NUKLEOSYNTEZA, KTÓRA ZACHODZIŁA WE WCZESNEJ FAZIE EWOLUCJI WSZECHŚWIATA, W WYNIKU KTÓREJ DOSZŁO DO POWSTANIA JĄDER ATOMOWYCH INNYCH NIŻ PROTON - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA to:

nukleosynteza, która zachodziła we wczesnej fazie ewolucji Wszechświata, w wyniku której doszło do powstania jąder atomowych innych niż proton (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NUKLEOSYNTEZA, KTÓRA ZACHODZIŁA WE WCZESNEJ FAZIE EWOLUCJI WSZECHŚWIATA, W WYNIKU KTÓREJ DOSZŁO DO POWSTANIA JĄDER ATOMOWYCH INNYCH NIŻ PROTON". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.863

KIESZEŃ, CASH BACK, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, MEDIATEKA, STOPKA, FASKA, ANALITYKA BIZNESOWA, GRUNT POROLNY, BRACHIOZAURY, OSADY ŚCIEKOWE, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, OCHRONA KATODOWA, CZERSKA, POKAZ, POŻYCZKA LOMBARDOWA, METAL, DOM DZIECKA, BOCHENEK, STREFA, USŁUGA KONSUMPCYJNA, POLITYKA ENERGETYCZNA, ZWARCIE, RADCA PRAWNY, AFAZJA, SUBSTYTUCJA, NAZWA KODOWA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, NOTARIAT, DOMINACJA NIEPEŁNA, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, SPIROGRAM, MIESZANKA, GUMA ARABSKA, PRZEŻYCIE, TETRAPLEGIK, PUKAWKA, OBLĘŻENIEC, DIFFERENTIA SPECIFICA, MOCNA STRONA, OLIWA, PIEPRZ GWINEJSKI, TAKT, MARYNARZ, PERGAMIN, KALIMBA, ITAKA, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, KOORDYNATA, GITARA, CENA SPRZEDAŻY, CHMURA NISKA, KURATELA, ZBIORÓWKA, CIĄGNIK BALASTOWY, SENSOWNOŚĆ, OFIARA, KONTENER, DRESIARZ, NATUROPATIA, MORA, ZASIADKA, STARY BYK, STANOWISKO, SAMORZĄD, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, PATRON, KERATOPLASTYKA, MINIA, ALFABET ŁACIŃSKI, KURATORKA, TRANSAKCJA WIĄZANA, ZWYRODNIALEC, SPRZĘŻNICE, OSKÓREK, PĘD, PŁASKORYT, REKWIZYCJA, PU, WITAMINA B6, KRUPNIK, WRZÓD MIĘKKI, KAPITULANT, NIEWYBUCH, LORNETA NOŻYCOWA, ADMINISTRATYWISTA, CZARNA ROBOTA, KLEJ, PŁAWCA, SY, METYLDOPA, SZERMIERZ, NIEZMIENNIK, SPECGRUPA, DOKUMENTARZYSTA, POLAR, PALETA, FAZA, RODZINA KLANOWA, SADZENIAK, HIPOSTYL, GUMA, TWARDA DUPA, SZTUKA NAIWNA, MAGNEZJA, NASADA, WSPÓŁRZĄDCA, SANTANARAPTOR, KREDKA ŚWIECOWA, NAPÓJ, NOGA, ROZWÓJ SPOŁECZNY, ZERO BEZWZGLĘDNE, GŁOWNIA PYŁKOWA, LEWAR, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, PARAZYT, GRZEBIEŃ, BALANSJER, WŁASNOŚĆ, ŚWIADEK, ROZDZIAŁEK, TYGIELEK, STEROWANIE UKROTNIONE, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, KLUBOWICZ, PORZĄDEK KORYNCKI, TEORIA EWOLUCJI, SIODLARNIA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, HYDROFON, WIEJSKI FILOZOF, CYRKUMFLEKS, RAKIETOWY POCISK ANTYBALISTYCZNY, ZJAWA, KROK, PRZYGODÓWKA, KRZYŻÓWKA HETMAŃSKA, KONCEPT, WLAN, UŁUS, TATIZAUR, SEKURYTYZACJA, ZAWIKŁANIE, DYŻURNA, NIEUCZCIWOŚĆ, CZTERDZIESTÓWKA, LEGENDA HERBOWA, MURZYN, DIETA CUD, OBRAZ POZORNY, IKEBANA, KRZYWA PROSTOWALNA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, BROŃ MASZYNOWA, HUMOR, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, WZROST ZUBAŻAJĄCY, ARYTMOMETR, OTWARTOŚĆ, SĘK, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, ŚMIERDZIEL, TERAPIA RODZIN, PRZEDŁUŻACZ, IMPAS, JĄDRO OGONIASTE, LEKARZ WETERYNARII, CZWÓRSTYK, INSTALKA, DYWETYNA, WSKAŹNIK, PROLOG, ATTENBOROZAUR, POLICJA SĄDOWA, PIERDOŁA SASKA, SYGNAŁ DYSKRETNY, KRYPTOKLID, INKA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, NIŻ, BRUDNA ROBOTA, OZDOBNICA WIĘKSZA, MISJA WERYFIKACYJNA, ŻEGLUGA PROMOWA, ŻYŁA SZYJNA, WNĘKA WĄTROBY, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, FUTURE, WOLNY OBSZAR CELNY, KLINIKA ODWYKOWA, CZERWONA NOC, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, GLACE, DIVA, KROPLA W MORZU, OWCA OLKUSKA, WPIERDOLKA, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, KONOTACJA, PASMO PRZEPUSTOWE, UDAR SŁONECZNY, PRACA SPOŁECZNA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, LATAWIEC, ALIT, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, KARTY, EFEKT MNOŻNIKOWY, OSKÓREK, MOSTEK, KRZEW OWOCOWY, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, PÓŁANALFABETA, WYPEŁNIENIE, ZGAGA, KORELACJA KANONICZNA, DYSYDENT, IZBA NIŻSZA, PÓŁSKÓREK, GOSPODYNI DOMOWA, STOPIEŃ CELSJUSZA, ABSTRAKCJONISTA, ZAKŁAD HANDICAP, LIRA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, WYWIAD, GWIAZDA, STYGOKSEN, CHŁOPCZYCA, SZEW, RELACJA ZWROTNA, ROŚLINKA, KING, MLECZ, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, WĘDKA, HIPERPRZESTRZEŃ, WIZG, BIAŁY PUCH, ŁODYGA, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, JEANS, KINAZA BIAŁKOWA, TOWARZYSZKA NIEDOLI, NAGOLENNIK, KOSIARKA ROTACYJNA, SKALA BLUESOWA, BABKA PIASKOWA, GARBNIK, KOMPUTEROWIEC, PARANOJA PASOŻYTNICZA, ŚWIT KALENDARZOWY, KROKIET, STEREOTAKSJA, HIPISKA, ZANOKCICOWATE, BITWA POD PIŁAWCAMI, TONACJA, BUS, MACHNIĘCIE RĘKĄ, GĘŚ DOMOWA, BIURO SPISOWE, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, OSZCZERSTWO, AUDYTORIUM, PRZECZENIE, PRZODOWNIK, MAŁPA OGONIASTA, SŁODZIK, PSEUDOPODIUM, SROMOTNIK WOALKOWY, WENTYLACJA, STOSINA, DOBRO POZYCJONALNE, TEKST JAWNY, AKTYWA OBROTOWE, FLIZA, GRZYWA FALI, CHROMATYDA SIOSTRZANA, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, TOWAR KOLONIALNY, OPERATOR, PSTRYKACZ, KOLEJ ŻELAZNA, BULIONÓWKA, OLIGOKIFUS, ARYTMETYZACJA, ANTYDATOWANIE, POPRZEDNICZKA, BIBLIOTEKA RUCHOMA, KWADRA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, KOSZT ALTERNATYWNY, BULANŻERIA, POLICJA SĄDOWA, BABOCHŁOP, DIAKONIA, CYRKOWIEC, ?PORTATYL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.863 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NUKLEOSYNTEZA, KTÓRA ZACHODZIŁA WE WCZESNEJ FAZIE EWOLUCJI WSZECHŚWIATA, W WYNIKU KTÓREJ DOSZŁO DO POWSTANIA JĄDER ATOMOWYCH INNYCH NIŻ PROTON się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NUKLEOSYNTEZA, KTÓRA ZACHODZIŁA WE WCZESNEJ FAZIE EWOLUCJI WSZECHŚWIATA, W WYNIKU KTÓREJ DOSZŁO DO POWSTANIA JĄDER ATOMOWYCH INNYCH NIŻ PROTON
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA nukleosynteza, która zachodziła we wczesnej fazie ewolucji Wszechświata, w wyniku której doszło do powstania jąder atomowych innych niż proton (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA
nukleosynteza, która zachodziła we wczesnej fazie ewolucji Wszechświata, w wyniku której doszło do powstania jąder atomowych innych niż proton (na 22 lit.).

Oprócz NUKLEOSYNTEZA, KTÓRA ZACHODZIŁA WE WCZESNEJ FAZIE EWOLUCJI WSZECHŚWIATA, W WYNIKU KTÓREJ DOSZŁO DO POWSTANIA JĄDER ATOMOWYCH INNYCH NIŻ PROTON sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - NUKLEOSYNTEZA, KTÓRA ZACHODZIŁA WE WCZESNEJ FAZIE EWOLUCJI WSZECHŚWIATA, W WYNIKU KTÓREJ DOSZŁO DO POWSTANIA JĄDER ATOMOWYCH INNYCH NIŻ PROTON. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast