JAKIŚ MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPAK, ZWŁASZCZA OBCY LUB TAKI, WZGLĘDEM KTÓREGO ZACHOWUJEMY DYSTANS; GOŚCIU, KOLEŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLO to:

jakiś mężczyzna lub chłopak, zwłaszcza obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; gościu, koleś (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLO

KOLO to:

etniczny taniec słowiański (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JAKIŚ MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPAK, ZWŁASZCZA OBCY LUB TAKI, WZGLĘDEM KTÓREGO ZACHOWUJEMY DYSTANS; GOŚCIU, KOLEŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.965

KEN, SETKA, EWOLUCJA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, SPACJA, DZIEWCZYNA, WULKAN CZYNNY, STUDNIA ABISYŃSKA, BER, WSTAWKA, BAMBUS, SERENADA, PODSUFITKA, KUNDMAN, EKSPOZYCJA, KREDKA ŚWIECOWA, WISKOZA, TRZYMADŁO, DROGI, POLEWA, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, DZIURA, GRYPS, PATRON, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, KONFISKACJA, ARTYZM, MINA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, SANDWICZ, OWOC SZUPINKOWY, MANIAK, BASEN, ZWAŁ, TUNBERGIA, POŁAĆ, GŁOWA, STOLIK, WYSZYWANKA, PIELGRZYM, KRÓTKOSZ SZORSTKI, MODUŁ MIESZKALNY, FIGURA RETORYCZNA, NERKÓWKA, ODPUST, ŻŁÓB, INWALIDA WOJSKOWY, BĘKARCTWO, PIDGIN, KONWERSJA, JESIOTROWATE, CZÓŁNO, AZJATA, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, ZAŚPIEW, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, ATREZJA JELITA GRUBEGO, LEON, PODPINKA, MŁODZI, MADAME, KOSZYK, BARK, MONETA OBIEGOWA, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, DZIAŁOWIEC, ŚLIWKA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, FIRMANCTWO, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, OBSADKA, ŁYSIENIE, GOŚĆ, ZAWIKŁANIE, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, SAUTE, HERMA, GLORIETA, SKALNICZEK SIWY, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, ADIUSTACJA, DOBYTEK, LICZEBNIK, KOŁACZYK, TOUROPERATOR, PISMO IDEOGRAFICZNE, ŁĄCZE ABONENCKIE, KOMPOTIERA, PIEPRZÓWKA, PREPARAT, ALGEBRA LIEGO, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, SUTANELA, ZOONOZA, TAPETA, TYTUŁ, TYGIEL, TAŚMA FILMOWA, ZMORA, PAJĄCZEK, CHIŃSZCZYZNA, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, MEBLOWÓZ, BARSZCZ, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, SAMOCHODZIARZ, SUWAK, FRYZ, JUNAK, SKLEP, FALA, ZATOPIONA DEPRESJA, CHAŁWA, CHINOWIEC, ŻEBRO, SEKRECJA, HOMOGENAT, PANEGIRYSTA, WASĄG, ZJAWISKO, EMBOLIZACJA, PINGWIN MASKOWY, BASEN, CZYTELNIA, NARYS POLIGONALNY, KORYTO RZEKI, FILAR PRZYPOROWY, WNUK, PRYMULA, PRZYCHYLNOŚĆ, RETENCJA, KRĄŻOWNIK RAKIETOWY, RURA GŁOSOWA, WĘZEŁ GORDYJSKI, LANGUSTA, MANSZETA, JEGOMOŚĆ, MIECZ SZYBROWY, EMIGRACYJNOŚĆ, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, DZIKA KARTA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, SYSTEM, DRAMATURGIA, BEZPIECZNIK, PORÓD KLESZCZOWY, KUPNO, DUCH OPIEKUŃCZY, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, GOŁĘBIĄTKO, PRZEZIERNIK MRÓWECZKA, MISJONARZ, MANCA, LOT, NAPALENIEC, OŚMIOKROTNOŚĆ, PICUŚ, ZŁOCIENICE, BABULINKA, SEPTET, OSTRZAŁ, CZERWIENIDŁO, CHIPPENDALE, RYBAŁT, NIEŻYCIOWOŚĆ, ESPRINGOLA, DRUT, SZKŁO AKRYLOWE, FUTERKO, MAGIEL, EMANUEL, BARWA DŹWIĘKU, KOLEUS, KOMBAJN ROLNICZY, ŚMIECIARZ, SIARKOSÓL, JEZIORO PODLODOWCOWE, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, TURNIA, SILNIK SPALINOWY, CZAPRAK, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, PAMIĘĆ GÓRNA, ŁOŻYSKO, RADAR GEOLOGICZNY, NAPPA, SAMOTNY OJCIEC, PROCES KARNY, ROZDZIAŁKA, KAWALER, JANSENIZM, DŁUGOŚĆ, KOLORY PAŃSTWOWE, MĄKA, PROSEKTORIUM, ANTROPOLOGIZM, NIEEFEKTYWNOŚĆ, ŁUPINA, CZARTER, PSYCHUSZKA, KARMIDEŁKO, OPAD, PRACOWNIK NAUKOWY, LITERATURA ODPUSTOWA, OTWARCIE SERCA, CZTEROTAKT, TUNICZKA, RZECZ, MALUNEK, MYDLANOŚĆ, POLE ELEKTRYCZNE, CIĄG NIESKOŃCZONY, ZĘBOWCE, WOLUNTARIAT, CHITON, CASUS, HOL, PROTEKTOR, GEEK, MEDALION, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, FORMACJA, ARSENIAN(III), WILCZUR, HETEROATOM, PRZEKAZ, ALBAŃSKOŚĆ, ORGAN, PREZENTACJA, HERETYK, SIARKA POPIOŁOWA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, OKULARY SŁONECZNE, WAŁ MORENOWY, PRZECHOWANIE, BASZŁYK, KRYTERIUM HURWICZA, KREOLKA, SKRĘTNIK, PRZEPIS, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, ZGRED, UDERZENIE, ŹRÓDŁO TERMALNE, CIASTO, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, PASTISZ, PAROKSYTON, OKA, RELISH, ŁOŻE, POLONISTYKA, CZATKOBATRACH, REZYDENCJA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, CIELENIE, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, PAPRYKARZ, KREDYT KONTRAKTOWY, MASZT, OBSERWATOR, NEOPOGAŃSTWO, PACHOLICA, SENES, FURUNKULOZA, DRUT, MŁOT, ŻEBERKA, TOKI, TONAŻ, IDEAŁ MAKSYMALNY, PODEJŚCIE, NIEMIECKOŚĆ, KURATELA, OKRUCH SKALNY, PIEPRZ, OPERATOR UNITARNY, SŁUŻBA, WATA, METALIK, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, REZONATOR KWARCOWY, UMOWA ADHEZYJNA, TARCZKA, TERMA, ARAMEIZM, ŁAMANIE, SEPTET, MYDELNICZKA, GOL, CERATA, KOLANO, NEANDERTALCZYK, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, RUBELLIT, CHOCHLA, POMIAR, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ?ROŚLINA DWUPIENNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.965 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JAKIŚ MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPAK, ZWŁASZCZA OBCY LUB TAKI, WZGLĘDEM KTÓREGO ZACHOWUJEMY DYSTANS; GOŚCIU, KOLEŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JAKIŚ MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPAK, ZWŁASZCZA OBCY LUB TAKI, WZGLĘDEM KTÓREGO ZACHOWUJEMY DYSTANS; GOŚCIU, KOLEŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLO jakiś mężczyzna lub chłopak, zwłaszcza obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; gościu, koleś (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLO
jakiś mężczyzna lub chłopak, zwłaszcza obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; gościu, koleś (na 4 lit.).

Oprócz JAKIŚ MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPAK, ZWŁASZCZA OBCY LUB TAKI, WZGLĘDEM KTÓREGO ZACHOWUJEMY DYSTANS; GOŚCIU, KOLEŚ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - JAKIŚ MĘŻCZYZNA LUB CHŁOPAK, ZWŁASZCZA OBCY LUB TAKI, WZGLĘDEM KTÓREGO ZACHOWUJEMY DYSTANS; GOŚCIU, KOLEŚ. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast