FORMA ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO JEDNEGO PODMIOTU WZGLĘDEM DRUGIEGO; ZOBOWIĄZANIE TO MOŻE PRZYJĄĆ POSTAĆ ZAPISU KSIĘGOWEGO LUB PAPIERU WARTOŚCIOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INSTRUMENT FINANSOWY to:

forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO JEDNEGO PODMIOTU WZGLĘDEM DRUGIEGO; ZOBOWIĄZANIE TO MOŻE PRZYJĄĆ POSTAĆ ZAPISU KSIĘGOWEGO LUB PAPIERU WARTOŚCIOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.677

STRONA, WAKAT, ZEZWŁOK, ARCHIWOLTA, PISOWNIA, BIRIANI, AKSAMIT, DZIRYT, HEKSACHLOROFEN, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, DNO, CANZONETTA, SZESNASTKA, ASEKURANTKA, DOSTAWCA, CIAŁO NIEBIESKIE, SZCZOTKA, ZAKONNICZKA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, MIGRACJA, PROTETYKA, RESIDUUM, DRAM, AŁYCZA, DOLINA RYNNOWA, ODBIJACZ, BLOCZEK, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, KATAPULTA, TRANSMUTACJA, NOWOTWÓR, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, KARETKA, WOLNOBIEG, ALLOSTERIA, SAMOLOT-AMFIBIA, AKTYWISTA, BODZIEC, BARWA DŹWIĘKU, ŚWIDEREK, TAROK, INSTYTUCJA PRAWNA, TABOR, SUKA, MGŁAWICA, KAMIONKA, EMALIA, PĘCHERZ, CIELICZKA, RODZINA KATYŃSKA, ORGANIZM, KILOMETR ZEROWY, WIELKOŚĆ, MIKSER, NOTACJA CHORAŁOWA, EŁK, ROZMIAR, TUBA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, NIERUCHLIWOŚĆ, WIESZAK, ODCHYŁKA, SIEDLISKO, ALMANACH, PODRODZAJ, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, ANTAGONISTKA, SZCZAPA, POSTĘPAK, KRAN, ZACIESZ, CHOWANIEC, KUŁAK, TERMOLUMINESCENCJA, HAK, LAMPA METALOHALOGENKOWA, BASENIK, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, STRONA, KANWA, GRÓDŹ, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, GABINET, PRZYKURCZ, SZURPEK MISECZKOWATY, PREFEKT APOSTOLSKI, WOLT, MLEKO, WINIETA, LINA, DOMINATOR, CIĄŻA MNOGA, SZPERACZ, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, KLAG, DUCHOWY PRZYWÓDCA, ADWOKAT DIABŁA, KORKOWIEC, TYTAN, STUDNIA ABISYŃSKA, SMAK, ROTUŁA, WNĘKA, MROZOODPORNOŚĆ, WYŻ, JODEK, ATREZJA JELITA GRUBEGO, BINDA, ADWOKAT, ZGNIŁKI, PIŁA, FIGURA, PERSPEKTYWA, ORTOGRAFIA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, BONET, MUZYKA, NORWESKI, GLAZURA, KRWIOLECZNICTWO, POZYTYWKA, ZATOKA, SER, PRZYRZĄD OPTYCZNY, DEWALUACJA, KSIĘGA, GAZ BOJOWY, ALFRED, SKALA, ŚWIECA, DEASEMBLER, SIUR, LIST POETYCKI, DZIRYT, TEMPO, NISKOŚĆ, FIGOWIEC POSPOLITY, SOSNA GÓRSKA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, HOLOWNIK, KUMA, ZNAMIĘ BECKERA, STAŁOŚĆ, KORZYŚĆ, FANTAZJA, OBIEKT, ZAGRYWKA, BYTOWNIT, KLAMOTY, MIKROMIERZ, RANWERSY, SABIN, BAJADERA, SIARKA POPIOŁOWA, KONKURENCJA, WŁADZUCHNA, OBŁONIAK ZŁOŚLIWY, KIBITKA, KLUCZ, NIECZUŁOŚĆ, MODRASZEK ALKON, MANTELLOWATE, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PUSHBALL, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, WYBUCHOWOŚĆ, ORSZADA, BIEG PRZEŁAJOWY, REGRESJA NIELINIOWA, FORMA KWADRATOWA, LITRÓWKA, GROŹBA BEZPRAWNA, NACISK, KOŃ CUGOWY, KUBECZEK, KONSYGNATARIUSZ, FERMAN, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, KOLCZATKA, WOKABULARZ, BEZKLASOWOŚĆ, PRZECHYŁ, ZIMNA KATODA, EPOS, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, KRATER WULKANICZNY, ZEŚWIECCZENIE, NIEMIASZEK, SUCHORYT, STAN, DNO KWIATOWE, NASIONNICE, BOCHENEK, KSIĄŻĘ, FINISZ, PIENIĄDZ LOKALNY, STERYLNOŚĆ, ANNA, ALASKAN HUSKY, ELASTYK, WOSZCZYNA, DIAGNOSTYKA, PALINGENEZA, VOTUM, PATRON, RYBA AMFIDROMICZNA, OCZOJEBKA, DOZYMETR, APOLOGETA, BARCHAN, KONTRAKT TERMINOWY, GODŁO PROMOCYJNE, SCENKA, STEK, WOLUMEN OBROTÓW, WIDMO CZĄSTECZKOWE, KOSTKA, ŁAKNIENIE SPACZONE, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, FRANCUSKOŚĆ, KRWAWNIK, NERWICA SPOŁECZNA, KWIATUSZEK, OZONEK, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, ZWIĄZEK PARTNERSKI, RYBA ŁAWICOWA, OBIEKT KUBATUROWY, BAŃKA, ATRAKTANT, DĘTKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, ZESTAW, MEMBRANA, ŁUPINA, BEAN, SZTUCZNY LÓD, REPREZENTACJA, OKRES PÓŁTRWANIA, MASKA POŚMIERTNA, MOCHWIAN, BOROWIKOWA, KONSYSTORZ, MINUTA, ANTAGONISTA, AC, TRANSEKT, CHIRURGIA ESTETYCZNA, BEFSZTYK, WEZYRAT, BUDA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, KLESZCZE, JACHT ŻAGLOWY, KURS, OBROŃCZYNI, BŁĘDNY OGNIK, KANAŁ, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, DOPPELGANGER, DOBRO PRAWNE, SEKRECJA, CZYN, KOZAK, POCHWIAK OKAZAŁY, AUTOMOBILISTA, MONARCHIA ELEKCYJNA, KAMIKADZE, WYJAZD, WYROBISKO GÓRNICZE, JESIOTROWATE, JASKÓŁKA, PRZYSTAŃ MORSKA, PODTYP, KRYMINALISTYKA, MOTOR, RADA, SZALONA GŁOWA, PRZYLEPNOŚĆ, ISKIERNIK, SYLFON, ŁYŻKA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, KIJ, GÓRA PODWODNA, WSPÓŁUCZEŃ, CELOWNIK, MYŚLISTWO, ŻEBRO, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, TERYTORIUM POWIERNICZE, KONSTABL, EPISKOPAT, VINTAGE, CHIMEROKSZTAŁTNE, BRYTFANKA, KALWARIA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, ?PSYCHIATRIA REPRESYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.677 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO JEDNEGO PODMIOTU WZGLĘDEM DRUGIEGO; ZOBOWIĄZANIE TO MOŻE PRZYJĄĆ POSTAĆ ZAPISU KSIĘGOWEGO LUB PAPIERU WARTOŚCIOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO JEDNEGO PODMIOTU WZGLĘDEM DRUGIEGO; ZOBOWIĄZANIE TO MOŻE PRZYJĄĆ POSTAĆ ZAPISU KSIĘGOWEGO LUB PAPIERU WARTOŚCIOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INSTRUMENT FINANSOWY forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INSTRUMENT FINANSOWY
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego (na 19 lit.).

Oprócz FORMA ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO JEDNEGO PODMIOTU WZGLĘDEM DRUGIEGO; ZOBOWIĄZANIE TO MOŻE PRZYJĄĆ POSTAĆ ZAPISU KSIĘGOWEGO LUB PAPIERU WARTOŚCIOWEGO sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - FORMA ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO JEDNEGO PODMIOTU WZGLĘDEM DRUGIEGO; ZOBOWIĄZANIE TO MOŻE PRZYJĄĆ POSTAĆ ZAPISU KSIĘGOWEGO LUB PAPIERU WARTOŚCIOWEGO. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x