URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO WYRZUCENIA FOTELA LUB KABINY Z PILOTEM W RAZIE AWARII SAMOLOTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KATAPULTA to:

urządzenie przeznaczone do wyrzucenia fotela lub kabiny z pilotem w razie awarii samolotu (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KATAPULTA

KATAPULTA to:

machina miotająca pociski wykorzystywana głównie w starożytności i średniowieczu (na 9 lit.)KATAPULTA to:

urządzenie stałe lub przewoźne, umożliwiające start samolotu z pasa o ograniczonej długości i dowolnej powierzchni (na 9 lit.)KATAPULTA to:

urządzenie do skracania drogi startu samolotu stosowane głównie na lotniskowcach (na 9 lit.)KATAPULTA to:

machina wojenna używana do miotania pocisków (na 9 lit.)KATAPULTA to:

urządzenie do wyrzucania z samolotu fotela lub kabiny w celu ratowania ludzi lub ładunku (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO WYRZUCENIA FOTELA LUB KABINY Z PILOTEM W RAZIE AWARII SAMOLOTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.167

STRATA, SŁUPICA, BARWA, OMYK, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, LINA, APARAT, PRZYKURCZ, POLARNA CZAPA LODOWA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, STANDARD EMISYJNY, PEDOFILIA, NAKRĘTKA, CIĄGI, JONIZACJA, DIABEŁEK, WYDZIELINA, SUBSTRAT, SKLEPIENIE ŻEBROWE, OGÓR, ZAPINKA, ADRES KORESPONDENCYJNY, TOALETA, AZOLLA, SZKOCKOŚĆ, MARMURKOWANIE, KOŁNIERZ, KISZONKA, KAPISZON, KOLOR OCHRONNY, NOOBEK, GAZOLINA, PRZEWÓD KOMINOWY, MOSTEK, POLEPA, ZABIEG LECZNICZY, FROTTOLA, DRŻĄCZKA, ODWYKÓWKA, KUBRAK, ANALIZATOR, OKULARY, PĘDNIK O NAPĘDZIE MECHANICZNYM, OKŁAD, MARTWIAK, KRAJ, KESON, BLOK, ALAN, OBRZĘK, PEAN, ZAPOŻYCZENIE, SŁUPISKO, WINDA, SIUR, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, REKWIZYCJA, KOLORYT, BAMBUS, STATEK KORSARSKI, GEODYN, LUMINATOR, DUPEK ŻOŁĘDNY, ŻEBERKA, PRACE KONSERWACYJNE, MANGANIAN, PERSPEKTYWA, MASKA, KAZAMATA, TUBA, PLAKIETA, IMPRESJA, PÓŁWYSEP, MIĘTÓWKA, GASTROFAZA, NAKAZ, PANGSZURA INDYJSKA, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, MADRAS, ŚLIZG, MIKROMACIERZ DNA, TRZYNASTY, LISTEK, UBARWIENIE OCHRONNE, ŚMIETANKA, BĄK, AKROBACJA POWIETRZNA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, BARETKA, WRÓBEL MAZUREK, MAKROKIERUNEK, NADAJNIK, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, REALIZM, BIOKOMINEK, ŚLEPA PRÓBA, WODOWSKAZ, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, ROZGAŁĘŹNIK, DYPTYCH, BULION, LITEWSKI, KOREK, ALDEHYD, MUFKA, KISZONKA, HAFCIARSTWO, REKLAMA, MOST, TRYPTYK, ODTWARZACZ, ZATOR, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, NACISK, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, BUGAJ, WYLEW, KRYSZTAŁEK, SKOK, WAGON, GRUSZKA, KONSERWACJA, MODERATOR, BORYS, TABULA RASA, FOKA, AMORFIK, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, OKRUCH SKALNY, PŁEĆ, PODCENTRALA, ULOTKA, AMBRAZURA, ASESOR, AKOMPANIAMENT, CZASOWNIK WIELOKROTNY, STOŁP, POMOC, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, ZEW KRWI, TWIERDZENIE RAMSEYA, TRAWERS, ZAIMEK, LEBERWURSZT, PASEK, WIELKOŚĆ, TONACJA, AMEBA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, KAPOTAŻ, PROFESOR, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, PERŁOWIEC, KONWENANSE, CYGAN, KAFTAN, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, MARSKOŚĆ, TALERZ, GERONTOKRACJA, CIAŁKO, MATRYLINEARNOŚĆ, RIDER, KORUND, LOTKA, CUMULONIMBUS, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, STORYTELLING, MASZTÓWKA, CACKO, STRZAŁA, PAMPUCH, WYLĘGARNIA, POCISK ODŁAMKOWY, SZPILECZKA, BYCZEK, ORGANIZACJA, WYŻYNKA, REAKCJA SPRAWCZA, USTRÓJ, ELKI, JEZIORO ZASTOISKOWE, NAKŁAD INWESTYCYJNY, WYJŚCIE EWAKUACYJNE, SYNDETIKON, BIEG PRZEŁAJOWY, DNO, STAN, ODBOJNICA, KOPUŁA LODOWA, WYRÓB MEDYCZNY, ELEKTROCHIRURGIA, DYPTYCH, KANU, WIELKA JEDNOSTKA, PŁATEW, STRZELEC POKŁADOWY, PRZEWŁOKA, PIĘDŹ, JASTRYCH, KIEROWNICTWO, KONIUNKCJA, KORDONEK, INTRATA, BUDA, TYRANEK, FERMENTOR, OBJAW ZASŁONOWY, SMAROWNICA, WENTYL, NIMFA, JUDASZOWE SREBRNIKI, ODDANIE, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, KREDKA, POŁYSK, WYZWALACZ, TAFELKA, BÓR, KOSZTY OSOBOWE, RAKIJA, KABRIOLECIK, DOGODZENIE SOBIE, DRĄGAL, KAPUSTA KISZONA, TOPIEL, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, BLINDAŻ, PRAWO GŁOSOWE, WYCIĄG, PODCZYSZCZALNIA, UDAWACZ, TUNIKA, ODSIEW, MINUCJA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, STRAWNOŚĆ, KORYTKO, DYSKRECJONALNOŚĆ, TAUKA, SENSUALIZM, ŻYWOT, PIĄTA WODA PO KISIELU, PADDLE, ULGA REMONTOWA, SONG, OBROŻA, MELASA, MYJKA, DRABINKA PRZECIWPOŻAROWA, OSTATNIE POŻEGNANIE, MINERAŁ, DREWNO KĘDZIERZAWE, POMPA WTRYSKOWA, DUJKERY, KANAŁOPATIA, BEZPIECZNIK NASTAWNY, OKNO, ŁUPEK DACHOWY, MALATURA, ANTOWIE, PLAC APELOWY, OCET, GAZ GENERATOROWY, STEREOTYPIA, SZLAFROK, TONDO, RELIKWIA, CZUWANIE, MIKROFALÓWKA, POMOST, TYGIELEK, ODTWÓRCA, SZYFON, KOLEJKA GONDOLOWA, SIATKA, OCZKO, DOBRO KOMPLEMENTARNE, BUMERANG, ŚLIWKA, MOTET, MIMEOGRAF, REKOLEKCJE, DWORAK, ALT, KIERZANKA, OBCY, LIMNOCHARYSOWATE, MAŁA GASTRONOMIA, KORONA DROGI, HOLTER EKG, ŁUPEK BENTONITOWY, BODZIEC, BELA, CZEREP, TARNOWIANKA, KOKPIT, ANIMACJA KOMPUTEROWA, ?SPĄGNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.167 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO WYRZUCENIA FOTELA LUB KABINY Z PILOTEM W RAZIE AWARII SAMOLOTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO WYRZUCENIA FOTELA LUB KABINY Z PILOTEM W RAZIE AWARII SAMOLOTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KATAPULTA urządzenie przeznaczone do wyrzucenia fotela lub kabiny z pilotem w razie awarii samolotu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KATAPULTA
urządzenie przeznaczone do wyrzucenia fotela lub kabiny z pilotem w razie awarii samolotu (na 9 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO WYRZUCENIA FOTELA LUB KABINY Z PILOTEM W RAZIE AWARII SAMOLOTU sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO WYRZUCENIA FOTELA LUB KABINY Z PILOTEM W RAZIE AWARII SAMOLOTU. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast