DROGA DLA STATKÓW, NA KTÓREJ MOŻE ODBYWAĆ SIĘ BEZPIECZNY RUCH ŻEGLOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZLAK ŻEGLUGOWY to:

droga dla statków, na której może odbywać się bezpieczny ruch żeglowy (na 14 lit.)TOR WODNY to:

droga dla statków, na której może odbywać się bezpieczny ruch żeglowy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DROGA DLA STATKÓW, NA KTÓREJ MOŻE ODBYWAĆ SIĘ BEZPIECZNY RUCH ŻEGLOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.848

FILAKTERIA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, PODKATALOG, MAKROWIRUS, IMPAS, KNOT, OSUWISKO, TYCZKARZ, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, ŚCIEŻKA, MAŁOŚĆ, KWOKA, RENTGENOLOGIA, FILOLOGIA ANGIELSKA, KICHA, MISA, SINGEL, NACIEK, LEKTURA, PRÓBA TUBERKULINOWA, OLIGOPOL, CHARAKTERYSTYKA, MISIACZEK, MINIALBUM, OLEJ MIGDAŁOWY, ULOTKARZ, ZŁOTOWŁOSA, MARKETINGOWIEC, MANIERA, GARKOTŁUK, ZEBRA, ANTYCYPACJA, GALON AMERYKAŃSKI, REWIZJA NADZWYCZAJNA, NAPĘD, GARBNIK, UKŁAD DOKREWNY, KARDYNAŁ, HOL MIĘKKI, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, BUJANIE, ROPOMOCZ JAŁOWY, CHOROBA SOMATYCZNA, NAKTUZ, STREFA PERYGLACJALNA, INTERWIZJA, ZAWŁASZCZENIE, CZERPARKA, RESPONSORIUM, ODRUCH KOLANOWY, POPYCHŁO, ROZKŁAD, NORKI, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, GRA, OKSFORD, KAPITULANT, ŚWIATOWOŚĆ, EFEKCIARSTWO, PORT MACIERZYSTY, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, ANARCHIZM, TRAWERS, HYDROTECHNIKA, OKRES PÓŁTRWANIA, POLE MAGNETYCZNE, KONKURY, RARÓG, UPADEK, PRZEWÓD, SILNIK CZTEROTAKTOWY, POCZĄTEK, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY, ANGLOARAB SHAGYA, ASYMILOWANIE SIĘ, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, GRZYB TRUJĄCY, GEOLOGIA, WALECZNOŚĆ, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, KOLUMNA AMUNICYJNA, CZASOPISMO, APLIKACJA, KLOAKA, MORSZCZYNA, ŻÓŁW MALOWANY, BANKRUT, PODZIAŁ, HRABINI, ZATOR, ELEKTRA, GŁUPEK, CIEKŁY KRYSZTAŁ, KORSYKAŃSKI, MELONOWIEC, ZAŁOŻENIE PARKOWE, POTPOURRI, PRZEDSZKOLE, IZOFONA, TWARDZINA, KROPLIK, ZALEWA, PŁYWANIE, MACIERZ ANTYSYMETRYCZNA, AMAZONKA, RĘKAWICZNIK, SZPEKUCHA, PUCHLINA WODNA, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, GALAKTYKA, FAŁD GŁOSOWY, KUKLIK SZKARŁATNY, KLERK, POLITYKA ZDROWOTNA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, PEPERONI, WARSTWA KULISTA, WNUK, PANIER, GOSPODARSTWO TOWAROWE, ACAN, CENTRUM URAZOWE, KOMITET RODZICIELSKI, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, LAWATERZ, PRZEDMURZE, WÓDKA, POJAZD KOŁOWY, BEZAN MASZT, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, TRANSFUZJOLOGIA, HUŚTAWKA, CZAPA POLARNA, LEWOSKRZYDŁOWY, GANOIDY KOSTNE, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, DROGA ELEKTRONICZNA, TABLICA, LOTNISKO WOJSKOWE, FAZA DEPRESJI, JĘZYCZEK, RPG, TWIERDZENIE PASCALA, GAZOWY OLBRZYM, DAKTYL, CHOROBA POCAŁUNKÓW, NAWÓJ, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, MASZERUNEK, BEZGRANICZE, DŁAWIK, MIESZALNIK, NAPRĘŻACZ, WYCISK, PRAKTYCZNOŚĆ, ADWEKCJA, SARKOFAG, PISTOLET, DISC JOCKEY, NIM, RUTYNA, METROPOLIA, ZMARŹLAK, DZIAD, BUŁAT, ANALIZA TRANSAKCYJNA, ODDZIAŁ KARNY, CUMMINGS, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, KOKILARZ, FLASZOWIEC, WOJNA NAPOLEOŃSKA, BRUTALNOŚĆ, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, FILOSEMITA, KOMORA, ULM, SAUNA, RĘKAWEK, EDYTORSTWO NAUKOWE, MAŁYSZOMANIA, KUBAS, AIDEOLOGICZNOŚĆ, ARTYKUŁ WIARY, CUKIER MLEKOWY, SUBSYSTENCJA, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, POKRYWA, SZADOK, NIMBUS, MIKROSILNIK, KOŃ ARABSKI, KOBIECOŚĆ, GANGRENA, HIPPIS, POSTĘPOWANIE, MAKSYMALIZM, GASTRONOM, PANNA W WIEKU POBOROWYM, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, TENDRZAK, PODNIEBIENIE TWARDE, NARZĄD ROZRODCZY, ŁOMOT, SUSZARKA, SKULICE, ŚWIADOMOŚĆ, PORTUGALSKI, AKOLITAT, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, RONDO, TRYBRACH, SIATKA CENTYLOWA, OBJAW ZASŁONOWY, SETNIK, NEURONAUKA, SPEKTROMETRIA MAS, SIECZKA, PANORAMA, KOKLUSZ, MONOPOL, SYNANTROPIZACJA, FIKNIĘCIE, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, AEROFOBIA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, NEKROFAG, TREND HORYZONTALNY, JATKA, DERMOKOSMETYKA, JUTLAND, ZAPISOBIERCA, GRANICA, ENERGIA GEOTERMICZNA, SÓL KWAŚNA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, CYTRYNADA, MYŚLICIEL, BURGER, PERYGLACJAŁ, CHAOS, LANDARA, CZYSZCZALNIA, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, STRUKCZASZY, FATAMORGANA, BRUSTASZA, KWAS ŻOŁĄDKOWY, CHŁOPCZYCA, KWARTET SMYCZKOWY, ORLEANIZM, TURANIEC, KYNOTERAPIA, DOWCIPNIŚ, FILOZOFIA, OPPERT, KROTON PRZECZYSZCZAJĄCY, DZIECINNOŚĆ, PYTANIE RETORYCZNE, PODYPLOMÓWKA, HYLOFIL, MOBIL, ANTARKTYKA, ORYNNOWANIE, ANIMATOR, CHŁOPIĘCOŚĆ, DWÓJECZKA, DERKA, WYSZYWANKA, TRACKLISTA, EDYL, SEKWENCJA PALINDROMOWA, PLOTER BĘBNOWY, MECHANIKA PŁYNÓW, NAGRODA RZECZOWA, KORONIARZ SERCATY, ROZCHWIEJ, MNIEMANOLOGIA STOSOWANA, EPIZOOTIOLOGIA, LINORYT, KOTWICA RYBACKA, KOWALNOŚĆ, AWIATYKA, TURBINA PROMIENIOWA, PLZ, WNĘTRZNOŚCI, SZEW PODNIEBIENNY, ISLANDZKI, HAFT KRZYŻYKOWY, JEDNOCUKIER, NIENOWOCZESNOŚĆ, BREWIARZ, TRANSGRESJA LODOWCA, ?PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.848 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DROGA DLA STATKÓW, NA KTÓREJ MOŻE ODBYWAĆ SIĘ BEZPIECZNY RUCH ŻEGLOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DROGA DLA STATKÓW, NA KTÓREJ MOŻE ODBYWAĆ SIĘ BEZPIECZNY RUCH ŻEGLOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZLAK ŻEGLUGOWY droga dla statków, na której może odbywać się bezpieczny ruch żeglowy (na 14 lit.)
TOR WODNY droga dla statków, na której może odbywać się bezpieczny ruch żeglowy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZLAK ŻEGLUGOWY
droga dla statków, na której może odbywać się bezpieczny ruch żeglowy (na 14 lit.).
TOR WODNY
droga dla statków, na której może odbywać się bezpieczny ruch żeglowy (na 8 lit.).

Oprócz DROGA DLA STATKÓW, NA KTÓREJ MOŻE ODBYWAĆ SIĘ BEZPIECZNY RUCH ŻEGLOWY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - DROGA DLA STATKÓW, NA KTÓREJ MOŻE ODBYWAĆ SIĘ BEZPIECZNY RUCH ŻEGLOWY. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast