RZECZ (CZĘSTO GABLOTKA, PUDEŁKO, SZKATUŁKA) LUB URZĄDZENIE, KTÓRE SŁUŻY DO PREZENTOWANIA PEWNYCH TOWARÓW, OBIEKTÓW, ELEMENTÓW OFERTY HANDLOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PREZENTER to:

rzecz (często gablotka, pudełko, szkatułka) lub urządzenie, które służy do prezentowania pewnych towarów, obiektów, elementów oferty handlowej (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PREZENTER

PREZENTER to:

osoba zapowiadająca poszczególne programy w stacji radiowej lub telewizyjnej, także prowadząca program estradowy, informacyjny, blok tematyczny lub inny program składający się z części (na 9 lit.)PREZENTER to:

demonstrator, ktoś, kto coś prezentuje, np. na jakimś pokazie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZECZ (CZĘSTO GABLOTKA, PUDEŁKO, SZKATUŁKA) LUB URZĄDZENIE, KTÓRE SŁUŻY DO PREZENTOWANIA PEWNYCH TOWARÓW, OBIEKTÓW, ELEMENTÓW OFERTY HANDLOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.570

USPOKAJACZ, KARDIOTOKOGRAF, PERKOLACJA, WAŁEK, IDIOM, WRĘBNIK, TOPENANT, OWAD, KOŁOWRÓT, DYSONANS, KLASTER, KARTA, REHABILITACJA, DOWÓD RZECZOWY, PREKURSOR, CHAŁTURNIK, GAZ BŁOTNY, ZERÓWKA, PARK MASZYNOWY, DOMOKRĄŻCA, HASŁO, ANTYFONA, ADAPTER CUMOWNICZY, ŚLIWA, OZOREK, ROZWOLNIENIE, KOTWICA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, KLUCZ, MODUŁ, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, SPORT MOTOROWY, SKALA, WACHLARZ, ROZMARYN, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, MARENGO, KÓZKI, SUSZARKA, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, LAMPA KSENONOWA, NUCZA, CARAT, UDRĘCZENIE, DROGA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, SILOS, TAPER, GALISYJCZYK, KOSZYKÓWKA ULICZNA, ODSTRZAŁ, WYPEŁNIENIE, DŹWIG, REAKTOR, TALAR, PISTOLET, EWOLUCJA KASKADERSKA, POLIPTYK, MASZYNKA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, NORMALIZACJA, AIOLI, KAUKAZ, ŚCIÓŁKOWANIE, LIMIT POŁOWOWY, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, TYGIEL, ŻYŁKA, LOCO, PLAN, PANTOGRAF, INTERPRETATOR, CIŚNIENIE KRWI, COKÓŁ, WARSTWA OZONOWA, KOCIOŁ EWORSYJNY, KIFOZA, SKUMBRIA, SĄŻNISTOŚĆ, MATRYCA STRUKTURALNA, NIESPAW, MODEL, KOGUT, ŚWINIARKA, ARAB, WSPÓŁWŁAŚCICIELSTWO, SKUPINA, POJAZD GĄSIENICOWY, GNOJOWNIK, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, RECEPTYWNOŚĆ, STYL ARCHITEKTONICZNY, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, MAKINTOSZ, STENOKARDIA, RZECZ PRZYSZŁA, SIŁA, ŁAGIER, SZCZOTKA, PANTOFELNIK, NAUPLIUS, BIERWIONO, KWADRAT, ZAWARTOŚĆ, DEZAWUACJA, M, WOLA, WŁAŚCIWOŚĆ, OZONEK, ASNYKOWIEC, CZYNNIK NIECENOWY, AMORFIK, GŁOWNIA, CZOŁDAR, GYMKHANA, ODMRAŻACZ, MANIPULATOR, USTRÓJ, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, SZASZŁYKARNIA, OKRZEMKI, EMAKI, AKT, SAKLA, MASZYNOWNIA, ZBRODNIA STALINOWSKA, CZARNUCH, REKWIZYCJA, ASTRONOMIA, PĘDZLIK, ŚRUBOWIEC, IZOLATORIUM, SEJSMOGRAM, AERATOR, PAGINATOR, PRAWO WAGNERA, ŁOWCA GŁÓW, HABANERA, GRZYB NIEJADALNY, SZEREG HOMOLOGICZNY, PHISHING, ARKADA, DZIENNIK URZĘDOWY, PIERDOLENIE O SZOPENIE, PRZECIWNIK, ELEKTROMAGNES, PTASZEK, BEZWODNIK, DIAFON, FROTKA, KIOSK MULTIMEDIALNY, DYSZEL, LAMPERIA, MINUTNIK, STREFA BUFOROWA, ŻYDOWSKOŚĆ, TRACKBALL, STAUROPIGIA, SZPATUŁKA, DRINK-BAR, SZYBKOZŁĄCZKA, PARYTET, MOTYW, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, BARWICZKA, KWIATECZEK, AGENT, KIEŁBACHA, ZBROJA PEŁNA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, MOSTEK, SMOLUCH, MONSTRUM, TYFON, HOMOGENIZACJA, PODBIERACZ, SMOŁOWIEC, KARAFECZKA, JABŁOŃ KWIECISTA, CEMENT, OGONEK, KATAPULTOWANIE, PUNKT ODNIESIENIA, OSTANIEC DEFLACYJNY, EMITOFAGIA, SKUNKS, FASOLA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, OŚNIK, POLARYZACJA, WYPAŁ, SIEROTA SPOŁECZNA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, ORBITER, UBOGI KREWNY, EKWILIBRYSTYKA, DZIWA, ŻYDEK, TARAS, WRONIE OKO, PODKASTING, SZARE KLUSKI, WYZWALACZ, POLE STACJONARNE, WNĘTRZE, BULAJ, SIOSTRA, WICINA, NASTURCJA, WŁÓKNIAK TWARDY, PRAWO GŁOSOWE, PAMIĘTNIK, SERWER WIDEO, OKLUZJA, BALONET, GĄBKA, KAWALKATA, CZAS PRZESZŁY, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, OGNIWO CLARKA, NAKŁADKA, KLIN, STADIONIK, BOSS, REKWIZYCJA, GEOMANCJA, ZWŁOKI, MATNIA, LIMNOCHARYSOWATE, SZESNASTKA, RYBONUKLEAZA, LINIA, KLEJÓWKA, WIDOWISKO, STEP, IDEAŁ PIERWSZY, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, ZESTAWIK, CZAPKA TEKTONICZNA, STOS, GRZYBIARZ, OSŁABIACZ ODRZUTU, FAKSYMILE, MAKIMONO, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, UKŁAD PLANETARNY, WPŁATA, WIKARYZM EKOLOGICZNY, PRZEWÓD, KRZYŻÓWKA, IZBA ROZLICZENIOWA, IMMUNIZACJA CZYNNA, SALWA BURTOWA, ROZRABIAKA, PARTNERKA, STATUS MATERIALNY, WISZER, ORLĘ, APARAT REGENERACYJNY, CIEK, WIDMO CZĄSTECZKOWE, POJAZD ZAPRZĘGOWY, PRZEMOC, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, RĘKAWICA, OWOC, RYSUNEK TECHNICZNY, PRĄTNIKOWCE, KASECIAK, PRZETARG, NATURA, GMINNOŚĆ, CIEPLICA, MENU, KONSUMENT, BUT NARCIARSKI, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, WŁÓKA, JOSE, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, DYSTANS, SZMACIARZ, SYFON, UPGRADE, NAWIS, WYDERKA, WYCZARTEROWANIE, GWIAZDKA, NAWAŁNICA, KANONIERKA, OBŁĘK, WYNURZENIE, KLUZA, NAGOŚĆ, SZWADRON ŚMIERCI, MIARKOWNIK SPALANIA, STRATA, SIATECZKA, ZACISZNOŚĆ, ?JAŁOWA MARTWICA KOŚCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.570 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZECZ (CZĘSTO GABLOTKA, PUDEŁKO, SZKATUŁKA) LUB URZĄDZENIE, KTÓRE SŁUŻY DO PREZENTOWANIA PEWNYCH TOWARÓW, OBIEKTÓW, ELEMENTÓW OFERTY HANDLOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZECZ (CZĘSTO GABLOTKA, PUDEŁKO, SZKATUŁKA) LUB URZĄDZENIE, KTÓRE SŁUŻY DO PREZENTOWANIA PEWNYCH TOWARÓW, OBIEKTÓW, ELEMENTÓW OFERTY HANDLOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PREZENTER rzecz (często gablotka, pudełko, szkatułka) lub urządzenie, które służy do prezentowania pewnych towarów, obiektów, elementów oferty handlowej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PREZENTER
rzecz (często gablotka, pudełko, szkatułka) lub urządzenie, które służy do prezentowania pewnych towarów, obiektów, elementów oferty handlowej (na 9 lit.).

Oprócz RZECZ (CZĘSTO GABLOTKA, PUDEŁKO, SZKATUŁKA) LUB URZĄDZENIE, KTÓRE SŁUŻY DO PREZENTOWANIA PEWNYCH TOWARÓW, OBIEKTÓW, ELEMENTÓW OFERTY HANDLOWEJ sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - RZECZ (CZĘSTO GABLOTKA, PUDEŁKO, SZKATUŁKA) LUB URZĄDZENIE, KTÓRE SŁUŻY DO PREZENTOWANIA PEWNYCH TOWARÓW, OBIEKTÓW, ELEMENTÓW OFERTY HANDLOWEJ. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast