KRĄŻEK, KTÓRY SŁUŻY DO CYFROWEGO ODTWARZANIA ZAPISANEGO DŹWIĘKU LUB INFORMACJI; ODBYWA SIĘ TO ZA POMOCĄ PROMIENIA LASEROWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSK KOMPAKTOWY to:

krążek, który służy do cyfrowego odtwarzania zapisanego dźwięku lub informacji; odbywa się to za pomocą promienia laserowego (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRĄŻEK, KTÓRY SŁUŻY DO CYFROWEGO ODTWARZANIA ZAPISANEGO DŹWIĘKU LUB INFORMACJI; ODBYWA SIĘ TO ZA POMOCĄ PROMIENIA LASEROWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.910

UCHO, PAPRYKA, ASTERYZM, SPODECZEK, CHOMĄTO, BRAMKA SAMOBÓJCZA, CZÓŁNO, WĘGIERSKI, SAMOTOK, UCINKA, NOWENNA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, PRYMITYWIZM, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, GRUSZKA, KONSULTANTKA, DYSLEKSJA, GEST, BIEG PATROLOWY, ŹRÓDŁO INFORMACJI, POLIGAMIA, BRZOZÓWKA, TRIADA KARTAGENERA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, WKLĘSEK, ZASTAWKA AORTALNA, PODZIAŁKA, ŚWIT KALENDARZOWY, HULK, KONDENSATOR DOSTROJCZY, ROZKŁAD, RUROWNIA, BŁONA NACZYNIOWA, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, WIZAŻYSTKA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, FUTURE, NARCIARZ DOWOLNY, OCHRONNIK, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, PLANETKA, KALKA, OKRĘT, MYŚLIWIEC, OKUPNIK, DRZEWO, MIKROOTOCZENIE, MÜSLI, ŚCINACZ, SPRAY, WÓZ OPANCERZONY, PĘTAK, MONTAŻOWNIA, MISIEK, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, POTOK, STÓJKA, PRZYCHYLNY WIATR, DELUWIUM, TURBINA RUROWA, POZYCJONER, DZIANET, MIEJSCE, WYWROTKA, KOŁEK, GRUPA WAROWNA, ŁAŃCUSZEK, OGIEŃ KRZYŻOWY, ZASILANIE SIECIOWE, BURAK, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, SAKRAMENT, SZKOLARSTWO, YBIT, NIEWAŻNOŚĆ, PSZCZOŁA MIODNA, KOMIK, BERBEĆ, KULANKA, NARAMIENNICA, DON KISZOT, UMOWA O DZIEŁO, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, SKÓRA WŁAŚCIWA, ALKOHOLAN, KRWINKA, OBRZYD, FOXTROT, ZAMSZ, BD, NIMB, PACHISI, KLUCZ, UNCJA, OŁTARZ, PODZBIÓR, OPOZYCJONISTA, TUŁACZ, EKONOMIA ROZWOJU, ROBOTNIK BUDOWLANY, HIW, LIMAKOLOGIA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, WYPRAWA, GABINECIK, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, PLUS, KREDYT ZAUFANIA, RADIO, PASO PERUANO, GOSPODARKA NATURALNA, ŚWIATŁO CZERWONE, WODNIAK, PODSTAWA, CHOROBA WENERYCZNA, NEOGAULLIZM, OSTRĘŻYNA, GROŹBA, PRUSKI DRYL, GAZ PRZEWODOWY, STRONA, MŁODZIK STARSZY, TRANSWESTYTA, OBRONA ROSYJSKA, WŻER, PRZEMYSŁÓWKA, NIETYPOWOŚĆ, OBJAW KONWERSYJNY, DYWIZJA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, PRZEPAD, WŁOSY TETYDY, MALUCH, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, PRZESTRZEŃ, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, NAWÓZ MINERALNY, OBŁÓG, TERAPIA, UMOWA, WSPÓLNOTA, WSZYSTKOWIDZĄCY, EMBOLIZACJA, CHEMIA POWIERZCHNI, PUBLIKA, ZAOPATRZENIE, TENOR DRAMATYCZNY, ATLAS NIEBA, ROZJAZD, AGENCJA, POMNICZEK, OKALECZENIE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, REDOWA, WKŁADKA GRAMOFONOWA, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, ZMYWACZ, CZEDAR, ARANŻER, BISEKS, PRZEDROSTEK, BLACKJACK, PIRACTWO, SERCE W PRZEŁYKU, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, KAJZER, BRĄZOWY PODKARZEŁ, KUDŁACZ, HISTORIA LITERATURY, DROGA WOJEWÓDZKA, ROZDZIAŁKA, PRAWOZNAWCA, AFTERPARTY, KOLEJ LINOWA, ŁĄCZE ABONENCKIE, WIEŻA KONTROLNA, STRACCIATELLA, PARÓWKA, PĘCINA, WKŁAD, ASYMILOWANIE SIĘ, PISMO WĘZEŁKOWE, CHIROPTEROLOG, FORMACJA, TRACHEOSKOPIA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, FLIGELADIUTANT, MAŁPA WĄSKONOSA, OSOBOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI, REPUTACJA, PRZEMYSŁ NAFTOWY, KOSZT KONTROLI, BANIECZKA, MILANEZ, CHIRURGIA DZIECIĘCA, KAMIEŃ OBRAZY, AEROFON, KOLEGA, SINIAK, KABINA, PRZEBUDOWA, BIEG PŁASKI, PRZEWODNICZĄCY, OSIEDLINY, MIĘKISZ SPICHRZOWY, PODWÓJNOŚĆ, CYNIA, BOLA, ZAPŁATA, WIECZÓR POETYCKI, FILOLOGIA ORIENTALNA, LEK ODTWÓRCZY, GÓRNICTWO NAFTOWE, ORŁORYB, BONGOSY, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, RYNEK WSCHODZĄCY, POR, AWERSJA DO RYZYKA, SŁUPISKO, GŁĘBSZY, SITWA, CIĄGNIK, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, DRABKA, RUSAŁKA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, STAŁA, HUMANIZM, TOPIALNIA, LATAWIEC, JEŻYNA, ŚWIECKOŚĆ, EKSTRALIGA, GADZINA, PASZKWILANT, MIEDNICZKA, RECITATIVO, HAMBURGER, KONFIGURACJA, PIEPRZ CZERWONY, ZRANIENIE, PERIODYK, ŚMIECIARZ, LOGIKA DEONTYCZNA, WIARUS, DZIEŁO ŻYCIA, POSOBOROWIE, DERMATOGLIFIKA, BUDYŃ, DEPESZOWIEC, KRYNOLINA, BARETKA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, MARCELIN, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, PAS WŁĄCZENIOWY, PROMIONEK, MARCOWY KAWALER, FAETON, UMOWA BARTEROWA, ODPRZĘG, ESPADRYLA, POWRÓT, RUS, PIERWOTEK, BRANIE POD WŁOS, OPCJA BARIEROWA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, KRĘG LĘDŹWIOWY, KIBOLSTWO, OGNIWO STĘŻENIOWE, PICUŚ, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, SZABAŚNIK, WESTFALKA, NALEGANIE, PODKŁADACZ, MONK, WIĄZANIE, NARCIARSTWO NORWESKIE, GRZEBUŁA, NIEPOCHWYTNOŚĆ, FAGOT, BEZPARDONOWOŚĆ, KONSOLA, LUGIER, SZCZERBA, MAŁOPOLSKOŚĆ, POTAJNIK, BOTULIZM DZIECIĘCY, MISIEK, SYNEKURZYSTA, WYLĄG, REZYGNACJA, PAJACYK, ŁADUNEK BOJOWY, ZASKARŻENIE, ?TRUCHŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.910 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRĄŻEK, KTÓRY SŁUŻY DO CYFROWEGO ODTWARZANIA ZAPISANEGO DŹWIĘKU LUB INFORMACJI; ODBYWA SIĘ TO ZA POMOCĄ PROMIENIA LASEROWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRĄŻEK, KTÓRY SŁUŻY DO CYFROWEGO ODTWARZANIA ZAPISANEGO DŹWIĘKU LUB INFORMACJI; ODBYWA SIĘ TO ZA POMOCĄ PROMIENIA LASEROWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSK KOMPAKTOWY krążek, który służy do cyfrowego odtwarzania zapisanego dźwięku lub informacji; odbywa się to za pomocą promienia laserowego (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSK KOMPAKTOWY
krążek, który służy do cyfrowego odtwarzania zapisanego dźwięku lub informacji; odbywa się to za pomocą promienia laserowego (na 14 lit.).

Oprócz KRĄŻEK, KTÓRY SŁUŻY DO CYFROWEGO ODTWARZANIA ZAPISANEGO DŹWIĘKU LUB INFORMACJI; ODBYWA SIĘ TO ZA POMOCĄ PROMIENIA LASEROWEGO sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - KRĄŻEK, KTÓRY SŁUŻY DO CYFROWEGO ODTWARZANIA ZAPISANEGO DŹWIĘKU LUB INFORMACJI; ODBYWA SIĘ TO ZA POMOCĄ PROMIENIA LASEROWEGO. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x