PRZENOŚNE URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO KATALOGOWANIA I ODSŁUCHIWANIA PLIKÓW DŹWIĘKOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMPETRÓJKA to:

przenośne urządzenie służące do katalogowania i odsłuchiwania plików dźwiękowych (na 10 lit.)MP3 to:

przenośne urządzenie służące do katalogowania i odsłuchiwania plików dźwiękowych (na 3 lit.)ODTWARZACZ EMPETRÓJEK to:

przenośne urządzenie służące do katalogowania i odsłuchiwania plików dźwiękowych (na 20 lit.)ODTWARZACZ MP3 to:

przenośne urządzenie służące do katalogowania i odsłuchiwania plików dźwiękowych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNE URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO KATALOGOWANIA I ODSŁUCHIWANIA PLIKÓW DŹWIĘKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.271

URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, BUSTER, RESPIRATOR, WYKRYWACZ METALU, GNIAZDKO, ZAPISYWACZ, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, RADAR, CECHOWNIK, KLIKER, AUTOMAT, SYNTETYZATOR, NIECKA WYPADOWA, POLAROGRAF, EGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY, KAZALNICA, DEKODER, RADAR GEOLOGICZNY, CZERPAK, GNIAZDKO TELEFONICZNE, WYPYCHACZ, TRĄBKA, DOJARKA, PRZECINACZKA, WANNA, KODER, MASZYNA MATEMATYCZNA, STACJA HYDROLOKACYJNA, MASELNICA, PĘDNIK O NAPĘDZIE MIĘŚNIOWYM, FILTR PALIWA, PRZEDŁUŻACZ, KASA, KWIATEK, KOMORA POGŁOSOWA, CYRYLICA, MIKROSKOP WARSZTATOWY, SSAK, NADAJNIK RADIOWY, ŚCISKACZ, SURDYNA, ADAPTER, SZARPANKA, CHRONOGRAF, BEMAR, PLETYZMOGRAF, AKUMULATOR HYDRAULICZNY, POGŁĘBIARKA, ARMATKA, TUNEL CHŁODNICZY, KONSOLETA, PADDLE, MIEDNICOMIERZ, KOSA, WYBIERAK, GRZEJNIK ELEKTRYCZNY, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, BUTELKA LEJDEJSKA, NADMUCH, HELING, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, PIEC, RÓW MELIORACYJNY, NACZYNIE OZDOBNE, SAMOŁÓWKA, OKNO DIALOGOWE, WIĘŹBA, WYPARZACZ, KIBELEK, NOŚNIK, SPIROMETR, WIHAJSTER, SEDES, DYMARKA, EUDIOMETR, PACA, TYFON, KUCHENKA MIKROFALOWA, MOKSA, POSKROM, SZCZĘKONÓŻA, MIKROFALÓWKA, STUDIO NAGRAŃ, MESA, WIERTARKA, PALNIK, SZKLANKA, ADRES, MIKSER, PIASECZNICA, METODY LAPUNOWA, KOŁO GARNCARSKIE, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, INTERFEJS, ODBIERACZ, WOLANT, ANTENA, REJESTR, ŁAZIK, KRATER, PLOTTER, LAMPA, WYBIERACZ, PUCHAR, FILETA, MASZYNA ŻAKARDOWA, KLUCZ PŁASKI, PRZYRZĄD POMIAROWY, KOSTECZKA SŁUCHOWA, OBWODNICA POZAMIEJSKA, KIOSK MULTIMEDIALNY, SPŁONKA, DIAMENTÓWKA, MATERIAŁ SIEWNY, GRACA, LAMPA BŁYSKOWA, OPÓR WZNIESIENIA, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, MIECH, APARAT WYLĘGOWY, PODGLĄD, ZAGĘSZCZARKA, SKYFOS, BUTYRKI, PIEC, LODOWNIK, KRAJALNICA, DEFIBRYLATOR, RURA CROOKESA, KOMPAKTOR, GAZOMETR, SZCZYPCE, SILNIK WIATROWY, ELEKTROMAGNES, KOTBELKA, KLIMAKONWEKTOR, MIKROSILNIK, SELEKTOR, ZAMRAŻARKA, SERNIK, TARYFA CELNA, WYCIĄG, KUŹNIA, KADŹ ZACIERNA, ROZRZUTNIK, BUŁCZARKA, TOMOGRAF KOMPUTEROWY, KORYTO, WENTYL, BLOKADA ALKOHOLOWA, METEOROGRAF, DALEKOPIS, BUFOR, SONY, CHŁODNICA, KIERZNIA, RESTART, MIESZACZ, ZWIJACZ, PIEKARNIA, AKSJOMAT, LOKATOR, PĘDNIA, CZUJNIK WĄTKOWY, HYDROLOKATOR, SKANER OPTYCZNY, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, TUNEL AERODYNAMICZNY, RERECORDING, REAKTOR JĄDROWY, ROBOT KUCHENNY, DYSTRYBUTOR, KOPACZKA, MASZYNA DO SZYCIA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, SYSTEM, HALLOTRON, URZĄDZENIE RADIOWE, MIESZEK, WYCIĄG, SELEKTOR NEUTRONÓW, POMPA, UPUST, WOLE, STACJA KLIENCKA, DZBANEK NA KWIATY, PŁYTA, INSTALACJA, ZIĘBIARKA, NADAJNIK, MINERALIZATOR, SZAFA GRAJĄCA, RYFLA, PODGRZEWACZ, PRASA GADZINOWA, SONAR, WARNIK, SYNTETYZER, LOKALIZATOR, ZASTAWA STOŁOWA, MŁOT, WIATROWSKAZ, MAGISTRALA, PODWIĘŹ, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, TRÓJKĄT, MEDIUM, PRZEŁĄCZNICA, ŚMIGŁO, SIŁOWNIA WIATROWA, REKORDER AWARYJNY, KIEŁBAŚNICA, WEJŚCIE, ELEKTROENCEFALOGRAF, BOM ŁADUNKOWY, RADAR, TORRENT, MAGNESIK, WINDA, OSŁABIACZ PODRZUTU, WENTYL, HOLTER, ATRITOR, PILOT, RÓG MGŁOWY, PISMO STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKIE, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, OKAP, ROZRUSZNIK SERCA, PRZETWORNIK, KAZAMATY, ZŁĄCZE, MIKROWELA, TRENAŻER, FOTOLAB, ZNAK NAWIGACYJNY, DALMIERZ LASEROWY, HOLTER EKG, CHRAPY, TRAŁ, FONIA, TIMER, KOMPAKT, EKSPRES, OPYLACZ, STEROWNIK, CZUWAK, KONWERTER, SZKANDELA, AKTYNOGRAF, SPEKTROMETR MASOWY, SONDA, NACIĄG, SPRZĘT MECHANICZNY, HAMULEC WYLOTOWY, WYKROJNIK INTROLIGATORSKI, LAMPA CROOKESA, KRET, GENERATOR ELEKTRYCZNY, URZĄDZENIE MECHANICZNE, GRAFOSKOP, UKŁAD CAŁKUJĄCY, SONDA, TACHOGRAF, APARAT KIPPA, SKŁAD, KLISZOGRAF, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, TŁOCZARNIA, SPAWARKA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, PLUWIOGRAF, OCZYSZCZACZ, HAMULEC POMIAROWY, WYCIĄGACZ, TRATWA RATUNKOWA, MOŹDZIERZ KASZARSKI, POKRYWA SKRZYDŁOWA, WESOŁE MIASTECZKO, KOŁYSKA, OGIEŃ, KNAGA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, DYSK LOKALNY, POJAZD LATAJĄCY, BĄCZEK, DOKŁADNOŚĆ, ZASTAWKA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, TALERZ, TURBINKA KOWALSKIEGO, ODMRAŻACZ, OBDZIERACZ, ŚCISKACZ, PAŁECZKI NAPIERA, ŻÓŁW NOROWY, OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY, NOSIDŁO, PREZENTER, ?TONAŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.271 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNE URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO KATALOGOWANIA I ODSŁUCHIWANIA PLIKÓW DŹWIĘKOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNE URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO KATALOGOWANIA I ODSŁUCHIWANIA PLIKÓW DŹWIĘKOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMPETRÓJKA przenośne urządzenie służące do katalogowania i odsłuchiwania plików dźwiękowych (na 10 lit.)
MP3 przenośne urządzenie służące do katalogowania i odsłuchiwania plików dźwiękowych (na 3 lit.)
ODTWARZACZ EMPETRÓJEK przenośne urządzenie służące do katalogowania i odsłuchiwania plików dźwiękowych (na 20 lit.)
ODTWARZACZ MP3 przenośne urządzenie służące do katalogowania i odsłuchiwania plików dźwiękowych (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMPETRÓJKA
przenośne urządzenie służące do katalogowania i odsłuchiwania plików dźwiękowych (na 10 lit.).
MP3
przenośne urządzenie służące do katalogowania i odsłuchiwania plików dźwiękowych (na 3 lit.).
ODTWARZACZ EMPETRÓJEK
przenośne urządzenie służące do katalogowania i odsłuchiwania plików dźwiękowych (na 20 lit.).
ODTWARZACZ MP3
przenośne urządzenie służące do katalogowania i odsłuchiwania plików dźwiękowych (na 13 lit.).

Oprócz PRZENOŚNE URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO KATALOGOWANIA I ODSŁUCHIWANIA PLIKÓW DŹWIĘKOWYCH sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - PRZENOŚNE URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO KATALOGOWANIA I ODSŁUCHIWANIA PLIKÓW DŹWIĘKOWYCH. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x