DROBNOZIARNISTA I PORFIROWA SKAŁA MAGMOWA, WULKANICZNA, SKŁADAJĄCA SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM Z LEUCYTU, AUGITU, OLIWINU I MELILITU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEUMAFIT to:

drobnoziarnista i porfirowa skała magmowa, wulkaniczna, składająca się przede wszystkim z leucytu, augitu, oliwinu i melilitu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DROBNOZIARNISTA I PORFIROWA SKAŁA MAGMOWA, WULKANICZNA, SKŁADAJĄCA SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM Z LEUCYTU, AUGITU, OLIWINU I MELILITU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.572

TELEFON ZAMIEJSCOWY, KIESZEŃ, GONIOMETRIA STATYCZNA, GUANO, DINUKLEOTYD, OBIEKTYWNOŚĆ, KAMBIUM WASKULARNE, PATAGOZAUR, SINICA OBWODOWA, FILOZOFIA NAUKI, STORCZYKARNIA, ROŚLINY NASIENNE, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, PROMINENCJA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, MONTOWNIA, SZEPT, BEZWZGLĘDNOŚĆ, MAMUT POŁUDNIOWY, WAPNIARKA, ASTROLOG, NERWICA NIEDZIELNA, CHOROBA THOMSENA, MIŚ, ILJIN, SUPORT, WYGLĄD, SYNKOPA, TRZMIEL PARKOWY, PROFESJA, KOKORNAK, TAMANDUA, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, ŚRODKOWOŚĆ, POŻAR, GRUSZKA, ZAPRZĄG, LICZBA WYMIERNA, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, NAKAZ, AMERYKA, DZBANECZNIK, PADACZKA MIOKLONICZNA, KORNWALIJSKI, SPAD, KREOLKA, GAZ ZIEMNY, KRÓTKI RÓG, BANAT, KARTAGIŃSKI, SATYRYCZNOŚĆ, ARAUKARIA WYNIOSŁA, OTĘPIENIE, STARANIE, WODA PO KISIELU, NARZECZONA, WYŁADOWANIE KORONOWE, MIEDNICZKA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, KROK ŁYŻWOWY, WYPŁYW, ŁBISKO, TUŁACZKA, WAGON, PASEK MAGNETYCZNY, POPRZEDNICZKA, ŁAZĘGA, OPTYKA GEOMETRYCZNA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, ŚMIESZKA, PRAGERMAŃSKI, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, WAPIEŃ MUSZLOWY, ZATRZYMANIE SIĘ, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, FALKONKA, ZIARNOJAD, POTWÓR, ŚWIATOWOŚĆ, ANTECEDENCJA, KONWENCJONALIZM, SZABROWNIK, WALOSZEK, GRASICA, BEZWŁAD, REALISTA, JEŻOWCE, AMBULATORIUM, GMINNOŚĆ, SEJM, STACJA, KORZENIONÓŻKA, ZJAWISKO KURZAWKOWE, IMIĘ, STECHIOMETRIA, FORTUNA, KURTYNA SKALNA, LOGIKA FORMALNA, BIAŁE WINO, KARACENA, JĘZYK WIETNAMSKI, AWIATYKA, UKŁAD INERCJALNY, ZASADA EKWIPARTYCJI, FLISAK, TROGLODYTA, FOTOEDYTOR, ŁOPATA, DIEREZA, POGOTOWIE TECHNICZNE, OBRONA FRANCUSKA, WYPADEK PRZY PRACY, JĘZYK GALICYJSKI, GORZKA ZGNILIZNA, LOGIKA FILOZOFICZNA, SZYNA, DRUGA BRODA, KLEJARZ, FORUM, POLONEZ, MISIO, HOSTEL, SUBIEKTYWISTA, OCZKO, PREORIENTACJA, URBANIZACJA, KECZUOWIE, BIAŁKA WIERZBÓWKA, OWODNIOWCE, KĄTNIK, MAH JONG, EWEŃSKI, OGIEŃ OLIMPIJSKI, FINAŁ, PAŁANKA MIODOJAD, WIERSZ LEONIŃSKI, MYSZ DOMOWA, WURŚCIK, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, OPONENT, KOWALNOŚĆ, GŁĘBSZE UCZUCIE, KOD DWÓJKOWY, PAPROTNIK SZCZECINKOZĘBNY, FILECIK, REAL, PŁUG KOLEŚNY, OPERA, PANAMA, FUTURE PROGRESSIVE, FALA, PAWIE OKO, BASZTA, LOGIKA DEONTYCZNA, MALAKOZOOLOGIA, ARMIA, PULSARY, LIRA, SEJMIK RELACYJNY, CZYNNIK NIECENOWY, ADAMITA, LOGIKA MATEMATYCZNA, ABSOLUTYZACJA, SZEW, FILOLOGIA ANGIELSKA, ŹDZIEBLARZE, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, ŻYDOFIL, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, PROFESJONALISTA, GLINA LODOWCOWA, BIEGUN, PROKSEMIKA, BEZPARDONOWOŚĆ, PLANETARIUM, KLIN, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, ARETOLOGIA, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, ORZEŁ, PŁYNNOŚĆ, MANDAT WOLNY, SŁODOWNIA, ANGEOLOGIA, DRZEWO TERPENTYNOWE, PODWÓJNY TROCHEJ, WARKOCZ DOBIERANY, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, SIWERT, WYWÓZ, BROMOLEJ, ZAPRUCIE SIĘ, LODOWIEC HIMALAJSKI, KOLEGIUM, KRYZA, FACHMAN, UJŚCIE, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, LIGNINA, KIERZANKA, HISTORIA, BIZNESMENKA, GRZYB PODSTAWKOWY, CIASNOTA, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, CIOS PONIŻEJ PASA, GESTALTYZM, BAZOFIL, KOŃ NA PATYKU, KASA, LOTNICTWO, RYBA MAŚLANA, NOOBEK, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, DOSTĘP, PRZYLEPA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, ŻWAWOŚĆ, FERMENTACJA MLEKOWA, ŻAGIEW MODRA, WETERYNARIA, KURA DOMOWA, LOGIKA, KINO DROGI, UMLAUT, ŁYŻKA, SKAUT, LIZOFORM, PRZYBYTEK, RAK, CEROWNIA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, DWA GRZYBY W BARSZCZU, OPOZYCJONISTA, KRAJ, RAKSA, DIZAJNERKA, OBIJACZKA, NIEZISZCZALNOŚĆ, PLANETKA, EPIGENEZA, ARCHEOLOGIA, KAJMAN KROKODYLOWY, GNIAZDO PROCESOROWE, DOMINIUM BRYTYJSKIE, PAWILON, USTNIK, PRZEDGÓRZE, NASIENNIK, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, ROTANG, SZYB WINDOWY, PROTESTANTYZM, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, HUŚTAWKA, PAS RADIACYJNY, ENIGMATYCZNOŚĆ, HISPANO, ARABSKI, HIPOSTAZA, ODWSZAWIANIE, ZAZDROŚĆ, BIEGACZ, GAŁĘŹNIK, SEKWOJA OLBRZYMIA, ŁOŻE BOLEŚCI, LODOWICA, SEGMENT SZYJNY, WYTRAWERSOWANIE, ŻOŁDAK, TWÓRCZOŚĆ, LÓD WŁÓKNISTY, ZAPAŁKA, MUSLIM, DYNAMIKA, KRYSZTAŁEK, PŁOMYK, KOCIOŁ, RADIOMECHANIK, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, LIZAK LOGOPEDYCZNY, KASJER, KAPELUSZ, OŻYNA, KUKLIK SZKARŁATNY, MERYSTEM, TREPAK, CEWKA INDUKCYJNA, CZUWANIE, SPRZECIW, KARDYNAŁ, NASTAWNOŚĆ OKA, SKRZYNKA, WIERSZ, HALABARDA, ZIELONA GRANICA, ?NAWALANKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.572 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DROBNOZIARNISTA I PORFIROWA SKAŁA MAGMOWA, WULKANICZNA, SKŁADAJĄCA SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM Z LEUCYTU, AUGITU, OLIWINU I MELILITU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DROBNOZIARNISTA I PORFIROWA SKAŁA MAGMOWA, WULKANICZNA, SKŁADAJĄCA SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM Z LEUCYTU, AUGITU, OLIWINU I MELILITU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEUMAFIT drobnoziarnista i porfirowa skała magmowa, wulkaniczna, składająca się przede wszystkim z leucytu, augitu, oliwinu i melilitu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEUMAFIT
drobnoziarnista i porfirowa skała magmowa, wulkaniczna, składająca się przede wszystkim z leucytu, augitu, oliwinu i melilitu (na 8 lit.).

Oprócz DROBNOZIARNISTA I PORFIROWA SKAŁA MAGMOWA, WULKANICZNA, SKŁADAJĄCA SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM Z LEUCYTU, AUGITU, OLIWINU I MELILITU sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - DROBNOZIARNISTA I PORFIROWA SKAŁA MAGMOWA, WULKANICZNA, SKŁADAJĄCA SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM Z LEUCYTU, AUGITU, OLIWINU I MELILITU. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast