PÓŁWEŁNA, OKRZOS, MECENASOSTWO, MAJĄTEK NIERUCHOMY, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, KWAS, MAKROELEMENT, ALBUM, BASEN, NOTOWANIA, POMOC STYPENDIALNA, LUK, KAPITUŁA, WAMPIREK, SKRĘT, KONSULAT, SUPEL, ŁOPATA, INSTALOWANIE, DUMP, FORLANA, POJEMNOŚĆ POLOWA, USZAK, BISIOR, PRZERÓB, ANGLOFOBIA, AGNOSTYCYZM, HOMOSEKSUALIZM, KONFRONTACJA, MICZURINIZM, BESTIARIUSZ, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, PRZEJAZD KOLEJOWY, MROZIWO, POETA LAUREATUS, PŁUCZKA, POMPA PUSZKOWA, LOGIKA ZDAŃ, NADFIOLET, PREPARAT, PODAŻ NIEELASTYCZNA, SADOWISKO, SURDYNKA, PRZYPAŁ, GRZEBACZ, KULTYSTA, PLEŚNIAK, LANDRYNKA, EGZORCYZM, SZPILKA, GENE, BLOK RYSUNKOWY, KRAŃCÓWKA, NIEMIASZEK, PIEŚŃ, MORALIZACJA, ŚWIERSZCZYK, ŁASKUN, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, MONITOR, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, THAULOW, SAGAN, PLIK, KITEKAT, BONANZA, LAWOWANIE, TYMPANON, ŁEBEK, CZĄSTECZKA, PUNA, GRZYB NIEJADALNY, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, GRUPA ARYLOWA, ALKILACJA, PANTOGRAF, TUNIKA, ROLNIK INDYWIDUALNY, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, ZŁĄCZE, GABINECIK, PYTANIE RETORYCZNE, DOBROSĄSIEDZTWO, RDZA, TARCZA, DROBNICOWIEC, BISEKS, OPĘTANY, PAPILOTKA, PAS, PLAZMA, CZAPRAK, CZĄBER, LANE KLUSKI, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, RYZYKO OPERACYJNE, CZĄBER, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, MINESTRONE, KURTYNA, PARAFRAZA, WAŁKOŃ, ZAKURZENIE, SIAD, PANIER, POŻYCZKA, DEKADA, BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE, LIST OTWARTY, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, AURORA, PRZEWIELEBNOŚĆ, KONDENSACJA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, TARYFA ULGOWA, KOŃ ZIMNOKRWISTY, LISTWA, TELEMARK, ANATOL, MAKART, ROKOKO, METAL NIEŻELAZNY, KUFF, DIAFANOSKOPIA, KWINTET, BLISKIE SPOTKANIE, TECHNIKA ANALOGOWA, MANIERA, PREZYDENCJA, SINIEC, DEMOTYWATOR, CHUDZIĄTKO, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, LAS, RUCH CIĄGŁY, KRUCHE CIASTO, HASŁO WYWOŁAWCZE, EMOTIKONA, KOK, JĘZYK, ANGIELSKOŚĆ, MONETA OBIEGOWA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, CHARYZMA, ROZKRUSZ, STATYSTA, PŁETWAL, KASA, WIECZÓR KAWALERSKI, DWUDZIESTY SIÓDMY, NAGANNOŚĆ, DYPTYK, TEKSASY, JEZIORO POLODOWCOWE, MIĘSOŻERCA, PRYSZNIC, BAGIENNIK OBŁY, RASOWOŚĆ, FORMA ODLEWNICZA, PLAN ZDJĘCIOWY, KOMIN, SIŁY, PASEK, FILIGRAN, ODTWÓRCA, WILGOTNOŚĆ, PŁYWAK, FERMATA, OCHRONNIK, KWARTET, PAPROĆ WODNA, SPARRINGPARTNER, SUROWICA, MADONNA, KOLEJKA GÓRSKA, ŻYDOWIN, UNIZM, CHRZĄSZCZ WODNY, OBRĘB EWIDENCYJNY, GUZIK, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ODSTRZAŁ, LICZMAN, TŁO, TYNK, CZOŁOWNICA, KONTAKT, ?MIESZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.035 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚWIADOME I PLANOWE ZMIANY W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM, ZMIERZAJĄCE DO GOSPODARCZEGO WYKORZYSTANIA EKOSYSTEMÓW (DLA CELÓW NP. ROLNICZYCH, TURYSTYCZNYCH ITD.) LUB PRZYWRACANIE EKOLOGICZNEJ FUNKCJI EKOSYSTEMÓW I KRAJOBRAZÓW (RENATURYZACJA, RENATURALIZACJA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚWIADOME I PLANOWE ZMIANY W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM, ZMIERZAJĄCE DO GOSPODARCZEGO WYKORZYSTANIA EKOSYSTEMÓW (DLA CELÓW NP. ROLNICZYCH, TURYSTYCZNYCH ITD.) LUB PRZYWRACANIE EKOLOGICZNEJ FUNKCJI EKOSYSTEMÓW I KRAJOBRAZÓW (RENATURYZACJA, RENATURALIZACJA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA świadome i planowe zmiany w środowisku przyrodniczym, zmierzające do gospodarczego wykorzystania ekosystemów (dla celów np. rolniczych, turystycznych itd.) lub przywracanie ekologicznej funkcji ekosystemów i krajobrazów (renaturyzacja, renaturalizacja) (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA
świadome i planowe zmiany w środowisku przyrodniczym, zmierzające do gospodarczego wykorzystania ekosystemów (dla celów np. rolniczych, turystycznych itd.) lub przywracanie ekologicznej funkcji ekosystemów i krajobrazów (renaturyzacja, renaturalizacja) (na 23 lit.).

Oprócz ŚWIADOME I PLANOWE ZMIANY W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM, ZMIERZAJĄCE DO GOSPODARCZEGO WYKORZYSTANIA EKOSYSTEMÓW (DLA CELÓW NP. ROLNICZYCH, TURYSTYCZNYCH ITD.) LUB PRZYWRACANIE EKOLOGICZNEJ FUNKCJI EKOSYSTEMÓW I KRAJOBRAZÓW (RENATURYZACJA, RENATURALIZACJA) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ŚWIADOME I PLANOWE ZMIANY W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM, ZMIERZAJĄCE DO GOSPODARCZEGO WYKORZYSTANIA EKOSYSTEMÓW (DLA CELÓW NP. ROLNICZYCH, TURYSTYCZNYCH ITD.) LUB PRZYWRACANIE EKOLOGICZNEJ FUNKCJI EKOSYSTEMÓW I KRAJOBRAZÓW (RENATURYZACJA, RENATURALIZACJA). Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x